Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jak moje miasto jeździ z głową ?” Grupa III KL. II c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jak moje miasto jeździ z głową ?” Grupa III KL. II c."— Zapis prezentacji:

1 „Jak moje miasto jeździ z głową ?” Grupa III KL. II c

2 Dlaczego powstał program „Je Dlaczego powstał program „Jeżdżę z głową”? Według danych Policji rok 2010 był rokiem spadku przestępstw drogowych, co wiąże się z poprawą stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. Mniej było wypadków, mniej osób zabitych i rannych. Łącznie doszło do 38.776 wypadków drogowych, w których zginęły 3 902 osoby a 48 872 osób odniosło obrażenia ciała*. Z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że chociaż w latach 2001-2010 liczba zabitych rowerzystów zmalała o 54%, a liczba rannych rowerzystów o 45%, nadal jednak jest to 2 razy więcej niż średnio w krajach Unii Europejskiej. 72% wypadków z rowerzystami wydarza się w dzień, z czego ponad połowa w obszarach zabudowanych. Powyższe statystyki zmobilizowały Fundację Banku BGŻ, do przeprowadzenia wśród młodzieży gimnazjalnej badań sprawdzających ich poziom wiedzy na temat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym oraz znajomość przepisów ruchu drogowego wprowadzonych w 2011 r. Z badań wynika, że choć 93% gimnazjalistów jeździ rowerem, tylko nieco połowa z nich zna przepisy ruchu drogowego odnoszące się do rowerzystów. Aż 18% gimnazjalistów z małych miejscowości miało wypadek na rowerze. Najczęstszą ich przyczyną jest nieostrożność i brak poszanowania innych uczestników ruchu drogowego. Czas to zmienić. Fundacja BGŻ, od lat zaangażowana w działania edukacyjne kierowane do młodzieży z mniejszych miejscowości, uruchomiła ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów gimnazjów z małych miejscowości „Jeżdżę z głową”. Program ma przypomnieć podstawowe zasady ruchu drogowego oraz edukować w zakresie nowych praw, w celu zmiany młodych ludzi w (jeszcze bardziej) odpowiedzialnych użytkowników ruchu drogowego.

3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Ząbkowicach Śląskich Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Ząbkowicach Śląskich znalazło się pośród 100 szkół w Polsce, które już po raz drugi, uczestniczy w programie „Jeżdżę z głową” dla świadomych rowerzystów, zmotoryzowanych i pieszych. Do uczestnictwa w Programie, zostały wybrane dwie klasy. Klasa I „B”- opiekun Stanisław Kurzyp i klasa II „C”- opiekun Tadeusz Pancerz. Gimnazjaliści po realizacji 3 godzin zajęć według scenariuszy przekazanych przez organizatora jako eksperci ruchu drogowego rozpoczęli kampanię promującą przedstawione cele programu. W trakcie realizacji programu „Jeżdżę z głową” byliśmy współorganizatorami Dolnośląskiego Konkursu „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”. W ramach realizowanego przez naszą szkołę Programu w maju uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Młodzi gimnazjaliści sprawdzili swoją wiedzę, dotyczącą przepisów drogowych dla rowerzystów, rozwiązując test edukacyjny. Wyniki testu potwierdziły bardzo dobrą znajomość przepisów i młodzież przystąpiła do przeprowadzania Ankiet Eksperta Ruchu Drogowego wśród ząbkowiczan. Podczas przeprowadzania ankiet młodzież rozda mieszkańcom ulotki, odblaski i naklejki programu „Jeżdżę z głową”.

4 Klasa II c Klasa I b

5 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich promuje Program "Jeżdżę z głową" W trakcie realizacji Programu „Jeżdżę z głową” byliśmy współorganizatorami Dolnośląskiego Konkursu „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”. Korzystając z tak dużej liczby uczestników (99 uczniów) zorganizowaliśmy kampanie promującą nasz Program. Przedstawiliśmy założenia i cele programu oraz rozdaliśmy broszury ze zmianami w przepisach ruchu drogowego dotyczące rowerzystów. Uczniowie realizujący program czynnie uczestniczyli w konkursie reprezentując naszą szkołę i pomagając w przeprowadzeniu konkursu szczególnie na torze przeszkód.

