Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY ECHOLOKACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
ROMAN SALAMON KATEDRA SYTEMÓW ELEKTRONIKI MORSKIEJ Pokój 749 tel .: Konsultacje: codziennie od 12-16 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

2 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
SPRAWY ORGANIZACYJNE Układ przedmiotu: Wykład - 2 godz. Laboratorium terenowe - 1 godz. Stacja Badań Hydroakustycznych Katedry Systemów Elektroniki Morskiej nad Jeziorem Wdzydze. Dwudniowy wyjazd w grupach kilkunastoosobowych pod koniec maja. Prowadzący: dr J. Marszal, dr K. Zachariasz SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

3 Stacja Badań Hydroakustycznych
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

4 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Forma zaliczenia: wykład - jedno lub dwa kolokwia laboratorium obecność (obowiązkowa) – ocena dostateczna, sprawozdanie (nieobowiązkowe) – lepsza ocena. Ocena łączna: 65% - wykład, 35% laboratorium Materiały pomocnicze: Program wykładu i laboratorium – tablica ogłoszeń KSEM, 7 piętro Literatura - tamże SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

5 Ogólna zasada pracy systemów echolokacyjnych.
Definicja systemu telekomunikacyjnego Systemem telekomunikacyjnym nazywamy system służący do przekazywania informacji na odległość przy użyciu sygnałów. Definicja systemu echolokacyjnego System echolokacyjny jest systemem (telekomunikacyjnym) służącym do pozyskiwania informacji o środowisku i znajdujących się w nim oddalonych obiektach przy użyciu sygnałów echa. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

6 Zasada pracy systemu echolokacyjnego
sygnał echa - odbity sygnał sondujący SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

7 Ogólna struktura sytemu telekomunikacyjnego i echolokacyjnego
SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY ŹRÓDŁO INFORMACJI NADAJNIK KANAŁ ODBIORNIK ODBIORCA INFORMACJI SYSTEM ECHOLOKACYJNY KANAŁ sygnał sondujący NADAJNIK ODBIORNIK sygnał echa ŹRÓDŁO INFORMACJI ODBIORCA INFORMACJI SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

8 Podstawowe cechy systemów echolokacyjnych
Informacja o obiekcie przyporządkowywana jest sygnałowi echa, które powstaje w wyniku odbicia sygnału sondującego od obiektu. Nośnikiem sygnałów są zmodulowane fale elektromagnetyczne (w tym optyczne) lub akustyczne. W systemach echolokacyjnych stosuje się takie fale, które są najmniej tłumione w danym ośrodku (kanale). Nośnikiem informacji jest wyłącznie sygnał echa. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

9 Przeznaczenie i klasyfikacja systemów echolokacyjnych
Przeznaczenie – główne zadania systemów echolokacyjnych Wykrycie obiektu (celu) – detekcja. Określenie położenia obiektu – lokalizacja. Określenie parametrów celu (wielkości, prędkości) – estymacja parametrów. Klasyfikacja i identyfikacja obiektu. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

10 Klasyfikacja systemów echolokacyjnych
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE AKTYWNE, PASYWNE ELKTROMAGNETYCZNE AKUSTYCZNE RADIOLOKACYJNE OTYCZNE HYDROAKUSTYCZNE AEROAKUSTYCZNE DIAGNOSTYCZNE SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

11 KLASYFIKACJA ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE
RADIOLOKACYJNE HYDROAKUSTYCZNE DIAGNOSTYCZNE RADARY LOTNICZE RADARY MORSKIE ECHOSONDY SONARY MEDYCZNE BADANIA NIENISZCZĄCE AEROAKUSTYCZNE SODARY SYSTEMY ALARMOWE SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

12 Przykład klasyfikacji systemów hydrolokacyjnych
według rozwiązań technicznych echosondy: jednowiązkowe, wielowiązkowe; sonary: jednowiązkowe, wielowiązkowe: czołowe (sektorowe), okrężne, boczne, podkilowe, opuszczane, holowane, stacjonarne. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

13 Porównanie fal elektromagnetycznych i akustycznych w wodzie
Fale elektromagnetyczne: Prędkość propagacji c= km/s Tłumienie 104dB/m – (=0.1 m), Fale akustyczne Prędkość propagacji c=1.5 km/s Tłumienie 1dB/km – (=0.1 m) razy krótsza fala przy tej samej częstotliwości, 107 razy mniejsze tłumienie przy tej samej długości fali SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

14 Metody określania położenia celu
Systemy aktywne: namiar (kąt), odległość Systemy pasywne: dwa namiary, znana baza SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

15 Metody przeszukiwania przestrzeni
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

16 Schemat funkcjonalny systemu echolokacyjnego
wiązka nadawcza Nadajnik zakłócenia Zobrazowanie Odbiornik wiązka odbiorcza szumy KANAŁ SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

