Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady korzystania z programów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady korzystania z programów"— Zapis prezentacji:

1 Zasady korzystania z programów
Agnieszka Terebus

2 SPIS TREŚCI Wstęp Typy programów użytkowych
Zasady korzystania z programów komputerowych Wersje programów komputerowych Warto zapamiętać

3 Wstęp Wraz z rozwojem zastosowań komputerów zaczęły pojawiać się różnorodne programy użytkowe (aplikacje), które obsługują poszczególne zastosowania. Są one zwykle związane z rodzajem zastosowań takich, jak biuro, księgowość, pracownia architektoniczna i są dopasowane do określonych potrzeb użytkownika. Dzisiejsze komputery mają wiele zastosowań w codziennym życiu, zwłaszcza w nauce, zabawie i pracy. Źródło: Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych. ECDL” Warszawa 2001, MIKOM

4 Typy programów użytkowych
Edytory tekstu Arkusze kalkulacyjne Programy graficzne Bazy danych

5 Edytory tekstu komputerowe programy do tworzenia tekstu i przechowywania go w postaci pliku
Obecnie dostępne edytory tekstów to inteligentne aplikacje o wszechstronnych możliwościach. Oprócz podstawowych własności edycyjnych, jak pisanie różnymi czcionkami, kopiowanie i przenoszenie tekstu w dokumencie, oferują dodatkowe narzędzia umożliwiające tworzenie tabel, rysunków, wykresów. Zrzut z programu Microsoft Word Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

6 Arkusze kalkulacyjne komputerowe programy umożliwiające wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów) Znajdują zastosowanie dla typowych działań arytmetycznych, jak i zaawansowanych obliczeń. Są także pomocne przy tworzeniu różnego typu wykresów. Wszechstronność tych aplikacji sprawia, że są one profesjonalnie wykorzystywane w wielu firmach i instytucjach. Stosuje się je przy prowadzeniu finansów i księgowości. Zrzut z programu Microsoft Excel Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

7 Programy graficzne służą do tworzenia obrazów, rysunków, prezentacji graficznej danych
Powszechnie używane są proste programy graficzne składające obraz z punktów jak Paint oraz profesjonalne programy graficzne jak np. CorelDraw. Programem graficznym przeznaczonym do przygotowania profesjonalnej prezentacji jest PowerPoint. Zrzut z programu Paint Zrzut z programu PowrPoint Zrzut z programu CorelDraw Źródło: Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych. ECDL” Warszawa 2001, MIKOM

8 Bazy danych uporządkowane zbiory danych o określonej strukturze, przechowywane na nośniku informacji w komputerze Za ich pomocą przechowujemy i wykorzystujemy informacje, np. O telefonach do znajomych, zbiorach płyt czy książek. W porównaniu z klasycznym sposobem gromadzenia informacji i zarządzania nimi, komputerowa baza danych ułatwia wprowadzanie, przechowywanie i wyszukiwanie danych. Zrzuty z programu Microsoft Access Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

9 Zasady korzystania z programów komputerowych
Korzystanie z programów komputerowych wymaga przestrzegania norm etycznych i prawnych.

10 Prawa autorskie W 1994 roku Sejm uchwalił nową ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmując pojęciem utworu programy komputerowe, przez co potwierdzony został fakt, że oprogramowanie jest chronione prawem autorskim. Źródło:

11 Ustawa zabrania sporządzania nieautoryzowanych kopii oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich. Wyjątkami są prawo użytkownika do sporządzenia jednej kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego, jak również, w ramach tzw. dekompilacji, zwielokrotnienie programu na warunkach ściśle określonych w Ustawie. Polskie prawo autorskie przewiduje kary za bezprawne rozpowszechnianie, utrwalanie, powielanie (kopiowanie), jak również nabywanie pirackich kopii programów komputerowych. Ponadto wypożyczanie (np. najem lub dzierżawa) programu bez zgody właściciela praw autorskich traktowane jest jako naruszenie Ustawy. Źródło:

12 Osoba fizyczna lub prawna posiadająca pirackie oprogramowanie może być pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Właściciele praw autorskich mogą domagać się zaprzestania naruszania swoich uprawnień, złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści, czy też naprawienia szkód związanych z działalnością sprzeczną z ustawą. Sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa egzemplarzy pirackiego programu komputerowego, jak również przedmiotów służących, na przykład, do ich nielegalnego kopiowania. Źródło:

13 W procesie karnym osoba naruszająca prawa autorskie do programów komputerowych może zostać skazana, w zależności od danego typu przestępstwa, na karę pozbawienia wolności do lat 5, karę ograniczenia wolności lub grzywny. Źródło:

14 Wersje programów komputerowych
DEMO FREEWARE SHAREWARE

15 DEMO Wersja pokazowa oprogramowania, zubożona pod względem funkcjonalnym (np. edytor pozbawiony możliwości zapisywania plików lub baza danych mogąca przechowywać tylko kilka rekordów), udostępniona bezpłatnie w celach reklamowych lub informacyjnych. Źródło: Płoski Z.: „Encyklopedyczny słownik Szkolny. Komputer Internet” Wrocław 2002, EUROPA

16 FREEWARE Oprogramowanie nie ograniczone prawem do jego kopiowania oraz czasem jego użytkowania. W grupie programów freeware oprócz całego szeregu małych programów wspomagających pracę z komputerem mamy także w pełni profesjonalne programy, takie jak: system operacyjny Linux; przeglądarki internetowe: Internet Explorer oraz Netscape Navigation Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

17 SHAREWARE Oprogramowanie dostępne bezpłatnie przez czas korzystania próbnego. Po upływie tego czasu użytkownik zobowiązany jest do wniesienia tzw. opłaty rejestracyjnej lub rezygnacji z korzystania z programu. Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

18 WARTO ZAPAMIETAĆ ! programy komputerowe chronione są prawem autorskim
nielegalne kopiowanie programów jest kradzieżą prawo do korzystania z programu komputerowego nabywa się od autora, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oprócz praw osobistych autor posiada także prawa majątkowe, które umożliwiają mu czerpanie zysku materialnego ze swej pracy twórczej Źródło: Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych. ECDL” Warszawa 2001, MIKOM

19 KONIEC


Pobierz ppt "Zasady korzystania z programów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google