Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne rozwiązania z różnych państw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne rozwiązania z różnych państw."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne rozwiązania z różnych państw świata Anna Cichoń Olga Maćko

2 Plan prezentacji Ubezpieczenia: Fundusze emerytalne osobowe na życie
oszczędnościowe polisa ubezpieczeniowa. Fundusze emerytalne w Polsce na Słowacji na Węgrzech w Niemczech w Kanadzie W USA

3 Ubezpieczenia osobowe
Umowa ubezpieczenia - określa warunki, na jakich ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie wypadku, a ubezpieczony zobowiązuje się płacić składki Ubezpieczenia osobowe: na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków Polisa ubezpieczeniowa - podstawowy instrument (produkt) ubezpieczeń osobowych

4 Ubezpieczenia na życie
Życiowe (wypłata na końcu trwania ubezpieczenia – w chwili śmierci, dożycia do końca trwania umowy lub w chwili wykupu ubezpieczenia) życiowe połączone z inwestycją w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym (możliwość wskazania funduszu, w którym część składek będzie lokowana) życiowe o charakterze ochronnym (wypłata następuje tylko w przypadku śmierci) wypłacane w formie renty (w formie strumienia płatności) ubezpieczenia na dożycie (charakter ochronno-oszczędnościowy)

5 Ubezpieczenia oszczędnościowe
Celem jest gromadzenie środków finansowych, dodatek do emerytury Jest to długoterminowa inwestycja Przy małej znajomości rynku finansowego, można osiągnąć optymalne zyski Wypłata następuje w przypadku: śmierci końca okresu ubezpieczenia lub rozwiązania umowy w trakcie jej trwania

6 Ubezpieczenia oszczędnościowe cd.
Możliwości: Zaciągnięcie kredytu pod zastaw polisy Zgromadzenie środków dla dzieci (np. na naukę) Odłożenie pieniędzy na przyszłość Cechy charakterystyczne: Okres ubezpieczenia podawany w latach lub do określonego wieku Podawane są jedynie minimalne wartości składek Zamiast sumy ubezpieczenia, od której wypłacane są świadczenia, funkcjonuje wartość polisy W przypadku śmierci, wskazana osoba otrzymuje aktualną wartość polisy powiększoną o 10 lub 20%, lub sumę wpłaconych składek

7 Polisa ubezpieczeniowa
Indywidualna Zbiorowa – obejmuje więcej niż jedną osobę; ubezpieczenia na życie – jedna osoba może ubezpieczyć wiele Ochronna – ubezpieczenie wypłacane w przypadku śmierci Inwestycyjna – pieniądze ze składek są inwestowane na rynku

8 Przykłady Polisa oszczędnościowa – Bank Millenium
Ubezpieczenie na życie i dożycie Suma ubezpieczenia: składka + gwarantowana stopa zwrotu z polisy Ubezpieczenie na 2, 3 lub 5 lat OKRES UBEZPIECZENIA GWARANTOWANA STOPA ZWROTU Z POLISY OSZCĘDNOŚCIOWEJ W OKRESIE UBEZPIECZENIA STOPA WYKUPU  2 lata 4,45% 2,66%  3 lata  6,90%  2,74%  5 lat  14,53% 3,47%

9 Aviva Życie W przypadku śmierci: Ubezpieczeni otrzymują wyższą z dwóch kwot: - określoną sumę ubezpieczenia - 103 proc. wartości rachunku, na który wpłacane były składki z tytułu umowy głównej. - Świadczenie to nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn ani też podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki).

