Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 15 lipca 2013 r.. 2 Sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 15 lipca 2013 r.. 2 Sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego w 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 15 lipca 2013 r.

2 2 Sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego w 2013 roku

3 15 lipca 2013 r. 3 Założenia do projektu budżetu dochodów podatkowych Województwa Mazowieckiego na 2013 r. 2012 – PW na etapie uchwalania budżetu 2013 Plan 2013 podany przez Ministerstwo Finansów Plan 2013 uchwalony Wskaźnik wzrostu planu na 2013 w stosunku do PW 2012 Wykonanie 2012 Plan 2013/ Wykonanie 2012 PIT224 290 000236 463 513 5,43%219 734 3727,61% CIT1 337 000 000 – 1 487 813 60011,28%*1 346 997 64510,45% 1 561 290 000 – 1 724 277 11310,44%1 566 732 01710,06% * wzrost CIT oparty na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do projektu ustawy budżetowej na 2013 r.

4 15 lipca 2013 r. 4 Wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego w 2012 r. oraz plan pierwotny w 2013 r. – struktura

5 15 lipca 2013 r. 5 Wskaźnik długu Województwa Mazowieckiego na koniec 2013 r. kurs eurokwota długu wskaźnik długu: do pierwotnego planu dochodów do planu na 30.06.2013 r. do PW dochodów* 2 817 401 4322 925 772 2642 293 565 525 4,66 zł/euro – założenia MF 2012 1 500 943 22153,27%51,30%65,44% 4,77 zł/euro założenia MF 2013 1 518 755 88853,91%51,91%66,22% 4,3292 zł/euro z 30.06.2013 r. 1 447 375 67551,37%49,47%63,11% * PW dochodów ogółem obliczone na podstawie wykonania dochodów ogółem za 5 miesięcy 2013 r., które wyniosło 955 652 302,45 zł

6 15 lipca 2013 r. 6 Zobowiązania województw do wykonanych dochodów w 2012 r. * źródło: Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2012 r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów

7 15 lipca 2013 r. 7 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Miesiąc Wykonanie w 2012 roku struktura % Wykonanie w 2012 roku (w styczniu 2012 dodatkowo połowa wpływów grudniowych 2011) struktura % Planowane w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013 styczeń19 131 0081,94% 112 312 116 10,39%120 000 000118 652 888-1 347 112 luty129 030 63213,07%129 030 63211,94%130 000 00071 830 263-58 169 737 marzec111 906 60911,33%111 906 60910,36%115 000 000113 362 730-1 637 270 kwiecień78 909 8167,99%78 909 8167,30%80 000 00086 150 8806 150 880 maj77 641 6967,86%77 641 6967,19%80 000 00092 202 71112 202 711 czerwiec16 222 8771,64%16 222 8771,50%20 000 00011 941 823-8 058 177 lipiec69 536 9977,04%69 536 9976,44%72 000 000 sierpień71 568 2297,25%71 568 2296,62%75 000 000 wrzesień85 341 4718,64%85 341 4717,90%90 000 000 październik106 616 28110,80%106 616 2819,87%115 000 000 listopad114 079 61511,55%114 079 61510,56%115 000 000 grudzień107 330 03510,87%107 330 0359,93%115 813 600 Razem - bez rozliczeń z lat ubiegłych987 315 266 1 080 496 374 1 127 813 600494 141 295-50 858 705 DODATKOWO: rozliczenia z lat ubiegłych - I połowa kwietnia359 682 379 360 000 00095 575 041-264 424 959 RAZEM1 346 997 645 1 487 813 600589 716 336 -315 283 664

8 15 lipca 2013 r. 8 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Wykonanie 2012 r. - faktyczne wpływy Wykonanie 2013 r. - faktyczne wpływy Wykonanie 2013 - Wykonanie 2012 % wykonania 2012 19 131 008118 652 88899 521 880520,21% 129 030 63271 830 263-57 200 369-44,33% 111 906 609113 362 7301 456 1211,30% 438 592 195181 725 921-256 866 274-58,57% 77 641 69692 202 71114 561 01518,75% 16 222 87711 941 823-4 281 054-26,39% 792 525 017589 716 336-202 808 681-25,59%

9 15 lipca 2013 r. 9 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika struktury wpływów za VII-XII roku poprzedniego wynosi: 1.110.582.218 zł, tj. mniej o 377 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT.

