Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński Program IDEAS 7PR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński Program IDEAS 7PR"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński andrzej.slawinski@kpk.gov.pl Program IDEAS 7PR www.kpk.gov.pl

2 www.kpk.gov.pl Frontier research (High-Level Expert Group Report, 2005) Tworzenie nowej wiedzy, fundamentalne odkrycia, przełomowe wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych zmieniające rozumienie świata Ryzyko naukowe Zanik klasycznego rozróżnienia między naukami podstawowymi i stosowanymi Badania muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) Badania wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim

3 www.kpk.gov.pl Program IDEAS Cel: zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych przekraczających granice dzisiejszej wiedzy. Wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. Sposób działania: Finansowanie projektów poprzez granty na podstawie wniosków złożonych przez naukowców. Wnioski mogą dotyczyć dowolnie wybranego przedmiotu badań i oceniane będą przez niezależnych ekspertów wyłącznie na podstawie kryterium jakości naukowej wniosku Obszar tematyczny: Jest niezależny od pozostałych części 7PR. Obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe spełniające zasady etyki badań naukowych, w szczególności badania interdyscyplinarne (w tym nauki inżynierskie, społeczne i humanistyczne).

4 www.kpk.gov.pl Granty ERC Wspierane będą projekty realizowane przez pojedyncze zespoły naukowe (w przeciwieństwie to sieci naukowych lub konsorcjów) kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) Zespoły badawcze mogą mieć narodowy lub międzynarodowy charakter W przypadkach szczególnych zespół może składać się tylko z jednego badacza Granty przyznawane będą instytucji zatrudniającej Głównego Badacza (Applicant Legal Entity) pod warunkiem odpowiedniego porozumienia między instytucją i badaczem

5 www.kpk.gov.pl Główny badacz leader projektu dowolny wiek, narodowość, miejsce zamieszkania nie musi być zatrudniony w instytucji goszczącej w chwili składania wniosku musi być niezależny w budowie własnego programu naukowego i realizacji projektu Niezależność: wystąpienie o grant niezależne od starszych kolegów badaczy niezależne kierowanie projektem, dobór metod i środków niezależne publikacje (wspólne publikacje wyłącznie tymi autorami, którzy wnieśli istotny wkład w wyniki badań) kierowanie członkami zespołu naukowego (w tym studentami) dostęp do zaplecza badawczego

6 www.kpk.gov.pl Instytucja goszcząca dowolna instytucja (publiczna lub prywatna) posiadająca osobowość prawną musi posiadać infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie badań (uniwersytet, instytut badawczy, firma prowadząca badania) musi być zlokalizowana w kraju UE lub stowarzyszonym (Norwegia, Islandia, Szwecja, Szwajcaria, Izrael, Turcja, Chorwacja, Serbia) może być organizacją międzynarodową (CERN, EMBL, ILL, ESO, ESRF, EMBO) zasadniczo jest jedyną instytucją uczestniczącą w projekcie Zadania: zapewnia zatrudnienie Głównego Badacza w czasie realizacji projektu gwarantuje niezależność badań Głównego Badacza zapewnia wsparcie administracyjne realizacji grantu

7 www.kpk.gov.pl Grant ERC Grant ERC pokrywa 100% dopuszczalnych kosztów bezpośrednich plus koszty pośrednie (do 20% kosztów bezpośrednich) Koszty bezpośrednie koszty personelu koszty wyposażenia materiały koszty podróży koszty publikacji Koszty pośrednie koszty zarządzania projektem koszty przestrzeni laboratoryjnej i mediów koszty zapewnienia bezpieczeństwa koszty obsługi telekomunikacyjnej koszty zaopatrzenia koszty wyposażenia biura (komputery, urządzenia biurowe) materiały dodatkowe

8 www.kpk.gov.pl Typy grantów ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Retain, Repatriate, Recruit Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców (niezależnie od narodowości, ale pracujących lub zamierzających pracować w UE lub AC) pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy 0,1-0,4 mln euro/grant rocznie 0,5-2 mln euro/grant 250 grantów/rok ERC Advanced Investgator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie dla najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustabilizowanej pozycji naukowej 0,1-0,5 mln euro/grant rocznie 2-3 mln euro/grant 200 grantów/rok

9 www.kpk.gov.pl Budżet Budżet całkowity (2007-2013) 7 510 mln euro w tym ~1/3 dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants 5% na zarządzanie Programem Pierwszy konkurs StG289,5 mln euro (22 grudnia 2006) Drugi konkurs AdG~550 mln euro (jesień 2007) Następne konkursy (StG+AdG)~1 mld euro/rok