10 Allianz Życie – polisy ubezpieczeniowe:
Wariant ochronny: - minimalna wielkość sumy ubezpieczenia 10 tys. lub 20 tys. zł - po 2 latach umowy, kwota może być obniżona/podwyższona Wariant inwestycyjny: - celem jest efektywne inwestowanie pieniędzy - nie jest wymagane oświadczenie o stanie zdrowa/badania medyczne - ubezpieczenie na wypadek śmierci na sumę 20 tys. zł

11 Umowa na czas określony lub nieokreślony Trzy warianty ubezpieczenia:
Nordea Życie – Futura Umowa na czas określony lub nieokreślony Trzy warianty ubezpieczenia: wariant I – zgon Ubezpieczonego; wariant II: zgon Ubezpieczonego z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek, zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – zgon Ubezpieczonego, którego bezpośrednią i wyłączną przyczyna jest nieszczęśliwy wypadek; wariant III: zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – zgon Ubezpieczonego, którego bezpośrednią i wyłączną przyczyna jest nieszczęśliwy wypadek, Trwała Utrata Zdrowia przez Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego Wypadku – Trwała Utrata Zdrowia przez Ubezpieczonego, której bezpośrednią i wyłączną przyczyna jest nieszczęśliwy wypadek.

12 Emerytura – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.

13 Kraj Wiek mężczyzn Wiek kobiet Austria 65 60 2011 Belgia 2009 Bułgaria 63 Chiny 50–55 Cypr Czechy 59–63 2013 Dania 65–67 2008 Finlandia 62–68 Francja 62 Grecja 67 60–67 2012 Hiszpania Irlandia 65-66 Islandia 2007 Litwa 62.5 Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja 55 Słowacja Słowenia 61 Stany Zjednoczone 62–67 Szwajcaria 64 Szwecja 61–67 Ukraina Węgry Wielka Brytania Włochy 66

14 Polska

15 I FILAR  Emerytura z I filaru, do której uprawnienia nabyto do końca 2008 r. opierała się wyłącznie na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. System ten działa sprawnie tylko wtedy, gdy zasilające system składki pracowników wpływają w wysokości wystarczającej na wypłatę świadczeń dla obecnych emerytów.

16 Świadczenia: Emerytalne (dożywotnia emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego – który do 2012 roku wynosił 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn i który stopniowo wzrasta od 2013 roku, tak, aby osiągnąć docelowy poziom 67 lat w 2020 roku (dla mężczyzn) oraz w 2040 roku (dla kobiet), Rentowe (renta z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy), Wypadkowe (odszkodowania i inne świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy), Chorobowe (zasiłek chorobowy po zaprzestaniu wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za czas choroby). 

17 Wysokość składki – 9,76% (pracodawca), 9,76% (pracownik)
Wskaźnik zastąpienia netto – 78% W praktyce system działa na zasadzie Pay As You Go (czyli redystrybucji: świadczenia dla obecnych emerytów wypłacane są z obecnych składek pracowników) co oznacza, iż na kontach nie ma środków (istnieje jedynie zobowiązanie Państwa ograniczone do wysokości zapisanej kwoty).

18 II FILAR II filar dostarcza wyłącznie świadczeń emerytalnych (emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn - docelowo 67 lat). Składki przeznaczone na świadczenia emerytalne z II filara inwestowane są przez powszechne towarzystwa emerytalne na rynku inwestycyjnym, a zgromadzone środki (składki plus zyski) wypłacane będą przyszłym emerytom. W odróżnieniu od I filara, zgromadzone w ramach II filara środki podlegają dziedziczeniu. Obowiązkowe filary systemu emerytalnego opierają się na zdefiniowanej składce, co oznacza, iż znany jest poziom składki (% wynagrodzenia), nieznany jest natomiast poziom przyszłych świadczeń. Wybieramy z pośród 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych

19 Ranking OFE wg oceny całościowej

20 III FILAR Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)
IKE finansowane są metodą kapitałową przez wpłaty na indywidualne rachunki oszczędzających. Zyski ze środków zainwestowanych na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Ok. 3% ludności w wieku produkcyjnym w Polsce posiada produkt typu IKE. Oszczędzać na IKE może, co do zasady, każda osoba pełnoletnia oraz osoby, które ukończyły 16 lat i spełniają warunki określone w regulaminie IKE. Każda osoba może posiadać tylko jedno IKE. Maksymalna kwota wpłat na IKE w ciągu roku kalendarzowego wynosi 300% przeciętnego prognozowanego w danym roku wynagrodzenia miesięcznego