10 15 lipca 2013 r. 10 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi: 1.152.506.054 zł, tj. mniej o 335 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT.

11 15 lipca 2013 r. 11 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika upływu czasu za I półrocze wynosi: 1.083.857.631 zł, tj. mniej o 404 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT.

12 15 lipca 2013 r. 12 Przewidywane wykonanie PIT i CIT w 2013 roku Za najbardziej prawdopodobny w przypadku: -PIT – przyjmuje się I wariant prognozy rocznego wykonania dochodów z uwagi na występowanie podobnej tendencji w ubiegłych latach, -CIT – przyjmuje się II wariant prognozy rocznego wykonania dochodów z uwagi na przyjęte przez Ministra Finansów założenia wzrostu PKB w 2013 roku. Plan 2013 uchwalony PW 2013 - wariant I – wskaźnik struktury wpływów PW 2013 - wariant II – zakładający wzrost o 1,5% PKB PW 2013 - wariant III – wskaźnik upływu czasu Plan 2013 - PW 2013 I wariantII wariantIII wariant PIT236 463 513223 739 062234 921 250179 151 686-12 724 451-1 542 263-57 311 827 Plan 2013 uchwalony PW 2013 - wariant I – wskaźnik struktury wpływów PW 2013 - wariant II – zakładający wzrost o 1,5% PKB PW 2013 - wariant III – wskaźnik upływu czasu Plan 2013 - PW 2013 I wariantII wariantIII wariant CIT1 487 813 6001 110 582 2181 152 506 0541 083 857 630-377 231 382-335 307 546-403 955 970

13 15 lipca 2013 r. 13 Przewidywane wykonanie PIT i CIT w 2013 roku Planowane dochody podatkowe – 1,724 mld zł Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych – 1,376 mld zł Brakujące dochody podatkowe ok. 348 mln zł (20% planowanych dochodów podatkowych)

14 15 lipca 2013 r. 14 Realizacja CIT w 2013 roku – WOJEWÓDZTWA dane na 30 czerwca 2013 r. % - wzrosty w porównaniu z 2012 rokiem % - spadki w porównaniu z 2012 rokiem województwo Wykonanie w I półroczu 2012 roku Wykonanie w I półroczu 2013 roku I półrocze 2013 / I półrocze 2012 Plan pierwotny na 2013 r Plan na dzień 30.06.2013 Przewidywane wykonanie za 2013 r dolnośląskie456 544 051277 780 469-39,16%522 876 900 kujawsko-pomorskie96 052 90780 332 264-16,37%172 069 319 165 000 000 lubelskie60 544 68166 618 17210,03%123 100 000 lubuskie30 122 93134 118 37913,26%71 000 000 łódzkie124 132 470127 149 0502,43%250 000 000 małopolskie142 981 642132 269 808-7,49%288 942 800280 737 877 mazowieckie792 525 017589 716 336-25,59%1 487 813 600 1 152 506 054 opolskie38 031 17237 754 533-0,73%75 000 00074 330 000 podkarpackie55 807 52561 736 79810,62%120 000 000 podlaskie22 971 23336 902 86660,65%43 000 000 pomorskie111 839 445133 340 54819,22%231 900 000 śląskie232 035 353201 323 136-13,24%453 333 000 świętokrzyskie32 761 74427 226 479-16,90%66 500 000 55 000 000 warmińsko-mazurskie34 836 58137 362 9347,25%60 000 000 wielkopolskie186 734 251167 513 943-10,29%374 000 000350 000 000 zachodniopomorskie61 110 88656 269 965-7,92%123 733 179 106 277 352 2 479 031 8892 067 415 680 -16,60% 4 463 268 7984 430 393 8754 059 061 183

15 15 lipca 2013 r. 15 Wpływy CIT za okres od stycznia do maja 2012-2013 w budżecie państwa BUDŻET PAŃSTWA styczeń - maj 2012 (mld zł) styczeń - maj 2013 (mld zł) wzrost / spadek % CIT12 819,9010 992,30-14,26% PIT15 467,5016 090,204,03%

16 15 lipca 2013 r. 16 W celu zbilansowania budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok konieczne byłyby zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego Zmniejszenie dochodów podatkowych o ok. 348 mln zł. Zmniejszenie wydatków bieżących o 30% planu na II półrocze – ok. 150 mln zł. Wydatki inwestycyjne i inne dochody – ok. 198 mln zł.

