Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samoocena organizacji i jej rola Małgorzata Wiśniewska Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania Konferencja pt. Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samoocena organizacji i jej rola Małgorzata Wiśniewska Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania Konferencja pt. Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Samoocena organizacji i jej rola Małgorzata Wiśniewska Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania Konferencja pt. Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza Gdańsk, 24.01.2014

2 Warunkiem skutecznego doskonalenia zarządzania jakością w organizacji jest uprzednia ocena, która dostarczy ustaleń diagnostycznych wskazujących mocne i słabe strony istniejących praktyk organizacyjnych. Warunkiem skutecznego doskonalenia zarządzania jakością w organizacji jest uprzednia ocena, która dostarczy ustaleń diagnostycznych wskazujących mocne i słabe strony istniejących praktyk organizacyjnych. Ocena taka nosi miano SAMOOCENY Ocena taka nosi miano SAMOOCENY

3 Jest to wszechstronny i systematyczny przegląd działań podejmowanych przez organizację oraz osiąganych wyników odniesionych do założonych wymagań obligatoryjnych oraz systemu zarządzania jakością lub modelu doskonałości Jest to wszechstronny i systematyczny przegląd działań podejmowanych przez organizację oraz osiąganych wyników odniesionych do założonych wymagań obligatoryjnych oraz systemu zarządzania jakością lub modelu doskonałości [Zaremba, Crew, 2005; Lisiecka, 2006]

4 Zjawisko samooceny nie jest zjawiskiem nowym w organizacji. Zjawisko samooceny nie jest zjawiskiem nowym w organizacji. W roku 1977 Albert Bandura opublikował i opisał teorię procesu samooceny, który obejmował samoobserwację, samoosądzenie i reakcję na te działania. W roku 1977 Albert Bandura opublikował i opisał teorię procesu samooceny, który obejmował samoobserwację, samoosądzenie i reakcję na te działania. Na samoocenę, według wspomnianego autora składa się obserwacja zachowań i praktyk, ich ocena pod kątem ustalonych kryteriów i, co ważne, reakcja na wyniki tej oceny. Na samoocenę, według wspomnianego autora składa się obserwacja zachowań i praktyk, ich ocena pod kątem ustalonych kryteriów i, co ważne, reakcja na wyniki tej oceny. [Bose, Oliveras, Edson, 2001]

5 Samoocena – wiedza zdobyta przez siebie!!!! o sobie!!!

6 Technika samooceny z punktu widzenia zarządzania jest bardzo użyteczna dla każdej organizacji pragnącej rozwijać, doskonalić i kontrolować wprowadzanie koncepcji nowoczesnego zarządzania. Technika samooceny z punktu widzenia zarządzania jest bardzo użyteczna dla każdej organizacji pragnącej rozwijać, doskonalić i kontrolować wprowadzanie koncepcji nowoczesnego zarządzania. Samoocenę należy jednak przeprowadzać w sposób ciągły, rzetelny, obiektywy, celem utrzymania dalszego rozwoju organizacji, identyfikacji nowych obszarów wymagających usprawnień. Samoocenę należy jednak przeprowadzać w sposób ciągły, rzetelny, obiektywy, celem utrzymania dalszego rozwoju organizacji, identyfikacji nowych obszarów wymagających usprawnień.

7 Samoocenę należy przeprowadzać w sposób rzetelny, obiektywy – jej wynik ma powiedzieć, czym, kim rzeczywiście jesteśmy, a nie to, jak chcemy się widzieć Samoocenę należy przeprowadzać w sposób rzetelny, obiektywy – jej wynik ma powiedzieć, czym, kim rzeczywiście jesteśmy, a nie to, jak chcemy się widzieć

8 Zastosowanie procesu samooceny, w praktycznej działalności organizacji, przynosi szereg wymiernych korzyści, ponieważ ocena taka to: Zdyscyplinowane i usystematyzowane podejście do problemów poprawy działalności. Zdyscyplinowane i usystematyzowane podejście do problemów poprawy działalności. Ocena opartą na faktach a nie na percepcji indywidualnej. Ocena opartą na faktach a nie na percepcji indywidualnej. Sposoby i kierunki szkolenia załogi w problematyce doskonalenia zarządzania. Sposoby i kierunki szkolenia załogi w problematyce doskonalenia zarządzania. Metodyka do stosowania we wszystkich obszarach zarządzania – od poszczególnej jednostki organizacyjnej aż do całej organizacji. Metodyka do stosowania we wszystkich obszarach zarządzania – od poszczególnej jednostki organizacyjnej aż do całej organizacji. Sposób do porównania pracy poszczególnych komórek organizacyjnych organizacji. Sposób do porównania pracy poszczególnych komórek organizacyjnych organizacji. Sposób na porównanie osiągnięć organizacji w stosunku do firm konkurencyjnych. Sposób na porównanie osiągnięć organizacji w stosunku do firm konkurencyjnych. [Recha, 2009]

