Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia nr 2 Analiza problematyki wypadków drogowych na podstawie danych statystycznych i opracowań służb i organów państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia nr 2 Analiza problematyki wypadków drogowych na podstawie danych statystycznych i opracowań służb i organów państwa."— Zapis prezentacji:

1

2 Zajęcia nr 2 Analiza problematyki wypadków drogowych na podstawie danych statystycznych i opracowań służb i organów państwa.

3

4 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 201302020

5

6 Czym jest KRBRD? międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów działający przy ministrze właściwym do spraw transportu; powstała na mocy Ustawy Prawo o ruchu drogowym w 2002 roku; Kompetencje Rady określa ustawa;

7 proponowanie kierunków polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa transportu; opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; inicjowanie badań naukowych; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych; Zadania KRBRD

8 inicjowanie kształcenia kadr administracji; inicjowanie współpracy zagranicznej; współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i NGO; inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej; Zadania KRBRD

9 Kampanie edukacyjno – informacyjne w Polsce i innych krajach – Australia.

10 Wojewódzkie RBRD funkcjonują przy marszałku województwa; powołane ustawą Prawo o ruchu drogowym; obsługę WRBRD zapewnia wyznaczony przez marszałka wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;

11 opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd); opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd; zatwierdzanie planu wydatków WORD w części przeznaczonej na poprawę brd; Do zadań Wojewódzkich RBRD należy:

12 inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej; współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi, NGO; inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej; Do zadań Wojewódzkich RBRD należy:

13 Codzienne statystyki na stronie www Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Wnioski programu czyli może być gorzej….:

27 Podstawowe informacje Rządowy program, którego celem było ukierunkowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. cel krótkoterminowy – zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do 5500 w roku 2003 (w stosunku do roku 2000); cel długoterminowy – zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do 4000 w roku 2010;

28 Podstawowe informacje Obszary, na których należy skupić działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa: nadmierna prędkość; niechronieni użytkownicy dróg; ciężkość wypadków; przejścia dróg przez małe miejscowości; miejsca koncentracji wypadków drogowych;

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Ogólne dane o wypadkach

40

41

42

43

44

45

46

47 Czas i miejsce wypadków

48

49

50

51 Rytm zdarzeń drogowych Największe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku oraz odniesienia obrażeń jest w lipcu, sierpniu i październiku w piątek między godziną 16:00, a 19:00. Największe prawdopodobieństwo utraty życia w wypadku występuje w październiku w sobotę między 18:00, a 19:00. Najmniejsze prawdopodobieństwo udziału w wypadku oraz odniesienia obrażeń jest w lutym w niedziele między 2:00, a 5:00.

52 Miejsce wypadków

53

54 1.Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zmniejszyć o połowę liczbę ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010: wspólna odpowiedzialność; 2.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 3. Europejska Karta Bezpieczeństwa Drogowego

55


Pobierz ppt "Zajęcia nr 2 Analiza problematyki wypadków drogowych na podstawie danych statystycznych i opracowań służb i organów państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google