17 15 lipca 2013 r. 17 Konsekwencje wprowadzenia 30%-owych ograniczeń wydatków bieżących Województwa Mazowieckiego na 2013 rok finansowanych środkami własnymi, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kategoria wydatków Wykonanie 2012 (mln zł) Plan 2013 (mln zł) -30% planu II półrocza (mln zł) bieżące utrzymanie jednostek budżetowych211,7213,932 bieżące utrzymanie oświatowych jednostek budżetowych (do wysokości subwencji oświatowej) 118,4122,215,1 bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich100,7100,315 dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury137,0130,619,5 dotacje dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku (MWOMP) 11,311,01,6 dotacje dla organizacji pozarządowych *7,44,4 dotacje dla przewoźników kolejowych199,7269,440,4 obsługa długu *69,485,09 pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz22,9112,4 pomoc techniczna - programy UE3,75,2 poręczenia *14,621,62,5 pozostałe wydatki bieżące24,025,82,6 programy wojewódzkie5,41,8 promocja województwa1,50,4 rezerwy *3,929,46,0 rozliczenia z lat ubiegłych *0,03,94,0 wpłata do budżetu państwa658,8661,3 zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi4,5 2,3 zwroty dotacji2,30,8 SUMA1 597,21 803,9150,0 *kategoria wydatkowa nieobjęta ograniczeniem procentowym

18 15 lipca 2013 r. 18 Nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na polecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego jednostki budżetowe oraz departamenty UMWM w Warszawie przeprowadziły analizę możliwości zmniejszenia planu w II półroczu o 30% wydatków bieżących i poinformowały, że brak jest możliwości ograniczenia zaplanowanych na II półrocze 2013 roku wydatków o 30%. W wyniku szczegółowej analizy jednostki organizacyjne zgłosiły maksymalną kwotę oszczędności – ok. 9,5 mln zł. W 2012 roku ograniczenie wydatków -15%. W 2013 roku ograniczenie wydatków -5% - projekt budżetu. Szczegółowe informacje przedstawione zostały w załącznikach od Nr 1 do Nr 4 do prezentacji. Przeprowadzona została analiza wydatków inwestycyjnych, w wyniku której zgłoszono oszczędności na kwotę ok. 36 mln zł. Łączne koszty zatrzymania zadań inwestycyjnych (koszty kar umownych, zwrotu środków UE itp. zostały określone na kwotę 51,7 mln zł. Szczegółowe informacje przedstawione zostały w załączniku Nr 5 do prezentacji. Zidentyfikowane nowe dochody w wysokości ok. 27 mln zł.

19 15 lipca 2013 r. 19 Proponowana przez Zarząd nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o koniecznym ograniczeniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) pokrytych środkami własnymi o 10% planu na II półrocze 2013 r.: - ograniczenie wydatków bieżących o10% – 65 mln zł, - ograniczenie wydatków inwestycyjnych – ok. 36 mln zł, - dodatkowe dochody – 27 mln zł. Razem: 128 mln zł. Do zbilansowania budżetu na 2013 roku brakuje: 220 mln zł (348 mln zł – 128 mln zł).

20 15 lipca 2013 r. 20 Proponowana przez Zarząd nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok - nowelizacja 10% wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi kategoria wydatków Wykonanie 2012 (mln zł) Plan 2013 (mln zł) -10% planu II półrocza (mln zł) bieżące utrzymanie jednostek budżetowych 211,7213,9 10,7 bieżące utrzymanie oświatowych jednostek budżetowych 118,4122,2 6,1 bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich 100,7100,3 5,0 dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury 137,0130,6 6,5 dotacje dla Maz. Woj. Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku (MWOMP) 11,311,0 0,5 dotacje dla organizacji pozarządowych *7,44,4 dotacje dla przewoźników kolejowych 199,7269,4 13,4 obsługa długu * 69,485,0 9 pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz22,9112,4 pomoc techniczna - programy UE3,75,2 poręczenia * 14,621,6 2,5 pozostałe wydatki bieżące 24,025,8 1,2 programy wojewódzkie 5,41,8 promocja województwa 1,50,4 rezerwy * 3,929,4 6,0 rozliczenia z lat ubiegłych * 0,03,9 wpłata do budżetu państwa658,8661,3 zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi 4,5 0,2 zwroty dotacji 2,30,8 SUMA1 597,21 803,9 65,0 *kategoria wydatkowa nieobjęta ograniczeniem procentowym