17 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Zobrazowanie SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

18 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Anteny radarowa sonarowa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

19 Konsole systemów echolokacyjnych na okręcie
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

20 Podstawowe parametry eksploatacyjne systemów echolokacyjnych
Zasięg Dokładność pomiaru odległości Dokładność określenia namiaru Rozdzielczość wgłębna (odległości) Rozdzielczość kątowa Sektor kątowy obserwacji Czas przeszukiwania SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

21 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Zasięg Zasięgiem systemu nazywamy maksymalną od-ległość, z której system wykrywa z założonym prawdopodobieństwem określony cel w istnieją-cych warunkach propagacyjnych. Zasięg zależy od: parametrów technicznych systemu, parametrów wykrywanego obiektu (siły celu), warunków propagacji fal w ośrodku, prawdopodobieństwa detekcji i fałszywego alarmu. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

22 Dokładność pomiaru odległości
Pomiar odległości R c – prędkość fali w ośrodku, [m/s] T – czas między momentem emisji impulsu sondującego i momentem odbioru sygnału echa Impuls sondujący Impuls echa próg t T SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

23 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Błąd pomiaru odległości c – błąd określenia prędkości fali T – błąd pomiaru czasu Przyczyny błędów: dynamiczne i lokalne zmiany prędkości w ośrodku, rozchodzenie się fal po liniach krzywych niejednoznaczność w ocenie momentu przyjścia impulsu echa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

24 Dokładność określenia namiaru
Dokładność określenia namiaru zależy przede wszystkim od szerokości charakterystyki kierunkowej; jest tym lepsza im charakterystyka kierunkowa (wiązka) jest węższa. -3dB -3dB SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

25 Szerokości wiązki w dwóch przekrojach
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

26 Rozdzielczość wgłębna
Rozdzielczością wgłębną nazywamy najmniejszą odległość celów (punktowych) obserwowanych pod tym samym kątem, przy której sygnały echa są rozróżnialne. Ujęcie podstawowe:  - efektywny czas trwania impulsu echa na wyjściu odbiornika SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

27 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Ilustracja SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

28 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Rozdzielczość kątowa Rozdzielczością kątową nazywamy najmniejszy kąt między celami punktowymi, przy którym na wyjściu odbiornika możemy rozróżnić dwa oddzielne echa. o= n-3dB/2 Jednakowa faza sygnałów echa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

29 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Fazy sygnałów echa przesunięte o /2 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

30 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Fazy sygnałów echa przesunięte o  SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

31 Czas przeszukiwania sektora obserwacji
Przeszukiwanie pełnej przestrzeni SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

32 Sygnały echolokacyjne
W aktywnych systemach echolokacyjnych stosuje się: sygnały wąskopasmowe – sygnały sinusoidalne o obwiedni prostokątnej lub podobnej, sygnały szerokopasmowe – sygnały z modulacją bądź kluczowaniem częstotliwości, sygnały kodowe, pseudolosowe. sygnały szerokopasmowe – sygnały sinusoidalne o bardzo krótkim czasie trwania. W systemach pasywnych odbierane są: sygnały wąskopasmowe, sygnały szerokopasmowe, losowe. Zasadnicza różnica między systemami aktywnymi i pasywnymi polega na tym, że sygnały w systemach aktywnych są znane, a w systemach pasywnych – nieznane. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

33 Sygnał sinusoidalny o obwiedni prostokątnej
Ogólny zapis sygnału wąskopasmowego Widmo sygnału SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

34 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Sygnał o obwiedni prostokątnej s(t) (t/) t SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

35 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Widmo sygnału SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

36 Funkcja autokorelacji
Definicja funkcji korelacji:: Definicja funkcji autokorelacji Widmo funkcji autokorelacji Energia sygnału SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

37 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Przykład SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

38 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Wyznaczanie funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego o obwiedni prostokątnej SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

39 Sygnał z liniową modulacją częstotliwości
Częstotliwość chwilowa fc t f -f f0 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

40 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Widmo sygnału z liniową modulacją częstotliwości Widmo sygnału z liniową zmianą okresu B=2f Szerokość widma B>>1 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

41 Funkcja autokorelacji sygnału z liniową modulacją częstotliwości
B T=1/B SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

42 Próbkowanie sygnałów echolokacyjnych
Metody próbkowania: próbkowanie bezpośrednie, próbkowanie kwadraturowe, próbkowanie bezpośrednie sygnałów dolnopasmowych po detekcji kwadraturowej. Warunek dobrego próbkowania: Zachowanie w sygnale dyskretnym pełnej informacji o sygnale analogowym. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

43 Próbkowanie bezpośrednie
Widmo sygnału dyskretnego Widmo sygnału dyskretnego jest okresowe SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

44 Widmo sygnału po próbkowaniu analogowego sygnału o ograniczonym widmie
o nieograniczonym widmie Twierdzenie Nyquista SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

