Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM FUNKCJI, PROCESÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W ORGANIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM FUNKCJI, PROCESÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W ORGANIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM FUNKCJI, PROCESÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W ORGANIZACJI.

2 FUNKCJE GENEZA - powtarzanie jednakowych czynności i sposobów działania; Jest zbiorem działań; Wykonawcze – produkcyjne (wytwarzanie i zbyt) i pozaprodukcyjne (usługi na rzecz pracowników); Zarządcze – planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.

3 PROCESY - GENEZA Najwięcej problemów na styku między służbami – struktura funkcjonalna; Organizacja funkcjonalna udoskonala się w ramach poszczególnych funkcji, specjalności, a nie z punktu widzenia wartości dostarczanej klientowi.

4 FUNKCJE A PROCES SZEF KLIENTKLIENT KLIENTKLIENT KLIENT funkcja proces

5 FUNKCJE A PROCES SZEF kontakt sprzęt tłumaczenie kontakt sprzęt tłumaczenie wykładowcy Szukanie klientów kursy Janda związki przysięgli wykładowcy Szukanie klientów kursy tłumacze

6 FUNKCJE A PROCES SZEF hotel przejazd program schronisko przewodnicy sprzęt kwatery animatorzy catering Kenia wspinaczka młodzież

7 PROCES - CECHY  wszystko to, co się dzieje w organizacji od momentu zaopatrzenia do dostarczenia klientowi wartości dodanej. Komunikacja pozioma; Koordynacja wzdłuż procesów dostawca - klient; Koncentracja na rezultatach a nie doskonalenie wewnątrz danej funkcji; Autonomia zespołów zadaniowych a nie komórek funkcjonalnych;

8 PROCES – CECHY c.d. Inni pracownicy, inne funkcje w organizacji – to są klienci wewnętrzni; Zespoły wielodyscyplinarne; Mniej szczebli hierarchicznych; Przecinają strukturę funkcjonalną i hierarchiczną; Oceniane na podstawie wartości dostarczonej klientowi.

9 RODZAJE PROCESÓW 1. Operacyjne – wytwarzanie wartości dla klienta i innych zainteresowanych stron; 2. Pomocnicze – tworzą warunki do realizacji procesów operacyjnych.

10 PROCESY OPERACYJNE 1. Rozumienie rynków i klientów; 2. Opracowanie wizji i strategii; 3. Wytwarzanie produktów i usług; 4. Marketing i sprzedaż 5. Produkcja i dostawy 6. Fakturowanie i obsługa klientów. 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. Zarządzanie systemami informacyjnymi; 3. Zarządzanie zasobami finansowymi; 4. Wdrażanie programów środowiskowych; 5. Zarządzanie relacjami zewnętrznymi; 6. Zarządzanie zmianami. PROCESY POMOCNICZE I ZARZĄDZAJĄCE

11 OD FUNKCJI DO PROCESU 1. Struktura funkcjonalna; 2. Reforma z punktu widzenia klienta - przerzucanie zadań między funkcjami, pojawiają się zespoły wielodyscyplinarne; 3. Struktura macierzowa – odpowiedzialność wiąże się z realizacją procesów. Problem – nakładanie się szefów funkcjonalnych i procesowych.

12 4. Pozioma struktura procesów: Pracownicy przypisani do procesów; Odpowiedzialność za procesy; Kierownicy pionów funkcjonalnych zmieniają się w trenerów.

13 ZARZĄDZANIE PROCESAMI Ocena ich efektów; Podtrzymywanie ich funkcjonowania; Wprowadzanie korekt; Przeformułowanie procesów; Wszystko pod kątem dostarczania klientowi wartości.

14 DOBRY PROCES Elastyczny; Działa według systemu „zero defektów” (nawet minimalne odchylenie od normy daje nieproporcjonalnie duży spadek zadowolenia klienta); Jak najkrótszy czas cykli – oszczędza czas, ogranicza defekty (!).

15 PRZEDSIĘWZIĘCIA Organizacja jest zbiorem projektów realizowanych jednocześnie; Cechy przedsięwzięć: Tymczasowość; Niepowtarzalność; Złożoność; Dość duża autonomia.

16 PROJEKT A PROCES Przekrojowy charakter; Efekty dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych; Zorientowanie na cel; Złożoność działań; Różnica: tymczasowość, niepowtarzalność, procesami łatwiej zarządzać.

17 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Czas – harmonogramy, projekty komputerowe (PERT); Koszty – dokładne budżetowanie; Jakość – określanie wymagań technicznych produktu; Można spełnić dobrze tylko 2 z tych kryteriów. Pomaga ustalanie zadań priorytetowych.

18 INTERESARIUSZE PROJEKTU  Osoby związane z przedsięwzięciem: klient; zespół projektowy; kierownik projektu; komitet sterujący.

19 FAZY PROJEKTU Sformułowanie; Planowanie – precyzowane, aktualizowane, korygowane; Realizacja; Kontrola - na bieżąco; Ocena – w określonych momentach; Zakończenie – przekazanie projektu odbiorcy i jego akceptacja.


Pobierz ppt "SYSTEM FUNKCJI, PROCESÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W ORGANIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google