Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kochać dziecko to przygotować je do samodzielnego życia .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kochać dziecko to przygotować je do samodzielnego życia ."— Zapis prezentacji:

1 Kochać dziecko to przygotować je do samodzielnego życia .
I pozwolić mu odejść

2 Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
„„Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły?”

3 szczególne znaczenie ma obecność czynników chroniących,
W wychowaniu dziecka nastawionym na trwałe i skuteczne wpojenie norm i wartości i na kształcenie zdrowej emocjonalności szczególne znaczenie ma obecność czynników chroniących, czyli takich okoliczności, które sprzyjają realizacji tego celu. Należy je wzmacniać a osłabiać czynniki ryzyka.

4 Ścieżka ryzyka Zaniedbywanie dziecka, brak stymulacji, nieprawidłowe wzorce zachowań w rodzinie. Opóźniony rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny. Trudności w nauce i kontaktach społecznych, odrzucenie. Niska samoocena, frustracja, żal, złość, lęk. Zaburzenia emocjonalne, izolacja lub agresja, używanie środków psychoaktywnych itp. . Joanna Szymańska ”Uwarunkowania ryzykownych zachowań i problemów dzieci i młodzieży”

5 Rodzinne czynniki ryzyka
Nastoletnia matka. Posiadanie tylko jednego rodzica, brak ojca w dzieciństwie. Bardzo duża rodzina. Antyspołeczne wzorce ról w dzieciństwie. Przemoc, dysharmonia, brak zgody w małżeństwie rodziców. Słaby nadzór i brak kierowania dzieckiem. Małe zaangażowanie rodziców w aktywność dziecka. Surowa dyscyplina w domu lub brak dyscypliny. Brak ciepła, czułości i sympatii. Zaniedbanie dziecka. Długotrwałe bezrobocie rodziców. Nadużywanie środków psychoaktywnych przez rodziców. Choroby psychiczne u rodziców. Izolacja społeczna rodziny. Za; Joanna Szymańska”Uwarunkowania ryzykownych zachowań i problemów dzieci i młodzieży” ” Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental Health”. Mental Health and Special Programs Branch. Canberra 2000 Warsztaty Umiejętności Wychowawczych Szkoły dla Rodziców i Wychowawców modyfikują wyróżnione czynniki.

6 Najważniejsze czynniki chroniące.
Silna więź emocjonalna z rodzicami. Zainteresowanie nauką szkolną. Regularne praktyki religijne. Poszanowanie norm, wartości, autorytetów. Miejsce w pozytywnej grupie rówieśniczej. Za:Alan Cazdin Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Programy profilaktyczne i lecznicze. w Nowiny Psychologiczne nr 2, 1996.

7 Rodzinne czynniki chroniące
Wspierający i opiekuńczy rodzice. Harmonia w rodzinie. Bezpieczna i stabilna rodzina. Niezbyt duża rodzina. Różnica wieku w rodzeństwie powyżej dwóch lat. Odpowiedzialność za rodzinę u rodziców i dzieci. Wspierające relacje z innymi dorosłymi i dziećmi. Silne normy i moralność rodziny. Za;Joanna Szymańska”Uwarunkowania ryzykownych zachowań i problemów dzieci i młodzieży” ” Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental Health”. Mental Health and Special Programs Branch. Canberra 2000

8 Silna więź emocjonalna z rodzicami.
Rodzice akceptują i okazują zrozumienie dla uczuć i potrzeb dziecka. Rodzice okazują swoje uczucia. W kontaktach z dzieckiem częściej przeżywają przyjemne uczucia, rzadziej nieprzyjemne. W trudnych dla dziecka momentach wspierają dziecko. Nie oczekują od dziecka wsparcia emocjonalnego w trudnych dla siebie chwilach. Zauważają dobre zachowania dziecka i chwalą. Rodzice określają, co wolno, a czego nie wolno robić. Wymagają przestrzegania ustalonych zasad. Komunikują swoje wymagania w sposób zrozumiały dla dziecka. „Narażają” dziecko na ponoszenie konsekwencji własnych zachowań. Jeżeli rodzice wymierzają kary, to po to, by zmienić zachowanie dziecka, nie po to, by ukarać. Kara nie nosi znamion zemsty. Jak? „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły?”