21 15 lipca 2013 r. 21 Stan środków na rachunku bankowym na koniec czerwca 2013 r. kwota zadłużenia - kredyt w rachunku bieżącym (z dnia 28-06-2013 r.): 81.000.000 zł dostępne środki na rachunku bankowym organu na dzień 28-06-2013 r.: 7.698.620,44 stan środków na rachunku budżetu województwa na dzień 28-06-2013 r.: -73.301.379,56

22 15 lipca 2013 r. 22 Propozycja wystąpienia do Ministra Finansów o zaniechanie poboru części wpłaty do budżetu państwa - 4 rat „janosikowego” (220,5 mln zł) od IX do XII za 2013 rok

23 Plan wydatków z tytułu „janosikowego” na 2013 rok: 661.345.344 zł 12 miesięcznych rat po: 55.112.112 zł 15 lipca 2013 r. 23 „JANOSIKOWE” w 2013 roku

24 15 lipca 2013 r. 24 Miesięczny stosunek wpływów CIT do rat „janosikowego”

25 15 lipca 2013 r. 25 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do 30.06.2013 r. 6.111.680.758 zł * Kwota „janosikowego” wpłacona do 30.06.2013 r.

26 Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa Województwa wpłacające w 2013 r.: 1. mazowieckie: 661.345.344 zł 2. dolnośląskie: 73.964.393 zł Łącznie: 735.309.737 zł subwencji regionalnej do podziału pomiędzy 16 województw 26 15 lipca 2013 r.

27 27 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosi 37%.

28 15 lipca 2013 r. 28 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,376 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”.

29 15 lipca 2013 r. 29 Dochody do dyspozycji na realizację zadań własnych województwa po zapłaceniu „janosikowego” W 2013 roku sytuacja finansowa ma zbliżone konsekwencje do krytycznego 2010 roku, środki pozostające na zadania własne na poziomie ok. 750 mln zł, niższe o ok. 20% niż w roku poprzednim. W 2010 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 260 mln zł, którego spłata rozpocznie się w 2015 r. Obecnie Województwo Mazowieckie nie ma już możliwości zwiększenia zadłużenia z uwagi na bliski ustawowemu limitowi 60% wskaźnik zadłużenia. ROKPITCIT Razem dochody podatkowe Subwencja regionalnaDochody Wpłata do budżetu państwa Dochody do dyspozycji na wydatki województwa 2004123 435 5491 175 390 7291 298 826 2786 5541 481 891 804 380 475 347 918 357 485 2005135 902 7001 175 913 2061 311 815 9062 379 4741 592 089 641310 461 2951 003 734 085 2005156 665 6481 442 611 1461 599 276 794105 628 0762 121 254 404637 695 9231 067 208 947 2007194 103 0531 805 035 4771 999 138 53078 546 6822 482 641 305642 325 0021 435 360 210 2008210 079 1041 653 743 5761 863 822 68096 263 4872 565 398 408708 550 5841 251 535 583 2009205 217 6151 426 069 5881 631 287 203156 256 9162 950 942 666875 528 554912 015 565 2010202 637 4181 286 169 8971 488 807 315152 360 6002 452 929 245939 251 830701 916 085 2011211 095 5341 369 751 9681 580 847 50219 407 6232 457 668 649627 892 471972 362 654 2012218 064 5301 348 389 6871 566 454 21732 116 0132 489 338 847658 827 080939 743 150 2013*223 739 0621 152 506 0541 376 245 11633 116 0882 293 565 525661 345 344748 015 860 * dochody ogółem, w tym podatkowe - przewidywane wykonanie

30 15 lipca 2013 r. 30 Dochody do dyspozycji na realizację zadań własnych województwa

31 15 lipca 2013 r. 31 Skutki braku zmiany systemu naliczania „janosikowego”: Mazowsze – najmniej inwestujące województwo w Polsce * źródło: Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2012 r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów

32 15 lipca 2013 r. 32 Dziękuję za uwagę. Departament Budżetu i Finansów Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Pobierz ppt "1 15 lipca 2013 r.. 2 Sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego w 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google