Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Joël Paillot dyrektor ds. oceny ryzyka Coface Deutschland Coface – ocena ryzyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Joël Paillot dyrektor ds. oceny ryzyka Coface Deutschland Coface – ocena ryzyka."— Zapis prezentacji:

1 1 Joël Paillot dyrektor ds. oceny ryzyka Coface Deutschland Coface – ocena ryzyka

2 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 2 @rating ryzyka krajów i branż  Ryzyko kraju @rating ryzyka kraju ocenia przeciętne ryzyko niewywiązywania się ze zobowiązań płatniczych przez firmy w danym kraju. Ocena dokonywana jest z perspektywy gospodarczej, finansowej i politycznej, z uwzględnieniem klimatu gospodarczego oraz wiedzy Coface na temat płatności. Ryzyko określane jest w siedmiostopniowej skali ocen : A1 do A4, B, C, D Regularnie aktualizuje się rating 155 krajów  Ryzyko branży @rating ryzyka branży ocenia przeciętne ryzyko niewywiązywania się ze zobowiązań płatniczych przez firmy z danej branży. W ocenie @ratingu branży, Coface bierze pod uwagę 3 grupy kryteriów: - perspektywy gospodarcze danej branży, - sytuację finansową firm - swoje doświadczenia w dziedzinie płatności Skala ocen jest dziesięciostopniowa: od A+ przy najniższym ryzyku do D przy najwyższym Regularnie aktualizuje się rating 15 branż

3 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 3 „Kryzys kredytowy” raz na dziesięć lat? 1-szy kryzys naftowy, recesja w USA i Europie 1-szy kryzys naftowy, recesja w USA i Europie Recesja w USA a następnie w Europie Pękniecie „bańki internetowej” w 2000, 11 września 2001 Wzrost na świecie (bieżący kurs walutowy) Payment incidents index - Wskaźnik niewywiązywania się ze zobowiązań (100 = średnia na świecie 1995-2000)

4 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 4 2008 = spowolnienie + trudny dostęp do finansowania  Spodziewane spowolnienie gospodarki światowej, odczuwalne zwłaszcza w krajach wysokouprzemysłowionych  Trudniejszy dostęp do finansowania dla firm ze względu na zaostrzone warunki udzielania kredytów Wzrost PKB (%) Kraje wysoko- uprzemysłowione Kraje wschodzące Świat

5 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 5 Jakie konsekwencje dla firm w USA w porównaniu z rokiem 2001? 2001 = kryzys związany był z przeinwestowaniem firm; spadek PKB do 0,8% (z 3,7% w 2000 r.) w wyniku pęknięcia „bańki internetowej” i mocnego dolara 2008 = kryzys związany z nadmiernym zadłużeniem gospodarstw domowych: konsumpcja gospodarstw domowych składa się na 70% PKB, wzrost w Stanach Zjednoczonych powinien zwolnić do 1,5% w skali roku, w pierwszym półroczu możliwe gwałtowne spowolnienie, o ile gospodarstwa domowe nie zwiększą drastycznie oszczędności.  Firmy borykać się będą ze słabym popytem wewnętrznym, trudniejszym dostępem do kredytów i pogłębieniem kryzysu na rynku nieruchomości  na ich korzyść działać jednak będzie wyższa od 2007 roku rentowność, słaby dolar, zdecydowana reakcja w polityce gospodarczej i dynamizm krajów wschodzących (45% amerykańskiego eksportu).

6 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 6 Stany Zjednoczone (ocena obniżona do A2 w marcu 2008) Firmy w obliczu spowolnienia gospodarczego Wskaźnik niewywiązywania się ze zobowiązań (*) 12-miesięczna stopa ruchoma Skala ryzyka w branżach *Payment incident index 100: World 1995-2000 basis Świat Stany Zjednoczone Największe ryzyko Najmniejsze ryzyko Przemysł motoryzacyjny / tekstylny i odzieżowy Telekomunikacja (operatorzy) / br. papiernicza / dystrybucja masowa Inżynieria mechaniczna / przem. farmaceutyczny / br. chemiczna Telekomunikacja (producenci sprzętu) Przemysł komputerowy / Budownictwo i inżynieria lądowa Transport lotniczy Komponenty elektroniczne / Stal Ewolucja negatywna * Payment incidents index - Wskaźnik niewywiązywania się ze zobowiązań 100: Świat 1995-2000

