Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja raportu ABSL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja raportu ABSL"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja raportu ABSL
Sektor IT w Łodzi

2 CEL Raport zamówiony przez UMŁ Cel: analiza rozwoju rynku IT
Identyfikacja brakujących kompetencji Rozpoznanie barier funkcjonowania firm IT na rynku Łódzkim Identyfikacja pól współpracy firm IT, szkół wyższych i władz lokalnych Rozpoznanie kluczowych technologii na łódzkim rynki IT Ocena pozycji łódzkich firm na rynku krajowym i międzynarodowym oraz ich potencjału w zakresie innowacyjnych rozwiązań Ocena finansowych efektów funkcjonowania sektora IT dla rozwoju miasta

3 Metody Badanie przeprowadzono w październiku i listopadzie Wykonano je na podstawie: Ankiet wśród studentów Ankiet wśród firm Wywiady pogłębione Analizę oferty programowej wyższych uczelni oraz pozostałej oferty szkoleniowej Analizę sprawozdań finansowych firm IT Kwerendę raportów bieżących i okresowych firm z GPW Kwerendę ofert pracy Kwerendę obejmującą strony internetowe poszczególnych firm Przegląd internetowych baz adresowych (zestawienie firm)

4 Reprezentatywność W ankiecie wzięło Badanie przedsiębiorstw:
311 studentów kierunków informatycznych Zwrócono się do 73 firm IT, jednak udział wzięło tylko 21 Badanie przedsiębiorstw: profil poszukiwanego pracownika technologie kluczowe Wywiady pogłębione objęły informatorów z: firm rekrutujących władz lokalnych wyższych uczelni

5 Reprezentatywność Za przedsiębiorstwo informatyczne uznano firmę zatrudniającą powyżej 9 osób, której profilem działalności jest: produkcja oprogramowania integracja systemów lub oprogramowania firmy internetowe pozostałe usługi dla biznesu (BPO/ITO oraz SSC) obsługa procesów IT (m.in. w ramach call centres, contact centres) Wykluczono firmy zajmujące się tylko produkcją sprzętu, handlem i dystrybucją, usługami informatycznymi i telekomunikacyjnymi dla odbiorców indywidualnych

6 Podstawowe informacje na temat łódzkiego sektora IT
Zidentyfikowano 82 firmy (zgodnie z założeniami) Firmy te zatrudniały 6,5 tys. osób, przy czym 4,5 tys. było zatrudnionych w działalnościach związanych z IT Wg. danych GUS zatrudnienie w sekcji PKD „Informacja i komunikacja” w czerwcu 2011 – 4,2 Dla porównania Miasto Liczba pracujących (w tys.) Łódź 4,2 Warszawa 95,2 Kraków 11,0 Wrocław 6,9 Poznań 6,4

7 Profil liczby zatrudnionych
Największa firma zatrudnia 13 % ogółu pracujących w IT Trzy największe ok. ¼ 14 firm zatrudnia powyżej 100 osób, co daje 2/3 ogółu wszystkich zatrudnionych w IT Wielkość firmy Liczba firm Zatrudnienie w działalności IT (tys.) 100 i więcej 14 2,6 50-100 10 0,5 (?) 10-50 58 1,0 Razem 82 4,1

8 Struktura firm wg. własności
Udział firm zagranicznych w zatrudnieniu w Łodzi jest wyższy od średniej krajowej Zatrudnionych jest w nich ponad 50% ogółu zatrudnionych (dla Krakowa 1/3) Pochodzenie kapitału 100 i więcej 50-100 10-50 Razem Zagraniczne 9 6 8 24 Krajowe 5 4 50 58 14 10 82 Pochodzenie kapitału 100 i więcej 50-100 10-50 Suma końcowa Zagraniczne 57% 63% 17% 50% Krajowe 43% 37% 83%

9 Potencjał aglomeracji
Ośrodek Liczba firm IT Liczba firm IT / 10tys ludności Liczba firm IT / 1000 firm Łódź 1639 22 19 Kraków 3050 40 26 Warszawa 12502 73 36 Poznań 2821 51 29 Wrocław 3001 47 30 Trójmiasto 2519 34 23 Konurbacja katowicka 3182 17

