Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka na obszarach wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka na obszarach wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka na obszarach wiejskich w UE - Projekty współpracy międzynarodowej- przykłady Katarzyna Panfil Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD CP) Kielce, 11/04/2014

2 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Aspekty prezentacji  Wstęp: EN RD & jego działania  Turystyka w kontekście UE  Miȩdzynarodowe Projekty współpracy w zakresie turystyki wiejskiej - przykłady

3 Rolnictwo i Rynki Rolnictwo i Rozwój Wsi DWA FILARY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ EUROPEJSKA SIEĆ NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWE SIECI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4

5

6 “ W celu poprawy skuteczności i efektywności wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w całej Europie” Dlaczego ENRD? = Ułatwienie wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Europie

7 1. Rozwój Wiedzy/ Analiza Polityki 2. Upowszechnianie Wiedzy/ Komunikacja 3. Wymiana Wiedzy/ Tworzenie Sieci i Współpraca Grupy Robocze, analizy, raporty, broszury, wskaźniki monitorowania PROW, seminaria, baza danych projektów PROW News, Przegląd Obszarów Wiejskich UE, strona internetowa ENRD, broszury tematyczne, inne media Wsparcie współpracy międzynarodowej, sieciowanie LGD, inicjatywy tematyczne sieci, organizacja i wsparcie eventów Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka w UE - kontekst  Europa - nr 1 kierunek turystyczny na świecie Ważny sektor gospodarki UE: generujący ponad 10% PKB UE zatrudniający 9,7 mln obywateli, w 1,8 mln przedsiębiorstw  Cel: promowanie turystyki w celu utrzymania Europy jako głównego kierunku przeznaczenia, i maksymalizowanie wkład przemysłu do wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia  Wkład Turysyki do np. zatrudnienia, rozwoju regionalnego i zrównoważonego rozwoju Więcej informacji:

9 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka w UE Szeroka gama UE siecujących interesarjuszy np:  NECSTouR: Sieć Europejskich Regionόw na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki Cel: opracowanie i wzmocnienia spójnych ram w celu koordynacji regionalnych programów rozwoju i badań nt. zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki. Członkowie: 28 Władz regionalnych ds.Turystyk i (BE,ES, HR,EL,CZ,PT,FR, IT, UK,NL,SW)  Sieć Europejskich Regionόw na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN): sieć 90 europejskich regionów z Grupą Roboczą ds. Turystyki Cel: ustanowienie i realizacja korzystnych stosunków roboczych z innymi sieciami turystycznymi, np. Necstour Wymiana najlepszych praktyk między regionami europejskimi, stymulowanie konkurencyjności w Unijnej turystyce Członkowie: 24 kraje ( AT, BE, CY, CZ, DK, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, MT, NL, PT, SK, SL, ES, SW, UK + Norwegia, Serbia, Turcja & PL Wielkopolska, Lodzkie, Lubuskie, Malopolska, Pomorskie)

10 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka w UE  Sieć Przedsiębiorstwo Europy: Gr. Turystyka i dziedzictwo kulturowe Cel: pomóc małym firmom w pełni wykorzystać możliwości biznesowych w UE  Inicjatywa Calypso & eCalypso: Europejska Platforma Wymiany na rzecz Turystyki spocjalnej (06/ 2013 r.) Cel: zgromadzenie w jednym miejscu oferty i popytu w obrębie turystyki socjalnej, Dostawcy usług mogą promować swoje pakiety turystyczne  Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) i Inicjatywa ds. Turystyki Biznesowej Cel: zbadania, jak zwiększyć konkurencyjność małych firm w europejskim sektorze turystyki i tworzenia nowych miejsc pracy *Od pojawienia się Internetu: wyszukiwanie informacji nt. podróżowy i rezerwacja - jeden z 5 najbardziej popularnych zadań on-line

11 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Liczba wspieranych nowych działań turystycznych przez kraje UE w ramach EFRROW – liczba: 15’039 (12/ 2012) Źródło: Roczne sprawozdanie przedłożone przez aktywuje IZ do KE

12 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Projekty EFRROW nt. Turystyki wiejskiej - przykłady Lokalne produkty oraz ich sieci (2projekty) Ekoturystyka Krajobraz, “zielona” turystyka Turystyka “kulturalna” i młodzież