9 Prowadzenie samooceny przyczynia się do: poprawy środowiska pracy, poprawy środowiska pracy, zwiększenia efektywności procesów, zwiększenia efektywności procesów, lepszego, niż do tej pory zrozumienia oczekiwań klientów, do wzrostu zaangażowania i odpowiedzialności kierownictwa, pracowników lepszego, niż do tej pory zrozumienia oczekiwań klientów, do wzrostu zaangażowania i odpowiedzialności kierownictwa, pracowników poprawy ogólnego stylu zarządzania w organizacji, poprawy ogólnego stylu zarządzania w organizacji, poprawy kultury jakości poprawy kultury jakości [Finn, Porter, 1994; Brown, van der Wiele;Achilleas i Anastasios]

10 Cztery podstawowe kategorie korzyści: uczenie się poprzez doświadczenie, uczenie się poprzez doświadczenie, funkcjonowanie w sposób bardziej skuteczny, transparentny, funkcjonowanie w sposób bardziej skuteczny, transparentny, większe zaangażowanie w poprawę wydajności pracy, większe zaangażowanie w poprawę wydajności pracy, wzmocnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami wzmocnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami [Marienau, 1999]

11 Prawidłowy przebieg samooceny: Zdefiniowanie celu, jakiemu służy Zdefiniowanie celu, jakiemu służy Otrzymanie pełnego poparcia ze strony kierownictwa Otrzymanie pełnego poparcia ze strony kierownictwa Uwzględnienie specyficznych warunków, kultury organizacji Uwzględnienie specyficznych warunków, kultury organizacji Wybór ludzi do przeprowadzenia samooceny, umocowanie ich, nadanie uprawnień, przeszkolenie Wybór ludzi do przeprowadzenia samooceny, umocowanie ich, nadanie uprawnień, przeszkolenie Przyjęcie odpowiedniej techniki i jej przestrzeganie Przyjęcie odpowiedniej techniki i jej przestrzeganie Przeznaczenie odpowiedniego czasu Przeznaczenie odpowiedniego czasu Traktowanie samooceny poważnie Traktowanie samooceny poważnie Samokrytycyzm, obiektywizm Samokrytycyzm, obiektywizm

12 Proces samooceny WIZJA STANU DOCELOWEGO, WZORCOWEGO SAMOOCENA WYNIK SAMOOCENY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE OKREŚLENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ

13 Ograniczenia w stosowaniu: Lęk przed zmianą (samoocena to zmiana dotychczasowych sposobów oceny) Lęk przed zmianą (samoocena to zmiana dotychczasowych sposobów oceny) Brak zdolności do poddania się ocenie oczami swoich pracowników, oczami innych Brak zdolności do poddania się ocenie oczami swoich pracowników, oczami innych Brak odwagi ze strony kierownictwa - brak gotowości na krytykę Brak odwagi ze strony kierownictwa - brak gotowości na krytykę Przekonanie kierownictwa o nieomylności swoich decyzji Przekonanie kierownictwa o nieomylności swoich decyzji Traktowanie samooceny jako kontroli, nadzoru Traktowanie samooceny jako kontroli, nadzoru „Skażenie” oceniających brakiem obiektywności „Skażenie” oceniających brakiem obiektywności Lęk pracowników przed konsekwencjami, lęk przed przełożonymi Lęk pracowników przed konsekwencjami, lęk przed przełożonymi Brak sprzężenia zwrotnego Brak sprzężenia zwrotnego Akcyjność Akcyjność

14 Samoocena będzie odgrywała coraz większą rolę w organizacji: Samoocena będzie odgrywała coraz większą rolę w organizacji: Model EFQM, model Polskiej Nagrody Jakości, Model Pomorskiej Nagrody Jakości Model EFQM, model Polskiej Nagrody Jakości, Model Pomorskiej Nagrody Jakości Modele korporacyjne, narzucane klientom, np. przez: Nestle, Coca-Cola, Boeing, Samsung, Philips… Modele korporacyjne, narzucane klientom, np. przez: Nestle, Coca-Cola, Boeing, Samsung, Philips… Organizacje sektora publicznego, model CAF Organizacje sektora publicznego, model CAF

15 Miejmy nadzieję, że także na Pomorzu Pomorska Nagroda Jakości

16 Dziękuję za uwagę Achilleas K., Anastasios S. (2008), Marketing aspects of assurance systems. The organic food sector case, “British Food Journal”, Vol. 110, No 8. Bose S., Oliveras E., Edson W. M. (2001), How can self-assessment improve the quality of health-care, “QA Operations Research Paper”, Vol. 2, Iss. 4, September. Brown A., van der Wiele T. (1996), Quality management self-assessment in Australia, “Total Quality Management”, Vol.7, No 3. Finn M., Porter L.J. (1994), TQM self-assessment in the UK, “The TQM Magazine”, Vol. 6, No 4. Flynn B.B., Saladin B. (2006), Relevance of Baldrige Constructs in an International Context. A study of national culture, “Journal of Operations Management”, 11(4). Lisiecka K. (2006), Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej i RWTUV Polska Sp. z o.o., Katowice. Marienau C. (1999), Self-assessment at work: Outcomes of adult learners’ reflections on practice, “Adult Education Quarterly”, 49(3). Recha M. (2009), Samoocena organizacji, „Problemy Jakości”, Nr 9. Zaremba D., Crew T. (1995), Increasing involvement in self-assessment: the Royal Mail Approach, „The TQM Magazine”, Vol. 7, No. 2.


Pobierz ppt "Samoocena organizacji i jej rola Małgorzata Wiśniewska Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania Konferencja pt. Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google