6

7 Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich W ramach realizowanego przez naszą szkolę programu „Jeżdżę z głową”, w dniu 23 maja, uczniowie klasy I „B” i II „C” uczestniczyli w spotkaniu z aspirantem Tomaszem Myślińskim funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Pan aspirant przeprowadził prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów. W sposób rzeczowy przedstawił zagrożenia w ruchu i skutki wynikające z niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego. Przypomniał jakie zasady powinien przestrzegać uczestnik ruchu drogowego. Omawiane też były zmiany w przepisach dotyczące rowerzystów. Pogadanki o takiej tematyce budzą w uczniach świadomość, że należy dbać o swoje bezpieczeństwo. Duże wrażenie na naszych uczniach wywarł film pt. „Masz jedno życie”.

8

9 Ankiety Eksperta Ruchu Drogowego wśród ząbkowiczan. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzili Ankiety Eksperta Ruchu Drogowego wśród ząbkowiczan. Podczas przeprowadzania ankiet młodzież rozdała mieszkańcom ulotki, odblaski i naklejki programu „Jeżdżę z głową”. Klasy zostały podzielone na grupy(klasa II c : dwie po 5 osób i trzy po 6 osób, klasa I b : cztery po 5 osób i jedna 6-cio osobowa). Na wykresach zostały przedstawione wyniki ankiet grupy 3 z klasy II c.

10 2. Pasem ruchu dla rowerów wydzielonym z powierzchni jezdni mogą się poruszać( poprawna odpowiedź B) 3. Rowerzysta ma prawo wyprzedzać wolno jadące samochody np. w korku ulicznym, z ich prawej strony jeśli:(poprawna odpowiedź A, C) 6. Każdy rowerzysta powinien dla własnego bezpieczeństwa jeździć(poprawne odpowiedzi A, C) 5. Rowerzyście zabrania się:(poprawna odpowiedź A, B, C)

11 7. Jak Pan/Pani ocenia sytuację dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego w swojej okolicy (poproś respondenta o ocenę w skali 1-5 gdzie 1 oznacza bardzo źle a 5 bardzo dobrze) 8. Każdy rowerzysta powinien mieć prawidłowo wyposażony rower, jeździć w odblaskowej kamizelce, posiadać przy sobie kartę rowerową (jeśli nie ukończył 18go roku życia). Czy w Pana/Pani okolicy to zobowiązanie jest przez rowerzystów przestrzegane i w jakim stopniu? 11. Który użytkownik drogi według Pana/Pani opinii najczęściej łamie przepisy ruchu drogowego w Pana/Pani okolicy? 10. Czy drogi w Pana/Pani okolicy są odpowiednio oświetlone? 9. Czy w swojej okolicy czuje się Pan/Pani bezpieczny/-na jako pieszy?

12 Mapa Problemów Drogowych Ankietowani wskazali kilka miejsc w których czują się niebezpiecznie. Kilka miejsc zostało przedstawionych na fotografiach i opisanych (w jaki sposób są niebezpieczne). Problemem jest także mała ilość przejść dla pieszych.

13 Skrzyżowanie ulicy Kłodzkiej z Kamieniecką. Na tym skrzyżowaniu często jest wymuszane pierwszeństwo przez kierowców samochodów.

14 Skrzyżowanie ulicy Powstańców Warszawy z Kusocińskiego. Codziennie rano gdy dzieci są zawożone przez rodziców do szkoły powstaje tu tzw. korek uliczny.

15 Skrzyżowanie ulicy Stefana Żeromskiego i Władysława Orkana.

16


Pobierz ppt "„Jak moje miasto jeździ z głową ?” Grupa III KL. II c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google