Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs obejmował Decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs obejmował Decyzje Rady Polityki Pieniężnej."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs obejmował Decyzje Rady Polityki Pieniężnej

2 Konkurs obejmował Konkurs - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej Konkurs dotyczył wpływu wielkości stóp procentowych na gospodarkę kraju. Uczniowie analizowali decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje dotyczące stóp procentowych ich konsekwencje dla obywateli.

3 Konkurs obejmował Konkurs - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej TREŚĆ ZADANIA I POPRAWNE ROZWIĄZANIE INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej); stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej); stopa redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej (dotychczas 2,75% w skali rocznej); stopa depozytowa 1,00 % w skali rocznej (dotychczas 1,00% w skali rocznej).

4 Konkurs obejmował Konkurs - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej TREŚĆ ZADANIA I POPRAWNE ROZWIĄZANIE INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany. Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. W czerwcu Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe oraz zapowiedział przeprowadzenie dodatkowych operacji zasilających banki w płynność, co ma na celu zwiększenie akcji kredytowej. W ostatnich miesiącach obniżyły się ceny wielu surowców rolnych i energetycznych, a to wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

5 Konkurs obejmował Konkurs - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej TREŚĆ ZADANIA I POPRAWNE ROZWIĄZANIE INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W najbliższym otoczeniu Polski – w tym w strefie euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej – inflacja pozostaje zbliżona do zera. Napływające dane wskazują na spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W ostatnim miesiącu roczna inflacja CPI obniżyła się i była ujemna (wyniosła –0,3%), pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Spadkowi inflacji sprzyjało obniżenie dynamiki cen żywności oraz inflacji bazowej, co wskazuje na brak presji popytowej. Brak presji kosztowej potwierdza natomiast utrzymujący się spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszą temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

6 Konkurs obejmował Konkurs - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej TREŚĆ ZADANIA I POPRAWNE ROZWIĄZANIE 1.RPP wykonała krok w kierunku poluzowania polityki pieniężnej, tak by stała się ona bardziej restrykcyjna. PRAWDA FAŁSZ 2.Decyzja RPP przełoży się automatycznie na oprocentowanie depozytów i kredytów w bankach komercyjnych. PRAWDA FAŁSZ 3.Decyzja RPP, w sytuacji nadpłynności w systemie bankowym, spowoduje spadek stawek WIBOR na rynku międzybankowym. PRAWDA FAŁSZ

7 Konkurs obejmował Konkurs - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej TREŚĆ ZADANIA I POPRAWNE ROZWIĄZANIE 4. Możliwe jest, że stawka WIBID spadnie do 1,5%. PRAWDA FAŁSZ 5.Możliwe jest, że stawka WIBOR wyniesie 3,75%. PRAWDA FAŁSZ 6.Decyzja RPP spowoduje automatyczny wzrost inflacji. PRAWDA FAŁSZ 7.Decyzja RPP może spowodować spadek oprocentowania depozytów, a tym samym zmniejszyć wielkość depozytów. PRAWDA FAŁSZ 8.Gdyby RPP zmniejszyła stopę rezerwy obowiązkowej, to wzrosłaby automatycznie wartość kredytów udzielonych przez system bankowy. PRAWDA FAŁSZ

8 Konkurs obejmował Konkurs - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej TREŚĆ ZADANIA I POPRAWNE ROZWIĄZANIE 9. Abstrahując od innych czynników, decyzja RPP powinna raczej przyczynić się do osłabienia polskiego złotego względem innych walut. PRAWDA FAŁSZ 10. Decyzja RPP spowoduje z pewnością spadek oprocentowania kredytów, a tym samym automatycznie wzrost liczby i wartości kredytów. PRAWDA FAŁSZ 11. Polskie stopy procentowe w porównaniu do stóp procentowych EBC są relatywnie wysokie. PRAWDA FAŁSZ

9 Konkurs obejmował Konkurs - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej TREŚĆ ZADANIA I POPRAWNE ROZWIĄZANIE 12.Z decyzji RPP możemy wywnioskować, że według niej gospodarka polska będzie się już niedługo rozwijać w szybszym tempie. PRAWDA FAŁSZ 13. Jeśli bank komercyjny oferuje depozyt miesięczny oprocentowany 3% p.a., a inflacja będzie tak sama jak w ostatnim miesiącu, to realna stopa procentowa (bez uwzględnienia podatku Belki) wyniesie ok. 2,7%. PRAWDA FAŁSZ

10 Konkurs obejmował Konkurs nr 1 Decyzje Rady Polityki Pieniężnej W konkursie wzięło udział 1633 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Najliczniejszą grupę 151 uczestników konkursu stanowili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu pod kierunkiem pani Małgorzaty Biernackiej.

11 Konkurs obejmował Zwycięzcami konkursu zostali: 1.Szymon Rosik III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie 2.Łukasz Pawłowski VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku 3.Krystian Wawrzyniak III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie 4.Jakub OsowiczZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 5.Ewelina Rogalewska Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 6.Maria Dobosz VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku 7.Katarzyna Zacharek Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 8.Justyna CyperZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 9.Paulina Pietrzak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 10.Radosław Rzońca VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

12 Konkurs obejmował Nagrody otrzymują również: 1. Arkadiusz Ligęza Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej 2.Karolina Niedźwiecka Technikum nr 1 w Augustowie 3.Paweł Kowalewski Technikum Nr 5 w Łomży 4.Mateusz Kuźniak TECHNIKUM NR 3 w Pszczynie 5.Julita Łubińska VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Łodzi 6.Joanna Ostapiuk Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim 7.Mateusz Gorzelnik II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu 8.Weronika Mirzejewska IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniu 9.Katarzyna Gajek Technikum w Praszce 10.Jakub Gągoł Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim

13 Konkurs obejmował Zwycięzcy otrzymują: głośniki bluetooth. Dodatkowe nagrody to słuchawki bezprzewodowe.


Pobierz ppt "Konkurs obejmował Decyzje Rady Polityki Pieniężnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google