Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampania wyborcza do samorządu terytorialnego 2014 w regionalnych programach radia publicznego Departament Mediów Publicznych Biura KRRiT, Luty 2015 Na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampania wyborcza do samorządu terytorialnego 2014 w regionalnych programach radia publicznego Departament Mediów Publicznych Biura KRRiT, Luty 2015 Na."— Zapis prezentacji:

1 Kampania wyborcza do samorządu terytorialnego 2014 w regionalnych programach radia publicznego Departament Mediów Publicznych Biura KRRiT, Luty 2015 Na przykładzie audycji informacyjnych oraz publicystycznych nadanych w okresie 8-14 listopada 2014 r.

2 Agenda Komitety prezentowane w audycjach – czas obecności i sposób prezentacji (zachowanie zasady neutralności) Merytoryczność prezentowanej tematyki wyborczej Szczeble wyborów przedstawione w audycjach Przedmiot i metodologia monitoringu Udział i ranga tematyki wyborczej na przykładzie dzienników i publicystyki

3 Przedmiot i metodologia monitoringu Przedmiotem analizy było 586 audycji, w tym:Przedmiotem analizy było 586 audycji, w tym: Analizą objęto audycje informacyjne, publicystyczne i edukacyjno- instruktażowe nadane w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, w porze dziennej, w czasie wysokiej słuchalności programów rozgłośni regionalnychAnalizą objęto audycje informacyjne, publicystyczne i edukacyjno- instruktażowe nadane w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, w porze dziennej, w czasie wysokiej słuchalności programów rozgłośni regionalnych 107 wydań audycji publicystycznych, w tym debaty107 wydań audycji publicystycznych, w tym debaty 49 wydań audycji edukacyjno-instruktażowych49 wydań audycji edukacyjno-instruktażowych 430 wydania serwisów informacyjnych, w tym specjalne serwisy wyborcze430 wydania serwisów informacyjnych, w tym specjalne serwisy wyborcze

4 Przedmiot i metodologia monitoringu Celem monitoringu była ocena sposobu relacjonowania kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego w aspekcie ilościowym i jakościowym, a w szczególności ocena:Celem monitoringu była ocena sposobu relacjonowania kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego w aspekcie ilościowym i jakościowym, a w szczególności ocena: Udziału i rangi tematyki wyborczejUdziału i rangi tematyki wyborczej Rodzaju przekazywanych informacji wyborczych i merytoryczności kampaniiRodzaju przekazywanych informacji wyborczych i merytoryczności kampanii Zachowania równowagi dostępu oraz neutralności w sposobie prezentacji kandydatów, komitetów i ich programówZachowania równowagi dostępu oraz neutralności w sposobie prezentacji kandydatów, komitetów i ich programów Czy dostarczono słuchaczom możliwie szerokiej i rzetelnej wiedzy o kandydatach, komitetach i programach wyborczych oraz procedurze wyborczej i przebiegu samej kampanii?Czy dostarczono słuchaczom możliwie szerokiej i rzetelnej wiedzy o kandydatach, komitetach i programach wyborczych oraz procedurze wyborczej i przebiegu samej kampanii?

5 Udział czasu trwania tematyki wyborczej w łącznym czasie trwania dzienników

6 Ranga tematyki wyborczej Przekazom wyborczym nadano w większości rozgłośni wysoką rangę, tj. jeśli w danym wydaniu dziennika nadawano przekazy wyborcze, to z reguły umieszczano je na pierwszym lub drugim miejscu w serwisiePrzekazom wyborczym nadano w większości rozgłośni wysoką rangę, tj. jeśli w danym wydaniu dziennika nadawano przekazy wyborcze, to z reguły umieszczano je na pierwszym lub drugim miejscu w serwisie W miarę zbliżania się wyborów jej ranga rosła. W ostatnich dwóch dniach przed ciszą wyborczą udział tematyki wyborczej w łącznym czasie emisji dzienników wzrósł znacząco: stanowiła nawet połowę przekazów nadanych w dziennikachW miarę zbliżania się wyborów jej ranga rosła. W ostatnich dwóch dniach przed ciszą wyborczą udział tematyki wyborczej w łącznym czasie emisji dzienników wzrósł znacząco: stanowiła nawet połowę przekazów nadanych w dziennikach Dzienniki:Dzienniki:

