Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA"— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
IMPLEMENTACJA CIŚNIENIOWEGO SPALANIA TLENOWEGO WĘGLA W ZINTEGROWANYM UKŁADZIE ENERGOTECHNOLOGICZNYM WYTWARZANIA GAZU SYNTEZOWEGO DO PRODUKCJI METANOLU Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

2 OPIS STRUKTURY ZINTEGROWANEJ METODYKA PRACY
PLAN PREZENTACJI WPROWADZENIE CELE PRACY OPIS STRUKTURY ZINTEGROWANEJ METODYKA PRACY ZAŁOŻENIA I WYNIKI OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH PODSUMOWANIE LITERATURA Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

3 WPROWADZENIE Technologie zgazowania węgla głównie w cyklu kombinowanym będą zyskiwać coraz większe znaczenie w rozwoju energetyki na śwecie. Jednocześnie, mając na uwadze wymogi dotyczące ograniczenia emisji CO2 towarzyszącego procesom wytwarzania energii i procesom technologicznym należy zwrócić uwagę na rozwój technologii umożliwiających wychwyt ditlenku węgla i przygotowywanie go do sekwestracji. Jedną z takich technologii jest spalanie tlenowe, czyli oksy-spalanie. W prezentacji rozwinięto koncepcję połączenia układu IGCC ze zgazowaniem węgla kamiennego w reaktorze ze złożem fluidalnym z jednoczesnym tlenowym spalaniem powstałego karbonizatu w kotle CFB na parametry nadkrytyczne. Zamodelowany układ energotechnologiczny ukierunkowany jest na produkcję gazu syntezowego do wytwarzania metanolu, a energia elektryczna wytwarzana jest praktycznie wyłącznie na potrzeby własne. Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

4 CELE PRACY Określenie ilości produkowanego gazu syntezowego o skorygowanym składzie w przeliczeniu na jednostkę zużywanego paliwa stałego, Oszacowanie przybliżonej ilości możliwego do wytworzenia metanolu, Ocena zastosowania metody unikniętych nakładów paliwowych do alokacji obciążeń środowiskowych w rozważanym procesie energotechnologicznym. Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

5 Schemat blokowy procesu zgazowania węgla połączonego z tlenowym spalaniem powstałego karbonizatu i sekwestracją CO2 Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

6 METODYKA PRACY gdzie: ENel – zużycie energii obciążające wytwarzanie produktu ubocznego [MW]; Eel – strumień energii elektrycznej [MW] – zgodnie z przyjętą zasadą uniknięcia nakładów paliwowych; 𝝶E(el)z – sprawność procesu zastąpionego produkcji energii elektrycznej – przyjęto wartość 0,38; Engaz – zużycie energii obciążające wytwarzanie produktu głównego [MW] strumień energii chemicznej gazu [MW]; 𝝶Esk – sprawność energetyczna procesu skojarzonego. Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

7 ZAŁOŻENIA I WYNIKI OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH
Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

8 Parametr Węgiel Karbonizat
Właściwości węgla „Wieczorek 1” oraz karbonizatu wykorzystanych w obliczeniach symulacyjnych Parametr Węgiel Karbonizat % mas. Ca 70,9 72,2 Ha 4,1 1,1 Na 1,3 Oa 7,7 1,5 Sat 0,5 0,7 Wa 6,0 Aa 9,7 22,1 Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

9 Skład gazu syntezowego Skład spalin wilgotnych
Skład gazu syntezowego oczyszczonego o skorygowanym składzie oraz skład spalin wilgotnych z oksyspalania karbonizatu Składnik Skład gazu syntezowego Skład spalin wilgotnych z oksyspalania % obj. H2 63,6 0,0 N2 0,6 0,7 O2 6,8 H2O 0,3 8,2 CO 30,3 CO2 3,2 81,6 SO2 CH4 0,5 Ar 1,5 2,4 Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

10 Bilans mocy elektrycznej oraz parametry wytwarzanej pary wodnej
Moc elektryczna Układ z CCS Układ bez CCS Jednostka NB 1,355 MW NW 1,338 1,286 Puż 0,017 0,069 Parametry wytwarzanej pary wodnej Temperatura 620 oC Ciśnienie 30 MPa Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

11 Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka
Zestawienie strumieni masowych i energetycznych oraz wartości opałowych paliwa, gazu syntezowego i metanolu Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka Strumień masowy węgla mw 1000,0 kg/h Wartość opałowa węgla Qw 28,050 MJ/kg Strumień użytecznej energii węgla Ew 7,792 MW Strumień masowy gazu syntezowego mgaz 697,6 Wartość opałowa gazu syntezowego Qgaz 20,190 Strumień użytecznej energii gazu syntezowego Egaz 3,912 Strumień tlenku węgla mCO 490,7 Strumień masowy metanolu(*) mmet 555,7 Wartość opałowa metanolu(*) Qmet 19,900 Strumień użytecznej energii metanolu(*) Emet 3,072 Strumień energii obciążającej wytwarzanie gazu syntezowego ENgaz 9,869 Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

12 Parametr Eel 0,069 1,355 0,017 MW ηE(el)z 0,38 - ENel 0,182 3,566
Sprawności energetyczne procesów: granicznego, skojarzonego oraz wytwarzania produktu głównego bez operacji usuwania CO2 (A) oraz usuwaniem i sprężaniem CO2 (B) Parametr Ozn. Brak CCS CCS Jedn. Netto Brutto Strumień energii charakteryzujący elektryczność Eel 0,069 1,355 0,017 MW Sprawność energetyczna procesu granicznego zastąpionego przez wytworzenie energii elektrycznej w układzie własnym ηE(el)z 0,38 - Zużycie energii obciążające wytwarzanie elektryczności ENel 0,182 3,566 0,045 Sprawność energetyczna procesu skojarzonego ηEsk 0,40 0,57 Sprawność energetyczna cząstkowa wytwarzania produktu głównego - gazu syntezowego ηgaz 0,50 Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

