Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka +.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka +."— Zapis prezentacji:

1 informatyka +

2 TYTUŁ: Wstawianie i edycja wykresów arkusz kalkulacyjny Excel AUTOR: Grzegorz Nogas

3 Wstęp Arkusz kalkulacyjny oferuje wszechstronne narzędzie umożliwiające graficzną prezentację danych, czyli tworzenie wykresów. Są one uzależnione od typu danych, które mają prezentować. Np. wszelkiego rodzaju testy wydajności, wyniki współzawodnictwa itp. wygodnie jest przedstawić na wykresach kolumnowych i słupkowych, wyniki sondaży, sprzedaży na wykresach kołowych, wyniki doświadczeń i badań na wykresach punktowych w układzie współrzędnych kartezjańskich.

4 Wstawianie wykresu i wybór typu
Gdy dane są już kompletne, wskazujemy dowolną pustą komórkę arkusza i ze wstęgi Wstawianie sekcji Wykresy wybieramy interesujący nas rodzaj wykresu i wybieramy Zaznacz dane. Po kliknięciu w odpowiedni podtyp wykresu program domyślnie stworzy z zaznaczonych danych interesujący nas diagram.

5 Dodawanie serii do wykresu
Przy dodawaniu danych serii należy zaznaczyć je i podać nazwy serii, oczywiście wygodnie jest nazwy pobrać z konkretnych komórek arkusza

6 Edycja etykiet osi poziomej
Etykiety osi poziomej ustalamy przez wybranie po prawej stronie przycisku Edytuj a następnie zaznaczenia komórek z odpowiednimi nazwami

7 Elementy wstążki Układ poprawiające wygląd
Po zaznaczeniu wykresu w zakładce Układ mamy wiele możliwości poprawy wyglądu wykresu przez umieszczenie na nim np. tytułów osi, etykiet danych, linii siatki, a zakładka projektowanie umożliwia formatowanie elementów

8 Ustalanie wyglądu wykresu
Wstęga Układ dostarcza nam bardzo szczegółowych narzędzi. Oprócz sekcji Właściwości, w której nadajemy nazwę wykresowi oraz Wstawianie, dzięki której do wykresu możemy dodawać pewne obrazki (Obraz), kształty (Kształty) lub pola tekstowe (Pole tekstowe), w zasadzie pozostałe zależą od wcześniej wybranego typu wykresu. W przypadku diagramu kołowego możemy skorzystać z sekcji Etykiety, gdzie ustalimy lub przeniesiemy tytuł wykresu (Tytuł Wykresu), legendę (Legenda) oraz etykiety danych (Etykiety Danych), czyli ich wartości. Opcja Obrót 3-W w sekcji Tło odpowiedzialna jest za wygląd przestrzenny naszego wykresu. Po jej włączeniu możemy ustalić  m.in. takie opcje jak tło wykresu, cieniowanie diagramu, kąt padania światła na wykres itp.

9 Poprawianie wyglądu elementów wykresu
Wstęga Formatowanie odpowiedzialna jest za końcowa obróbkę diagramu. Sam wykres składa się z kilku podstawowych elementów, takich jak: tytuł wykresu, legenda, jej poszczególne wpisy, pole wykresu, serie danych i ich punkty. Edycji możemy poddawać każdy z w/w elementów. Rozpoczynamy od wybrania interesującej nas części diagramu korzystając z rozwijanej listy w sekcji Bieżące Zaznaczenie lub też klikając ją bezpośrednio lewym przyciskiem myszy na wykresie. W pozostałych sekcjach ustalamy wygląd danego fragmentu diagramu. Wielkość całego wykresu regulujemy dokładnie w sekcji  Rozmiar. Dany fragment diagramu po wybraniu go myszką, możemy edytować korzystając z opcji dostępnych w menu rozwijanym prawym przyciskiem myszy.  Korzystając ze wstęgi Formatowanie i rozwijanego prawym przyciskiem myszy menu, zmieniamy całkowicie wygląd wykresu, dostosowując go maksymalnie do własnych potrzeb. Do formatowania możemy używać nie tylko kolorów czy tekstur, ale również zdjęć.

10


Pobierz ppt "Informatyka +."

Podobne prezentacje


Reklamy Google