13 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Baza danych projektόw

14 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Sieć turystyki wiejskiej (1) Sieć miȩdzynarodowa eno- gastronomicznych tras (TEI.Net) – żywność i szlaki wina  Liczba partnerόw: 15 zWłoch (10), Hiszpania, Grecja, Malta, Dania i Wielka Brytania  Partner wiodący: LGD Luoghi del Mito (Mottola, Włoch)  Całkowity budżet: €

15 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cele: Rozwijać i zwiększyć zasięg sieci eno-gastronomicznych (żywność i szlaki kulturowe), Rozwijać, promować i zarządzać zintegrowaną ofertą turystyczną w oparciu o modele kulturowe / żywnościowe  Rezultaty: Wspólna platforma internetowa w tym techniczne informacje nt. długości, czasu podróży, lokalizacji obiektów turystycznych wzdłuż trasy; zdjȩcia i mapy drogowa i dokumentacja Zintegrowane pakiety wycieczek

16 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Rynek Produktόw Lokalnych i Regionalnych (2)  Liczba partnerόw: 9 z NL, ES, PT, FR, HU, EL, PL (Stowarzyszenie Eurogalicja – LGD)  Partner wiodący : LGD 'Zuid Twente', Holandia  Całkowity budżet: €

17 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cele: dyskusji wśród specjalistów najlepsze sposoby promowania krótkich łańcuchów dostaw dla lokalnej żywności w całej Europie,  Rezultaty: Organizacja czterech międzynarodowych rynkach żywności we Francji, 06/2012, Gujana Francuska (11/2013 r.), Polska..

18 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Rekreacja krajobrazu (3)  Liczba partnerόw: 2 z BE & PL Bialskopodlaska-LGD  Partner wiodący: Tielts Plateau (FL- Belgia)  Całkowity budżet: €

19 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cel: wspólnie ustanowić wysokiej jakości oferty turystycznej, poprzez wykorzystanie cennego ekologicznie krajobrazu każdego regionu  Rezultaty: Opracowanie planόw działania w zakresie turystyki / rekreacyji rozwój infrastruktury (np. trasy turystyczne, tereny zielone, zabytków) i utworzenia łatwo dostępej sieci w zakresie rekreacji wśród partnerów zainteresowanych wspólną promocję i komunikację.

20 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Transgraniczni Przedsiębiorcy Blekinge/Warmia Mazury  Liczba partnerόw: 2 z SW & PL Brama Mazurskiej Krainy LGD z Nidzicy & Warmiński Zakątek – LGD z Dobre Miasto,  Partner wiodący: Blekinge –LGD, Szwecja  Całkowity budżet: €

21 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cele: stymulowanie rozwóju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie nowych kontaktów między firmami polskimi i szwedzkimi utworzyć co najmniej pięć nowych ofert w zakresie turystyki wiejskiej, wsparcia rozruchu działalności biznesowej (mikroprzedsiębiorstw)  Rezultaty: Zajęcia na świeżym powietrzu np. wędkowanie, wycieczki “ziołowe” i gotowanie na zewnątrz. 11 miejscowości utworzyło konsorcjum produktów, z czego 4 już oferują pakiety turystyczne. Kulinarne dziedzictwo usługi w postaci szlaków kulinarnych, produkty, takich jak łosie, jelenie i dziki "z Dziczy".

22 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Dając młodym ludziom szansę do zachowania regionalnych tradycji (5) Liczba partnerόw: 2 from LT & PL LGD Tygiel Doliny Bugu z Drohiczyn Partner wiodący: Tygiel Doliny Bugu – LGD, PL Całkowity budżet: €

23 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cele: edukacja i zaangażowanie młodych ludzi w tożsamości i tradycje swoich regionów przywrócenie tradycyjnych zawodów  Rezultaty : korzystało 160 osób bezpośrednio jako uczestnicy obóz młodzieżowy w każdym kraju obozy dotyczyły dziedzictwa regionalnego

24 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Wartość dodana sieciowania Historie sukcesu z Kielc -Kategoria: Wymiana doświadczeń i know-how

25 Dziȩkujȩ za uwagȩ! Thank you for your attention! enrd.ec.europa.eu /


Pobierz ppt "Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka na obszarach wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google