Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 TYTUŁ: OSMOZA, PLAZMOLIZA I DEPLAZMOLIZA AUTOR: Izabela Nowosielska

3 Transport TRANSPORT BIERNY EGZOCYTOZA (wydzielanie makrocząsteczek) Dyfuzja prosta. Dyfuzja ułatwiona. Małych cząsteczek Dużych cząsteczek (makrocząsteczek) ENDOCYTOZA (pobieranie makrocząsteczek) TRANSPORT AKTYWNY Transport napędzany ATP. Transport napędzany jonami. Fagocytoza. Pinocytoza. Endocytoza kierowana receptorami. Błona komórkowa reguluje i kontroluje wymianę substancji pomiędzy komórką a jej otoczeniem.

4 Transport bierny w drodze dyfuzji prostej.
TRANSPORT MAŁYCH CZĄSTECZEK Dyfuzja to proces samorzutnego przenikania cząsteczek jednego układu pomiędzy cząsteczki drugiego układu. Osmoza to dyfuzja cząsteczek wody przez błony komórkowe. W drodze dyfuzji prostej przemieszczają się cząsteczki np. gazów, mocznika i wody. Przemieszczanie się tych cząsteczek przez błonę nie wymaga energii metabolicznej. Cząsteczki przemieszczają się ze stężenia większego do mniejszego ( zgodnie z gradientem stężeń), a szybkość przemieszczania się jest wprost proporcjonalna do gradientu stężeń tych cząsteczek w poprzek błony. Gradient stężenia to różnica stężenia substancji między dwoma układami (systemami). Transport bierny w drodze dyfuzji prostej.

5 TYPY KOMÓREK GRZYBA ZWIERZĘCA ROŚLINNA
Komórka to forma organizacji żywej materii, stanowiąca podstawową jednostkę strukturalną i funkcjonalną organizmu. Jest układem otwartym, w którym zachodzi ciągła wymiana materii, energii i informacji między jej wnętrzem a otoczeniem. Organellum komórkowe to każda struktura występująca w cytoplaźmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

6 Komórka grzyba (drożdże)

7 Komórka roślinna

8 Komórka zwierzęca

9 ROZMIESZCZENIE BIAŁEK W BŁONIE KOMÓRKI
Widok trójwymiarowy

10 Przekrój przez błonę

11 RUCH SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ
Wymiana substancji przez błony komórek jest konieczna do prawidłowego zachodzenia wielu procesów fizjologicznych w organizmie – odżywiania, wymiany gazowej, wydalania, regulacji procesów (przenikają np. hormony). Przez błonę są też Transportowane jony. W przypadku komórek wydzielniczych na zewnątrz są przekazywane wyprodukowane substancje, np. enzymy. Komórki roślinne wydzielają do przestrzeni międzykomórkowej składniki ściany komórkowej, a zwierzęce – białka substancji wypełniającej przestrzenie międzykomórkowe (np. kolagen w tkance łącznej).

12 RÓWNOWAGA WODNA W KOMÓRKACH ŻYWYCH
Komórki roślinne są napęczniałe ( jędrne) i generalnie czują się najlepiej w środowisku hipotonicznym, w którym pobór wody jest ostatecznie równoważony przez nacisk ściany komórkowej.

13 komórki w roztworze hypotonicznym może zajść zjawisko deplazmolizy.
PLAZMOLIZA (wynik osmozy w komórce roślinnej umieszczonej w roztworze hypertonicznym) Etapy plazmolizy W komórkach roślinnych, po umieszczeniu ich w roztworze hypertonicznym w wyniku procesu osmozy zachodzi zjawisko plazmolizy – obserwujemy kurczenie się protoplastu (protoplast – komórka bez ściany komórkowej) i jego odstawanie od ściany komórkowej. Plazmoliza może być procesem odwracalnym. Po umieszczeniu splazmolizowanej komórki w roztworze hypotonicznym może zajść zjawisko deplazmolizy.

14 Natomiast komórki roślinne mają je.
Sposób, w jaki komórki odpowiadają na zmiany w stężeniu substancji rozpuszczonych w ich środowisku, zależy od tego, czy są wyposażone w ścianę komórkową czy nie. Komórki zwierzęce, takie jak krwinki czerwone, nie mają ścian komórkowych. Natomiast komórki roślinne mają je. Komórka zwierzęca radzi sobie najlepiej w środowisku izotonicznym, chyba że posiada specjalne adaptacje, które równoważą osmotyczny pobór lub wyciek wody.

15 SCHEMAT BUDOWY PANTOFELKA
W komórce orzęska znajdują się wodniczki tętniące o charakterystycznym kształcie, usuwające nadmiar wody, wpływającej drogą osmozy ze środowiska zewnętrznego do wnętrza komórki. Wodniczki tętniące występują jedynie w komórkach protistów słodkowodnych. Protisty pasożytnicze, żyjące w izotonicznych (o takim samym stężeniu substancji) płynach ustrojowych oraz protisty słonowodne nie mają wodniczek tętniących.

16 WODNICZKA TĘTNIĄCA PANTOFELKA I JEJ DZIAŁANIE

17 WYDALANIE U PIERWOTNIAKÓW

18


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google