21 Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)
Pracownicze programy emerytalne są jedną z form gromadzenia środków w trzecim, dobrowolnym filarze polskiego systemu emerytalnego. PPE tworzone są w zakładach pracy z inicjatywy pracodawcy, za zgodą reprezentacji pracowników. Może do nich przystąpić każdy pracownik spełniający warunki określone w umowie zakładowej. Na koniec 2009 roku, w tej formie programu dobrowolnego oszczędzania na emeryturę oszczędzało 333,5 tys. osób. Oznacza to, iż ok. 1,2 % ludności w wieku produkcyjnym w Polsce uczestniczy w programie typu PPE. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego, która umożliwia systematyczne gromadzenie pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

22 Słowacja

23 I FILAR Warunki uczestnictwa:
Do pierwszego i drugiego filaru należą automatycznie osoby wchodzące na rynek pracy oraz prowadzące własną działalność gospodarczą. Z kolei do czerwca 2006 r. osoby w wieku poniżej 52 lat miały prawo wyboru, czy chcą przynależeć tylko do starego systemu, czy też do I i II filaru. Składka: Wysokość składki wynosi 18% i jest ona płacona przez pracodawcę (14%) oraz pracownika (4%). Z 18% składki – 9% trafia do I filaru, a drugie 9% do II filaru i tam jest inwestowane. Świadczenia: Wskaźnik zastąpienia wynosi 63% netto. Przywileje związane z wcześniejszym odejściem na emeryturę zostały zmienione: za każdy rok wcześniejszego przejścia na świadczenie emerytalne, wartość emerytury jest obniżana o 0,5%.

24 II FILAR Największym zainteresowaniem wśród produktów oferowanych w II filarze cieszą się inwestycje w akcje (69%). Wynika to z tego, iż 45% uczestników II filaru ma mniej niż 30 lat, a 83% z nich ma mniej niż 40 lat, w związku z czym, poziom akceptowanego przez nich ryzyka jest wysoki. Warunki uczestnictwa: Ok. 28% ludności w wieku produkcyjnym posiada produkt II filaru. Warunki uczestnictwa są tożsame z obowiązującymi w nowym – zreformowanym I filarze

25 Składka: Składka wynosi 9% i pochodzi zarówno od pracodawcy, jak i pracownika. Składka jest przekazywana przez słowackiego regulatora do wybranego funduszu. Świadczenia : Środki są wypłacane w formie dożywotniej renty pod warunkiem osiągnięcia przez uczestnika funduszu wieku emerytalnego i odprowadzania składek do funduszu przez okres co najmniej 10 lat. Ułatwienia podatkowe: Obowiązkowy system emerytalny w Słowacji jest całkowicie zwolniony z podatku – dotyczy to zarówno wpłacanych składek, zysku osiąganego w wyniku inwestycji, jak również wypłacanych środków po przejściu na emeryturę.

26 III FILAR Ok. 18% ludności w wieku produkcyjnym posiada produkt III filaru. Mechanizm został wprowadzony przez rząd Słowacji w roku 1997 – poddano go następnie gruntownym reformom w roku 2004. Wartość zarządzanych aktywów wynosi 653 mln EUR.

27 Oferta rynkowa: Oszczędności w ramach III filaru są zarządzane przez specjalnie powołane do tego celu firmy. Są one zobowiązane posiadać w swojej ofercie przynajmniej dwa rodzaje funduszy. Warunki uczestnictwa: Do momentu zmian reformy z 2004 roku, uczestnictwo w III filarze było możliwe tylko pod warunkiem bycia zatrudnionym. Obecnie, ograniczenie to zostało zniesione i przystąpienie do niego jest możliwe pod warunkiem ukończenia 18 roku życia. Obowiązkowa forma przystąpienia do III filaru dotyczy jedynie osób pracujących w szczególnych typach zawodów, które narażone są na większe ryzyko śmierci lub szczególnie wymagające fizycznie warunki pracy – dla tych grup zawodowych składka jest zawsze finansowana przez pracodawcę.

