Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Ekonometria – dziedzina zajmująca się wykorzystaniem specyficznych metod statystycznych dostosowanych do badań nieeksperymentalnych.  Ekonometria to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Ekonometria – dziedzina zajmująca się wykorzystaniem specyficznych metod statystycznych dostosowanych do badań nieeksperymentalnych.  Ekonometria to."— Zapis prezentacji:

1

2  Ekonometria – dziedzina zajmująca się wykorzystaniem specyficznych metod statystycznych dostosowanych do badań nieeksperymentalnych.  Ekonometria to nauka zajmująca się ustalaniem, za pomocą metod statystycznych, ilościowych prawidłowości zachodzących w życiu gospodarczym. Innymi słowy zakłada się, że w procesach ekonomicznych takie ilościowe prawidłowości występują.

3  Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego (zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania bądź układu równań. Strukturę każdego równania określają: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (nielosowe albo losowe) mające ustaloną treść ekonomiczną, parametry strukturalne, zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony typ związku funkcyjnego między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi i składnikiem losowym. Zmienne, które są zmiennymi objaśnianymi w modelu nazywamy zmiennymi endogenicznymi, zaś te, które nie są objaśniane przez model – zmiennymi egzogenicznymi modelu.  Opisowym modelem ekonometrycznym nazywamy równanie lub układ równań opisujący w przybliżeniu zależności między pewnymi wielkościami ekonomicznymi.

4  Rozpatrywane modele mimo wspaniałej formy, są jeszcze bardzo odległe od zastosowań praktycznych. Usiłuje się tylko za ich pomocą, możliwie dokładnie wyjaśnić, jak funkcjonują zależności różnych wielkości ekonomicznych.  Selektywne ujęcie modelu powiększa jego dokładność.

5  modele rekurencyjne, gdy zmienne endogeniczne są jednocześnie zmiennymi objaśniającymi, ale brak jest sprzężeń zwrotnych między zmiennymi,  modele makroekonomiczne odnoszą się do zjawisk obserwowanych w skali całej gospodarki, dotyczą relacji występujących na rynkach międzynarodowych lub w gospodarce światowej.

6  gdzie:  Ct – konsumpcja krajowa, wydatki na cele konsumpcyjne,  Yt – dochód, wielkość PKB,  It – inwestycje, wydatki na cele inwestycyjne,  Rt – stopa procentowa,  Gt – wydatki rządowe.

7

8 › s = 1 – c jako skłonność do oszczędzania › c jako skłonność do konsumpcji › v jako długość każdego z odroczeń › (1+v-s) jako opóźnienie różnicowe

9  Przykład rekurencji w sztuce użytkowej


Pobierz ppt " Ekonometria – dziedzina zajmująca się wykorzystaniem specyficznych metod statystycznych dostosowanych do badań nieeksperymentalnych.  Ekonometria to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google