45 Próbkowanie kwadraturowe sygnałów wąskopasmowych
Warunek stosowania próbkowania kwadraturowego: znajomość częstotliwości nośnej sygnału wąskopasmowego SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

46 Widmo sygnału po próbkowaniu kwadraturowym
Sygnał po próbkowaniu w zapisie zespolonym Widmo sygnału po próbkowaniu kwadraturowym Okres próbkowania kwadraturowego bezpośredniego Zysk SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

47 Zmiany fazy a próbkowanie kwadraturowe
Sygnał ze zmienną fazą Warunek: Sygnał po próbkowaniu kwadraturowym Liniowa zmiana fazy – efekt Dopplera Widmo SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

48 Próbki sygnału sinusoidalnego z odchyłką dopplerowską
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

49 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Widmo sygnału sinusoidalnego o obwiedni prostokątnej z odchyłką dopplerowską SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

50 Efekt opóźnienia sygnału
Opóźniony sygnał po próbkowaniu kwadraturowym Widmo sygnału opóźnionego Zależność przybliżona Zależność dokładniejsza SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

51 Błędy fazy próbkowania kwadraturowego przy szybkich zmianach fazy
Faza sygnału spróbkowanego kwadraturowo, opóźnionego sygnału z modulacją częstotliwości: a- uproszczenie wąskopasmowe, b - bez uproszczenia wąskopasmowego. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

52 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Cztery razy węższe widmo przy tym samym czasie trwania impulsu. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

53 Próbkowanie jako przemiana częstotliwości
Widmo SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

54 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Warunki niezachodzenia widma Przykład z rysunku: f0=45 kHz, B=8kHz, N2.56. Obieramy zatem N=2 i obliczamy fs=(4/9)f0=20 kHz. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

55 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Fale akustyczne Falą akustyczną nazywamy zachodzące w czasie i w przestrzeni zmiany stanu równowagi ośrodka sprężystego. Cechy ośrodka warunkujące rozchodzenie się fal akustycznych to: bezwładność i sprężystość. Fale akustyczne opisują: - ciśnienie akustyczne [Pa] - prędkość akustyczna [m/s] - potencjał akustyczny [m2/s] SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

56 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Podstawowe równania Równanie ciągłości  - gęstość [kg/m3] Równanie Eulera Równanie stanu Równanie falowe SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

57 Fale płaskie, cylindryczne i sferyczne
Fala płaska Charakterystyczna impedancja akustyczna Fala cylindryczna Fala sferyczna Natężenia fali akustycznej [W/m2] Moc fali akustycznej [W] SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

58 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Fale sinusoidalne Fala płaska Liczba falowa Zapis zespolony Równanie Helmholtza SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

59 Płaskie anteny hydroakustyczne
Wzór Kirchhoffa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

60 Wzór Rayleigha dla płaskich powierzchni promieniujących
w nieskończonej, sztywnej odgrodzie. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

61 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Pole bliskie i dalekie SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

62 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Numeryczne wyznaczanie rozkładu ciśnienia w polu bliski. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

63 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
W polu bliskim główna część promieniowanej mocy zawarta jest w graniastosłupie o przekroju w kształcie powierzchni promieniującej Kwadratowa powierzchnia promieniująca o bokach 0, 30 i 90 i stałej amplitudzie prędkości Vn. Granica pola bliskiego Kwadratowa powierzchnia promieniująca o bokach 20, 40 i 50 i stałej amplitudzie prędkości Vn. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

64 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Pole dalekie SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

65 Charakterystyka kierunkowa
Definicja Ciśnienie na osi akustycznej anteny Wzór do wyznaczanie charakterystyki kierunkowej SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

66 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Charakterystyka kierunkowa powierzchni prostokątnej o stałym rozkładzie prędkości drgań lx=2a długość boku prostokąta ly=2b długość boku prostokąta SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

67 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
lx=2a=30 ly=2b=20. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

68 Przekroje charakterystyki kierunkowej
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

69 Technika obliczania przekrojów charakterystyk kierunkowych
Zmiana układu współrzędnych SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

70 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Charakterystyka kierunkowa w obróconym układzie współrzędnych Liniowy rozkład prędkości drgań Przekrój charakterystyki kierunkowej SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

71 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Sposób wyznaczania rozkładu V’(x’) przy stałym rozkładzie prędkości SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

72 Charakterystyka kierunkowa powierzchni kołowej
Szerokość wiązki SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

73 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Zastosowanie przekształcenia Fouriera do wyznaczanie charakterystyk kierunkowych Podstawowy wzór do obliczania jednowymiarowej charakterystyki kierunkowej Normalizacja wymiaru x względem długości fali  Nowe zmienne znormalizowana długość częstotliwość przestrzenna pulsacja przestrzenna SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

