Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL Elżbieta Pawłowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL Elżbieta Pawłowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej."— Zapis prezentacji:

1 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL Elżbieta Pawłowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

2 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL I – Nasze obawy 1. Trudne początki 2. Wielkie obawy, nikłe nadzieje 3. Impuls do działań II – Krok po kroku 1. obszary działań 2. DAAL w praktyce III – Nasze nadzieje 1. Nieznaczne obawy i wielkie nadzieje na przyszłość 2. Oczekiwania pracowników ośrodka 3. Najbliższe plany (i nadzieje) związane z aktywizacją lokalnej społeczności

3 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL I – Nasze obawy 1. Trudne początki a) negatywny wizerunek ośrodka - wśród klientów - wśród mieszkańców - wśród władz samorządowych - wśród samych pracowników b) zła aura wokół ośrodka - zmiana kierownictwa - brak konsolidacji pracowników ośrodka - niewielkie zaufanie do p.o. kierownika deklarującego chęć przystąpienia do programu DAAL i jego niepewna pozycja zawodowa

4 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL I – Nasze obawy 1. Trudne początki c) brak dokumentów strategicznych i regulujących pracę ośrodka - miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych - strategii aktywizacji lokalnej społeczności w zrównoważonym programie rozwoju miasta - nieadekwatne do rzeczywistości, przestarzałe uchwały d) brak wiedzy mieszkańców na temat roli, zadań i możliwości ośrodka pomocy (ośrodek jako jednostka nie istniał w lokalnych mediach) e) okres przedwyborczy i brak perspektyw

5 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL I – Nasze obawy 2. Wielkie obawy, nikłe nadzieje Obawa przed: a) brakiem zaproszenia do programu DAAL b) brakiem akceptacji poczynań ze strony personelu związanym z - obawą przed dodatkowymi zajęciami - niechęcią wynikająca z rozłamu wśród pracowników - ograniczonym zaufaniem c) brakiem akceptacji poczynań ze strony nowych władz d) brakiem reakcji ze strony lokalnej społeczności Czy rozpoczęte szkolenie znajdzie swój szczęśliwy finał?

6 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL I – Nasze obawy 2. Impulsy do działań a) Impuls dla pracowników ośrodka - zaproszenie do przystąpienia do programu DAAL - uwzględnienie pracy metodą CAL i założeń wynikających z przystąpienia do programu w zakresach obowiązków b) Impuls dla władz samorządowych - wybór nowego burmistrza - wybór nowej rady c) Impuls dla mieszkańców - pierwsze działania promocyjne i aktywizujące ze strony pracowników ośrodka i lokalnych liderów - przychylność nowych władz miasta

7 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL II – Krok po kroku 1. Obszary podejmowanych działań a) aktywizacja pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - uczestnictwo w szkoleniach DAAL - szkolenia wewnętrzne informacyjne i promocyjne -praca nad zmianą sposobu myślenia (projektami) i trybu pracy (premiowanie zaangażowania, kreatywności i działań aktywizujących i zespołowych) b) aktywizacja lokalnej społeczności - promocja programu DAAL –cykl spotkań informacyjnych z władzami miasta, przedstawicielami instytucji, urzędów i kościoła, członkami stowarzyszeń i fundacji z terenu miasta, mieszkańcami i liderami - przystąpienie lokalnych liderów do cyklu szkoleń

8 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL II – Krok po kroku 1. Obszary podejmowanych działań c) przygotowanie mieszkańców, pracowników ośrodka i dokumentacji do sporządzenia mapy zasobów i potrzeb d) projektowanie wspólnych posunięć aktywizujących i integrujących (kalendarium imprez)

9 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL II – Krok po kroku 2. DAAL w praktyce a) budowanie koalicji : - z lokalnymi stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Cyklistów, Komitetem Społecznym „Dom na Białce”, Towarzystwem Przyjaciół Szklarskiej Poręby, Stowarzyszeniem Puch Ostu, Towarzystwem Izerskim - z urzędami i instytucjami – Urzędem Miejskim i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatem Policji, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, szkołami i przedszkolami - zacieśnianie współpracy z parafiami - zawiązanie współpracy z lokalnymi inwestorami i drobnymi przedsiębiorcami

10 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL II – Krok po kroku 2. DAAL w praktyce b) zaistnienie w lokalnych mediach i w świadomości mieszkańców - stworzenie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.szklarskaporeba.pl/www.mops.szklarskaporeba.pl/ - współpraca z internetową lokalną gazetą Głos Szklarskiej Poręby (ogłoszenia, informacje, obsługa redaktorska organizowanych imprez) - współpraca z kościołami – ogłoszenia parafialne c) podpisanie umów partnerskich z: - mieszkańcami Szklarskiej Poręby Dolnej „ZDOLNA DOLNA” - nadleśnictwem i Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej

11 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL II – Krok po kroku 2. DAAL w praktyce d) grupy samopomocowe – AA, matki dzieci autystycznych, pracowników socjalnych – superwizja e) pierwsze kroki w kierunku utworzenia Klubu wolontariatu f) sporządzenie Mapy zasobów i potrzeb dla Szklarskiej Poręby Dolnej i wynikające z tego konsekwencje - współudział w pracach przygotowawczych do projektu Blisko boisko -prezentacja badań i sytuacji mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej przy realizacji projektu Autostrady do społeczności - ustalenie z partnerami priorytetów w działaniach integrujących i aktywizujących - kalendarium imprez

12 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL III– Nasze nadzieje 1. Nieznaczne obawy i wielkie nadzieje na przyszłość a) Nieznaczne obawy - przed wypaleniem się pracowników MOPS - przed wykruszeniem się liderów - przed wygaśnięciem zainteresowania społeczności zaangażowanej do realizowania projektów b) Wielkie nadzieje na: - otrzymanie certyfikatu CAL - na stałe wsparcie trenerów i inicjatorów DAAL - okresowe szkolenia dla pracowników i lokalnych liderów - pozyskiwanie środków z EFS na aktywizację i integrację społeczności

13 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL III– Nasze nadzieje 2. Oczekiwania pracowników ośrodka a) utrwalenie pozytywnego wizerunku Ośrodka jako inicjatora wielu działań na rzecz lokalnej społeczności, jednostki samorządowej prężnej i niezbędnej w Szklarskiej Porębie b) utrwalenie pozytywnego wizerunku pracowników Ośrodka jako zespołu kreatywnego, zgranego, samodzielnego c) dalsze trwałe zacieśnianie współpracy pomiędzy pracownikami poszczególnych działów

14 Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL III– Nasze nadzieje 3. Najbliższe plany (i nadzieje) związane z aktywizacją lokalnej społeczności a) Uroczyste oddanie pomieszczeń przy świetlicy na użytek lokalnej społeczności b) uroczyste oddanie boiska budowanego z programu Blisko boisko c) wpisanie na stałe do kalendarza imprez lokalnych wspólnych spotkań andrzejkowych, mikołajkowych, wigilijnych i wielu innych e) założenie stowarzyszenia Zdolna Dolna i pozyskanie środków unijnych na poprawę warunków życia mieszkańców ipowstrzymanie odpływu młodych d) wypracowanie i wypromowanie marki opartej na tradycjach walońskich


Pobierz ppt "Obawy i nadzieje pracowników ośrodka pomocy społecznej działających w oparciu o metodę CAL Elżbieta Pawłowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google