Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstytucja 3 Maja W 223 rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstytucja 3 Maja W 223 rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej."— Zapis prezentacji:

1 Konstytucja 3 Maja W 223 rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej

2 Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Konstytucja 3 Maja - karta tytułowa 2

3 Uchwalona na Sejmie Czteroletnim (1788 – 1792) w roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Piotr Norblin, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 3

4 Pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku (Rosja, Prusy, Austria) - po konfederacji barskiej
Drugi rozbiór Polski w 1793 roku (Rosja, Prusy) – po konfederacji targowickiej Trzeci rozbiór Polski w 1795 roku (Rosja, Prusy, Austria) – po insurekcji kościuszkowskiej Stanisław August z niepokojem podtrzymuje tu swoją koronę, która ćwierć wieku później została mu ostatecznie odebrana Jean-Michel Moreau Kołacz królewski – Alegoria I rozbioru Polski 4

5 Konstytucję 3 Maja ustanowiono prawie w dwadzieścia lat po
pierwszym rozbiorze Polski, w warunkach narastającego zagrożenia niepodległego bytu Rzeczpospolitej.

6 oświeconych warstwach narodu, wśród znacznej części szlachty i
Po I rozbiorze w oświeconych warstwach narodu, wśród znacznej części szlachty i mieszczaństwa, w pełni dojrzało przeświadczenie, że ratunkiem dla suwerenności Państwa Polskiego może być tylko jego zasadnicza reforma. Piotr Norblin, Magnat i jego klienci

7 Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach
Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król wraz ze Strażą Praw) i sądowniczą. Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja

8 Król– monarchia dziedziczna
Władza wykonawcza: Król– monarchia dziedziczna Straż Praw w składzie: ministrowie: policji, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, wojny i skarbu oraz prymas jako przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej, a także (bez prawa głosu) – następca tronu, marszałek sejmu i dwóch sekretarzy. Marcello Bacciarelli, Stanisław August Poniatowski

9 Piotr Norblin, Bójka szlachty na sejmiku
Konstytucja zniosła liberum veto, konfederacje, skonfederowane sejmy oraz likwidowała nadmierny wpływ sejmików ziemskich.

10 Armia miała wzrosnąć do 100 tys. żołnierzy.
Stałe podatki 10% dla szlachty 20% dla duchowieństwa. Wojska polskie i saskie 1732

11 „Miasta Nasze Królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej”:
Prawo do bezpieczeństwa osobistego (neminem captivabimus nisi iure victum), Prawo do posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji państwowej, Prawo nabywania szlachectwa. Jan Dekert, przywódca mieszczaństwa warszawskiego

12 Twórcy Konstytucji

13 Stanisław August Poniatowski
Stanisław Małachowski

14 Hugo Kołłątaj Stanisław Kostka Potocki

15 Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1971 roku

16 Jan Matejko, Rejtan Jan Matejko, Rejtan Konstytucja została obalona przez konfederację targowicką popieraną przez Rosję, w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku.

17 Święto Narodowe 3 Maja Święto Narodowe 3 Maja 17

18

19 Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica uchwalenia Konstytucji stała się świętem narodowym. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku. Defilada przed Pałacem Saskim w Warszawie - siedzibą Sztabu Głównego z okazji Święta 3 Maja, 1933 r.

20 Władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Gdańsk. Manifestacja 3 maja1981 roku Gdańsk. Manifestacja 3 maja 1981 roku 20

21 Święto 3 Maja w Hajnówce Święto 3 Maja w Hajnówce 21

22 W międzywojennej Hajnówce świętowanie rozpoczynał przemarsz orkiestr
W międzywojennej Hajnówce świętowanie rozpoczynał przemarsz orkiestr. Orkiestra PSPD przechodziła kilkakrotnie ulicami miasta. Trasa pochodu prowadziła ulicami Piłsudskiego, Batorego, Lipową na Plac Rzerwisty. W międzywojennej Hajnówce świętowanie rozpoczynał przemarsz orkiestr. Orkiestra PSPD przechodziła kilkakrotnie ulicami miasta. Trasa pochodu prowadziła ulicami Piłsudskiego, Batorego, Lipową na Plac Rezerwisty.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Dziękujemy za uwagę Alla Gryc Urszula Patyk Dziękujemy za uwagę
34


Pobierz ppt "Konstytucja 3 Maja W 223 rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google