Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 4 listopada 2014, Warszawa Kwadratura koła:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 4 listopada 2014, Warszawa Kwadratura koła:"— Zapis prezentacji:

1 Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 4 listopada 2014, Warszawa Kwadratura koła: Ochrona zdrowia a model węglowego rozwoju Polski

2 ponad 65 organizacji członkowskich z 30 różnych krajów Promowanie lepszej polityki zdrowia publicznego w Polsce i za granicą Lekarzy Pielęgniarek Pacjentów Instytutów badawczych zdrowia publicznego Organizacji ekologicznych Organizacji młodzieżowych Naukowców HEAL – reprezentuje interesy:

3 Jakość powietrza w UE – pył PM 2.5 Dopuszczalny poziom stężenia pyłu PM 2.5 : 25 µg/m 3 stężenie średniorocznie Źródło: Environment and human health. EEA Report No 5/2013. Joint EEA-JRC report. European Environment Agency, 2013. 3

4 Ekspozycja Polaków na pył PM 10 Źródło: WHO Environment and Health Information System ENHIS, indicator 3.3.1 Population exposed to specific PM10 levels. http://data.euro.who.int/eceh-enhis/Default2.aspx 4

5 Emisja pierwotna pyłu PM 2.5 w Polsce Źródło: KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 2014: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i tzo za lata 2011-2012 i Raport KOBIZE za 2009-2010. Spalanie węgla ~ 43% emisji 5

6 Udział pyłów wtórnych w stężeniu pyłu PM 10 Żródło: K Juda Rezler M Reizer, J-P Oudinet. (2011): Determination and analysis of PM10 source apportionment during episodes of air pollution in Central Eastern European urban areas: The case of wintertime 2006. Atmospheric Environment 45 (2011) 6557-6566 Kolor niebieski: stężenie pyłu PM 10 Kolor żółty: Udział pyłu wtórnego w stężeniu pyłu PM 10 6

7 Zewnętrzne koszty zdrowotne Zewnętrzne koszty zdrowotne to koszty nie ujmowane w cenach rynkowych lub w strategiach W skład kosztów wchodzą: koszty zakupu leków dni chorobowe dni ograniczonej aktywności zawodowej hospitalizacje przedwczesne zgony 7

8 Zewnętrzne koszty zdrowotne elektrowni węglowych w Europie Źródło : Raport HEAL Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie 8

9 Zewnętrzne koszty zdrowotne elektrowni węglowych w Polsce Źródło : Raport HEAL Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie 9

10 Polska na tle innych krajów Krajmld. EuroKrajmld. Euro Polska8,2Bułgaria4,6 Turcja6,7Grecja4,1 Rumunia6,4Wielka Brytania3,7 Niemcy6,4Czechy2,8 Serbia5Francja1,9 Zewnętrzne koszty zdrowotne wykorzystywania energii opartej na węglu (górny próg oszacowania) Źródło: Raport HEAL NIEPŁACONY RACHUNEK. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie 10

11 Rozprzestrzenianie się emisji Źródło: Greenpeace Raport. Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego 11

12 Przedwczesne zgony z powodu energetyki węglowej w Polsce Źródło: Greenpeace Raport. Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego 12 Raport Greenpeace – 5 363 Raport HEAL - 3 496 Utracone lata życia Raport Greenpeace - 56 732 Raport HEAL - 37 625 Źródło : Raport HEAL Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie

13 Polityka czystego powietrza UE Dyrektywa IED 13 Dyrektywa IED Industrial Emissions Directive – Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych Nowe standardy emisyjne dla bloków energetycznych do roku 2016 Polska wraz z 15 krajami UE otrzymała derogację W trakcie derogacji dodatkowe emisje w stosunku do standardów IED spowodują w Polsce 2 060 przedwczesnych zgonów

14 Polityka czystego powietrza UE Dyrektywa NEC 14 Redukcja emisji dla krajów UE do roku 2030 w stosunku do roku bazowego 2005 Kontrolowane substancje i poziomy redukcji dla Polski: Dwutlenek siarki 78% Tlenki azotu 58% Niemetanowe lotne związki organiczne 56% Amoniak 26% Pył PM 2.5 40% Metan 34%

15 Dziękuję za uwagę! Health and Environment Alliance (HEAL) ul. Koszykowa 59/3, 00-660, Warszawa lukasz@env-health.org +48 792 468 018 www.env-health.org www.facebook.com/HEALPolska www.twitter.com/HEALPolska


Pobierz ppt "Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 4 listopada 2014, Warszawa Kwadratura koła:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google