Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza POMOC- krwawienia. Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza POMOC- krwawienia. Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza POMOC- krwawienia

2 Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

3 Krwawienie tętnicze – krew tętnicza z powodu dużej zawartości tlenu ma kolor jasnoczerwony. Wypływa pod znacznym ciśnieniem, zwykle w postaci pulsującego strumienia. Krwawienie takie jest trudniejsze do opanowania niż pozostałe rodzaje krwawień ze względu na wysokie ciśnienie krwi tętniczej. Jest także groźniejsze od pozostałych typów krwawień, gdyż w wyniku większej masywności krwotoku szybciej może doprowadzić do utraty znacznej objętości krwi krążącej (wstrząsu hipowolemicznego) i ostatecznie do zgonu. Bardzo ważne jest zatem jak najszybsze zatamowanie takiego krwotoku

4 Krwawienie żylne – krew żylna, w odróżnieniu od tętniczej, zawiera mało tlenu, ma barwę ciemnoczerwoną, a jej wypływ z rany jest wolniejszy i jednostajny. Ze względu na niskie ciśnienie w żyłach masywność krwotoku zwykle jest mniejsza, co pozwala na jego łatwiejsze opanowanie. Niemniej jednak, podobnie jak krwawienie tętnicze, krwawienie żylne może również doprowadzić do wykrwawienia, wstrząsu i zgonu.

5 Krwawienie włośniczkowe – objawia się jako powolne sączenie krwi z powierzchniowych ran o charakterze otarcia skóry. Zwykle ustaje samoczynnie i jest najmniej groźne.

6 Krwawienie z nosa – cz ę sto wyst ę puj ą cy objaw chorobowy polegaj ą cy na utracie krwi, kiedy ź ródło krwawienia znajduje si ę w obr ę bie jamy nosowej. Krwawienie z nosa mo ż e mie ć ró ż ne nasilenie - od niewielkiego plamienia do powa ż nego, zagra ż aj ą cego ż yciu krwotoku. Najcz ę stszym miejscem krwawienia jest miejsce (splot) lub inaczej trójk ą t (pole) zlokalizowany na przedniej cz ęś ci przegrody nosa. Do najcz ę stszych przyczyn krwawienia z nosa nale żą : urazy nosa i błony ś luzowej wy ś cielaj ą cej jam ę nosow ą,infekcje (najcz ęś ciej wirusowe) błony ś luzowej jamy nosowej, choroby naczy ń, np. choroba Rendu, Oslera i Webera urazy nosa, mikrourazy np. podczas dłubania w nosie złamania w obr ę bie nosa i twarzoczaszki, złamania podstawy czaszki w obr ę bie dołu przedniego i ś rodkowego,ostre choroby zapalne błony ś luzowej nosa; bakteryjne i wirusowe (np. grypa), ciała obce

7 ILUSTRACJE :


Pobierz ppt "Pierwsza POMOC- krwawienia. Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google