Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)
Zajęcia nr 2 dr Tomasz Wójtowicz

2 Zajęcia nr 2 Analiza problematyki wypadków drogowych na podstawie danych statystycznych i opracowań służb i organów państwa.

3

4 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 201302020

5 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6 Czym jest KRBRD? międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów działający przy ministrze właściwym do spraw transportu; powstała na mocy Ustawy Prawo o ruchu drogowym w 2002 roku; Kompetencje Rady określa ustawa;

7 Zadania KRBRD proponowanie kierunków polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa transportu; opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; inicjowanie badań naukowych; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych;

8 Zadania KRBRD inicjowanie kształcenia kadr administracji;
inicjowanie współpracy zagranicznej; współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i NGO; inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej;

9 Kampanie edukacyjno – informacyjne w Polsce i innych krajach – Australia.

10 Wojewódzkie RBRD funkcjonują przy marszałku województwa;
powołane ustawą Prawo o ruchu drogowym; obsługę WRBRD zapewnia wyznaczony przez marszałka wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;

11 Do zadań Wojewódzkich RBRD należy:
opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd); opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd; zatwierdzanie planu wydatków WORD w części przeznaczonej na poprawę brd;

12 Do zadań Wojewódzkich RBRD należy:
inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej; współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi, NGO; inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;

13 Codzienne statystyki na stronie www Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

14 Raporty KRBRD

15 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

16 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

17 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

18 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

19 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

20 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

21 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

22 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

23 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

24 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

25 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

26 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wnioski programu czyli może być gorzej….:

27 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT
Podstawowe informacje Rządowy program, którego celem było ukierunkowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. cel krótkoterminowy – zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do 5500 w roku 2003 (w stosunku do roku 2000); cel długoterminowy – zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do 4000 w roku 2010;

28 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT
Podstawowe informacje Obszary, na których należy skupić działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa: nadmierna prędkość; niechronieni użytkownicy dróg; ciężkość wypadków; przejścia dróg przez małe miejscowości; miejsca koncentracji wypadków drogowych;

29 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT

30 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT

31 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT

32 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT

33 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT

34 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT

35 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT

36 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007-2013 GAMBIT

37 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

38 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

39 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku
Ogólne dane o wypadkach

40 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

41 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

42 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

43 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

44 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

45 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

46 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

47 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku
Czas i miejsce wypadków

48 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

49 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

50 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

51 Rytm zdarzeń drogowych
Największe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku oraz odniesienia obrażeń jest w lipcu, sierpniu i październiku w piątek między godziną 16:00, a 19:00. Największe prawdopodobieństwo utraty życia w wypadku występuje w październiku w sobotę między 18:00, a 19:00. Najmniejsze prawdopodobieństwo udziału w wypadku oraz odniesienia obrażeń jest w lutym w niedziele między 2:00, a 5:00.

52 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku
Miejsce wypadków

53 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku

54 Tematy na następne zajęcia
Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zmniejszyć o połowę liczbę ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010: wspólna odpowiedzialność; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 3. Europejska Karta Bezpieczeństwa Drogowego

55 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google