13 Wskaźnik/ Konfiguracja
Zestawienie porównawcze wskaźników ECO2 emisji CO2 oraz zużycia energii chemicznej paliwa (węgla kamiennego lub gazu ziemnego) Ppal w przeliczeniu na jednostkę wytwarzanej energii elektrycznej i energii chemicznej (szacowanej) metanolu Wskaźnik/ Konfiguracja Zintegrowany układ oksyspalania i zgazowania z usuwaniem i sprężaniem CO2 + wytwarzanie gazu do syntezy metanolu bez usuwania i sprężania CO2 + wytwarzanie gazu do syntezy metanolu Wytwarzanie energii elektrycznej w procesie zastępowanym (elektrownia systemowa) (*) Wytwarzanie metanolu z gazu ziemnego ECO2 [t/MWhel] netto 0,010 0,107 0,880 - ECO2 [t/GJmet] 0,015 0,164 0,020 Ppal [GJpal/MWhel] netto 4,6E-04 9,474 Ppal [GJpal/GJmet] 2,537 1,741 Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

14 PODSUMOWANIE Modelowany układ energotechnologiczny zapewnia otrzymanie z 1 t węgla kamiennego ok. 700 kg (1294 Nm3) czystego gazu syntezowego o składzie skorygowanym w sposób umożliwiający zastosowanie go do syntezy ok. 556 kg metanolu Z wyników zamieszczonych w tabeli 3 można wnioskować, że teoretycznie układ byłby samowystarczalny pod względem zużycia energii elektrycznej, ponadto dzięki skojarzeniu odnotowuje się oszczędność energii chemicznej paliwa Emisja jednostkowa CO2 na jednostkę wytwarzanej elektryczności, zużywanej na potrzeby własne jest kilkukrotnie niższa niż w przypadku procesu zastępowanego Elementem niekorzystnym jest fakt, że zarówno spalanie tlenowe jak i zgazowanie węgla za pomocą CO2 nie są jak dotąd procesami wdrożonymi w warunkach przemysłowych Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

15 LITERATURA Aldrich R., Xavier Llauró F., Puig J., Mutjé P., A`ngels Pe`lach M.: Allocation of GHG emissions in combined heat and power systems: a new proposal for considering inefficiencies of the system. Journal of Cleaner Production 2011; (19): pp   Australian Methanol Company Pty Ltd, Methanol Plant and Product Export, Burrup Peninsula, Environmental Protection Authority Perth, Western Australia – Bulletin 1075 November 2002, ISBN   Azapagic A., Clift R.: Allocation next term of environmental burdens in multiple-function systems. Journal of Cleaner Production 1999; (7): pp   Chmielniak T., Tatarczuk A., Materiały VIII Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”, Wieżyca k/Gdańska, – , 17  González, J.M. Sala, I. Flores, L.M. López. Application of thermoeconomics to the allocation of environmental loads in the life cycle assessment of cogeneration plants. Energy 2003; (28): pp  Guinee J.B.: Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 2002  Kiga T. Australia Japan and Australia Partnership on Coal Technology Related to JCOAL. Australia Japan Coal Technology Workshop Friday 26 June 2009 Brisbane Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

16 LITERATURA Kotowicz J., Iluk T.: Układy gazowo – parowe zintegrowane ze zgazowaniem. Rynek Energii 2008; 76(3):34-40  Kotowicz J., Skorek – Osiowska A., Bartela Ł.: Economic and environmental evaluation of selected advanced power generation technologies. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Jorunal of Power and Energy 2011; 225(3):   Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T, Matuszek K.: Zgazowanie biomasy w reaktorze ze złożem stałym. Rynek Energii 2009; 81(2):52-58 Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, Wydawnictwo WNT Raport National Energy Technology Laboratory: KRW Gasifier IGCC base cases. PED-IGCC , US Department of Energy 2000  Raport National Energy Technology Laboratory: Shell Gasifier IGCC base cases. PED-IGCC , US Department of Energy 2000 Rosen M.A.: Allocating carbon dioxide emissions from cogeneration systems: descriptions of selected output-based methods. Journal of Cleaner Production 2008; (16): pp   Sobolewski A., Kotowicz J., Iluk T., Matuszek K.: Badania eksperymentalne zgazowania biomasy pod kątem wykorzystania gazu procesowego w układzie kogeneracji. Przemysł Chemiczny 2010; 89(6):   Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

17 LITERATURA Szargut J.: Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej. WNT, Warszawa 1983  Tatarczuk A., Zapart L., Dreszer K., Ściążko M.: Modelowanie procesowe i ekonomiczne wytwarzania metanolu poprzez zgazowanie węgla kamiennego. Przemysł Chemiczny 2010, 89/6  Zuwała J., Babiarz M., Ściążko M.: Zintegrowany układ oksyspalania i zgazowania węgla. Rynek Energii 2011, 3(94): 41-46  Zuwała J., Kolarz E., Zapart L.: Opracowanie modeli procesowych i ekonomicznych układów spalania węgla w kotłach pyłowych na parametry nadkrytyczne bez oraz z usuwaniem CO2. Opracowanie modeli procesowychi ekonomicznych układów spalania węgla w tlenie i produkcji energii elektrycznej. Sprawozdanie z realizacji tematu nr 1.37, IChPW Zabrze 2008 Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

18 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze
Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1; Zabrze Telefon: Fax: Internet: NIP: Regon:


Pobierz ppt "INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google