74 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Przykłady zastosowania przekształcenia Fouriera do wyznaczania charakterystyk kierunkowych powierzchni płaskich Powierzchni prostokątna – V(x,y)=const rozkład widmo przestrzenne charakterystyka kierunkowa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

75 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Widmo przestrzenne SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

76 Parametry charakterystyki kierunkowej
3-decybelowa szerokość wiązki Zera widma przestrzennego Maksima widma przestrzennego Poziom listków bocznych Liczba listków bocznych SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

77 Wykres logarytmiczny charakterystyki kierunkowej
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

78 Charakterystyka kierunkowa dla rozkładu trójkątnego
Długość podstawy trójkąta Rozkład trójkątny jako splot rozkładów prostokątnych Widmo przestrzenne SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

79 Charakterystyka kierunkowa dla rozkładu trapezowego
Rozkład drgań Widmo przestrzenne SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

80 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Twierdzenie o przesunięciu Widmo przestrzenne- postać końcowa Zależności trygonometryczne Charakterystyka kierunkowa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

81 Wieloelementowe anteny płaskie
Rozkład prędkości na powierzchni anteny SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

82 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Przykładowe rozkłady Vn’(x’) dla anteny kwadratowej Przekrój wzdłuż symetralnych Przekrój wzdłuż przekątnych Wybrany przekrój specjalny SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

83 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Rozkład wzdłuż dowolnego przekroju z wyjątkiem charakterystycznych SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

84 Charakterystyki kierunkowe dla rozkładów równomiernych
Rozkład drgań dx’ – odległość impulsów Diraca Rozkład zapisany w konwencji przekształcenia Fouriera Widmo przestrzenne s=2/d SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

85 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Widmo przestrzenne źródeł punktowych Charakterystyka kierunkowa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

86 Zasada mnożenia charakterystyk kierunkowych
Warunek braku listków dyfrakcyjnych w zakresie kątów widzialnych s=2/d4  d 1/2 dx /2 Łagodny warunek braku listków dyfrakcyjnych w zakresie kątów widzialnych dx  SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

87 Detekcja sygnałów echolokacyjnych
Cel detekcji: Wykrycie znanego sygnału użytecznego w sygnale echa ODBIORNIK x(t) y(t) s(t) x(t)=s(t)+n(t) n(t) y(t)=T{x(t)} SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

88 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Warunki detekcji s(t) – użyteczny sygnał echa – deterministyczny wariant 1 – sygnał w pełni znany wariant 2 – sygnał całkowicie nieznany n(t) – zakłócenia niedeterministyczne (szumy, rewerberacje) x(t) – sygnał na wejściu odbiornika – stochastyczny y(t) – sygnał na wyjściu odbiornika - stochastyczny Detekcja binarna – 1 – odebrano sygnał użyteczny 0 – odebrano tylko zakłócenia SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

89 Decyzje podejmowane na wyjściu odbiornika i ich prawdopodobieństwa
Decyzja Prwadopo-dobieństwo 1 PD 1-PD PFA 1-PFA PD – prawdopodobieństwo detekcji PFA – prawdopodobieństwo fałszywego alarmu Nadrzędny cel systemu: zapewnienie maksymalnej wartości PD i minimalnej wartości PFA. Cele te są z natury sprzeczne – konieczny jest kompromis (optymalizacja) SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

90 Detekcja sygnału stałego na tle szumu gaussowskiego
Kryterium Neymana-Pearsona p1(y) –rozkład prawdopodobieństwa sygnału na wyjściu odbiornika, gdy na wejściu pojawia się sygnał echa p 0(y) –rozkład prawdopodobieństwa sygnału na wyjściu odbiornika, gdy na wejściu istnieje tylko szum SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

91 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
 - próg detekcji Stosunek sygnału do szumu na wyjściu odbiornika SNRy=2/2 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

92 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

93 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
PD i PFA SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

94 Krzywe operacyjne odbiornika
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

95 Odbiór sygnału stochastycznego na tle szumu gaussowskiego
p0 – rozkład szumu ps – rozkład sygnału p1 – rozkład sygnału z szumem Przykład: szum i sygnał są gaussowskie 12=o2+s2. Porównanie odbioru sygnału o stałej wartości i sygnału stochastycznego o wartości średniej równej wartości stałej poprzedniego sygnału. Dyspersja sygnału równa jest dyspersji szumu. Wniosek: Prawdopodobieństwo detekcji sygnału stochastycznego jest mniejsze, a prawdopodobieństwa fałszywego alarmu są jednakowe. Czym nasza wiedza o sygnale jest mniejsza, tym jego detekcja jest trudniejsza. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

96 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
=p0*ps pFA SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

97 Detekcja znanego sygnału na tle szumu gaussowskiego
x1(t)=s(t)+n(t) x0(t)=n(t) Struktura odbiornika optymalnego Odbiornik korelacyjny SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