28 Składka : Pracodawcy mają prawo wpłacać składkę na rzecz swoich pracowników do funduszu – jej wysokość jest każdorazowo potwierdzana w ramach kontraktu z firmą zarządzającą oszczędnościami. Ułatwienia podatkowe : Składki wpłacane przez pracowników są zwolnione z opodatkowania do wysokości 323 EUR rocznie, podczas gdy składki pracodawców mogą być odjęte od podstawy opodatkowania do wysokości 6% wynagrodzenia pracownika. Osiągnięty w wyniku inwestowania przychód podlega opodatkowaniu w Słowacji liniową stawką podatku w wysokości 19%. Wypłata środków jest zwolniona z podatku.

29 Węgry

30 I FILAR Obowiązkowy system wpłat funkcjonujący na zasadzie PAYG (pay-as-you-go) Warunki uczestnictwa: Należą do niego wszyscy pracownicy oraz osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą. Składka: od 1995r. sukcesywnie obniżana z 31% do 26,5%; płacona przez pracodawcę (16%) oraz pracownika (8,5%)

31 Świadczenia: Wskaźnik zastąpienia 102% i jest jednym z najwyższych wyników w Europie Wiek emerytalny: 62 lata dla kobiet i mężczyzn; do ubiegania się o emeryturę z I filaru pracownik powinien posiadać historię wpłacania składek min. 20 lat (częściowa emerytura 15 lat) Wysokość świadczeń: 33% średniego wynagrodzenia z 10 lat okresu składkowego oraz Po 2% za każdy dodatkowy rok pomiędzy 11 a 25 rokiem pracy oraz Po 1% za każdy dodatkowy rok pomiędzy 26 a 36 rokiem pracy oraz Po 1,5% za każdy kolejny rok powyżej 36 roku pracy.

32 Minimalna wysokość emerytury dla osób z min
Minimalna wysokość emerytury dla osób z min. 20-letnim okresem składkowym wynosi HUF (ok. 86 EUR) miesięcznie. Maksymalna wysokość świadczenia jest równa przeciętnym zarobkom. Wysokość emerytury jest corocznie indeksowana w oparciu o wskaźniki inflacji (CPI) oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto.

33 II FILAR Warunki uczestnictwa:
34% ludności w wieku produkcyjnym posiada rachunek w II filarze Osoby poniżej 35 roku życia rozpoczynające pracę zawodową, dołączające (bezpłatnie) po raz pierwszy do obowiązkowego systemu emerytalnego stają się automatycznie uczestnikami II filaru. Składki są pobierane i inwestowane podczas okresu składkowego, zaś po przejściu na emeryturę następuje wypłata dożywotniego świadczenia z zakumulowanych funduszy.

34 Składka: 8% wynagrodzenia brutto, która jest przekazywana przez pracodawcę na rachunek funduszu wskazanego przez pracownika. Istnieje możliwość wpłacenia dodatkowej składki w wysokości 2%, która może być zapłacona zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Jeżeli pracodawca podejmuje decyzję o wpłacie podwyższonej składki, zobowiązanie to musi dotyczyć wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa w takim samym stopniu . Rozwiązanie to jest wykorzystywane praktycznie wyłącznie w globalnych firmach funkcjonujących na rynku węgierskim.

35 Świadczenia: Korzyści wynikające z uczestnictwa w II filarze zależą bezpośrednio od wysokości zgromadzonego kapitału. Może on zostać wypłacony zarówno jako jednorazowa kwota (członkowie filaru ze stażem krótszym niż 15 lat) lub jako renta roczna (członkowie z dłuższym stażem). Wypłata środków przed przejściem na emeryturę nie jest możliwa, lecz dopuszczalne jest ich dziedziczenie.

