Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka na obszarach wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka na obszarach wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka na obszarach wiejskich w UE - Projekty współpracy międzynarodowej- przykłady Katarzyna Panfil Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD CP) Kielce, 11/04/2014

2 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Aspekty prezentacji  Wstęp: EN RD & jego działania  Turystyka w kontekście UE  Miȩdzynarodowe Projekty współpracy w zakresie turystyki wiejskiej - przykłady

3 Rolnictwo i Rynki Rolnictwo i Rozwój Wsi DWA FILARY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ EUROPEJSKA SIEĆ NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWE SIECI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4

5

6 “ W celu poprawy skuteczności i efektywności wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w całej Europie” Dlaczego ENRD? = Ułatwienie wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Europie http://youtu.be/1BLxO1XUP2Y

7 1. Rozwój Wiedzy/ Analiza Polityki 2. Upowszechnianie Wiedzy/ Komunikacja 3. Wymiana Wiedzy/ Tworzenie Sieci i Współpraca Grupy Robocze, analizy, raporty, broszury, wskaźniki monitorowania PROW, seminaria, baza danych projektów PROW Rur@l News, Przegląd Obszarów Wiejskich UE, strona internetowa ENRD, broszury tematyczne, inne media Wsparcie współpracy międzynarodowej, sieciowanie LGD, inicjatywy tematyczne sieci, organizacja i wsparcie eventów Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka w UE - kontekst  Europa - nr 1 kierunek turystyczny na świecie Ważny sektor gospodarki UE: generujący ponad 10% PKB UE zatrudniający 9,7 mln obywateli, w 1,8 mln przedsiębiorstw  Cel: promowanie turystyki w celu utrzymania Europy jako głównego kierunku przeznaczenia, i maksymalizowanie wkład przemysłu do wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia  Wkład Turysyki do np. zatrudnienia, rozwoju regionalnego i zrównoważonego rozwoju Więcej informacji: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/ict/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/ict/index_en.htm

9 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka w UE Szeroka gama UE siecujących interesarjuszy np:  NECSTouR: Sieć Europejskich Regionόw na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki Cel: opracowanie i wzmocnienia spójnych ram w celu koordynacji regionalnych programów rozwoju i badań nt. zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki. Członkowie: 28 Władz regionalnych ds.Turystyk i (BE,ES, HR,EL,CZ,PT,FR, IT, UK,NL,SW)  Sieć Europejskich Regionόw na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN): sieć 90 europejskich regionów z Grupą Roboczą ds. Turystyki Cel: ustanowienie i realizacja korzystnych stosunków roboczych z innymi sieciami turystycznymi, np. Necstour Wymiana najlepszych praktyk między regionami europejskimi, stymulowanie konkurencyjności w Unijnej turystyce Członkowie: 24 kraje ( AT, BE, CY, CZ, DK, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, MT, NL, PT, SK, SL, ES, SW, UK + Norwegia, Serbia, Turcja & PL Wielkopolska, Lodzkie, Lubuskie, Malopolska, Pomorskie)

10 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka w UE  Sieć Przedsiębiorstwo Europy: Gr. Turystyka i dziedzictwo kulturowe Cel: pomóc małym firmom w pełni wykorzystać możliwości biznesowych w UE  Inicjatywa Calypso & eCalypso: Europejska Platforma Wymiany na rzecz Turystyki spocjalnej (06/ 2013 r.) Cel: zgromadzenie w jednym miejscu oferty i popytu w obrębie turystyki socjalnej, Dostawcy usług mogą promować swoje pakiety turystyczne  Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) i Inicjatywa ds. Turystyki Biznesowej Cel: zbadania, jak zwiększyć konkurencyjność małych firm w europejskim sektorze turystyki i tworzenia nowych miejsc pracy *Od pojawienia się Internetu: wyszukiwanie informacji nt. podróżowy i rezerwacja - jeden z 5 najbardziej popularnych zadań on-line

11 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Liczba wspieranych nowych działań turystycznych przez kraje UE w ramach EFRROW – liczba: 15’039 (12/ 2012) Źródło: Roczne sprawozdanie przedłożone przez aktywuje IZ do KE

12 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Projekty EFRROW nt. Turystyki wiejskiej - przykłady Lokalne produkty oraz ich sieci (2projekty) Ekoturystyka Krajobraz, “zielona” turystyka Turystyka “kulturalna” i młodzież

