Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA FORMUŁA WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK NAUKOWYCH W RAMACH KRAKOWSKIEGO ZESPOŁU BIBLIOTECZNEGO Ewa Dobrzyńska-Lankosz BG AGH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA FORMUŁA WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK NAUKOWYCH W RAMACH KRAKOWSKIEGO ZESPOŁU BIBLIOTECZNEGO Ewa Dobrzyńska-Lankosz BG AGH"— Zapis prezentacji:

1

2 NOWA FORMUŁA WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK NAUKOWYCH W RAMACH KRAKOWSKIEGO ZESPOŁU BIBLIOTECZNEGO Ewa Dobrzyńska-Lankosz BG AGH lankosz@bg.agh.edu.pl

3 TROCHĘ HISTORII

4 KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY NA FORUM OGÓLNOPOLSKIM WYNIKAJĄCA Z OKREŚLONEJ POLITYKI PAŃSTWA

5 SINTO – lata 70. Biblioteki centralne – 1979 r.

6 KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY NA FORUM LOKALNYM

7 KRAKUS (1974 r.)

8 WSPÓLNE INICJATYWY DZISIAJ Konsorcja ogólnopolskie ds. wdrażania zintegrowanych systemów bibliotecznych Konsorcja lokalne ds. wdrażania zintegrowanych systemów bibliotecznych Konsorcja organizujące dostęp do światowych baz danych Konsorcja organizujące dostęp do czasopism elektronicznych NUKat

9 Konsorcja ogólnopolskie ds. wdrażania zintegrowanych systemów bibliotecznych Porozumienie o powołaniu Zespołu Koordynacyjnego ds. Wdrażania VTLS Porozumienie bibliotek wdrażających system TINLIB Porozumienie „Biblioteka z Horyzontem”

10 Konsorcja lokalne ds. wdrażania zintegrowanych systemów bibliotecznych Krakowski Zespół Biblioteczny Porozumienie bibliotek lubelskich

11 Konsorcja organizujące dostęp do światowych baz danych takich jak: MEDLINE INSPEC MATH SCI Chemical Abstracts i in.

12 Konsorcja organizujące dostęp do czasopism elektronicznych ScienceDirect – Elsevier Springer LINK Swetsnet Navigator EIFL – EBSCO i in.

13 NUKat (stan na 16 września 2002) 2 biblioteki stosujące system Aleph 4 biblioteki stosujące system Horizon 1 biblioteka stosująca system Prolib 21 bibliotek stosujących VTLS

14 Współpraca wykraczająca poza jedno zadanie Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Krakowski Zespół Biblioteczny – nowa formuła od 2002 r.

15 Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych koordynacja prac w zakresie komputeryzacji, wspierania działań bibliotek w zakresie informacji naukowej, np.: udostępnianie bibliograficznych, faktograficznych i pełnotekstowych baz danych, budowa i rozwój bibliotek elektronicznych (tu: Poznańska Biblioteka Cyfrowa)

16 Krakowski Zespół Biblioteczny (powołany w 1994 r.) „Uczestnictwo w KZB zapewnia wszystkim członkom równe szanse automatyzacji własnej biblioteki w jednolitym w skali środowiska systemie VTLS”

17 Krakowski Zespół Biblioteczny – nowa formuła (od 2002 r.)

18 Członkami-założycielami KZB są instytucje, które wspólnie wystąpiły o grant do Fundacji Mellona. Członkami KZB są instytucje, które podpisały [...] Porozumienie. W skład KZB mogą wchodzić ponadto inne instytucje naukowe Regionu Małopolskiego, po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie oraz parafowaniu [...] Porozumienia.

19 Krakowski Zespół Biblioteczny nowe zadania gromadzenie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism naukowych komputeryzacja procesów bibliotecznych, głównie koordynacji współpracy bibliotek z narodowym katalogiem centralnym NUKat, doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników bibliotek

20 WNIOSKI

21 Poprzez tworzenie konsorcjów, które nie tylko dają lepsze szanse rozwoju, ale które także pozwalają działać ekonomicznie, biblioteki udowodniły, że potrafią się zorganizować.

22 Jednak bez odpowiedniej polityki państwa i wynikających z niej stosownych środków finansowych na realizację powyższych zadań działalność bibliotek nie będzie w pełni efektywna.

23 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "NOWA FORMUŁA WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK NAUKOWYCH W RAMACH KRAKOWSKIEGO ZESPOŁU BIBLIOTECZNEGO Ewa Dobrzyńska-Lankosz BG AGH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google