Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Bezpieczeństwo społeczne dr inż. Tomasz Bąk Aktualizacja i uzupełnienie L. Baran dr inż. Tomasz Bąk Aktualizacja i uzupełnienie L. Baran 2015-03-30 Wykład 7. Rządowe programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ostatni na lata 2011 – 2015) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl www.parpa.pl www.parpa.pl http://www.parpa.pl/images/file/NP%202011_2015.pdf http://www.parpa.pl/images/file/NP%202011_2015.pdf

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie System profilaktyki: Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 44 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Problemy i cele strategiczne programu: Szkody zdrowotne wynikające ze spożywania alkoholu Szkody zdrowotne wynikające ze spożywania alkoholu Nadmierna dostępność alkoholu Nadmierna dostępność alkoholu Zaburzenia życia rodzinnego w związku z alkoholem Zaburzenia życia rodzinnego w związku z alkoholem Picie alkoholu przez dzieci i młodzież Picie alkoholu przez dzieci i młodzież Zjawisko przemocy w rodzinie w związku z używaniem alkoholu Zjawisko przemocy w rodzinie w związku z używaniem alkoholu Jakość i finansowanie programów profilaktycznych Jakość i finansowanie programów profilaktycznych Naruszenia prawa związane Naruszenia prawa związane

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 55 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (ostatni na lata 2011 – 2016) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii www.kbpn.gov.pl www.kbpn.gov.pl www.kbpn.gov.pl http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111183 http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111183 http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111183

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 66 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zadania KPPN Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. KPPN wyznacza priorytetowe kierunki oraz działania podejmowane w ramach zdefiniowanych obszarów. Określa ponadto harmonogram realizacji poszczególnych aktywności oraz wskazuje ministerstwa i podmioty odpowiedzialne za podejmowanie określonych działań. Dokument uwzględnia także priorytety dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zaangażowanie tak wielu podmiotów w realizację KPPN pozwala na zintegrowanie działań skierowanych na zapobieganie zjawisku narkomanii Polsce.

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 77 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele KPPN: Profilaktyka Profilaktyka Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna Ograniczenie podaży Ograniczenie podaży Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa Badania i monitoring Badania i monitoring

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 88 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (na lata 2014 – 2020) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (na lata 2014 – 2020) http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/krajowy-program- przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/ http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/krajowy-program- przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/ http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/krajowy-program- przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/ http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/krajowy-program- przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 99 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Działania profilaktyczne Działania profilaktyczne Działania interwencyjne Działania interwencyjne Działania wspierające –strategie terapeutyczne Działania wspierające –strategie terapeutyczne Działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do sprawców Działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do sprawców

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1010 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele Programu: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy; zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy; zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1111 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Aktualny program obowiązuje na lata 2011 – 2015 Aktualny program obowiązuje na lata 2011 – 2015 http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka- psychiatryczna/narodowy-program-ochrony-zdrowia- psychicznego http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka- psychiatryczna/narodowy-program-ochrony-zdrowia- psychicznego http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka- psychiatryczna/narodowy-program-ochrony-zdrowia- psychicznego http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka- psychiatryczna/narodowy-program-ochrony-zdrowia- psychicznego Czyt. wywiad w „Newsweeku” z 22.12.2014 – 04.01.2015 Czyt. wywiad w „Newsweeku” z 22.12.2014 – 04.01.2015

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1212 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany przez ministrów: zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego, sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. W jego realizację włącza się także Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy wszystkich szczebli oraz organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, Kościoły.

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1313 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele Programu: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1414 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Zero tolerancji dla przemocy w szkole Bezpieczna i przyjazna szkoła http://www.men.gov.pl/index.php/1263- program-bezpieczna-i-przyjazna-szkola-na-latach- 2014-2016-przyjety-przez-rade-ministrow

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1515 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele Programu: poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole; poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole; zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły; zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły; zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji; zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji; zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów; zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów;

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1616 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele Programu: indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole; indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole; wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej; wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej; ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm). ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm). przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport 2015-03-30

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1717 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni (na lata 2011 – 2016) Działania o charakterze prawno-organizacyjnym, technicznym i edukacyjnym, których celem jest zwiększenie zdolności do zapobiegania i zwalczania zagrożeń ze strony cyberprzestrzeni. http://www.cert.gov.pl/ CERT (Computer Emergency Response Team) CERT (Computer Emergency Response Team) htt p://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/polityka-ochrony- cyber/639,Polityka-Ochrony-Cyberprzestrzeni-Rzeczypospolitej- Polskiej.html htt p://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/polityka-ochrony- cyber/639,Polityka-Ochrony-Cyberprzestrzeni-Rzeczypospolitej- Polskiej.html

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1818 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele Programu: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, w tym teleinformatycznej infrastruktury krytycznej państwa. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, w tym teleinformatycznej infrastruktury krytycznej państwa. Zmniejszenie skutków naruszeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Zmniejszenie skutków naruszeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Zdefiniowanie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ochronę cyberprzestrzeni. Zdefiniowanie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ochronę cyberprzestrzeni.

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1919 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele Programu: Stworzenie i realizacja spójnego dla wszystkich podmiotów administracji publicznej systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni oraz ustanowienie wytycznych w tym zakresie dla podmiotów niepublicznych. Stworzenie i realizacja spójnego dla wszystkich podmiotów administracji publicznej systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni oraz ustanowienie wytycznych w tym zakresie dla podmiotów niepublicznych. Stworzenie trwałego systemu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę cyberprzestrzeni oraz przedsiębiorcami, dostarczającymi usługi w cyberprzestrzeni i operatorami teleinformatycznej infrastruktury krytycznej. Stworzenie trwałego systemu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę cyberprzestrzeni oraz przedsiębiorcami, dostarczającymi usługi w cyberprzestrzeni i operatorami teleinformatycznej infrastruktury krytycznej. Zwiększenie świadomości użytkowników w zakresie metod i środków bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zwiększenie świadomości użytkowników w zakresie metod i środków bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 2015-03-30

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2020 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Razem Bezpieczniej „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/a ktualnosci/146,Poradniki-z-zakresu- bezpieczenstwa.html http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/a ktualnosci/146,Poradniki-z-zakresu- bezpieczenstwa.html http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/a ktualnosci/146,Poradniki-z-zakresu- bezpieczenstwa.html http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/a ktualnosci/146,Poradniki-z-zakresu- bezpieczenstwa.html

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2121 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Razem Bezpieczniej Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2222 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele Programu: Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2323 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2014-2020 Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2424 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Cele Programu Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2525 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2015-03-30 PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google