Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP."— Zapis prezentacji:

1 Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP

2 Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej  Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę hermeneutyczną uznaje się Pismo Święte jako w pełni wystarczającą i nieomylną normę poznania, wiary i posłuszeństwa.

3 Wiązanie wiary z życiem  Dialog pomiędzy różnymi rodzajami wiedzy, podkreślając podmiotowość każdego ucznia i wiążąc wiarę z życiem nierozerwalnie

4 Treści Podstawy Programowej - SP  Podstawowe wiadomości dotyczące Boga- Ojca i Bożego stworzenia.  Podstawowe wiadomości dotyczące Jezusa Chrystusa, jego misji i przykładu życia.  Biblia – Stary i Nowy Testament jako Księga święta.  Istota i rodzaje modlitwy.  Zasady uczestnictwa w nabożeństwie.

5  Święta kościelne i ich znaczenie.  Dekalog – wartości religijne i etyczne w życiu człowieka.  Godność i odpowiedzialność człowieka w świetle Ewangelii.  Uczeń w środowisku szkoły, grupy koleżeńskiej i rodziny

6 Treści Podstawy Programowej – Gimn.  Osoba Ducha Świętego i Jego działania w świecie.  Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa.  Grzech i jego skutki. Odkupienie w Chrystusie.  Królestwo Boże i życie w Jego chwale.  Autorytet Pisma Świętego jako normy życia i źródła wartości moralno-etycznych.  Biblijne wzorce osobowe inspiracją dla wierzących.

7  Osobiste świadectwa wiary.  Wartości moralne wyzwaniem dla chrześcijan.  Problemy i pytania egzystencjalne, odkrywanie świata wartości w świetle nauczania Ewangelii.  Zachowania prospołeczne związane z otwarciem się na drugiego człowieka w świecie, pomoc drugiemu człowiekowi, zachowania społecznie akceptowane,  Podstawowe problemy okresu adolescencji.

8 Treści Podstawy Programowej – Ponadgimn.  Nauka o Biblii – zasada sola scriptura, inspiracja, autorzy, formowanie się kanonu ST i NT, przekłady Biblii, materiały do pracy z Biblią.  Dzieło Ducha Świętego.  Zasady wiary – antropologia biblijna, grzech, zbawienie.  Charakterystyka poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu.  Natura i dzieło Kościoła oraz Jego ustanowienia /Chrzest i Wieczerza Pańska/.

9  Zagadnienia z zakresu historii, organizacji i obowiązków oraz przywilejów członków Kościoła zielonoświątkowego.  Apologetyka – pytania o prawdy wiary.  Geografia biblijna.  Dzieje ludów biblijnych.  Życie religijne Żydów.

10  Świat wartości w świetle nauczania Ewangelii.  Chrześcijanin wobec konfliktów i trudności.  Człowiek wobec życia – zagadnienia etyczne, wartość życia w miłości.  Zagadnienie rodziny.  Zagadnienia i pytania egzystencjalne.

11 Programy nauczania – wiek przedszkolny  Wydawnictwo: Misja Pokoleń wiek wiek wiek wiek 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat

12 Programy nauczania – okres wczesnoszkolny Misja Pokoleń Misja Pokoleń  Kl. I - „Boże cuda”.  Kl. II - „Boże przebaczenie”.  Kl. III - „Początki”. BSM – Edukacja Biblijna BSM – Edukacja Biblijna  1. Kl. I - „Poznanie Boga”.  2. Kl. II - „Od poznania Boga do posłuszeństwa”.  3. Kl. III - „Na co dzień z Bogiem”.

13 Nowy program nauczania wydany przez SK kl. 0 i I SP   Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia dla ucznia noszą tytuł: „I ja będę Bożym bohaterem”   Podręcznik ze scenariuszami lekcji oraz ćwiczenia dla ucznia można zakupić poprzez księgarnię internetową: http://ksiegarnia.te- em.com.pl/?pl_7-9-lat.-nowe- podreczniki-wsts,42 http://ksiegarnia.te- em.com.pl/?pl_7-9-lat.-nowe- podreczniki-wsts,42

14 Programy nauczania – SP kl. IV-VI Misja Pokoleń - tłumaczenia  Kl. IV - „Bóg działa”.  Kl. V - „Królowie i prorocy”.  Kl. VI - „Bóg powołuje”. Misja Pokoleń – A. Kuźnik  Kl. IV -„Izrael jak rozdarty płaszcz”; „Królestwo Boże wśród nas”.  Kl. V - „Izrael. Czas upadku i niewoli”; „Jezus Panem życia i śmierci”.

15 Programy nauczania – SP kl. IV-VI BSM – Edukacja Biblijna BSM – Edukacja Biblijna  KL IV - N. Kłapa „Prowadzeni przez Boga”.  Kl. V - N. Kłapa „Obdarowani przez Boga”.  Kl. VI - N. Kłapa „Używani przez Boga”.

16 Programy nauczania – gimnazjum Misja Pokoleń - tłumaczenia Misja Pokoleń - tłumaczenia  Kl. I - „Blisko z Bogiem”.  Kl. II - „Chrystus we mnie”.  Kl. III – „Dałeś mi Słowo”.

17 Programy nauczania – gimnazjum Wydawnictwo TE-EM. WST - Pod. Kier. Elżbiety Bednarz  Kl. I - „Ja i Bóg na co dzień”.  Kl. II - „Ja i Bóg w działaniu”.  Kl. III - „Ja i Bóg a wyzwania współczesnego świata”.

18 Programy nauczania – szkoły ponadgimnazjalne Wydawnictwo TE-EM. WST Wydawnictwo TE-EM. WST E. Bednarz, R Tomaszewski. E. Bednarz, R Tomaszewski.  Kl. I - „Zielone Światło. Pismo Święte, Kościół i świat wartości młodego człowieka”.  Kl. II -, „Zielone Światło. Księgi Biblii, Duch Święty i Chrzest wiary oraz zagadnienia etyczne”.  Kl. III - „Zielone Światło. Dzieje ludów biblijnych, apologetyka oraz zagadnienie rodziny i pytania o życie”.

19 Program o tematyce niepełnosprawności  „Scenariusze lekcji biblijnych o tematyce niepełnosprawności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Bednarz,  Warszawskie Seminarium Teologiczne. Warszawa 2009.

20 Podręczniki dla nauczycieli  Bednarz E., „Przewodnik metodyczny dla nauczycieli katechetów”, WST Warszawa 2011.  Bednarz E., „Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego”, WST Warszawa 2006.

21  Dr Elżbieta Bednarz – dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w RP  www.katechetyka.pl www.katechetyka.pl  ebed63@o2.pl ebed63@o2.pl  Dyrektor Specjalizacji: Pedagogika religii z etyką w WSTS  www.wst.edu.pl www.wst.edu.pl


Pobierz ppt "Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google