Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM FUNKCJI, PROCESÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W ORGANIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM FUNKCJI, PROCESÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W ORGANIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM FUNKCJI, PROCESÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W ORGANIZACJI.

2 FUNKCJE GENEZA - powtarzanie jednakowych czynności i sposobów działania; Jest zbiorem działań; Wykonawcze – produkcyjne (wytwarzanie i zbyt) i pozaprodukcyjne (usługi na rzecz pracowników); Zarządcze – planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.

3 PROCESY - GENEZA Najwięcej problemów na styku między służbami – struktura funkcjonalna; Organizacja funkcjonalna udoskonala się w ramach poszczególnych funkcji, specjalności, a nie z punktu widzenia wartości dostarczanej klientowi.

4 FUNKCJE A PROCES funkcja proces SZEF K L I E N T KLIENT

5 FUNKCJE A PROCES SZEF tłumaczenie Janda kontakt sprzęt tłumaczenie
związki kontakt sprzęt kursy Szukanie klientów wykładowcy przysięgli tłumacze Szukanie klientów kursy wykładowcy

6 FUNKCJE A PROCES SZEF program Kenia hotel przejazd sprzęt schronisko
wspinaczka schronisko przewodnicy catering animatorzy młodzież kwatery

7 PROCES - CECHY wszystko to, co się dzieje w organizacji od momentu zaopatrzenia do dostarczenia klientowi wartości dodanej. Komunikacja pozioma; Koordynacja wzdłuż procesów dostawca - klient; Koncentracja na rezultatach a nie doskonalenie wewnątrz danej funkcji; Autonomia zespołów zadaniowych a nie komórek funkcjonalnych;

8 PROCES – CECHY c.d. Inni pracownicy, inne funkcje w organizacji – to są klienci wewnętrzni; Zespoły wielodyscyplinarne; Mniej szczebli hierarchicznych; Przecinają strukturę funkcjonalną i hierarchiczną; Oceniane na podstawie wartości dostarczonej klientowi.

9 RODZAJE PROCESÓW Operacyjne – wytwarzanie wartości dla klienta i innych zainteresowanych stron; Pomocnicze – tworzą warunki do realizacji procesów operacyjnych.

10 PROCESY POMOCNICZE I ZARZĄDZAJĄCE
PROCESY OPERACYJNE PROCESY POMOCNICZE I ZARZĄDZAJĄCE Rozumienie rynków i klientów; Opracowanie wizji i strategii; Wytwarzanie produktów i usług; Marketing i sprzedaż Produkcja i dostawy Fakturowanie i obsługa klientów. Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie systemami informacyjnymi; Zarządzanie zasobami finansowymi; Wdrażanie programów środowiskowych; Zarządzanie relacjami zewnętrznymi; Zarządzanie zmianami.

11 OD FUNKCJI DO PROCESU Struktura funkcjonalna;
Reforma z punktu widzenia klienta - przerzucanie zadań między funkcjami, pojawiają się zespoły wielodyscyplinarne; Struktura macierzowa – odpowiedzialność wiąże się z realizacją procesów. Problem – nakładanie się szefów funkcjonalnych i procesowych.

12 Pozioma struktura procesów:
Pracownicy przypisani do procesów; Odpowiedzialność za procesy; Kierownicy pionów funkcjonalnych zmieniają się w trenerów.

13 ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Ocena ich efektów; Podtrzymywanie ich funkcjonowania; Wprowadzanie korekt; Przeformułowanie procesów; Wszystko pod kątem dostarczania klientowi wartości.

14 DOBRY PROCES Elastyczny;
Działa według systemu „zero defektów” (nawet minimalne odchylenie od normy daje nieproporcjonalnie duży spadek zadowolenia klienta); Jak najkrótszy czas cykli – oszczędza czas, ogranicza defekty (!).

15 PRZEDSIĘWZIĘCIA Organizacja jest zbiorem projektów realizowanych jednocześnie; Cechy przedsięwzięć: Tymczasowość; Niepowtarzalność; Złożoność; Dość duża autonomia.

16 PROJEKT A PROCES Przekrojowy charakter;
Efekty dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych; Zorientowanie na cel; Złożoność działań; Różnica: tymczasowość, niepowtarzalność, procesami łatwiej zarządzać.

17 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Czas – harmonogramy, projekty komputerowe (PERT); Koszty – dokładne budżetowanie; Jakość – określanie wymagań technicznych produktu; Można spełnić dobrze tylko 2 z tych kryteriów. Pomaga ustalanie zadań priorytetowych.

18 INTERESARIUSZE PROJEKTU
Osoby związane z przedsięwzięciem: klient; zespół projektowy; kierownik projektu; komitet sterujący.

19 FAZY PROJEKTU Sformułowanie;
Planowanie – precyzowane, aktualizowane, korygowane; Realizacja; Kontrola - na bieżąco; Ocena – w określonych momentach; Zakończenie – przekazanie projektu odbiorcy i jego akceptacja.


Pobierz ppt "SYSTEM FUNKCJI, PROCESÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W ORGANIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google