98 Odbiór impulsu prostokątnego
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

99 Własności statystyczne sygnału na wyjściu odbiornika korelacyjnego
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

100 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Stosunek sygnału do szumu na wejściu i wyjściu odbiornika – „wzmocnienie przetwarzania” E()-energia sygnału w momencie czasu  N – widmowa gęstość mocy szumów Stosunek sygnału do szumu na wyjściu odbiornika korelacyjnego SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

101 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Stosunek sygnału do szumu na wejściu odbiornika E()=Ps Wniosek: Korzystne jest stosowanie sygnałów o dużym iloczynie czasu trwania i szerokości widma. Iloczyn ten należy zwiększać przez wydłużanie czasu trwania sygnału, gdyż wówczas rośnie jego energia. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

102 Odbiornik dopasowany do sygnału użytecznego
k(t) x(t) y(t) k(t) – odpowiedź impulsowa filtru dopasowanego Równoważność z odbiornikiem korelacyjnym SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

103 Odpowiedź impulsowa filtru dopasowanego
Funkcja przenoszenia filtru dopasowanego Realizacja filtru dopasowanego w dziedzinie częstotliwości SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

104 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
sygnał szum Sygnał użyteczny na wyjściu filtru dopasowanego Wariancja szumu Stosunek sygnału do szumu na wyjściu filtru dopasowanego SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

105 Detekcja sygnałów o nieznanych parametrach
Sygnał o nieznanym momencie pojawienia się na wejściu odbiornika k(t)=s(-t) SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

106 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

107 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Prawdopodobieństwo fałszywego alarmu przy nieznanym momencie pojawienia się sygnału użytecznego t T SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

108 Odbiór sygnałów sinusoidalnych o nieznanych parametrach
Znane wszystkie parametry SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

109 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Nieznana faza Wniosek: Detekcja jest niemożliwa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

110 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Sposób rozwiązania problemu SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

111 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Transformacja Fouriera jako realizacja filtracji dopasowanej do sygnału sinusoidalnego SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

112 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

113 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

114 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

115 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

116 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Równanie zasięgu Cel równania zasięgu: Określenie parametrów technicznych systemu, które zapewnią wykrycie danego obiektu z założonym prawdopodobieństwami PD i PFA. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

117 Logarytmiczna forma równania zasięgu
Równanie wyjściowe In – natężenie szumów na wejściu odbiornika SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

118 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
I1= 0.6710-18 W/m2 Poziom echa Poziom szumów Próg detekcji EL-NL=DT SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

119 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Definicje Poziomem echa EL nazywamy wyrażone w decybelach natężenie użytecznej fali płaskiej padającej prostopadle na powierzchnię przetwornika odbiorczego. Poziomem zakłóceń NL nazywamy wyrażone w decybelach równoważne natężenie płaskiej fali zakłóceń padającej prostopadle na powierzchnię przetwornika odbiorczego, która daje na wyjściu odbiornika taki sam poziom sygnału, jaki obserwuje się na jego wyjściu odbierając rzeczywiste zakłócenia akustyczne i elektryczne występujące w systemie. Progiem detekcji DT nazywamy wyrażony w decybelach stosunek natężeń płaskiej fali użytecznej i płaskiej fali zakłóceń padających prostopadle na powierzchnię przetwornika odbiorczego, który zapewnia na wyjściu odbiornika spełnienie założonych kryteriów detekcji. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

120 Wyznaczanie poziomu echa
SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

121 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Poziomem źródła SL nazywamy, wyrażoną w decybelach, znormalizowaną wartość natężenia fali akustycznej w odległości jednego metra od powierzchni promieniującej przetwornika na jego osi akustycznej. Wyrażony w decybelach stosunek natężenia fali promieniowanej przez przetwornik nadawczy, występującego na jego osi akustycznej w odległości jednego metra od powierzchni przetwornika, do natężenia fali płaskiej padającej prostopadle na powierzchnię przetwornika odbiorczego nazywamy jednostronnymi stratami transmisyjnymi TL. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

122 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Siłą celu nazywamy, wyrażony w decybelach, iloraz natężenia fali odbitej od celu w kierunku odbiornika w odległości 1 m od jego środka i natężenia płaskiej fali akustycznej padającej na cel z kierunku nadajnika. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

123 Wzory na obliczanie parametrów równania zasięgu
Poziom źródła nadajnika systemu hydrolokacyjnego pracującego w wodzie [dB] Pt - moc elektryczna nadajnika, P1=1W  - sprawność elektro-akustyczna anteny Dit – indeks kierunkowości anteny nadawczej Przykład: Pt=1kW, =0.5, a=b=10 DIt==10log(400)=31 dB SL= =109 dB SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

