Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROGRAM L EONARDO DA V INCI VETP RO – V OCATIONAL E DUCATION AND T RAINING FOR P ROFESSIONALS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROGRAM L EONARDO DA V INCI VETP RO – V OCATIONAL E DUCATION AND T RAINING FOR P ROFESSIONALS."— Zapis prezentacji:

1 P ROGRAM L EONARDO DA V INCI VETP RO – V OCATIONAL E DUCATION AND T RAINING FOR P ROFESSIONALS

2 Projekty wymiany doświadczeń VETPRO są to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji metod/praktyk w zakresie kształcenia zawodowego.

3 wymiana doświadczeń oraz zdobycie wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego w informatyce, mechatronice, elektronice, górnictwie porównanie polskiego i hiszpańskiego systemu kształcenia zawodowego w zawodach nauczanych przez ZSTiO zachęcenie nauczycieli do aktywnego korzystania z programów sektorowych LLP Cele projektu

4 Szkolenie dla nauczycieli (konkurs 2012) program / akcja Leonardo da Vinci / VETPro – Vocational Education and Training for Professionals kraj, miastoHiszpania (Grenada) uczestnicy 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych + 1 nauczyciel j. angielskiego zawodow. okres realizacji07.04.2013 – 13.04.2013 (1 tyg.) tytuł projektu Wymiana doświadczeń nauczycieli sposobem na podniesienie jakości nauczania i zwiększenie wymiaru europejskiego Zespołu Szkół Technicznych nr projektu2012-1-PL1-LEO03-27881 wartość projektu14 416 EUR

5

6 1.nauczyciele przedmiotów zawodowych (7 nauczycieli) informatycznych mechanicznych mechatronicznych górniczych 2.nauczyciele języka angielskiego zawodowego (1 nauczyciel) Adresaci projektu

7 podróży do/z Grenady, pobyt (zakwaterowanie, wyżywienie), ubezpieczenie, wycieczki, wejściówki do muzeów, przygotowanie uczestników do wyjazdu (kurs przygotowawczy, materiały dydaktyczne). Finansowanie

8 uczestnictwo w przygotowaniu: o język angielski (ok. 40 godzin), o przygotowanie kulturowe (10 godzin), o przygotowanie pedagogiczne (5 godzin). sporządzenia materiałów upowszechniających o raport (publikacja), o prezentacja multimedialna, o strona internetowa projektu. Obowiązki uczestników

9 pobranie, wypełnienie i dostarczenie do koordynatora wypełnionego „kwestionariusza zgłoszeniowego” wraz z wymaganymi załącznikami Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05 grudnia 2012 roku rozmowa z anglistą sprawdzająca poziom języka angielskiego (wymagana jest znajomość na poziomie podstawowym) stworzenie listy uczestników przez komisję rekrutacyjną Rekrutacja do projektu

10 Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące kryteria: minimum 3 letni staż pracy w oświacie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, wkład w rozwój oświaty, własne inicjatywy, osiągnięcia w karierze zawodowej. Kryteria uczestnictwa

11 PROGRAM SZKOLENIA NIEDZIELA (07.04.2013) - DZIEŃ I Transfer z lotniska. 14.00 Obiad. Zebranie z pracownikami firmy. Oprowadzenie po Granadzie (najstarsza dzielnica Albaicín, Centrum Nauk Arabskich, Carmen de la Victoria). 20.00 Kolacja.

12 PONIEDZIAŁEK (08.04.2013) - DZIEŃ II 8.00 Śniadanie. 9.00-14.00 Wizyta na Uniwersytecie w Granadzie w Centrum Usług Informatycznych i Sieci Komunikacyjnych (CSiRC- Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones). Wydział zajmujący się kształceniem w dziedzinie sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych. 14.00 Obiad. 17.00-19.30 Wizyta w Escuela Arte Granada, prywatnej szkole, której program nauczania dotyczy między innymi tworzenia stron www, programowania Web z użyciem języka skryptowego PHP i systemów zarządzania bazami danych MySQL, efektów specjalnych z użyciem oprogramowania After Effects, animacji 3D osób, projektowania i edycji grafki infoarchitektury 3D/STUDIO oraz Vray, systemu Sketchup, projektowania typograficznego, użycia i edycji, projektowania wnętrz za pomocą technik komputerowych, tworzenia multimediów, fotografii profesjonalnej, cyfrowej obróbki obrazu. 20.00 Kolacja.

