Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

2 JĘZYK POLSKI

3 Uczeń mógł zdobyć 32 punkty. Zestaw egzaminacyjny zawierał 22 zadania: 10 wielokrotnego wyboru, 10 wielokrotnego wyboru, 5 typu,,PRAWDA - FAŁSZ” lub „TAK - NIE” 5 typu,,PRAWDA - FAŁSZ” lub „TAK - NIE” 3 z luką 3 z luką 2 na dobieranie 2 na dobieranie 2 zadania rozszerzonej odpowiedzi 2 zadania rozszerzonej odpowiedzi (m.in. rozprawka). (m.in. rozprawka). W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego z języka polskiego szkoła uzyskała wynik niżej średni.

4 Porównanie średnich wyników - język polski

5 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

6 Uczeń mógł zdobyć 33 punkty. Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania:  20 zadań z historii 7 – chronologia historyczna, 7 – chronologia historyczna, 11 – analiza i interpretacja historyczna, 11 – analiza i interpretacja historyczna, 2 – tworzenie narracji historycznej 2 – tworzenie narracji historycznej  4 zadań z wiedzy o społeczeństwie 1 – znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 1 – znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 2 – znajomość zasad i procedur demokracji 2 – znajomość zasad i procedur demokracji 1 – Rozumienie zasad gospodarki rynkowej 1 – Rozumienie zasad gospodarki rynkowej W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła uzyskała wynik średni.

7 Porównanie średnich wyników – historia i wiedza o społeczeństwie

8 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

9 Uczeń mógł zdobyć 28 punktów. Zestaw zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, biologii, chemii, chemii, fizyki fizyki geografii. geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wielokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, „PRAWDA-FAŁSZ”, „PRAWDA-FAŁSZ”, na dobieranie. na dobieranie. W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła uzyskała wynik wyżej średni.

10 Porównanie średnich wyników – przedmioty przyrodnicze

11 MATEMATYKA

12 Uczeń mógł zdobyć 29 punktów. Zestaw standardowy zawierał 23 zadania: 20 zadań zamkniętych 20 zadań zamkniętych 3 zadania otwarte. 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych były zadania: - 16 wielokrotnego wyboru, - 3 „PRAWDA – FAŁSZ”, - 1 na dobieranie z uzasadnieniem Zadania otwarte wymagały od gimnazjalisty samodzielnego sformułowania rozwiązania. W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego z matematyki szkoła uzyskała wynik wyżej średni.

13 Porównanie średnich wyników -matematyka

14 JĘZYK ANGIELSKI Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym, podstawowym, rozszerzonym. rozszerzonym. Uczniowie mieli prawo wyboru języka i zdawali go: na poziomie podstawowym, na poziomie podstawowym, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, jeżeli tego języka uczyli się już w szkole podstawowej. na poziomie podstawowym i rozszerzonym, jeżeli tego języka uczyli się już w szkole podstawowej.

15 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

16 Uczeń mógł zdobyć 40 punktów. Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych: 5 na dobieranie, 5 na dobieranie, 1 „PRAWDA – FAŁSZ” 1 „PRAWDA – FAŁSZ” 5 wielokrotnego wyboru 5 wielokrotnego wyboru W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego z języka angielskiego na poziomie podstawowym szkoła uzyskała wynik niski.

17 Porównanie średnich wyników – język angielski poziom podstawowy

18 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

19 Uczeń mógł zdobyć 40 punktów. Zestaw składał się z: 5 zadań zamkniętych 5 zadań zamkniętych 3 zadań otwartych 3 zadań otwartych Wśród zadań zamkniętych były: 4 na dobieranie 4 na dobieranie 1 wielokrotnego wyboru 1 wielokrotnego wyboru Zadania otwarte sprawdzały umiejętność posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej. Zadania otwarte sprawdzały umiejętność posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej. W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła uzyskała wynik niżej średni.

20 Porównanie średnich wyników – język angielski poziom rozszerzony

21 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google