124 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Straty transmisji TL Straty transmisji zależą od sposobu rozchodzenia się fali: fala płaska TL=0 +  R [dB] fala cylindryczna TL=10logR/R1 +  R fala sferyczna TL=20logR/R1 +  R R – odległość celu od anteny, R1=1m  - współczynnik tłumienia absorpcyjnego [dB/m] Przykład: R=1km, =0.01 dB/m, rozprzestrzenianie sferyczne TL=20log ·1000=60+10=70 dB Tłumienie zależy od składu chemicznego wody, częstotliwości, temperatury i innych czynników SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

125 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Siła celu Siła celu zależy od wielkości obiektu, jego kształtu, usytuowania względem kierunku padania i odbicia fali, własności rozpraszających i in. Przykładowe wielkości siły celu: ryby L=30 cm, f=30 kHz, TS= dB (śledź) Okręty podwodne TS= dB Okręty nawodne TS= 15 –25 dB Miny TS= 10 – 15 dB Torpedy TS= -20 dB (od dziobu) kula TS=10log[r(m)/2] SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

126 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Poziom szumów NL=SPL+10log(B/B1)-DIo SPL – spektralny poziom szumów SPL=10log(In1/I1) B – szerokość pasma [Hz], B1=1 Hz DIo – indeks kierunkowości anteny odbiorczej Próg detekcji NL=10log(SNRo)=10logd SNRo – stosunek sygnału do szumu na wejściu odbiornika zapewniający spełnienie warunków detekcji na wyjściu odbiornika SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

127 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Poziom sygnału na wejściu odbiornika UL=EL+VR U – napięcie na wejściu odbiornika [V] UL=20log(U/U1) U1=1V poziom sygnału na wejściu odbiornika VR=20log(S) S – odpowiedź napięciowa (czułość anteny) S=(U/U1)/(p/p1) p1 = 1Pa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

128 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Zasięg systemu w ośrodku bez tłumienia absorpcyjnego XL= SL-NL-DT SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

129 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Zasięg systemu w ośrodku z tłumieniem absorpcyjnym SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

130 Projekt prostej echosondy rybackiej
Zadanie: Określić podstawowe parametry techniczne echosondy rybackiej o następujących parametrach eksploatacyjnych: zasięg R=200 m ryba o długości 30 cm rozdzielczość kątowa 90 x 90 rozdzielczość wgłębna R=75 cm prawdopodobieństwo detekcji PD=0.8 prawdopodobieństwo fałszywego alarmu: jeden fałszywy alarm na 0.1 h, stan morza ss=6 częstotliwość pracy f=50 kHz SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

131 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Obliczenia: Czas trwania impulsu sondującego: =2R/c=2·0.75m/1500m/s=1.5m/1500/s=1ms 2. Szerokość pasma przenoszenia odbiornika: B=1/ =1/1ms=1kHz 3. Spektralny poziom szumów SPL=-64+19log6-17log50= =-78 dB 4. Indeks kierunkowości SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

132 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
5. Poziom szumów: NL=SPL+10logB-DI= =-75 dB 6. Prawdopodobieństwo fałszywego alarmu: Tt=2R/c=400/1500=0.27s – czas jednej transmisji Tr=0.23 s – czas potrzebny na zanik ech z dalszej odległości. n =2 dwie transmisje na 1s x360=720 transmisji PFA1=/Tt=1ms/270ms  PFA=PFA1/360  10-5 7. Wyjściowy stosunek sygnału do szumu d=25 (z krzywych ROC) 8. Próg detekcji: SNRx=SNRy=DT=10logd=10log25= 14 dB 8. Poziom echa: EL=NL+DT=-75+14= - 61 dB SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

133 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
VL= - 69 dB – wartość zmierzona przy kalibracji przetwornika piezoelektrycznego. 10. UL=EL+VL= = -130 dB U=10-130/20=10-6.5=0.3V Przy tak małym napięciu może dominować szum elektryczny! Sprawdzenie: R=1k - wartość zmierzona, T =2830K Un2=4kTRB= = = Un=0.13V, ULn=20log( )= =-137 dB ELn=Uln-VL+DT= =-54 dB Wniosek: dominują szumy elektryczne Licząc się z ewentualnymi innymi zakłóceniami podwyższamy minimalne napięcie U=3 V, czyli o 20 dB SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

134 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
EL=-61dB+20 dB= - 41 dB , co odpowiada wzrostowi DT do 34dB w stosunku do szumów akustycznych 11. Siła celu TS=19.1log30-0.9log50-62= =-35 dB 12. Straty transmisyjne – propagacja sferyczna - tłumienie absorpcyjne =10dB/km 2TL=40logR+2R=40log =92+4=96 dB SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

135 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
13. Poziom źródła EL=SL-2TL+TS SL=EL+2TL-TS= =90 dB 14. Moc elektryczna nadajnika SL=51+10logP+10log+DI 10logP=SL-10log -DI-51= =15 dB P=1015/10=101.5=30W 14. Projekt anteny =c/f=1500[m/s]/50000[1/s]=0.03 m =3 cm lx=5.6·3cm=16.8 cm SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

