Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świętokrzyskie Centrum Kielce, ul. Żelazna 22 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świętokrzyskie Centrum Kielce, ul. Żelazna 22 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej."— Zapis prezentacji:

1 Świętokrzyskie Centrum Kielce, ul. Żelazna 22 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

2 Ośrodki Regionalne Fundacji w Polsce Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

3 Dlaczego My? Jesteśmy instytucją szkoleniowo-doradczą, wspierającą rozwój demokracji lokalnej w kraju i za granicą. Od ponad 25 lat prowadzimy działania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dbając o jak najwyższy rozwój kadry samorządowej a także rozwój strategiczny gmin i całego Regionu Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

4 Forum - jako nowy model doskonalenia zawodowego przedstawicieli JST Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

5 Forum jest swoistą grupą samokształceniową wykorzystującą doświadczenie jej członków, pracującą pod kierunkiem eksperta, w sposób zorganizowany przez kompetentnego koordynatora

6 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Wyjątkowość Forum: stali uczestnicy (deklaracje członkowskie); reprezentacja jednolitego środowiska zawodowego; tematy spotkań kreowane przez uczestników, wyjazdowe spotkania 2-, 3-dniowe; stały koordynator Forum z ramienia FRDL; Zarząd Forum; Walne zebrania (wybory, absolutorium); Statut Forum;

7 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Cele forum: Forum jako grupa wsparcia; wymiana doświadczeń; popularyzacja dobrych praktyk; wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań; lobbing samorządowy; reprezentowanie interesów grupy zawodowej;

8 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Korzyści dla członków Forum: 1.Wzbogacanie oferty szkoleniowej o tematy wynikające z potrzeb członków i zarządu Forum na następujące tematy: promocja budowanie PR i prestiżu Radnego; budowanie relacji z mieszkańcami, rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności; nowe źródła finansowania samorządu; prawne aspekty funkcjonowania Radnego i Rady; 2. Partnerstwo w składanych projektach, w tym w projektach międzynarodowych. 3. Naturalna współpraca z instytucjami „okołosamorządowymi”. 4. Tworzenie samorządowych grup opiniotwórczych. 5.Prezentowanie stanowisk Forum na zewnątrz (media, organy administracji rządowej różnych szczebli) 6. Kontakty z „autorytetami” z różnych dziedzin, w Polsce i za granicą.

9 Fora branżowe działające przy Świętokrzyskim Centrum Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego Forum Pomocy Społecznej Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 50 osoby 51 osób 54 osoby

10 Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

11 Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

12 Forum Pomocy Społecznej Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

13 Ostatnio realizowane projekty przez FRDL Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Cel Projektu: zainicjowanie debaty publicznej i upowszechnianie wiedzy na temat postaw obywatelskich wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz w perspektywie długookresowej wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu. Działania koncentrowały się na podkreślaniu wagi i znaczenia społeczeństwa obywatelskiego oraz na promocji dobrych praktyk

14 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej 8 artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej (dobre praktyki); 4 debaty radiowe (Aktywność społeczna, Kultura, Zdrowie, Praca); 2 reportaże radiowe ; 2 spoty telewizyjne (łącznie 38 emisji w telewizji regionalnej); film „Regionalnie z pasją” (4 emisje w telewizji regionalnej); 4 spoty radiowe (łącznie 180 emisji); strona WWW projektu „Regionalnie z pasją”; seminaria informacyjno- edukacyjne, łącznie 11 seminariów dla 286 uczestników w tym dla Radnych gmin i Powiatów;

15 1. Inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2. Ośrodek Debaty Międzynarodowej w ramach MSZ RP 3. Sieć 15 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) 4. RODM Kielce – organizacja prowadząca Świętokrzyskie Centrum FRDL 5. Celem działalności sieci RODM jest: - inicjowanie debaty, dyskusji na poziomie regionalnym o polityce zagranicznej oraz współpracy międzynarodowej, - wspieranie podmiotów lokalnych w podejmowaniu współpracy międzynarodowej, - przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej, - wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ a partnerami regionalnymi. 6. Działania RODM Kielce w 2014 r.: Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej (IV, VI-VII i XI-XII 2014 r.) dwie debaty publiczne (V i XI 2014 r.) gra miejska (V 2014 r.) Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego (VIII-IX 2014 r.) konkurs internetowy „Mieszkaniec Globalnej Wioski” (III-XII 2014 r.) konkurs fotograficzny „Mój region w Unii Europejskiej” (VI-IX 2014 r.) Konferencja prasowa podsumowująca działalność w 2014 roku (XII 2014 r.)

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Agnieszka Migoń Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce tel. 41 344 41 60 wew. 21 e-mail: centrum@frdl.kielce.plcentrum@frdl.kielce.pl Fax 41 344 41 60 w. 28 www.frdl.kielce.pl Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


Pobierz ppt "Świętokrzyskie Centrum Kielce, ul. Żelazna 22 Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google