Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALIZACJA I BUDOWA LĄDOWYCH FERM WIATROWYCH Materiał na konferencję,,Chronić Chronione” TORUŃ 12 sierpnia 2014 r. Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALIZACJA I BUDOWA LĄDOWYCH FERM WIATROWYCH Materiał na konferencję,,Chronić Chronione” TORUŃ 12 sierpnia 2014 r. Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA."— Zapis prezentacji:

1 LOKALIZACJA I BUDOWA LĄDOWYCH FERM WIATROWYCH Materiał na konferencję,,Chronić Chronione” TORUŃ 12 sierpnia 2014 r. Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r.

2 Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r.

3 Cel główny kontroli Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r. Celem kontroli była ocena przestrzegania przez właściwe organy administracji publicznej ograniczeń związanych z lokalizacją i budową lądowych farm wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem respektowania zasad zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia uciążliwości lądowych farm wiatrowych dla mieszkańców.

4 Ocena Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce

5 Wyniki kontroli Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r. Właściwe organy administracji publicznej nie w pełni przestrzegały ograniczeń związanych z lokalizacją i budową tego rodzaju elektrowni: Władze gmin decydowały o lokalizacji farm wiatrowych ignorując społeczne sprzeciwy. Elektrownie wiatrowe lokalizowane były na terenach stanowiących własność osób pełniące funkcje w organach gmin lub zatrudnione w gminach, na których ziemi farmy powstały. Zgody organów gmin na lokalizację elektrowni wiatrowych zostały w większości przypadków uzależnione od sfinansowania przez inwestorów dokumentacji planistycznej lub przekazania na rzecz gminy darowizn.

6 Wyniki kontroli Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r. Brak szczegółowych przepisów prawa regulujących zagadnienia dotyczące elektrowni wiatrowych, w tym : Przepisów dotyczących bezpiecznego usytuowania elektrowni wiatrowych. Norm określających potencjalne zagrożenia, takie jak oddziaływanie infradźwięków oraz efektów stroboskopowych. Określenia organów odpowiedzialnych za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. Zdefiniowania pojęcia,,elektrowni wiatrowych” w przepisach prawa.

7 Wyniki kontroli Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r. Jednoznaczności przepisów dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach i gruntach podlegających ochronie: Możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach poszczególnych form ochrony przyrody o istotnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Możliwość budowy farm wiatrowych na gruntach rolnych o najwyższych klasach bonitacyjnych (I-III) bez uzyskania uprzedniej zgody ministra na zmianę ich przeznaczenia, jeżeli zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia nie przekraczał 0,5 ha. Rozbieżności w interpretacji kwestii zgodności obszarowej terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych, pomiędzy decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach (wydawanymi przez gminy), a pozwoleniami na budowę (wydawanymi przez starostę).

8 Uwagi i wnioski Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r. Uwzględniając przedstawione w raporcie wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na konieczność podjęcia działań w zakresie: sposobu finansowania dokumentacji planistycznej gmin związanych z budową elektrowni wiatrowych, opracowania jednolitej metodologii pomiaru emisji hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe, skutecznego ograniczenia możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych na obszarach przyrodniczo chronionych, respektowania odpowiedzialności z powodu niewyłączenia się radnego z głosowania w sprawie dotyczącej jego interesu prawnego, ustalenia podstawy prawnej dopuszczającej do użytkowania elektrownię wiatrową objęcia nadzorem technicznym eksploatacji turbin wiatrowych.

9 Dziękuję za uwagę Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl Toruń, 12.08.2014 r.


Pobierz ppt "LOKALIZACJA I BUDOWA LĄDOWYCH FERM WIATROWYCH Materiał na konferencję,,Chronić Chronione” TORUŃ 12 sierpnia 2014 r. Departament Infrastruktury NAJWYŻSZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google