7 Ranga tematyki wyborczej Oferta publicystyczna dotycząca wyborów w ostatnich dniach kampanii składała się z bogatego zestawu audycji (duża ich liczba)Oferta publicystyczna dotycząca wyborów w ostatnich dniach kampanii składała się z bogatego zestawu audycji (duża ich liczba) Większość rozgłośni (10) nadawała w ramach oferty publicystycznej głównie debaty. Najwięcej nadano ich w programach:Większość rozgłośni (10) nadawała w ramach oferty publicystycznej głównie debaty. Najwięcej nadano ich w programach: Radio Kielce (11)Radio Kielce (11) Radio Olsztyn (8)Radio Olsztyn (8) Radio PiK (6)Radio PiK (6) Radio Gdańsk (5)Radio Gdańsk (5) Oferta publicystyczna dotycząca wyborów w ostatnich dniach kampanii składała się z bogatego zestawu audycji (duża ich liczba)Oferta publicystyczna dotycząca wyborów w ostatnich dniach kampanii składała się z bogatego zestawu audycji (duża ich liczba) Większość rozgłośni (10) nadawała w ramach oferty publicystycznej głównie debaty. Najwięcej nadano ich w programach:Większość rozgłośni (10) nadawała w ramach oferty publicystycznej głównie debaty. Najwięcej nadano ich w programach: Radio Kielce (11)Radio Kielce (11) Radio Olsztyn (8)Radio Olsztyn (8) Radio PiK (6)Radio PiK (6) Radio Gdańsk (5)Radio Gdańsk (5) Publicystyka:Publicystyka:

8 Szczeble wyborów Tematyka wyborcza zarówno w dziennikach jak i publicystyce dotyczyła głównie wyborów na prezydentów miast oraz wyborów do sejmików wojewódzkichTematyka wyborcza zarówno w dziennikach jak i publicystyce dotyczyła głównie wyborów na prezydentów miast oraz wyborów do sejmików wojewódzkich Przykłady:Przykłady: W Radiu Zachód przekazy dotyczące wojewódzkiego szczebla samorządu oraz kandydatów na radnych sejmiku zajęły 76% czasu trwania przekazów wyborczychW Radiu Zachód przekazy dotyczące wojewódzkiego szczebla samorządu oraz kandydatów na radnych sejmiku zajęły 76% czasu trwania przekazów wyborczych W Radiu Gdańsk i RDC przekazy dotyczące wyborów na prezydentów miast zajęły odpowiednio – 65% i 51%W Radiu Gdańsk i RDC przekazy dotyczące wyborów na prezydentów miast zajęły odpowiednio – 65% i 51% Nie prezentowano wszystkich szczebli wyborów, a koncentrowano się na przekazach o tych szczeblach samorządu, które mają najsilniejszą społeczną legitymację (wybory na prezydentów) lub/i największe znaczenie polityczne dla danego regionu (wybory do sejmików)Nie prezentowano wszystkich szczebli wyborów, a koncentrowano się na przekazach o tych szczeblach samorządu, które mają najsilniejszą społeczną legitymację (wybory na prezydentów) lub/i największe znaczenie polityczne dla danego regionu (wybory do sejmików) Pozostałe szczeble wyborów (do rad gmin, powiatów) prezentowano w minimalnym zakresiePozostałe szczeble wyborów (do rad gmin, powiatów) prezentowano w minimalnym zakresie Nie prezentowano wszystkich szczebli wyborów, a koncentrowano się na przekazach o tych szczeblach samorządu, które mają najsilniejszą społeczną legitymację (wybory na prezydentów) lub/i największe znaczenie polityczne dla danego regionu (wybory do sejmików)Nie prezentowano wszystkich szczebli wyborów, a koncentrowano się na przekazach o tych szczeblach samorządu, które mają najsilniejszą społeczną legitymację (wybory na prezydentów) lub/i największe znaczenie polityczne dla danego regionu (wybory do sejmików) Pozostałe szczeble wyborów (do rad gmin, powiatów) prezentowano w minimalnym zakresiePozostałe szczeble wyborów (do rad gmin, powiatów) prezentowano w minimalnym zakresie

9 Udział czasu trwania przekazów o komitetach partii politycznych i komitetach wyborców w łącznym czasie trwania przekazów wyborczych w dziennikach* * w monitorowanej próbie, w Radiu Katowice nadawano wyłącznie instruktaże wyborcze

10 Udział czasu trwania przekazów o komitetach partii politycznych w łącznym czasie trwania przekazów wyborczychna przykładzie dzienników * Udział czasu trwania przekazów o komitetach partii politycznych w łącznym czasie trwania przekazów wyborczych na przykładzie dzienników * * w monitorowanej próbie, w Radiu Katowice nadawano wyłącznie instruktaże wyborcze