7 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 7 Kraje wysokouprzemysłowione @rating krajów Ocena krajów pod względem ryzyka styczeń 2007styczeń 2008marzec 2008 Kanada A1 A1  Japonia A1 A1  Stany Zjednoczone A1A1  A2 Niemcy A1 Austria A1 Belgia A1 Dania A1 Hiszpania A1A1  Francja A1 Irlandia A1A1  Wielka Brytania A1A1  Szwecja A1 Grecja A2 Włochy A2 Portugalia A2

8 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 8 Indie i Chiny – jakie konsekwencje spowolnienia w USA? Chiny Indie Realny udział we wzroście (%) Oszczędności i inwestycje (jako % PKB) Inwestycje Oszczędności i inwestycje (jako % PKB) Oszczędności inne inwestycje konsumpcja prywatna popyt zewnętrzny

9 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 9 … które przekładają się na ryzyko kredytowe firm Analiza Coface Chiny 2007 % firm z przeterminowanymi zobowiązaniami (od 0,5% do 2% wartości sprzedaży) % firm z przeterminowanymi zobowiązaniami (od 0,5% do 2% wartości sprzedaży) Główne przyczyny problemów finansowych Jakie są główne powody niewywiązywania się ze zobowiązań? przeterminowane od 6 do 12 miesięcy Chaos w zarządzaniu Kłopoty finansowe Spory handlowe Oszustwa i zachowania nieetyczne Inne Problemy finansowe Ostra konkurencja Brak zasobów finansowych Wpływ rosnących cen surowców Inne

10 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 10 Nowa ocena klimatu gospodarczego Określa jaki klimat gospodarczy panuje w danym kraju. Ściślej mówiąc, ocenia czy  księgowość firm jest wiarygodna i dostępna  system prawny gwarantuje sprawiedliwą i skuteczną ochronę wierzycieli  czy otoczenie instytucjonalne sprzyja transakcjom między firmami Doświadczenie Coface Jakość i dostępność informacji na temat finansów Ochrona wierzycieli i skuteczność windykacji zadłużenia Otoczenie instytucjonalne Stabilność polityczna Stabilność wzrostu Perspektywy gospodarcze, finansowe i polityczne Zachowania płatnicze firm Indywidualna stabilność finansowa Nadmierne zadłużenie zewnętrzne Kryzys płynności walut obcych Stabilność sektora bankowego

11 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 11 Indie i Chiny : ocena kraju A3 Indie: Ocena klimatu gospodarczego A4 Chiny: Ocena klimatu gospodarczego B Informacje na temat finansów Otoczenie instytucjonalne Ochrona wierzycieli Otoczenie instytucjonalne

12 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 12 Na rynkach wschodzących Azji stabilny wzrost lecz rating klimatu gospodarczego uwidacznia różnice Ocena kraju lepsza niż ocena klimatu gospodarczego Ocena klimatu gospodarczego lepsza niż ocena kraju

13 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 13 Wzrost zadłużenia sektora prywatnego, brak równowagi pod względem salda obrotów bieżących na europejskich krajach wschodzących Saldo obrotów bieżących (% PKB) Zadłużenie zewnętrzne przedsiębiorstw (mld USD) * Ostatnie dostępne dane za rok 2007 Kraje wschodzące Wschodząca Europa

14 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 14 Wschodząca Europa country@rating i business climate@rating styczeń 2008marzec 2008 styczeń 2008 Czechy Estonia Węgry Polska Słowacja Litwa Łotwa Rumunia Bułgaria Serbia Turcja A2 A2  A2 A3 A2 A3 A2 A3  A3 A3  A3 A4  A4 A4  A4 CCC BB Country risk rating Business climate rating

15 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 15 Rosja (country@rating B): boom gospodarczy lecz otoczenie prawne niewystarczająco bezpieczne Konsumpcja gospodarstw domowych Inwestycje biznesowe Rosja Informacje na temat finansów Otoczenie instytucjonalne Ochrona wierzycieli Kredyty bankowe / PKB (%)

16 Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych – Warszawa, kwiecień 2008 16 Kraje byłego ZSRR country@rating i business climate@rating styczeń 2008marzec 2008 styczeń 2008 Rosja Kazachstan Azerbejdżan Ukraina Uzbekistan BBB BBB CCC CCC DDD Country Risk Rating Business Climate Rating


Pobierz ppt "1 Joël Paillot dyrektor ds. oceny ryzyka Coface Deutschland Coface – ocena ryzyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google