Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływania intramolekularne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływania intramolekularne"— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływania intramolekularne
Wiązanie jonowe Wiązanie kowalencyjne Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane Wiązanie koordynacyjne ? Oddziaływania intermolekularne

2 Właściwości elektryczne cząsteczek

3 Moment dipolowy

4 Moment dipolowy Polaryzacja Dielekryk – ośrodek polaryzowalny i nieprzewodzący Ferrodielektryk – substancja o trwałej polaryzacji

5 Trwały moment dipolowy
Elektroujemność Paulinga Elektroujemność Mullikena powinowactwo elektronowe

6 Trwały moment dipolowy
Sumaryczny moment dipolowy cząsteczki Średni moment dipolowy substancji

7 Indukowany moment dipolowy
 - polaryzowalność,  - hiperpolaryzowalność Objętość polarnościowa Polaryzowalnosc i hiperpolaryzowalnosc Polaryzacja - orientacyjna - odkształceniowa - elektronowa

8 Równanie Debye’a Równanie Clausiusa-Mossottiego

9

10 Prawo Snelliusa Równanie Clausiusa-Mossottiego Pojemność kondensatora płaskiego

11 Dyspersja wsp. załamania pol. molowej przewodności

12 Światło monochromatyczne spójne spolaryzowane liniowo, kołowo Skręcalność optyczna Dyspersja skręcalności optycznej Dichroizm kołowy

13 Energia potencjalna oddziaływań międzycząsteczkowych
dwa jony (250 kJ/mol) jon-dipol (15 kJ/mol) jon-dipol indukowany dipol-dipol (siły Keesoma) dipol-dipol indukowany

14 Energia potencjalna oddziaływań międzycząsteczkowych
dipol ind - dipol ind. (siły Londona) siły Borna

15 Energia potencjalna oddziaływań międzycząsteczkowych
dipol ind - dipol ind. (siły Londona) siły Borna potencjał Mie potencjał Lennarda-Jonesa

16 Oddziaływania multipoli
monopol – jon dipol kwadrupol oktupol

17 Wiązanie wodorowe – klastery wody

18 Właściwości magnetyczne cząsteczek
Namagnesowanie Polaryzacja objętościowa podatność magnetyczna molowa podatność magnetyczna

19  - magnesowalność cząsteczek m - trwały moment magnetyczny
diamagnetyki paramagnetyki ferromagnetyki  - magnesowalność cząsteczek m - trwały moment magnetyczny objętościowa podatność magnetyczna Manesowalnosc cząsteczek, Trwały moment magnetyczny prawo Curie

20 ferromagnetyk temperatura Curie antyferromagnetyk temperatura Nèela


Pobierz ppt "Oddziaływania intramolekularne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google