Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływania intramolekularne  Wiązanie jonowe  Wiązanie kowalencyjne  Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane  Wiązanie koordynacyjne ? Oddziaływania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływania intramolekularne  Wiązanie jonowe  Wiązanie kowalencyjne  Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane  Wiązanie koordynacyjne ? Oddziaływania."— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływania intramolekularne  Wiązanie jonowe  Wiązanie kowalencyjne  Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane  Wiązanie koordynacyjne ? Oddziaływania intermolekularne

2 Właściwości elektryczne cząsteczek

3 Moment dipolowy

4 Polaryzacja Dielekryk – ośrodek polaryzowalny i nieprzewodzący Ferrodielektryk – substancja o trwałej polaryzacji

5 Trwały moment dipolowy Elektroujemność Paulinga Elektroujemność Mullikena powinowactwo elektronowe

6 Sumaryczny moment dipolowy cząsteczki Średni moment dipolowy substancji Trwały moment dipolowy

7 Indukowany moment dipolowy Objętość polarnościowa Polaryzacja- orientacyjna - odkształceniowa - elektronowa  - polaryzowalność,  - hiperpolaryzowalność

8 Równanie Debye’a Równanie Clausiusa-Mossottiego

9

10 Pojemność kondensatora płaskiego Równanie Clausiusa-Mossottiego Prawo Snelliusa

11 Dyspersja wsp. załamania pol. molowej przewodności

12 Światło monochromatyczne spójne spolaryzowane liniowo, kołowo Dyspersja skręcalności optycznej Dichroizm kołowy Skręcalność optyczna

13 Energia potencjalna oddziaływań międzycząsteczkowych dwa jony (250 kJ/mol) jon-dipol (15 kJ/mol) jon-dipol indukowany dipol-dipol (siły Keesoma) dipol-dipol indukowany

14 Energia potencjalna oddziaływań międzycząsteczkowych dipol ind - dipol ind. (siły Londona) siły Borna

15 Energia potencjalna oddziaływań międzycząsteczkowych dipol ind - dipol ind. (siły Londona) siły Borna potencjał Mie potencjał Lennarda-Jonesa

16 Oddziaływania multipoli monopol – jon dipol kwadrupol oktupol

17 Wiązanie wodorowe – klastery wody

18 Właściwości magnetyczne cząsteczek Polaryzacja Namagnesowanie objętościowa podatność magnetyczna molowa podatność magnetyczna

19 diamagnetyki paramagnetyki ferromagnetyki prawo Curie  - magnesowalność cząsteczek m - trwały moment magnetyczny objętościowa podatność magnetyczna

20 ferromagnetyk antyferromagnetyk temperatura Curie temperatura Nèela


Pobierz ppt "Oddziaływania intramolekularne  Wiązanie jonowe  Wiązanie kowalencyjne  Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane  Wiązanie koordynacyjne ? Oddziaływania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google