Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aeroklub Polski 2010 Michał Lewczuk Warszawa 12 grudnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aeroklub Polski 2010 Michał Lewczuk Warszawa 12 grudnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Aeroklub Polski 2010 Michał Lewczuk Warszawa 12 grudnia 2009 r.

2 Historia Jest lepiej lub gorzej znana… Nie o tym dzisiaj!

3 Przyszłość CEL: Związek stowarzyszeń CZAS: do końca 2011 roku REALIZACJA: Wykorzystanie dotychczasowych opracowań i doświadczeń Wykorzystanie doświadczeń Piotra Kasprzyka i Włodzimierza Skalika Działanie w tym kierunku to główny średnioterminowy cel Zarządu na 2010 i 2011 rok – trzeba o nim myśleć już teraz!

4 Podstawowy problem Konieczność stawiania i rozliczania z postawionych celów Obecnie ZAP często nie realizuje celów postawionych przez WZDAP, BZAP nie realizuje celów postawionych przez Zarząd, a czy ktoś stawia cele pracownikom? Brak poszanowania dla kolejnych organów władzy Rozwiązanie: 1.Poprawa komunikacji 2.Nowi ludzie

5 Aktualna sytuacja Obecne zobowiązania: 1-1,5 mln PLN ? Konieczność natychmiastowego zaciągnięcia pożyczki przede wszystkim na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Wg. informacji ZAP trwają rozmowy w sprawie pożyczki Nasz problem: jak spłacić pożyczkę? –sprzedaż majątku: działka w Olsztynie? Jakiekolwiek inne możliwości? –wynajem kamienicy we Wrocławiu – od kiedy możliwy i co do tego czasu? –ograniczenie obecnego wykorzystania przestrzeni przez GOBLL lub natychmiastowe zwiększenie odprowadzanych do AP opłat Konieczność natychmiastowej restrukturyzacji BZAP

6 Struktura organizacyjna Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego Zarząd 10-osobowy Sekretariat GSS Żar - oddział z osobowością prawną CSS Leszno - oddział z osobowością prawną Prezes Zarządu Kancelaria Prawna Kierownik Szkolenia Dyrektor ds. Sportu i Szkolenia Fundacja GOBLL Dyrektor Generalny Asystent Specjalista Praktykant Specjalista ds. Sportu Prawnik Biuro Księgowe

7 Zarządzanie lotniskami AP ZL Sp. z o.o. na Żarze – podpisane aktu notarialnego przez aerokluby, których lotniska są w zarządzie AP Wniesienie zł przez każdego wspólnika Tylko aerokluby regionalne bądź inne NPO mogą być udziałowcami Wszyscy udziałowcy są równi i mają liczbę udziałów proporcjonalną do liczby oddanych przez nich do zarządzania lotnisk Gdy aeroklub nie przystąpi do spółki  przekazanie zarządu nad lotniskiem

8 Zarządzanie lotniskami Przeniesienie wszystkich pracowników działu majątkowego AP do Spółki od 01.02.2010 r. Brak odpraw w AP – tylko rekompensata za zaległy urlop Wspólnicy wybierają Zarząd spółki, sami zarządzają, sami decydują o wysokości opłat, dzielą się ewentualną dywidendą Zarząd decyduje, których pracowników chce zatrzymać i jak ich wynagradzać

9 Zarządzanie lotniskami Do ustalenia: czy formalnie zarządzającym powinien być AP czy AP ZL? Aeroklub Polski we współpracy z AP ZL zajmuje się reprezentacją interesów zarządzających (przy okazji wykonywania innych funkcji reprezentacyjnych) Przekazanie pozostałych zadań działu majątkowego AP innym pracownikom oraz komisjom specjalnościowym Całkowita likwidacja działu majątkowego w AP od lutego 2010 r.

10 Sport Jedynym źródłem finansowania Działu Sportu jest % dotacji z realizowanych zadań (bez Szkolenia) Zadaniem Dyrektora działu jest m.in. sporządzenie budżetu i wykonanie zadań w ramach tego budżetu Każdy pracownik ma przypisaną wartość zadań, które rozlicza  spadek dotacji z Ministerstwa Sportu powoduje spadek liczby etatów lub konieczność utylizowania pracowników na innych zadaniach (np. programy szkolenia)

11 FAI Tańsze licencje sportowe – do zastanowienia Reklama licencji sportowych – obecnie niemal nikt poza zawodnikami nawet nie wie, że coś takiego jest wydawane!! Licencje sportowe klubu i wpis do kalendarza imprez na razie bez zmian Negocjacja składki FAI 2010 – jednorazowa obniżka, ze względu na ogromne problemy finansowe AP Składka do FAI finansowana w min. w 50% z opłat z licencji/kalendarza lub z zewnętrznych środków (MS, sponsorzy) Delegacje FAI – finansowane ze składki stowarzyszeniowej (3 tys. zł/rok dla każdej komisji specjalnościowej + 4 tys. centralnie)

12 Szkolenie Na razie 1 osoba pod dyrektorem Działu Szkolenia i Sportu Za budżet tej osoby odpowiedzialny Dyrektor DSS Utrzymanie obecnych programów szkolenia i pozostałej dokumentacji Udostępnienie wszystkich dokumentów bez opłat dla wszystkich aeroklubów regionalnych (w ramach składki stowarzyszeniowej) Komunikacja z aeroklubami za pośrednictwem e-AP (strona internetowa z dostępem tylko dla pracowników i organów AP oraz aeroklubów regionalnych) – m.in. Możliwość zgłaszania i dyskutowania na bieżąco propozycji zmian w dokumentach