136 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
30 170 5 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

137 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

138 Parametry techniczne echosondy
Częstotliwość pracy 50 kHz Moc nadajnika 30W Poziom źródła dB Czas trwania impulsu sondującego 1 ms Minimalne napięcie sygnału echa 3V Maksymalne napięcie szumów na wejściu odbiornika V Szerokość pasma odbiornika kHz Szerokość wiązki x 90 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

139 Technika systemów wielowiązkowych
Metody przeszukiwania obszaru: jedna wiązka – ruch anteny lub nośnika systemu, jedna obracająca się wiązka – skaning (antena nieruchoma), wiele jednocześnie wytwarzanych, odchylonych wiązek – - beamforming, (nieruchoma antena). Zadanie systemów wielowiązkowych to skrócenie czasu przeszukiwania obszaru. Beamforming stosuje się wyłącznie w odbiornikach. „Naświetlanie” sektora kątowego pokrytego przez wiązki odbywa się szeroką wiązką nadawczą lub metodą skaningu. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

140 Układ wiązek wytwarzanych przez beamformer
Czas przeszukiwania obszaru SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

141 Anteny systemów wielowiązkowych
Stosowane są także wieloelementowe anteny cylindryczne i sferyczne (pl.18) SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

142 Budowa odbiornika systemu wielowiązkowego
Liczba niezależnych kanałów BOA i beamformera jest równa liczbie niezależnych elementów anteny. Gdy beamformer wytwarza odchylone wiązki tylko w płaszczyźnie poziomej lub tylko w płaszczyźnie pionowej, wówczas liczba kanałów jest równa odpowiednio liczbie kolumn lub liczbie wierszy anteny. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

143 Klasyfikacja beamformerów
Tablica 9.1. Rodzaje beamformerów Klasyfikacja beamformerów Ze względu na metodę : opóźnieniowo-sumacyjne, z estymacją widma przestrzennego. Ze względu na technikę realizacji: analogowe, cyfrowe. Ze względu na rodzaj odbieranych sygnałów: wąskopasmowe, szerokopasmowe. Ze względu na dziedzinę przetwarzania sygnałów: pracujące w dziedzinie czasu, pracujące w dziedzinie częstotliwości. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

144 Zasada pracy wąskopasmowego beamformera opóźnieniowo-sumacyjnego
Beamformer wytwarzający wiązki w jednej płaszczyźnie Sygnał na wyjściu n-tego elementu anteny Opóźnienie „geometryczne” SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

145 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Sygnał na wyjściu k- tego sumatora – sygnał k-tej wiązki Warunek zgodność faz Opóźnienie elektryczne SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

146 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Sygnał na wyjściu k-tego sumatora Charakterystyka kierunkowa k-tej wiązki Szerokość wiązki k=300 Wniosek: Nie należy stosować zbyt szerokiego sektora jednoczesnej obserwacji. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

147 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Charakterystyki kierunkowe beamformera SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

148 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Wpływ skończonych wymiarów elementów anteny na charakterystyki kierunkowe beamformera (M=11, d/=0.6, l/=0.55, kąt odchylenia 90). SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

149 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Porównanie z szykiem punktowym (M=11, d/=0.8, l/=0.75, 1=70). SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

150 Wpływ ważenia amplitudowego na charakterystyki kierunkowe beamformera
Ważenie amplitudowe dla układu symetrycznego Ważenie amplitudowe nie redukuje poziomu listków dyfrakcyjnych SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

151 Wąskopasmowe analogowe beamformery fazowe
Dla sygnałów sinusoidalnych opóźnienia można zastąpić przesunięciami fazy. Problem techniczny: konstrukcja przesuwników fazy w pełnym zakresie od 0 do 2 na układach RLC. Rozwiązanie techniczne: beamformer z detekcją kwadraturową. Po filtracji dolnopasmowej SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

152 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

153 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Realizacja mnożenia przez stałe liczby i sumowania na wzmacniaczu operacyjnym Realizacja przesunięć fazy bezpośrednio na sygnale sinusoidalnym SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

154 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Wpływ szerokości widma sygnału na charakterystyki beamformerów fazowych. g(,k)=sin - sink Charakterystyki kierunkowe beamforemera: a – dla sygnały szerokopasmowego, b – dla sygnału wąskopasmowego o częstotliwości f0 (M=19, fg/f0=0.2, d/0=0.5) SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

155 Wzrost szerokości wiązki spowodowany niepełną kompensacją fazy
(B=2fg, k=300). SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

156 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Wzrost szerokości wiązki spowodowany niepełną kompensacją fazy (fg/f0=0.2, k=150, 300 i 450). SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