11 Obecność komitetów wyborczych PO, PiS i SLD na przykładzie dzienników * w monitorowanej próbie, w Radiu Katowice nadawano wyłącznie instruktaże wyborcze

12 Obecność komitetów wyborczych PSL, TR i NP na przykładzie dzienników * w monitorowanej próbie, w Radiu Katowice nadawano wyłącznie instruktaże wyborcze

13 Komitety wyborcze Większość przekazów wyborczych zajęły informacje dotyczące komitetów pięciu partii parlamentarnych (PO, PiS, SLD, PSL i TR) oraz ugrupowania Janusza Korwin-Mikke (Nowa Prawica)Większość przekazów wyborczych zajęły informacje dotyczące komitetów pięciu partii parlamentarnych (PO, PiS, SLD, PSL i TR) oraz ugrupowania Janusza Korwin-Mikke (Nowa Prawica) Lokalne komitety wyborcze wyborców zajmowały na ogół niewiele czasu na antenie – dopiero wzięte razem jako grupa zajmowały większą ilość czasu wyborczego niż poszczególne komitety partyjneLokalne komitety wyborcze wyborców zajmowały na ogół niewiele czasu na antenie – dopiero wzięte razem jako grupa zajmowały większą ilość czasu wyborczego niż poszczególne komitety partyjne Przekazy o komitetach innych partii były niemal nieobecne – 0,2% w badanej próbie (Samoobrona, Partia Demokracji Bezp. i Partia Zieloni)Przekazy o komitetach innych partii były niemal nieobecne – 0,2% w badanej próbie (Samoobrona, Partia Demokracji Bezp. i Partia Zieloni)

14 Komitety wyborcze W żadnej rozgłośni udział przekazów o lokalnych komitetach wyborczych w łącznym czasie trwania tematyki wyborczej nie był wyższy niż partii politycznych łącznie. Warto jednak odnotować, że w monitorowanych serwisach Radia PiK udział przekazów o lokalnych komitetach wyborców wyniósł aż 46% i w dziennikach żadnej innej rozgłośni nie był tak wysokiW żadnej rozgłośni udział przekazów o lokalnych komitetach wyborczych w łącznym czasie trwania tematyki wyborczej nie był wyższy niż partii politycznych łącznie. Warto jednak odnotować, że w monitorowanych serwisach Radia PiK udział przekazów o lokalnych komitetach wyborców wyniósł aż 46% i w dziennikach żadnej innej rozgłośni nie był tak wysoki W rozgłośniach omawiano na antenie od kilku (Radio RDC, Radio Rzeszów, Radio Kielce i Radio Koszalin) do kilkudziesięciu komitetów wyborczych wyborców. Najwięcej – 27 – w Radiu Gdańsk.W rozgłośniach omawiano na antenie od kilku (Radio RDC, Radio Rzeszów, Radio Kielce i Radio Koszalin) do kilkudziesięciu komitetów wyborczych wyborców. Najwięcej – 27 – w Radiu Gdańsk.

15 Komitety wyborcze W audycjach publicystycznych rozgłośnie zachowały równowagę w czasie wypowiedzi pomiędzy kandydatami partyjnymi i obywatelskimi na prezydentów miast. Podobna prawidłowość dotyczyła kandydatów do sejmiku wojewódzkiego.W audycjach publicystycznych rozgłośnie zachowały równowagę w czasie wypowiedzi pomiędzy kandydatami partyjnymi i obywatelskimi na prezydentów miast. Podobna prawidłowość dotyczyła kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. Zachowano także neutralność w sposobie prezentacji komitetówZachowano także neutralność w sposobie prezentacji komitetów Różnice czasów wypowiedzi kandydatów partyjnych wynikały najczęściej z zachowania samych kandydatów (z różnych powodów skracali czas swoich wypowiedzi)Różnice czasów wypowiedzi kandydatów partyjnych wynikały najczęściej z zachowania samych kandydatów (z różnych powodów skracali czas swoich wypowiedzi)

