Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin próbny w gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin próbny w gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin próbny w gimnazjum
2014/2015 Wyniki

2 Język polski Arkusz z języka polskiego obejmował:
Zadania zamknięte – 22 pkt. Zadania otwarte – 2 pkt. Rozprawka – 10pkt. Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

3 Średnia szkoły przeliczona na ocenę – 3,1
Klasa Zadania zamknięte Zadania otwarte Rozprawka średnia klasy średnia ocen 3a 84% 69% 40% 66% 3,3 3b 73% 37% 42% 62% 2,9 3c 54% 43% 63% 3,0 3d 72% 50% 44% Średnia szkoły przeliczona na ocenę – 3,1 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

4 Język polski Wnioski: doskonalić umiejętność redagowania rozprawki
zachęcać do czytania lektur uświadomić konieczność podejmowania próby napisania dłuższej formy literackiej Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

5 uwrażliwiać na konieczność przestrzegania zaleconego limitu miejsca przeznaczonego na pracę literacką zwracać uwagę na konieczność pisania pracy stylistycznej zgodnie z tematem zwracać uwagę na dbałość o zasady ortograficzne i interpunkcyjne uświadomić konieczność posługiwania się językiem literackim podczas pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych

6 zwiększyć ilość ćwiczeń związanych z analizą tekstu oraz doszukiwać się jego kontekstów
wzbogacać lekcję o zdania skonstruowane na zasadzie „prawda/fałsz” powtórzyć podstawowe wiadomości gramatyczne utrwalić wiadomości o typach narracji i ich funkcji w utworze ćwiczyć umiejętność odczytywania metaforycznych znaczeń podanych związków wyrazowych wzbogacać wiedzę literacką uczniów, a także ćwiczyć umiejętności funkcjonalnego jej zastosowania w realizacji tematów nawiązujących do literatury

7 Historia i W.O.S III d 53,8 % 16,1 III a III b III c
Liczba uzyskanych punktów w % 57,6 % 51,7 48,75 % 53,8 % Średnia uzyskanych punktów 17,3 15,52 14,6 16,1 średnia szkoły – 52,96% Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

8 Historia i WOS Wnioski:
Największą trudność sprawiła uczniom chronologia – umiejscowienie wydarzenia w porządku chronologicznym Style architektoniczne (ich cechy charakterystyczne) Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

9 Uczniowie poprawnie wykonali zadania dotyczące
Powstania styczniowego Analizy mapy historycznej

10 Wnioski do dalszej pracy :
Przypomnienie dat od starożytności do I wojny światowej Podział na epoki historyczne Analiza źródeł statystycznych i drzew genealogicznych Przypomnienie stylów architektonicznych

11 Język angielski Średnia szkoły – 23,5 pkt co daje 58,5 %
Max. l. pkt. – 40 Kl. 3a 24,6 pkt. Kl. 3b 23 pkt Kl. 3c 21,7 pkt. Kl. 3d 24,7 pkt.

12 Egzamin obejmował następujące części :
rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość funkcji językowych znajomość środków językowych

13 Największą trudność sprawiły uczniom zadania z zakresu znajomości funkcji językowych oraz ćwiczenie z zakresu rozumienia ze słuchu. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami z zakresu zrozumienia tekstów pisanych.

14 Wnioski : Przypomnienie przed egzaminem jak najwięcej zwrotów i pytań grzecznościowych, wchodzących w skład tzw. reakcji językowych (wyrażanie przyczyny, warunku, zgody, prawdopodobieństwa itp.), Podkreślenie jak ważne jest dokładne przeczytanie pytań przed przystąpieniem do słuchania tekstu, a w pytaniach wielokrotnego wyboru dokładnie przeczytanie wszystkich opcji odpowiedzi

15 Zwrócenie uwagi, by uczniowie podczas zadań na rozumienie ze słuchu przy przegapieniu odpowiedzi na jedno z pytań, nie zatrzymywali się na pytaniu, bo mogą im umknąć odpowiedzi na kolejne pytania. Powtórzenie form czasowników nieregularnych Przećwiczenie zadań na formułowanie krótkich wypowiedzi Wprowadzanie ćwiczeń opartych na tworzeniu własnego tekstu