157 Stany nieustalone w beamformerach fazowych
Obwiednia odebranego impulsu prostokątnego w funkcji czasu i kąta. (M=7, d/=0.5, k=300, długość impulsu równa długości anteny). SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

158 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Bemformery cyfrowe Podział: Bemformery pracujące w dziedzinie czasu: z nadpróbkowaniem, interpolacyjne. Bemformery pracujące w dziedzinie częstotliwości: wąskopasmowe, szerokopasmowe. Beamformery z estymacją widma przestrzennego SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

159 Bemformery pracujące w dziedzinie czasu
Sygnał na wyjściu n-tego elementu anteny . Zgodnie z twierdzeniem Nyquista SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

160 Bemformer interpolacyjny
Współczynnik interpolacji lub nadpróbkowania Częstotliwość próbkowania musi być co najmniej I razy większa od częstotliwości Nyquista Interpolacja wstawianie zer cyfrowa filtracja dolnopasmowa SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

161 Cyfrowe beamformery wąskopasmowe
Transformacja Hilberta Algorytm obliczania sygnału w k-tej odchylonej wiązce cos[(n,k)]=cos[n(k)] sin[(n,k)]=sin[n(k)]. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

162 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Schemat funkcjonalny cyfrowego beamformera fazowego SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

163 Wąskopasmowy beamformer cyfrowy z detekcją kwadraturową
Próbki sygnału po detekcji kwadraturowej SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

164 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
S=ws SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

165 Estymacja widma przestrzennego
Podstawy metody k X k Ciśnienie akustyczne na linii prostej x Rozkład ciśnienia w chwili czasu t=t0 (0t0=0) Zmienna (odpowiednik czasu) - iloraz x/0, . Częstotliwość rozkładu ciśnienia jest równa Fk=sink - częstotliwość przestrzenna, Pulsacja k=2Fk.– pulsacja przestrzenna SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

166 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Próbkowanie przestrzenne Kryterium Nyquista Wartości próbek SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

167 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
t=t0 t=t0+T0/4 Postać zespolona próbek Przypadek k fal o tej samej częstotliwości padających po różnymi kątami Widmo ciągłe ciągu próbek SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

168 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

169 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

170 Realizacja cyfrowa estymacji widma przestrzennego
Dyskretna transformacja Fouriera (M=32, d/0=0.5, p1=1 Pa , 1 = -300, p2=1 Pa, 2 = 32 0) Granica opłacalności N32 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

171 Wysokorozdzielcze metody estymacji widma przestrzennego
Podstawowa idea – metoda predykcji liniowej Hipoteza idealistyczna s(n-k) – próbki znane s(n) – próbka wyznaczana jest równa próbce rzeczywistej (zmierzonej) Hipoteza realistyczna błąd SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

172 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Widmo (dla szumu białego) Widmo gęstości mocy (energii) Bieguny |S(k)|2 określają częstotliwości przestrzenne (sinusy kątów padania fali) SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

173 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
%Program oblicza PSD metodą Burga dla trzech sygnałów sinusidalnych pobranych kwadraturowo z 32 elementów anteny % Model 8 rzędu % SNR=12 dB dla największej sinusoidy C=zeros(10,256); for m=1:100; x=1:32; s1=1.4*exp(i*(pi*x*sin(pi*30/180))); s2=1*exp(i*(pi*x*sin(pi*60/180))); s3=0.7*exp(i*(-pi*x*sin(+pi*45/180))); s=s1+s2+s3+0.25*randn(1,32)+i*0.25*randn(1,32); P=pburg(s,8)'; A=P(1:128); B=P(129:256); C(m,:)=[B A]; end Y=sum(C); YA=Y.^0.5; MY=max(YA); skala=-1+1/128:1/128:1; plot(skala,YA/MY,'k') SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

174 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

175 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Ogniskowanie wiązki n r(n) r(0) d SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

176 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Opóźnienie Beamformer kompensuje opóźnienie jedną z opisanych wyżej metod dziedzinie czasu lub częstotliwości Uwagi: Ogniskowanie jest skuteczne w polu bliskim. Ognisko można przesuwać dynamicznie w całym obszarze pola bliskiego. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

177 Systemy z syntetyczną aperturą
Zasada pracy Antena porusza się wzdłuż linii prostej, a sygnały z anteny są rejestrowane. Sygnały w kolejnych punktach mają przesunięcie fazowe jak w dyskretnej antenie liniowej. Powierzchnie jednakowej fazy c v SYSTEMY ECHOLOKACYJNE

178 SYSTEMY ECHOLOKACYJNE
Zmiana fazy w czasie ruchu anteny Zasadniczy problem: bardzo dokładna znajomość trasy anteny, czyli wektora prędkości. Konieczność pomiaru prędkości i wykonywanie korekt fazy spowodowanych drganiami anteny. SYSTEMY ECHOLOKACYJNE


Pobierz ppt "SYSTEMY ECHOLOKACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google