36 III FILAR Grupowe/pracownicze, dobrowolne plany emerytalne.
Wg stanu na rok 2007, wskaźnik uczestnictwa w III filarze na Węgrzech wynosił ok. 32% ludności w wieku produkcyjnym. Rynek na którym operują podmioty oferujące fundusze jest skoncentrowany – 15 największych firm obsługuje ok. 80% klientów i ok. 85% aktywów. Prawo do prowadzenia funduszy przysługuje towarzystwom ubezpieczeniowym, bankom oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

37 Warunki uczestnictwa:
Indywidualnym członkiem systemu możne zostać każda osoba w wieku lata.. Członkowstwo trwa do momentu śmierci uczestnika, rozwiązania umowy z funduszem lub zmiany funduszu. Możliwość zmiany funduszy nie jest ograniczona. Składka: W 2008r. ok. 70% składek zapłaconych w trzecim filarze pochodziła od pracodawców wpłacających je na rachunku swoich pracowników. Składki mogą być wpłacane przez pracodawcę, pracownika, jak i ich obu. W ostatnim przypadku, umowa z funduszem wskazuje limity wpłat dla obu stron. Nie istnieje minimalna wysokość wpłaty. Nie istnieje minimalna wysokość wpłaty.

38 Ułatwienia podatkowe:
Podstawową korzyścią jest ulga podatkowa sięgająca 30% składki wpłacanej przez pracownika lub pracodawcę W przypadku składki płaconej przez pracodawcę nie podlega ona wliczeniu do przychodu pracownika. Wpłaty wykonywane przez pracodawcę mogą być wliczone w koszty przedsiębiorstwa i nie jest od nich odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne.

39 Świadczenia: Obowiązkowy okres oczekiwania trwa 10 lat. Po jego upłynięciu możliwe jest wycofanie środków z funduszu. Skorzystanie ze zgromadzonych oszczędności jest również możliwe w przypadku wcześniejszego osiągnięcia wieku emerytalnego. Istotnym czynnikiem sukcesu węgierskiego systemu dobrowolnego oszczędzania jest możliwość wzięcia przez uczestnika pożyczki z funduszu do wysokości 30% zgromadzonych środków. W przypadku śmierci uczestnika funduszu, osoby wskazane jako jego uposażeni lub beneficjenci przejmują właścicielstwo rachunku. .

40 IV FILAR Indywidualne plany emerytalne umożliwiające odkładanie środków są prowadzone przez banki lub przez podmioty prowadzące działalność maklerską. Ułatwienia podatkowe: Subskrybenci do IV filaru uzyskują zwolnienie podatkowe dla 30% środków wpłaconych na indywidualny rachunek. Maksymalna kwota zwolnienia wynosi HUF (ok. 380 EUR). Koszty: Wysokość opłat w IV filarze jest ograniczona w drodze regulacji. Limit maksymalnych opłat wynosi HUF (ok. 8 EUR), zaś najwyższa opłata za zarządzanie aktywami jest ograniczona do 0,8% ich wartości. Koszty operacyjne są również ograniczone ustawowo.

41 Niemcy

42 I FILAR Obligatoryjny pierwszy filar dominuje w całym systemie emerytalnym i dostarcza niemieckim emerytom ponad dwie trzecie dochodu. Pozostała część pochodzi z innych źródeł, w tym z III filaru.

43 Warunki uczestnictwa:
Uczestnictwo w systemie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Niektóre grupy zawodowe (np. prawnicy, architekci) są objęte dedykowanymi zawodowymi planami emerytalnymi o charakterze kapitałowym, natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają możliwość wyboru. Składka: Składka jest płacona w równych częściach przez pracodawcę i pracownika i wynosi razem 19,9% wynagrodzenia brutto. Limit składkowy jest ustalany na poziomie landów. Do roku 2040 – 100% składek będzie można odpisać od podatku – obecnie (2010) jest to połowa tej wartości.