13 WTOREK (09.04.2013) - DZIEŃ III 7.00 Śniadanie. 8.00 Wyjazd do Kordoby. Wizyta w rejonie geologiczno-górniczym w Peñarroya-Pueblonuevo. (http://www.penarroyapueblonuevo.es). Jedno z największych miejsc wydobywczych minerałów w Hiszpanii, połączone z muzeum górnictwa. 14.00 Obiad. Zapoznanie się z placówką szkoleniową Academia Córdoba. Zwiedzanie miasta ( Mezquita ). Powrót do Granady. 20.00 Kolacja.

14 ŚRODA (10.04.2013) - DZIEŃ IV 8.00 Śniadanie. 9.00-14.00 Wizyta w Szkole Zawodowej Virgen de las Nieves (www.virgendelasnieves.es). Profile edukacyjne szkoły to m.in. elektrotechnika i elektronika, mechanika, mechatronika, automatyka, utrzymanie ruchu linii produkcyjnych, systemy telekomunikacyjne i informatyczne, w tym języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, systemy telefonii i telewizji. Szkoła przedstawi również działanie programu TIC 2.0 (Technologia Informacji i Komunikacji). 14.00 Obiad. 17.00-19.30 Wizyty w firmach o działalności związanej z projektowaniem graficznym i grafiką komputerową ( Gami, Sonilaser ) oraz w prywatnej szkole Infoart zajmującej się głównie animacją komputerową (firmy umożliwiają odbycie praktyki uczestnikom programu LdV-IVT). 19.30 Kolacja.

15 CZWARTEK (11.04.2013) - DZIEŃ V 8.00 Śniadanie. 9.00-14.00 Wizyta w Specjalnej Szkole Zawodowej Ciudad de los Niños, edukacja w takich obszarach jak: wykonywanie i utrzymanie instalacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (telefonia, przekaz danych na odległość, mikrokomputery, sieci, instalacje elektryczne, telewizja przemysłowa CCTV, systemy alarmowe, systemy sterowania stosowane w przemyśle), elektromechanika samochodowa (diagnostyka, naprawa, systemy sterowania, sterowane urządzenia wykonawcze, itp.) 14.00 Obiad. 17.00-19.30 Wizyta w Kolegium Inżynierów Górnictwa ( Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas ). Kolegium kształci inżynierów górnictwa w specjalizacjach: eksploatacja kopalni, mineralurgia i metalurgia, instalacje elektromechaniczne w kopalniach, zasoby energetyczne, materiały wybuchowe. Dyskusja dotycząca nowych możliwości zawodowych dla profesjonalistów z dziedziny inżynierii górnictwa w Andaluzji. 20.00 Kolacja.

16 PIĄTEK (12.04.2013) - DZIEŃ VI 8.00 Śniadanie. 9.00-14.00 Wizyta w Centrum Nauk Wirtualnych Uniwersytetu w Granadzie (CEVUG) - http://cevug.ugr.es, spotkanie z twórcą programu do e-learningu SWAD. Centrum promuje techniki kształcenia na odległość z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej (głównie kierunki informatyczne: inżynieria informatyczna, grafika komputerowa, itp.) 15.00-19.30 Zwiedzanie Alhambry. 20.00-21.00 Omówienie rezultatów projektu. 21.00 Kolacja.

17 SOBOTA (13.04.2013) – DZIEŃ VII 9.00 Śniadanie. Transfer na lotnisko. Powrót do Polski.

18 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” http://www.leonardo.org.pl /


Pobierz ppt "P ROGRAM L EONARDO DA V INCI VETP RO – V OCATIONAL E DUCATION AND T RAINING FOR P ROFESSIONALS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google