Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest dzień Niepodległości ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest dzień Niepodległości ?"— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest dzień Niepodległości ?
Święto państwowe w Polsce obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski w 1918 roku niepodległego bytu państwowego, po 123 latach rozbiorów Polski dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów. Wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w roku 1937, a od 1939 nieobchodzone. Przywrócone w 1989, jest dniem wolnym od pracy.

3 Święto Niepodległości i obchody
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta.

4 Mapa Polski

5 Symbole narodowe Polski

6 Hymn państwowy

7 Godło Polski

8 Flaga Polski

9 i obyczajów, czyli dziedzictwa naszych ojców.
Patriotyzm Patriotyzm to indywidualna i społeczna postawa, oznaczająca przywiązanie i miłość do własnej ojczyzny. Obejmuje on przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kraju. Obecnie w Polsce zmienia się struktura życia społecznego. Nasza Ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia, ale patriotyzm ciągle powinien stać na straży godności naszego Narodu, jego kultury i obyczajów, czyli dziedzictwa naszych ojców.

10 Znaczące daty 11 listopada przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie. 12 listopada Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworzenia rządu narodowego. 14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchniej władzy państwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową państwa (na razie bez formalnego określenia nazwy urzędu). 17 listopada Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem ministrów Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. 19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Republiki Polskiej. 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego. Józef Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.

11 Bóg ,Honor ,Ojczyzna Dewiza Wojska Polskiego. Została wprowadzona po raz pierwszy na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przez Naczelnego Wodza rozkazem z dnia 15 października 1943 r.[1]. Wcześniej powszechnie obowiązująca dewiza "Honor i ojczyzna" pojawiła się na sztandarach wojska obywatelskiego z czasów napoleońskich a jeszcze wcześniej na odznaczeniach Legii Honorowej ustanowionej przez Napoleona w 1802 roku

12 Tło historyczne W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa.

13 JÓZEF PIŁSUDSKI Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów Polskich (1914) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), od 11 listopada 1918naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji, po przewrocie majowym (1926) dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

14 Legiony (Marsz Pierwszej Brygady)
Legiony to żołnierska nuta  Legiony to straceńców los!  Legiony to żołnierska buta Legiony to ofiarny stos.  My pierwsza brygada strzelecka gromada  Na stos rzuciliśmy nasz życia los  Na stos na stos!  O ileż mąk ileż cierpienia  O ileż krwi wylanych łez  Pomimo to nie ma zwątpienia  Dodawał sił wędrówki kres  My pierwsza brygada strzelecka gromada  Na stos rzuciliśmy nasz życia los  Na stos na stos!  Mówili żeśmy stumanieni  Nie wierząc w to że chcieć to móc!  Lecz trwaliśmy osamotnieni  A z nami był nasz drogi wódz!  My pierwsza brygada strzelecka gromada  Na stos rzuciliśmy nasz życia los  Na stos na stos! 

15 Krzyż Niepodległości i Medal Niepodległości
Polskie wojskowe odznaczenia państwowe okresu międzywojennego. Krzyż i Medal Niepodległości zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 roku o Krzyżu i Medalu Niepodległości, w celu "odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach , z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski". Przejściowo w okresie nadawany na emigracji. Ponownie ustanowiony w sierpniu 2010 w zmienionej formie, jako Order Krzyża Niepodległości.

16 Koniec….


Pobierz ppt "Co to jest dzień Niepodległości ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google