16 Komitety wyborcze Inną tendencję stwierdzono w dziennikach. Najwięcej czasu poświęcano z reguły komitetowi partii rządzącej lub opozycyjnej. Zebrane dane wskazują, że najmniej czasu poświęcono partiom: PSL i Twój RuchInną tendencję stwierdzono w dziennikach. Najwięcej czasu poświęcano z reguły komitetowi partii rządzącej lub opozycyjnej. Zebrane dane wskazują, że najmniej czasu poświęcono partiom: PSL i Twój Ruch W Radiu Zachód i Radiu Białystok udział przekazów o SLD w łącznym czasie trwania przekazów wyborczych był wyższy niż udziały PO i PiSW Radiu Zachód i Radiu Białystok udział przekazów o SLD w łącznym czasie trwania przekazów wyborczych był wyższy niż udziały PO i PiS Zachowano także neutralność w sposobie prezentacji komitetówZachowano także neutralność w sposobie prezentacji komitetów

17 Merytoryczność tematyki wyborczej Nadawcy w zdecydowanej większości, systematycznie przekazywali wyborcom w dziennikach informacje merytoryczne dotyczące programów i komitetów, spotkań wyborczych z kandydatami, w tym także informacje o debatach na antenie danego radia oraz sprawozdania z ich przebieguNadawcy w zdecydowanej większości, systematycznie przekazywali wyborcom w dziennikach informacje merytoryczne dotyczące programów i komitetów, spotkań wyborczych z kandydatami, w tym także informacje o debatach na antenie danego radia oraz sprawozdania z ich przebiegu W Radiu Katowice i Radiu RDC koncentrowano się w dziennikach raczej na edukacji wyborczej i prezentowaniu wyborów w kontekście społeczno-kulturowym, a w mniejszym stopniu politycznymW Radiu Katowice i Radiu RDC koncentrowano się w dziennikach raczej na edukacji wyborczej i prezentowaniu wyborów w kontekście społeczno-kulturowym, a w mniejszym stopniu politycznym Audycje publicystyczne dostarczyły słuchaczom wiedzy o kandydatach, ich programach, stopniu rozeznania w sprawach miasta, województwa, gminy, czy kompetencji do zarządzania.Audycje publicystyczne dostarczyły słuchaczom wiedzy o kandydatach, ich programach, stopniu rozeznania w sprawach miasta, województwa, gminy, czy kompetencji do zarządzania. Programy rozgłośni – za sprawą audycji kontaktowych poświęconych wyborom – pełniły rolę forum wymiany opinii między mieszkańcami regionu na temat znaczenia wyborów samorządowych, taktyki wyborczej kandydatów i ich programów, co mogło sprzyjać aktywizacji obywatelskiej słuchaczy (najwięcej tego typu audycji nadawano w Radiu Zachód i Radiu KielceProgramy rozgłośni – za sprawą audycji kontaktowych poświęconych wyborom – pełniły rolę forum wymiany opinii między mieszkańcami regionu na temat znaczenia wyborów samorządowych, taktyki wyborczej kandydatów i ich programów, co mogło sprzyjać aktywizacji obywatelskiej słuchaczy (najwięcej tego typu audycji nadawano w Radiu Zachód i Radiu Kielce)

18 Modele polityki informacyjnej nadawców realizowane w ostatnim tygodniu kampanii Tematyka wyborcza realizowana w wymiarze społeczno-politycznym Animacja kampanijnych wydarzeń Sondy uliczne w miastach- gospodarzach debat Specjalnie zamówione sondaże na potrzeb debat Relacje reporterskie o problemach miast i regionów będących przedmiotem debat Podkreślenie politycznego aspektu wyborów Tematyka wyborcza realizowana głównie poprzez edukację obywatelską Mniejszy wymiar czasowy relacjonowania przebiegu kampanii na rzecz informacji edukacyjno- instruktażowych (od 49% do 100% w dziennikach) Nacisk w informacji i publicystyce na społeczno – kulturowy wymiar wyborów (wywiady z socjologami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i delegatami Krajowego Biura Wyborczego) Radio Katowice Radio RDC Radio Koszalin Radio Merkury Radio Lublin Radio Rzeszów Radio Białystok Radio Gdańsk Radio Kraków Radio Zachód Radio Opole Radio Kielce Radio Olsztyn Radio PiK Radio Wrocław Radio Łódź Radio Szczecin

19 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Przygotowali: G RAŻYNA B ĄCZKOWSKA, R AFAŁ Ś WIĄTEK Przygotowali: G RAŻYNA B ĄCZKOWSKA, R AFAŁ Ś WIĄTEK


Pobierz ppt "Kampania wyborcza do samorządu terytorialnego 2014 w regionalnych programach radia publicznego Departament Mediów Publicznych Biura KRRiT, Luty 2015 Na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google