9 nieprzyjemne /złość, strach, niechęć, frustracja/ niszczą.
W Warsztatach Umiejętności Wychowawczych zajmujemy się uczuciami rodziców i dzieci. Przyjemne uczucia, przeżywane w relacji z drugą osobą /np radość, sympatia, przyjemność, satysfakcja, zaufanie/ wzmacniają więź, nieprzyjemne /złość, strach, niechęć, frustracja/ niszczą.

10 Do czego wychowujesz swoje dziecko?
W Warsztatach Umiejętności Wychowawczych jest miejsce na refleksje nad systemem wartości rodziców. Stawiamy pytanie: Do czego wychowujesz swoje dziecko?

11 W Warsztatach Umiejętności Wychowawczych
stawiamy pytanie: Jak? Jak mówić, aby stawiać granice zachowaniom dziecka zdecydowanie i zrozumiale? Jak mówić, aby zrozumiale komunikować swoje wymagania i oczekiwania? Jak pomagać dziecku w trudnych emocjonalnie sytuacjach? Jak razem z dzieckiem rozwiązywać problemy? Co mówić, aby pochwała była zachętą do dalszych wysiłków? Jak karać, aby kara uczyła, nie krzywdziła? Jak słuchać, aby dziecko czuło się ważne, kochane i rozumiane? Udzielamy odpowiedzi na te i inne pytania i ćwiczymy z rodzicami te umiejętności.

12 Motywujemy do zmiany niektórych zachowań
np. pokazując, jakie korzyści przyniesie dziecku. „Natura dała nam jeden język i dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy tyle, co mówili”. /Zenon z Kiton/ Słuchanie dziecka z uwagą: potwierdza ważność osoby, buduje więź, jest dla dziecka doświadczeniem przyjemnych uczuć, buduje poczucie własnej wartości w dziecku, jest dla dziecka doświadczeniem miłości.

13 „W ocenie 95% rodziców uczestniczących w warsztatach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców ich udział w zajęciach miał wpływ na relacje z dziećmi. Uznali, że dostrzegane przez nich zmiany dotyczyły komunikacji, rozumienia postaw i zachowań, sfery uczuć oraz rozwiązywania konfliktów. Nikt nie uznał, że zmiany te miały negatywny charakter.” Marcin Sochocki ‘Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych” Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” CMPP-P 2008

14 Rodzice uczestniczący w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych
zwiększają skuteczność swoich oddziaływań wychowawczych /czyli dzieci robią się bardziej posłuszne/, reagują spokojniej w trudnych sytuacjach, /czyli dzieci nie stwarzają już tylu problemów, co przed warsztatami/, atmosfera w domu robi się spokojniejsza, wzrasta poczucie bezpieczeństwa. Rodzice i dzieci mają dla siebie więcej czasu.

15 między rodzicami i dzieckiem.
Zamiarem i celem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców jest wzmacnianie najważniejszego czynnika chroniącego: emocjonalnej więzi między rodzicami i dzieckiem. Narzędziem budowania emocjonalnej więzi jest SŁOWO.

16 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Obejmuje poniższe tematy Warsztatów Umiejętności Wychowawczych 1. „Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać aby dzieci mówiły” 2. „Rodzeństwo bez Rywalizacji” 3. „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”

17 Najlepszy termin na posadzenie drzewa był dwadzieścia lat temu.
Drugi dobry termin jest teraz. przysłowie chińskie

18 Przygotowała Ewa Krupińska
Dziękuję.

19 www.cmppp.edu.pl – na tej stronie, w zakładce Szkoła dla Rodziców
Więcej informacji o Szkole dla Rodziców i Wychowawców można znaleźć na stronach: – na tej stronie, w zakładce Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- Realizatorzy można znaleźć ogólnopolską listę realizatorów Szkoły.


Pobierz ppt "Kochać dziecko to przygotować je do samodzielnego życia ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google