Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W stronę porozumienia” Star-Dadaj 21-22 października 2005 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W stronę porozumienia” Star-Dadaj 21-22 października 2005 rok."— Zapis prezentacji:

1 „W stronę porozumienia” Star-Dadaj 21-22 października 2005 rok

2

3 12 lutego 2004 - I spotkanie olsztyńskich organizacji pozarządowych zorganizowane i poprowadzone przez Dorotę Czarzastą - Wardyn Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Samorządu Lokalnego. Wyłoniono 15osobową Grupę Roboczą z 85 przedstawicieli olsztyńskich organizacji Luty – marzec 2004 - odbywały się spotkania Grupy Roboczej pod opieką Doroty Czarzastej –Wardyn Grupa Robocza wypracowała: REGULAMIN Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn przyjęty 11 marca 2004 rok przez Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn (94 przedstawicieli) Przygotowała wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn

4 22 kwietnia 2004 rok wybór

5 37 kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn Wybrano zgodnie z Regulaminem Forum 25 osób: 1. Teresa Antczak Forum Prorodzinne – Stow. Wspierania Działań Prorodzinnych 2. Barbara Baturo-Warszawska Olsztyńskie Towarzystwo Amazonek 3. Dariusz Bielas Stow. Allfinanz Projekt 4. Remigiusz Dobkowski Tow. Przyjaźni Polsko –Chińskiej 5. Andrzej Dramiński Olsztyńskie Stow. Pomocy Telefonicznej 6. Monika Falej Polskie Stow. „DOM EUROPEJSKI” Regionu Warmińsko- Mazurskiego 7. Danuta Jakowanis Tow. Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych - „Powrót z U” 8. Małgorzata Jesionowska Katolickie St. Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta 9. Leszek Kirzenkowski TPD 10. Michał Kisielewicz Stow. Młodzież Wszechpolska 11. Michał Karwowski Olsztyńskie Towarzystwo Śpiewacze 12. Krystyna Kościelska Międzynarodowe Forum Kobiet

6 13. Stanisława Kurowska Polskie St. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 14. Anastazja Malejki NZS 15. Krystyna Plocek Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” 16. Marzena Radzka Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie 17. Beata Sadowska St. Penitencjarne PATRONAT 18. Bożena Saniewska Uniwersytet Trzeciego Wieku 19. Elżbieta Szwałkiewicz St. Niebieski Parasol 20. Andrzej Taborski Civitas Christiana 21. Joanna Tomaszczyk Olsztyńskie St. Wsparcia Społecznego 22. Bożena Ulewicz Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej 23. Zbigniew Wytrążek Fundacja Zdrowe Dziecko w Olsztynie 24. Zbigniew Zawadzki Polskie Centrum Mediacji – Oddz. Terenowy Olsztyn 25. Jadwiga Żemło Warmińsko-Mazurskie Forum Kobiet

7 22 kwietnia 2004 rok Rada się ukonstytuowała i wybrała Przewodniczącą – Monikę Falej 27 kwietnia I spotkanie Rady i wybory Prezydium Rady; skład: Monika Falej – Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn Remigiusz Dobkowski – Wiceprzewodniczący Marzena Radzka – Sekretarz Rady Andrzej Dramiński Krystyna Plocek Dariusz Bielas Michał Kisielewicz/ Barbara Baturo-Warszawska - obecnie

8 Prace Rady OPMO w 2004 roku Program Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2004 roku Zasady Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2004 roku Program Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku Zasady Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku Stała współpraca z Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Włodzimierzem Winciunem

9 Powołanie Zespołu Konsultacyjnego przez Prezydenta Miasta w celu: wskazywania priorytetowych obszarów współpracy, wypracowania Zasad Współpracy oraz Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi, monitorowania realizacji Programu i diagnozowania potrzeb działań uzupełniających. Spotkania grup roboczych z przedstawicielami Urzędu Miasta Rekomendowanie 2 przedstawicieli Rady do prac w Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego – Monika Falej oraz Remigiusza Dobkowskiego

10 Prace Rady w 2005 roku Udział przedstawicieli Rady OPMO w pracach Rady OPWW-M oddelegowanie do prac w RKS ds. aktualizacji strategii społeczno- gospodarczej woj. Warmińsko-mazurskiego praca w zespołach oceniających konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski praca w ciałach zadaniowych - WUP Stała współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Włodzimierzem Winciunem Program Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 roku Zasady Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 roku Kampania medialna na rzecz przekazywania 1 % dla opp Prace w zespołach: Zespół Konsultacyjny Grupy robocze przy wydziałach Urzędu Miasta Miejska Rada Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Zespół ds. Partnerstwa Lokalnego Zespoły Oceniające

11 Ogłoszone zostały dwa konkury pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn: Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej „Trzeci Sektor w mediach” W obu konkursach przewidziana jest nagroda główna w wysokości 5 tys. zł Ogłoszenie wyników nastąpi na Forum Organizacji Pozarządowych 26 listopada 2006

12 Centrum Organizacji Pozarządowych Tzw. „Fundusz Grantowy” Współorganizacja wraz z PUP oraz udział w programie partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego w Olsztynie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – budowa strategii dla Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz cykl szkoleń wzmacniających Radę oraz olsztyńskie organizacje organizowane przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” Zainicjowane spotkanie z elbląskim Zespołem Koordynujący olsztyńskiego Zespołu Konsultacyjnego

13 System wypracowywania zasad oraz rocznego programu współpracy: Grupy robocze przy Wydziałach UM Konsultacje Rady OMO Propozycje Wydziałów UM Zespół Konsultacyjny zbiera propozycje i przygotowuje projekt programu oraz zasad Program oraz zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwala Rada Miasta Olsztyn

14

15

16 Dziękuję za uwagę życzę powodzenia w tworzeniu silnego i mądrego III sektora Monika Falej Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn


Pobierz ppt "„W stronę porozumienia” Star-Dadaj 21-22 października 2005 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google