Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Detaliczne rozliczenia pieniężne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Detaliczne rozliczenia pieniężne"— Zapis prezentacji:

1 Detaliczne rozliczenia pieniężne
Paweł Brzyszczak Piotr Głąb

2 Przelew najpopularniejsza forma rozliczania krajowych transakcji
dyspozycja polecenia przelewu może być złożona w formie papierowego dokumentu lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej bank powinien zaksięgować otrzymane polecenie przelewu najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego przyjęciu

3 System ELIXIR ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) jest usługą oferowaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Mechanizm ELIXIR bierze udział w rozliczaniu poleceń przelewów bankowych, wymianie czeków z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz not obciążeniowych.

4 Jak obliczyć w jakim czasie dojdzie przelew?
Sesje bankowe Elixir

5 Zlecenie stałe Zlecenie stałe – złożone bankowi polecenie przelewu określonej stałej kwoty pieniędzy z własnego konta bankowego na inne wskazane konto. Dokonywane jest zazwyczaj w regularnych odstępach czasowych (np. co miesiąc), aż do odwołania zlecenia przez właściciela konta, z którego te przelewy są realizowane. Możliwe jest również zdefiniowanie zlecenia stałego, w którym przelewana kwota jest zmienna, a przelewy są realizowane w nieregularnych odstępach czasowych. Zlecenie stałe to wygodna forma regulowania cyklicznych należności o stałej kwocie, np. comiesięczny abonament za internet lub telewizję kablową.

6 Polecenie zapłaty W przypadku, gdy wysokość opłaty różni się z miesiąca na miesiąc lepszym rozwiązaniem może być uruchomienie polecenia zapłaty. Klient uzgadnia z bankiem i instytucją, która wystawia rachunki (np. za energię), dyspozycję pobierania odpowiedniej kwoty z jego konta bankowego. Oznacza to, iż dostawca prądu będzie wysyłał fakturę zarówno do klienta, jak i do banku, a ten ostatni sam automatycznie przeleje odpowiednią kwotę wg faktury na konto bankowe

7 Jak ustanowić polecenie zapłaty?
Należy skontaktować się z instytucją, w której chcemy opłacać rachunki za pomocą polecenia zapłaty (np. zakład energetyczny, operator telefoniczny) Kolejny etap to wypełnienie dwóch egzemplarzach standardowego formularza „Zgody na obciążenie rachunku” jeden formularz należy dostarczyć do wybranego banku, a drugi do odbiorcy płatności

8 Karta płatnicza Karta płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy, stanowiący jedno z narzędzi zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.

9 Udział wydanych kart płatniczych (3 kwartał 2014 roku)

10 Przyszłość płatności bezgotówkowych
Z nowego raportu szwedzkiej federacji handlu wynika, że w handlu detalicznym 80 proc. transakcji w tym kraju odbywa się elektronicznie - przy użyciu kart kredytowych i debetowych czy aplikacji na smartfony, np. programu Swish opracowanego przez sześć największych szwedzkich banków, który umożliwia błyskawiczne transfery środków z konta na konto. Coraz częściej mówi się, że Szwecja jest na dobrej drodze, by stać się pierwszym na świecie państwem bez gotówki. Jak wynika z badań NBP, w Polsce gotówką rozliczanych jest aż 82 proc. transakcji detalicznych, mimo że 66 proc. osób ma kartę płatniczą.

11 Czym jest przelew transgraniczny?
Przelew transgraniczny, to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta polskiego banku na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w innym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie lub Norwegii lub przelew zrealizowany na rzecz klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z ww. krajów.

12 Przelew SEPA Przelew SEPA to nowa forma płatności międzynarodowych w EUR.  SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro Single Euro Payments Area) funkcjonuje jak jeden, wspólny rynek usług płatniczych, w którym klienci indywidualni i podmioty gospodarcze mogądokonywać płatności w oparciu o jednolite zasady i wystandaryzowane mechanizmy.

13 Oferta mBanku

14 Co to czek podróżny? czek podróżny to imienny dokument finansowy używany przez osoby podróżujące za granicę; czeki takie emitowane są przez banki, instytucje finansowe i biura podróży, a przyjmowane przez zagraniczne banki, biura turystyczne, hotele i zakłady gastronomiczne zamiast gotówki.

15 Czek podróżny NBP

16 Czek podróżny American Express

17 Jak skorzystać z czeku American Express?
należy złożyć podpis w lewym górnym rogu dla bezpieczeństwa zaleca się zapisanie numerów seryjnych czeku i trzymanie ich w miejscu innym niż sam czek czeki to zamiennik gotówki, więc trzeba je chronić podobnie jak gotówkę aby użyć należy podpisać czek w lewym dolnym rogu na oczach osoby przyjmującej

18 Przekaz pieniężny Przekaz pieniężny to usługa płatnicza polegająca na przyjęciu środków pieniężnych (gotówki) przez podmiot do tego uprawniony i ich przekazaniu wskazanemu przez płatnika odbiorcy. Do realizacji tego typu transferu pieniądza nie jest potrzebne posiadanie przez płatnika rachunku płatniczego.

19 Przekaz pocztowy krajowy świadczony przez Pocztę Polską
Przekaz pocztowy krajowy to prosty i wygodny sposób na zmniejszenie opłat związanych z przesłaniem środków pieniężnych pod dowolny adres w Polsce. Znakomicie sprawdza się wtedy, gdy liczy się niski koszt dostarczenia gotówki. Odbiorca otrzymuje wysłaną gotówkę w ciągu 2-4 dni roboczych. Pieniądze można nadać u listonosza, w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub przez internet.

20 Opłaty za realizację przekazu w kraju w Poczcie Polskiej

21 Przekaz pieniężny transgraniczny świadczony przez Western Union
Międzynarodowe Przekazy Pieniężne Western Union są przeznaczone dla osób fizycznych. W większości krajów przekazy są realizowane w walucie danego kraju. Opłaty za przekazy pobierane są w całości od nadawców i wyłącznie w walucie PLN. Kwota jednorazowego przekazu wysłanego z Polski wynosi maksymalnie 7499 USD lub równowartość w PLN. Przekazy odbierane w Polsce (nadane za granicą) nie mają ograniczeń kwotowych.

22 Tabela prowizji za realizację przekazów zagranicznych

23 Akredytywa pieniężna Akredytywa pieniężna - LETTER OF CREDIT (L/C) - jest dokumentem, w którym bank otwierający akredytywę upoważnia inny bank do dokonania wypłaty na rzecz wskazanego w jej treści beneficjanta, do wysokości kwoty i w terminie określonym w akredytywie.

24 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Detaliczne rozliczenia pieniężne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google