16 Matematyka Max. l. pkt. – 30 Średnia szkoły 11,6 pkt co daje 38,75%
Kl. 3a 13,5 pkt = 45% Kl. 3b 9,7 pkt = 32% Kl. 3c 12,2 pkt = 41% Kl.3d 11,1pkt = 37%. Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

17 Matematyka Wnioski: Najlepiej uczniowie rozwiązywali zadanie z odczytywaniem wiadomości z wykresu. Najwięcej problemów sprawiły zadania związane z układem równań oraz z potęgami o wykładniku całkowitym ujemnym. Uczniowie słabo poradzili sobie z zadaniem dotyczącym obliczania objętości wielościanu i kuli oraz zadaniem na dowodzenie własności trójkąta prostokątnego o kątach 300 ; 600 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

18 Matematyka Wnioski: zadbać o to, by na sprawdzianach z bieżącego materiału, znalazły się zadania różnego typu powtarzać i utrwalać wiadomości na bieżąco motywować ucznia do samodzielnego myślenia Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

19 Przedmioty przyrodnicze
Arkusz z bloku przedmiotów przyrodniczych obejmował po 6 zadań z: Biologii Fizyki Chemii oraz 7 zadań z geografii.

20 Biologia Wyniki szkoły – 60,25% kl. Kl. 3a – 63% kl. 3b – 60%
kl. 3c – 61% kl. 3d – 57% Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

21 Największym problemem dla uczniów okazało się pytanie dotyczące wskazania cech charakterystycznych stawonogów (materiał z kl. I ), ponadto pytanie dotyczące wirusa HBV oraz przyczyn chorób zakaźnych. Wnioski: należy powtórzyć wiadomości z klasy pierwszej należy usystematyzować wiadomości z kl. II i III

22 Chemia Średnia szkoły : 43, 25% Kl. 3a 42% Kl. 3b 45% Kl. 3c 42%
Kl. 3d 44% Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania obejmujące wiadomości bieżące z klasy trzeciej (wykrywanie obecności białka w serze, reakcja przyłączania ), co świadczy o niskim poziomie przygotowania się do zajęć. Najprostszym okazało się zadnie polegające na analizie wykresu rozpuszczalności. Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 22

23 Wnioski : Przypomnieć właściwości związków nieorganicznych Utrwalić wiadomości dotyczące węglowodorów i ich pochodnych

24 Geografia Średnia szkoły : 57,5 % Klasa 3a 61% 3b 58% 3c 56% 3d 55%
Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

25 Geografia Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi: rozpoznawania strefy roślinnej na podstawie opisu analizy wykresu klimatycznego Liczne błędy uczniowie popełniali w zadaniach dotyczących: obliczania długości odcinka mając podaną skale rozpoznawania państw Europy na mapie konturowej Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

26 Fizyka Średnia szkoły 50,5 % Kl. 3a 53 % 3b 53 % 3c 45 % 3d 51 %
Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

27 Fizyka Wnioski: Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem dotyczącym obliczania okresu drgań fali. Zadanie to poprawnie rozwiązało 90% piszących uczniów. Dosyć dobrze uczniowie poradzili sobie z zadaniem z elektrostatyki, dotyczącym przenoszenia ładunków elektrycznych. Było to zadanie typu prawda-fałsz. Poprawne odpowiedzi zaznaczyło 55% uczniów. Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

28 Na podobnym poziomie wypadło zadanie dotyczące wyznaczania gęstości (44% poprawnych odpowiedzi) i zadanie dotyczące oddziaływania biegunów magnetycznych (41% poprawnych odpowiedzi). Największą trudność sprawiło uczniom zadanie dotyczące energii potencjalnej i jej zmian podczas spadania ciała (33% poprawnych odpowiedzi) i zadanie dotyczące obwodów elektrycznych oraz mocy prądu (ok.32% poprawnych odpowiedzi). Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

29 Fizyka Wnioski. Należy powtórzyć treści związane z:
energią (rodzaje, przemiana jednej w drugą ) pracą i mocą prądu elektrycznego Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Egzamin próbny w gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google