Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin próbny w gimnazjum 2014/2015 Wyniki. Język polski Arkusz z języka polskiego obejmował: Zadania zamknięte – 22 pkt. Zadania otwarte – 2 pkt. Rozprawka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin próbny w gimnazjum 2014/2015 Wyniki. Język polski Arkusz z języka polskiego obejmował: Zadania zamknięte – 22 pkt. Zadania otwarte – 2 pkt. Rozprawka."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin próbny w gimnazjum 2014/2015 Wyniki

2 Język polski Arkusz z języka polskiego obejmował: Zadania zamknięte – 22 pkt. Zadania otwarte – 2 pkt. Rozprawka – 10pkt. Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 2 2015-03-30

3 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 3 KlasaZadania zamknięte Zadania otwarte Rozprawkaśrednia klasy średnia ocen 3a84%69%40%66%3,3 3b73%37%42%62%2,9 3c73%54%43%63%3,0 3d72%50%44%63%3,0 Średnia szkoły przeliczona na ocenę – 3,1

4 Język polski Wnioski: doskonalić umiejętność redagowania rozprawki zachęcać do czytania lektur uświadomić konieczność podejmowania próby napisania dłuższej formy literackiej 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 4

5 uwrażliwiać na konieczność przestrzegania zaleconego limitu miejsca przeznaczonego na pracę literacką zwracać uwagę na konieczność pisania pracy stylistycznej zgodnie z tematem zwracać uwagę na dbałość o zasady ortograficzne i interpunkcyjne uświadomić konieczność posługiwania się językiem literackim podczas pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych

6 zwiększyć ilość ćwiczeń związanych z analizą tekstu oraz doszukiwać się jego kontekstów wzbogacać lekcję o zdania skonstruowane na zasadzie „prawda/fałsz” powtórzyć podstawowe wiadomości gramatyczne utrwalić wiadomości o typach narracji i ich funkcji w utworze ćwiczyć umiejętność odczytywania metaforycznych znaczeń podanych związków wyrazowych wzbogacać wiedzę literacką uczniów, a także ćwiczyć umiejętności funkcjonalnego jej zastosowania w realizacji tematów nawiązujących do literatury

7 Historia i W.O.S 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 7 III aIII bIII c III d Liczba uzyskanych punktów w % 57,6 %51,748,75 % 53,8 % Średnia uzyskanych punktów 17,315,5214,6 16,1 średnia szkoły – 52,96%

8 Historia i WOS Wnioski: Największą trudność sprawiła uczniom chronologia – umiejscowienie wydarzenia w porządku chronologicznym Style architektoniczne (ich cechy charakterystyczne) 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 8

9 Uczniowie poprawnie wykonali zadania dotyczące Powstania styczniowego Analizy mapy historycznej

10 Wnioski do dalszej pracy : Przypomnienie dat od starożytności do I wojny światowej Podział na epoki historyczne Analiza źródeł statystycznych i drzew genealogicznych Przypomnienie stylów architektonicznych

11 Język angielski Średnia szkoły – 23,5 pkt co daje 58,5 % Max. l. pkt. – 40 Kl. 3a24,6 pkt. Kl. 3b23 pkt Kl. 3c21,7 pkt. Kl. 3d24,7 pkt.

12 Egzamin obejmował następujące części : rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość funkcji językowych znajomość środków językowych

13 Największą trudność sprawiły uczniom zadania z zakresu znajomości funkcji językowych oraz ćwiczenie z zakresu rozumienia ze słuchu. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami z zakresu zrozumienia tekstów pisanych.

14 Wnioski : Przypomnienie przed egzaminem jak najwięcej zwrotów i pytań grzecznościowych, wchodzących w skład tzw. reakcji językowych (wyrażanie przyczyny, warunku, zgody, prawdopodobieństwa itp.), Podkreślenie jak ważne jest dokładne przeczytanie pytań przed przystąpieniem do słuchania tekstu, a w pytaniach wielokrotnego wyboru dokładnie przeczytanie wszystkich opcji odpowiedzi

15 Zwrócenie uwagi, by uczniowie podczas zadań na rozumienie ze słuchu przy przegapieniu odpowiedzi na jedno z pytań, nie zatrzymywali się na pytaniu, bo mogą im umknąć odpowiedzi na kolejne pytania. Powtórzenie form czasowników nieregularnych Przećwiczenie zadań na formułowanie krótkich wypowiedzi Wprowadzanie ćwiczeń opartych na tworzeniu własnego tekstu