13 Księgowość Księgowość zewnętrzna Zakończenie porządkowania zeszłych lat? Negocjacja – natychmiastowe obniżenie obecnych wysokich kosztów (16,5 tys/mies.) Ewentualnie wybór nowego dostawcy usług bieżącej księgowości od 1 stycznia 2010 W ramach możliwości zakończenie porządkowania ksiąg z obecnym biurem

14 Obsługa prawna Zatrudnienie prawnika na stałe – np. osoby w trakcie aplikacji radcowskiej Ograniczenie liczby błahych konsultacji Konsultowanie/zlecanie trudniejszych spraw do zewnętrznej kancelarii Ustalenie ambitnego budżetu i monitorowanie Refakturowanie niestandardowej pracy wykonanej dla konkretnego aeroklubu

15 Reprezentacja Funkcja silnego reprezentanta całego środowiska Zadania wykonywane głównie przez: –Dyrektora Generalnego i jego Asystenta, –Prawnika, –Dyrektora Szkolenia i Sportu, –Kierownika Szkolenia Działalność finansowana w całości ze składki stowarzyszeniowej Refakturowanie niestandardowej pracy wykonanej dla konkretnego aeroklubu

16 Porządki Niestety tego od stycznia nie utniemy… Sprawy sądowe i majątkowe Ich liczba powinna zmniejszać się? Koszty trudne do oszacowania… Założenie braku dodatkowych pracowników: DG, asystent i prawnicy w obecnych realiach muszą sobie radzić wspierając się Zarządem i ewentualnie doradcami/osobami zatrudnianymi na zlecenie

17 Finanse Aeroklubu Polskiego

18 Transparentność AP, szkoły szybowcowe i GOBLL publikują zbadane lub poddane przeglądowi SF AP, szkoły szybowcowe i GOBLL publikują uchwały i sprawozdania z działalności swoich organów (w tym sprawozdania z posiedzeń) na e-AP dla delegatów, zarządów i dyrektorów aeroklubów regionalnych są publikowane min. kwartalne dane finansowe

19 Transparentność Rozrachunki i inne kwestie sporne AP - aerokluby regionalne –uzgodnienie sald wg stanu na 31.12.2009 do 15.02.2010 –wyjaśnienie kwestii spornych – 31.03.2010 –sprawy niewyjaśnione – trafiają do powołanej przez ZAP komisji przy udziale KR/SK –materialne sprawy bez porozumienia w komisji trafiają na WZDAP – 11.2010 –sprawy bez porozumienia na WZDAP – skierowanie na drogę sądowa – 12.2010 r.

20 Transparentność Zdjęcia, opis zadań i krótka charakterystyka każdego pracownika KAŻDY pracownik AP umieszcza na blogu BZAP nie rzadziej niż raz na tydzień krótkie sprawozdanie ze swojej pracy i dalszych planów KAŻDY pracownik AP wypełnia timesheet – przede wszystkim dla oszacowania czasu spędzonego na pracy dla konkretnego aeroklubu regionalnego oraz dla zwiększenia efektywności pracy – eliminacji zadań niepotrzebnych

21 Wizerunek Polityka i nasze wewnętrzne kłopoty znikają ze strony głównej AP – przynajmniej przenieśmy to do zakładek ZAP i KR !! AP musi lepiej pokazywać swoje inicjatywy i osiągnięcia – bierzmy przykład z AOPA Kontakt z mediami – po poprawie sytuacji finansowej należy rozważyć zlecenie lub zatrudnienie na stałe młodej osoby do PR

22 Przekazanie majątku Komunikacja: e-AP Wystąpienie zainteresowanych o indywidualną interpretację podatkową Przygotowanie analizy skutków przekazania majątku i możliwych sposobów ochrony majątku –zakładanie przez a.r. FTO sp. z o.o. –wspólna wymiana informacji także z tymi, którzy już posiadają własne nieruchomości

23 Nadzór nad lekkim lotnictwem Powołanie przez ZAP grupy ds. stworzenia szczegółowego Master Planu –opis aktualnej sytuacji i kolejnych kroków –opis przejmowanych zadań –analiza SWOT –sporządzenie dokładnych budżetów (konieczne przed podjęciem wiążących decyzji) –rekomendacja Decyzja ZAP powinna być przynajmniej skonsultowana z a.r. i delegatami

24 Walne zgromadzenia WZDAP/NWZDAP – III.2010 –Przed walnym zarejestrowanie zmian statutu, –wybory delegatów na 2 letnią kadencję –Walne: przekazanie majątku + reformy C.D. Sprawozdawcze WZDAP – XI.2010 –sprawozdanie z reform AP –sprawozdanie z wyodrębnienia i sytuacji szkół szyb. –przedstawienie budżetu AP i składki 2011 –sprawozdanie z prac nad związkiem stow.

25 Dziękuję za uwagę! michal@lewczuk.com.pl


Pobierz ppt "Aeroklub Polski 2010 Michał Lewczuk Warszawa 12 grudnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google