10 Profil działalności łódzkich firm
Rodzaj działalności Udział działalności według liczby firm Usługi informatyczne (poza ITO) w tym 72% - integracja systemów 6% - rozwój oprogramowania 16% - dostarczanie usług internetowych 7% - projektowanie rozwiązań internetowych - pozostałe usługi informatyczne 36% ITO 10% Usługi pokrewne, w tym: 18% - teleinformatyczne szkoleniowe 4% pozostałe Razem 100%

11 Popyt na informatyków W najbliższym czasie (krótko i długoterminowe prognozy) w zakresie kierunków technicznych, największe zapotrzebowanie będzie w Polsce na specjalistów z dziedziny informatyki. Popyt w Łodzi na informatyków jest bardzo duży, niestety rynek jest relatywnie płytki Ofert pracy jest 5-krotnie mniej niż w Warszawie i dwukrotnie mniej niż w Krakowie przy czym w warszawie jest zatrudnionych 20 razy więcej osób a w Krakowie 2,5 razy więcej

12 Profil potencjalnego pracownika na rynku pracy
Na podstawie ofert pracy i ankiety skierowanej do firm: Znajomość języka programowania C++ i Java .NET J2SE, J2ME i J2EE JavaScript MySQL, MS SQL, Oracle SQL, PostgreSQL (więc prawie każda sensowna baza danych, nie ma IBM DB2) W porównaniu z innymi miastami mała liczba ofert dotycząca technologii sieciowych LAN, WAN, Cisco Systemy operacyjne Linux, Windows Metodyki zwinne: Scrum SAP (!!!!!)

13 Profil potencjalnego pracownika na rynku pracy
Języki, systemy, technologie Liczba ofert pracy MySQL 15 i więcej ofert Linux Metodyki zwinne Java 10-14 .NET MS SQL C# JavaScript VisualBasic Windows HTML, CSS, ASP 5-9 Oracle, T-SQL SAP J2SE Flex MS Office

14 Profil potencjalnego pracownika na rynku pracy
Języki, systemy, technologie Liczba ofert pracy PHP 3-4 XML Unix UML MS Visual Studio J2EE jQuery PostgreSQL VxWorks OpenGL MS Widnows Server

15 Języki 90% znajomość języka angielskiego
5% znajomość języka niemieckiego Pojedyncze oferty: włoski, francuski, hiszpański, rosyjski (języki te jednak są określane jako opcjonalne, ale nie obowiązkowe) Język niemiecki i włoski są mile widziane przynajmniej na poziomie przeciętnym

16 Umiejętności miękkie (HR)
Rodzaj umiejętności miękkich Odsetek ofert pracy , w których podkreślono wymagania odnośnie danej umiejętności Praca w grupie 30% Zdolności komunikacyjne Rozwiązywanie problemów 22% Dobra organizacja pracy 13% Analityczne myślenie Praca z klientem 11% Autoprezentacja 1%

17 Umiejętności miękkie (firmy)
Które z poniższych umiejętności miękkich są wymagane wobec pracownika Państwa firmy/działu Średnia (5 – zdecydowanie wymagane, 1 – zdecydowanie nie są wymagane) Umiejętność rozwiązywania problemów 5,0 Umiejętność pracy w grupie 4,8 Umiejętności analitycznego myślenia Umiejętność dobrej organizacji pracy 4,5 Umiejętność autoprezentacji 3,4

18 Płace Dynamika wzrostu płac w sektorze IT zwiększa się z roku na rok
2008/2009: 4,4% 2009/2010: 5,8% 2010/2011: 18,1% Średnia płac 6025 zł brutto Bardzo wiele osób, w tym przedstawicieli firm, nie zgodziło się z tym wyliczeniem. Uważają, że rzeczywista średnia płac jest niższa