44 Świadczenia: Wskaźnik zastąpienia wynosi 63% netto. Emerytury są obliczane z wykorzystaniem wskaźnika punktowego. Jeden punkt jest przyznawany za odprowadzone składki odpowiadające średniemu wynagrodzeniu. Wyższe składki otrzymują większą liczbę punktów. W momencie przejścia na emeryturę, zdobywane co rok punkty są podliczane i suma jest mnożona przez specjalny wskaźnik, którego wartość jest regularnie aktualizowana. Zależy on od tempa wzrostu wynagrodzeń oraz relacji między liczbą osób w wieku produkcyjnym i emerytów.

45 II FILAR Warunki uczestnictwa:
Ok. 14% ludności w wieku produkcyjnym posiada produkt II filaru. Tworzą go zakładowe systemy emerytalne, których funkcjonowanie określone jest odpowiednimi przepisami, ale to pracodawcy decydują o ich stworzeniu. Jest to dobrowolna warstwa systemu emerytalnego, a gromadzenie środków pieniężnych opiera się (zasadniczo) na metodzie kapitalizacji. Pracodawcy mają do dyspozycji 5 sposobów prowadzenia planów emerytalnych dla pracowników.

46 Składka: Wysokość składki jest uzależniona od polityki pracowniczej danego przedsiębiorstwa – może zależeć m.in. od kondycji finansowej firmy lub zawartego układu ze związkami zawodowymi itp. Świadczenia : Zasady wypłaty świadczeń wynikają ze statutów i regulaminów instytucji, za pośrednictwem których inwestowana jest składka. Ułatwienia podatkowe: Podstawową korzyścią w ramach programów II filaru są benefity podatkowe. Pracodawca, najczęściej dokłada do składki pracownika dodatkową kwotę. W dużych firmach pracownicze programy emerytalne są często całkowicie finansowane przez pracodawcę.

47 III FILAR Indywidualne, dobrowolne plany emerytalne.
III filar (Riester-Rente) funkcjonuje w Niemczech od 2002 r. Obecnie ok. 20% ludności w wieku produkcyjnym posiada produkt Riester-Rente, a liczba uczestników wynosi 11 mln. Oferta rynkowa: Produkty III filaru są oferowane przez: Towarzystwa ubezpieczeniowe (27), Banki (m.in. depozyty, produkty hipoteczne), Towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W 2008 roku 78% umów w ramach III filaru dotyczyło produktów ubezpieczeniowych, 18% związanych było z produktami funduszy inwestycyjnych, a 4% opierało się na produktach bankowych.

48 Warunki uczestnictwa :
Właścicielem produktu III filaru może być każda osoba korzystająca z obligatoryjnego systemu ubezpieczeń społecznych, uwzględniając w tym: Pracowników, Osoby bezrobotne, Urzędników państwowych, żołnierzy, sędziów, Inwalidów, Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które wybrały tą formę oszczędzania, Małżonków ww. osób

49 Świadczenia : W celu zachowania korzyści podatkowych, wypłata świadczeń z produktów III filaru powinna spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki: Wypłata środków z polisy nie może nastąpić w formie innej niż dożywotnia renta, Renta nie może być wypłacona przed ukończeniem przez posiadacza polisy 60. roku życia, Porównanie systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej Prawa związane z polisą nie mogą być dziedziczone, przenoszone, używane jako zabezpieczenie, sprzedane, skapitalizowane jako jednorazowa wypłata. Wycofanie środków nie jest możliwe przed ukończeniem 60. roku życia.

50 Kanada

51 Wiek emerytalny jest taki sam dla kobiet i mężczyzn – obecnie 65 lat, przy tym przepisy są skonstruowane tak, że zachęcają do przechodzenia później na emeryturę.