16 Matematyka Max. l. pkt. – 30 Średnia szkoły 11,6 pkt co daje 38,75% Kl. 3a13,5 pkt = 45% Kl. 3b9,7 pkt = 32% Kl. 3c12,2 pkt = 41% Kl.3d11,1pkt = 37%. 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 16

17 Matematyka Wnioski: Najlepiej uczniowie rozwiązywali zadanie z odczytywaniem wiadomości z wykresu. Najwięcej problemów sprawiły zadania związane z układem równań oraz z potęgami o wykładniku całkowitym ujemnym. Uczniowie słabo poradzili sobie z zadaniem dotyczącym obliczania objętości wielościanu i kuli oraz zadaniem na dowodzenie własności trójkąta prostokątnego o kątach 30 0 ; 60 0 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 17

18 Matematyka Wnioski: zadbać o to, by na sprawdzianach z bieżącego materiału, znalazły się zadania różnego typu powtarzać i utrwalać wiadomości na bieżąco motywować ucznia do samodzielnego myślenia 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 18

19 Przedmioty przyrodnicze Arkusz z bloku przedmiotów przyrodniczych obejmował po 6 zadań z: Biologii Fizyki Chemii oraz 7 zadań z geografii.

20 Biologia Wyniki szkoły – 60,25% kl. Kl. 3a – 63% kl. 3b – 60% kl. 3c – 61% kl. 3d – 57% 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 20

21 Największym problemem dla uczniów okazało się pytanie dotyczące wskazania cech charakterystycznych stawonogów (materiał z kl. I ), ponadto pytanie dotyczące wirusa HBV oraz przyczyn chorób zakaźnych. Wnioski: należy powtórzyć wiadomości z klasy pierwszej należy usystematyzować wiadomości z kl. II i III

22 Chemia 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 22 Średnia szkoły : 43, 25% Kl. 3a 42% Kl. 3b 45% Kl. 3c 42% Kl. 3d 44% Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania obejmujące wiadomości bieżące z klasy trzeciej (wykrywanie obecności białka w serze, reakcja przyłączania ), co świadczy o niskim poziomie przygotowania się do zajęć. Najprostszym okazało się zadnie polegające na analizie wykresu rozpuszczalności.

23 Wnioski : Przypomnieć właściwości związków nieorganicznych Utrwalić wiadomości dotyczące węglowodorów i ich pochodnych

24 Geografia 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 24 Średnia szkoły : 57,5 % Klasa 3a 61% 3b 58% 3c 56% 3d 55%

25 Geografia Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi: rozpoznawania strefy roślinnej na podstawie opisu analizy wykresu klimatycznego Liczne błędy uczniowie popełniali w zadaniach dotyczących: obliczania długości odcinka mając podaną skale rozpoznawania państw Europy na mapie konturowej 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 25

26 Fizyka 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 26 Średnia szkoły 50,5 % Kl. 3a 53 % 3b 53 % 3c 45 % 3d 51 %

27 Fizyka Wnioski: Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem dotyczącym obliczania okresu drgań fali. Zadanie to poprawnie rozwiązało 90% piszących uczniów. Dosyć dobrze uczniowie poradzili sobie z zadaniem z elektrostatyki, dotyczącym przenoszenia ładunków elektrycznych. Było to zadanie typu prawda-fałsz. Poprawne odpowiedzi zaznaczyło 55% uczniów. 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 27

28 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 28 Na podobnym poziomie wypadło zadanie dotyczące wyznaczania gęstości (44% poprawnych odpowiedzi) i zadanie dotyczące oddziaływania biegunów magnetycznych (41% poprawnych odpowiedzi). Największą trudność sprawiło uczniom zadanie dotyczące energii potencjalnej i jej zmian podczas spadania ciała (33% poprawnych odpowiedzi) i zadanie dotyczące obwodów elektrycznych oraz mocy prądu (ok.32% poprawnych odpowiedzi).

29 Fizyka Wnioski. Należy powtórzyć treści związane z: energią (rodzaje, przemiana jednej w drugą ) pracą i mocą prądu elektrycznego 2015-03-30 Egzamin próbny w Gimnazjum nr 6 - wyniki 29

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Egzamin próbny w gimnazjum 2014/2015 Wyniki. Język polski Arkusz z języka polskiego obejmował: Zadania zamknięte – 22 pkt. Zadania otwarte – 2 pkt. Rozprawka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google