Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów"— Zapis prezentacji:

1 Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów
Kwadratura koła: Ochrona zdrowia a model węglowego rozwoju Polski Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 4 listopada 2014, Warszawa

2 HEAL – reprezentuje interesy:
ponad 65 organizacji członkowskich z 30 różnych krajów Organizacji ekologicznych Pacjentów Lekarzy Naukowców Pielęgniarek Organizacji młodzieżowych Instytutów badawczych zdrowia publicznego Promowanie lepszej polityki zdrowia publicznego w Polsce i za granicą

3 Jakość powietrza w UE – pył PM2.5
Dopuszczalny poziom stężenia pyłu PM2.5: 25 µg/m3 stężenie średniorocznie Źródło: Environment and human health. EEA Report No 5/2013. Joint EEA-JRC report. European Environment Agency, 2013.

4 Ekspozycja Polaków na pył PM10
Źródło: WHO Environment and Health Information System ENHIS, indicator Population exposed to specific PM10 levels.

5 Emisja pierwotna pyłu PM2.5 w Polsce
Spalanie węgla ~ 43% emisji Źródło: KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 2014: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i tzo za lata i Raport KOBIZE za .

6 Udział pyłów wtórnych w stężeniu pyłu PM10
Kolor niebieski: stężenie pyłu PM10 Kolor żółty: Udział pyłu wtórnego w stężeniu pyłu PM10 Żródło: K Juda Rezler M Reizer, J-P Oudinet. (2011): Determination and analysis of PM10 source apportionment during episodes of air pollution in Central Eastern European urban areas: The case of wintertime Atmospheric Environment 45 (2011)

7 Zewnętrzne koszty zdrowotne
Zewnętrzne koszty zdrowotne to koszty nie ujmowane w cenach rynkowych lub w strategiach W skład kosztów wchodzą: koszty zakupu leków dni chorobowe dni ograniczonej aktywności zawodowej hospitalizacje przedwczesne zgony

8 Zewnętrzne koszty zdrowotne elektrowni węglowych w Europie
Źródło : Raport HEAL Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie

9 Zewnętrzne koszty zdrowotne elektrowni węglowych w Polsce
Źródło : Raport HEAL Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie

10 Polska na tle innych krajów
Zewnętrzne koszty zdrowotne wykorzystywania energii opartej na węglu (górny próg oszacowania) Kraj mld. Euro Polska 8,2 Bułgaria 4,6 Turcja 6,7 Grecja 4,1 Rumunia 6,4 Wielka Brytania 3,7 Niemcy Czechy 2,8 Serbia 5 Francja 1,9 Źródło: Raport HEAL NIEPŁACONY RACHUNEK. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie

11 Rozprzestrzenianie się emisji
Źródło: Greenpeace Raport. Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego

12 Przedwczesne zgony z powodu energetyki węglowej w Polsce
Raport Greenpeace – 5 363 Raport HEAL Utracone lata życia Raport Greenpeace Raport HEAL Źródło : Raport HEAL Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie Źródło: Greenpeace Raport. Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego

13 Polityka czystego powietrza UE Dyrektywa IED
Dyrektywa IED Industrial Emissions Directive – Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych Nowe standardy emisyjne dla bloków energetycznych do roku 2016 Polska wraz z 15 krajami UE otrzymała derogację W trakcie derogacji dodatkowe emisje w stosunku do standardów IED spowodują w Polsce przedwczesnych zgonów

14 Polityka czystego powietrza UE Dyrektywa NEC
Redukcja emisji dla krajów UE do roku 2030 w stosunku do roku bazowego 2005 Kontrolowane substancje i poziomy redukcji dla Polski: Dwutlenek siarki 78% Tlenki azotu 58% Niemetanowe lotne związki organiczne 56% Amoniak 26% Pył PM2.5 40% Metan 34%

15 Dziękuję za uwagę! Health and Environment Alliance (HEAL)
ul. Koszykowa 59/3,  , Warszawa


Pobierz ppt "Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google