10 www.kpk.gov.pl ERC Starting Independent Researcher Grant Identyfikator konkursu: ERC-2007-StG Data publikacji: 22 grudnia 2006 Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 1 kwietnia 2007 Termin zakończenia (1 etap): 25 kwietnia 2007, godz. 17:00 Termin zakończenia (2 etap): 17 września 2007, godz.17:00 Wysyłanie wniosków elektroniczne EPSS Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja wniosku (login i hasło) – co najmniej 3 tygodnie przed deadlinem Budżet (na rok 2007): 289,5 mln euro Minimalna liczba partnerów: 1 MS lub AC Nadsyłanie wniosków: dwuetapowe Ewaluacja: poprzez panele ewaluacyjne może być zdalna możliwe przesłuchania Głównego Badacza

11 www.kpk.gov.pl ERC Starting Independent Researcher Grant Wielkość projektu: 100 000 – 400 000 euro/rok Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie: do 100% kosztów dopuszczalnych Proporcje przeznaczenia budżetu: Nauki fizyczne i inżynierskie46% Nauki o życiu37% Nauki społeczne i humanistyczne17% 20% ogólnego budżetu zarezerwowane dla projektów poza tymi dyscyplinami

12 www.kpk.gov.pl ERC Starting Independent Researcher Grant Nadsyłanie wniosków: Główny Badacz (w imieniu instytucji goszczącej) Wniosek: 1.Formularz administracyjny (dot. Głównego Badacza i instytucji goszczącej) 2.Wniosek badawczy 3.Dodatkowa dokumentacja (oświadczenie instytucji goszczącej, informacja o statusie głównego badacza (etap 2), formularz dotyczący spraw etycznych badań (etap 2)) Wniosek badawczy: 1.CV i samoocena osiągnięć Głównego Badacza (udział w realizowanych projektach i pracach badawczych związanych tematycznie z wnioskiem) 2.Opis naukowo-technicznych aspektów projektu 3.Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego Pierwszy etap: 8 stron (3+4+1) - deadline 25 kwietnia 2007 Drugi etap: 16 stron (4+10+2)

13 www.kpk.gov.pl Poprawność formalna wniosków Tematyka wniosków: Dowolna Wyjątki: badanie ludzkich komórek macierzystych – tylko zgodnie z zasadami etycznymi 7PR i w szczególności Programu IDEAS Główny Badacz: 2-9 lat po doktoracie (wyjątkowo do <=11), dowolny wiek i narodowość Format wniosku: Format: A4, PDF Font: Times Roman Size: 12 Odstęp: 1 linia Margines: co najmniej 2 cm Język: angielski

14 www.kpk.gov.pl Kryteria ewaluacji 1. Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania naukowym liderem światowej klasy A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia

15 www.kpk.gov.pl Kryteria ewaluacji 2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach?

16 www.kpk.gov.pl Kryteria ewaluacji 3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi Głównemu Badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy proponowane inne instytucje uczestniczące w projekcie (oprócz instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona?

17 www.kpk.gov.pl Punktacja

18 www.kpk.gov.pl Ponowne złożenie wniosku A) Główny lub współpracujący badacz nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie ERC w ciągu tego samego roku B) Główny Badacz nie może złożyć nowego wniosku w ciągu roku kalendarzowego od złożenia poprzedniego projektu bez sukcesu (nie przekroczenia progu) – zastosowanie do drugiego konkursu C) Tylko jeden grant głównego badacza może być aktywny w tym samy czasie. Dodatkowo nie dopuszcza się jednoczesnego złożenia wniosków o analogicznym zakresie w podobnym programie Komisji (np. EURYI).

19 www.kpk.gov.pl Działania koordynujące i wspierające Coordination and Support Actions CSA Cel: Wsparcie finansowe działań: analiza rozwoju i trendów nauki i technologii analiza i promocja wyników badań Sekretariat Generalny ERC (wskazani potencjalni wnioskodawcy) Budżet: 335 000 euro w 2007 Kryteria formalne: wnioskodawca CSA – MS, AC, IEIO (CERN, EMBL), JRC

20 www.kpk.gov.pl Najważniejsze dokumenty 1.Call Fiche 2.Work Programme 3.Guide for Applicants Do pobrania ze strony: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3 Strona ERC:http://erc.europa.eu

21 www.kpk.gov.pl Kontakt Kontakt www.kpk.gov.pl Wiesław Studenckiwiesław.studencki@kpk.gov.pl Dr Andrzej Sławińskiandrzej.slawinski@kpk.gov.pl Współpraca Maria Kaskamaria.kaska@kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa, tel. 022 828 74 83


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński Program IDEAS 7PR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google