52 I FILAR Old Age Security (OAS)
Aby uzyskać dostęp do tych świadczeń trzeba mieć obywatelstwo kanadyjskie lub prawo pobytu oraz mieszkać w Kanadzie w chwili akceptacji wniosku oraz mieć za sobą przynajmniej 10 lat pobytu na terenie Kanady po skończeniu 18 roku życia. OAS jest dostępny także dla Kanadyjczyków mieszkających poza granicami kraju. Pełna emerytura z OAS jest dostępna dla Kanadyjczyków, podstawą do obliczeń jest 40 lat, im krócej przebywało się w Kanadzie - tym mniejsza jest wypłata. Wypłata jest indeksowana inflacją CPI, ale tylko w górę. Jeśli koszty życia spadają, wypłata nie jest zmniejszana. Obecnie średnia wypłata to niecałe 516 dolarów kanadyjskich, a maksymalna – 549,89 CAD miesięcznie. Do świadczeń z OAS są uprawnione osoby o dochodach niższych – osoby o wysokich dochodach mogą nie otrzymać tego świadczenia w ogóle lub otrzymać je tylko w części. Dla osób o najniższych dochodach są również specjalne dodatki, są też wypłaty dla weteranów wojennych.

53 II FILAR Canada Pension Plan
Miesięczne składki do CPP wpłacają pracodawcy, pracownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku osób zatrudnionych połowę składki płaci pracodawca, połowę – pracownik. Wpłaty są obowiązkowe dla wszystkich zarabiających rocznie powyżej 3,5 tys. dolarów aż do kwoty 51,1 tys. dolarów. Składka wynosi 4,95 proc. wynagrodzenia. CPP jest kombinacją systemu pay-as-you-go. W 2013 r. średnia wypłata wynosi 596,66 CAD miesięcznie, a maksymalna wypłata to 1012,50 CAD. Kanadyjscy emeryci otrzymują emeryturę z drugiego filaru obecnie od 65 roku życia. Można jednak wstrzymać się z wnioskiem o wypłaty aż do 70 roku.

54 III FILAR Dodatkowa forma oszczędzania. Są to fundusze emerytalne, na które składki wpłacają pracodawcy, a także oszczędności w ramach planów indywidualnych.

55 USA

56 System amerykański składa się z trzech filarów
I filar – Social Security - ubezpieczenia społeczne II filar – plany emerytalne III filar - indywidualne konta emerytalne

57 I FILAR Równa składka w wysokości 6,2% od pracownika i pracodawcy.
Pełne świadczenie minimalne wypłacane w wieku 67 lat. Nie ma różnicowania świadczeń kobiet i mężczyzn. Państwowa emerytura ma być podporą głównie dla ludzi biednych.

58 II FILAR Plany „określonej korzyści” - pracodawca zobowiązuje się w nich do określonych miesięcznych płatności dla pracownika po przejściu na emeryturę lub w momencie przedwczesnej śmierci. Plan „określonego wkładu” – pracodawca zobowiązuje się do określonych regularnych wpłat na konto pracownika, a korzyści zależą od sposobu inwestowania środków. Pracownik ma możliwość wyboru jednej z kilku strategii inwestycyjnych. Plan hybrydowy - są określone korzyści, czyli tak jak w pierwszej grupie pracodawca ponosi ryzyko i występuje zabezpieczenie przed fundusz gwarancyjny. Różnica polega na tym, że pracownik ma tu możliwość wglądu we własne konto i monitorowania jego stanu. Ma również możliwość podjęcia decyzji o przejściu do innego planu

59 III FILAR Do 1974 r. jedynym kontem, jakie można było mieć na cele emerytalne i które zwalniało z części podatków, była renta odroczona w firmie ubezpieczeniowej. Takie konto ubezpieczeniowe nie musi płacić podatku dochodowego od odsetek, dywidend i zysków kapitałowych do momentu pobrania emerytury. Ale składka odłożona na konto nie jest wolna od podatku. W 1974 r. wprowadzono konta indywidualne IRA, na które co roku można było odłożyć składkę zwalnianą od podatku dochodowego. Rocznie maksimum tej składki wynosi tylko 2000 $. W 1987 r. osobom posiadającym plan emerytalny w ramach drugiego filaru i wysokie dochody odebrano ten odpis. W roku 1998 wprowadzono jednak nowy rodzaj indywidualnego konta, nazywający się Roth IRA. Składki na to konto nie są wolne od podatku, za to wszystkie przyszłe wypłaty emerytalne są od niego zwolnione.

60 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne rozwiązania z różnych państw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google