13 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Baza danych projektόw

14 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Sieć turystyki wiejskiej (1) Sieć miȩdzynarodowa eno- gastronomicznych tras (TEI.Net) – żywność i szlaki wina  Liczba partnerόw: 15 zWłoch (10), Hiszpania, Grecja, Malta, Dania i Wielka Brytania  Partner wiodący: LGD Luoghi del Mito (Mottola, Włoch)  Całkowity budżet: 1 924 885€

15 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cele: Rozwijać i zwiększyć zasięg sieci eno-gastronomicznych (żywność i szlaki kulturowe), Rozwijać, promować i zarządzać zintegrowaną ofertą turystyczną w oparciu o modele kulturowe / żywnościowe  Rezultaty: Wspólna platforma internetowa w tym techniczne informacje nt. długości, czasu podróży, lokalizacji obiektów turystycznych wzdłuż trasy; zdjȩcia i mapy drogowa i dokumentacja Zintegrowane pakiety wycieczek

16 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Rynek Produktόw Lokalnych i Regionalnych (2)  Liczba partnerόw: 9 z NL, ES, PT, FR, HU, EL, PL (Stowarzyszenie Eurogalicja – LGD)  Partner wiodący : LGD 'Zuid Twente', Holandia  Całkowity budżet: 160 500€

17 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cele: dyskusji wśród specjalistów najlepsze sposoby promowania krótkich łańcuchów dostaw dla lokalnej żywności w całej Europie,  Rezultaty: Organizacja czterech międzynarodowych rynkach żywności we Francji, 06/2012, Gujana Francuska (11/2013 r.), Polska..

18 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Rekreacja krajobrazu (3)  Liczba partnerόw: 2 z BE & PL Bialskopodlaska-LGD  Partner wiodący: Tielts Plateau (FL- Belgia)  Całkowity budżet: 279 769 €

19 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cel: wspólnie ustanowić wysokiej jakości oferty turystycznej, poprzez wykorzystanie cennego ekologicznie krajobrazu każdego regionu  Rezultaty: Opracowanie planόw działania w zakresie turystyki / rekreacyji rozwój infrastruktury (np. trasy turystyczne, tereny zielone, zabytków) i utworzenia łatwo dostępej sieci w zakresie rekreacji wśród partnerów zainteresowanych wspólną promocję i komunikację.

20 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Transgraniczni Przedsiębiorcy Blekinge/Warmia Mazury  Liczba partnerόw: 2 z SW & PL Brama Mazurskiej Krainy LGD z Nidzicy & Warmiński Zakątek – LGD z Dobre Miasto,  Partner wiodący: Blekinge –LGD, Szwecja  Całkowity budżet: 298 827 €

21 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cele: stymulowanie rozwóju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie nowych kontaktów między firmami polskimi i szwedzkimi utworzyć co najmniej pięć nowych ofert w zakresie turystyki wiejskiej, wsparcia rozruchu działalności biznesowej (mikroprzedsiębiorstw)  Rezultaty: Zajęcia na świeżym powietrzu np. wędkowanie, wycieczki “ziołowe” i gotowanie na zewnątrz. 11 miejscowości utworzyło konsorcjum produktów, z czego 4 już oferują pakiety turystyczne. Kulinarne dziedzictwo usługi w postaci szlaków kulinarnych, produkty, takich jak łosie, jelenie i dziki "z Dziczy".

22 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Dając młodym ludziom szansę do zachowania regionalnych tradycji (5) Liczba partnerόw: 2 from LT & PL LGD Tygiel Doliny Bugu z Drohiczyn Partner wiodący: Tygiel Doliny Bugu – LGD, PL Całkowity budżet: 66 577€

23 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Cele i Rezultaty  Cele: edukacja i zaangażowanie młodych ludzi w tożsamości i tradycje swoich regionów przywrócenie tradycyjnych zawodów  Rezultaty : korzystało 160 osób bezpośrednio jako uczestnicy obóz młodzieżowy w każdym kraju obozy dotyczyły dziedzictwa regionalnego

24 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Wartość dodana sieciowania Historie sukcesu z Kielc -Kategoria: Wymiana doświadczeń i know-how

25 Dziȩkujȩ za uwagȩ! Thank you for your attention! http:// enrd.ec.europa.eu /


Pobierz ppt "Click to edit Master title style Click to edit Master text styles – Second level Third level – Fourth level » Fifth level Turystyka na obszarach wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google