19 Podaż informatyków na łódzkim rynku pracy
W ujęciu ilościowym podaż studentów i absolwentów w Łodzi jest bardzo duża Ponad 4,5 tys. studentów kształci się w zakresie informatyki na studiach w uczelniach publicznych stanowi to 9,6% ogółu w Polsce w ostatnim roku akademickim 10% absolwentów wywodzi się z łódzkich uczelni publicznych 1,9 tys. studentów kształci się na uczelniach niepublicznych spadek od roku 2004 z poziomu 8,6 tys. 17% absolwentów z uczelni niepublicznych (najwięcej) Pod względem liczby absolwentów kierunków informatycznych Łódź zajmuje drugie miejsce w kraju (za Krakowem)

20 Liczba studentów i absolwentów kierunków informatycznych
Ośrodek Liczba studentów Liczba absolwentów Szkoły publiczne Szkoły niepubliczne 2004 2010 Łódź 5044 4553 8656 1914 (?) 715 966 1612 967 Warszawa 4548 4714 8254 7389 461 782 584 911 Kraków 4763 5755 1672 1437 244 1100 50 255 Wrocław 5355 5479 1546 1591 665 864 108 254 Poznań 3540 3531 1771 991 666 909 45 243 Trójmiasto 2629 3078 1257 1197 316 462 154 Konurbacja Katowicka 3040 2466 2325 1409 266 465 383

21 Profil studentów informatyki
Doświadczenie zawodowe. Poniższe dane nie stanowią zaskoczenia Doświadczenie zawodowe wg liczby i rodzaju miejsc pracy Liczba osób Udział % Pracowałem w 4 i więcej miejsc pracy 7 2,5% Pracowałem w 2-3 miejscach pracy 48 17,1% Pracowałem w 1 miejscu pracy 67 23,9% Nie pracowałem 100 35,7% Pracowałem w zawodach niezwiązanych z informatyką 58 20,7%

22 Profil studentów informatyki
Doświadczenie według miejsca pracy Niska znajomość względem potrzeb rynku J2SE, J2ME, J2EE, .NET Oracle SQL i PostgreSQL Symbian, Android Systemy sieciowe i CISCO CRM, ERP (SAP – w ogóle) Rodzaj doświadczenia zawodowego studentów Udział Jako informatyk pracowałem w Łodzi 77% Jako informatyk pracowałem w Warszawie 7% Jako informatyk pracowałem w kraju (poza Łodzią i Warszawą) 21% Jako informatyk pracowałem za granicą 5%

23 Profil studentów informatyki
Studenci głównie szkolą się w zakresie: C++ Java (studia podyplomowe) Akademia Cisco (lokalna) grafika komputerowa bazy danych systemy operacyjne Unix/Linux (studia podyplomowe)

24 Profil studentów informatyki
Technologia Deklarowana znajomość na poziomie przynajmniej dobrym (udział w %) Języki programowania C++ 79,6% Java 43,5% C# 21,7% Python 6,4% Ada 6,1% VisualBasic 5,4% Platformy programistyczne J2SE 9,0% .NET 8,7% J2ME 6,7%

25 Profil studentów informatyki
Technologia Deklarowana znajomość na poziomie przynajmniej dobrym (udział w %) Technologie WEB HTML 79,3% PHP 44,7% XML 42,4% Java Script 28,1% CMS 24,7% ASP 5,1% Bazy danych MySQL 57,3% Access 33,6% MS SQL 31,8% Oracle SQL 21,7% PostgreSQL 12,9%

26 Profil studentów informatyki
Technologia Deklarowana znajomość na poziomie przynajmniej dobrym (udział w %) Systemy operacyjne Windows 97,8% Linux 64,2% Unix 15,4% Symbian 12,9% Systemy sieciowe LAN 65,1% WAN 41,4% Apache 27,3% Cisco MAN 10,4% VPN 8,3% IIS 7,2%

27 Inne kwalifikacje Rzeczywiste kwalifikacje językowe zupełnie odstają od deklarowanych. Firmy HR i pracodawcy uważają, że znajomość języków nie jest na poziomie komunikatywnym (bierna) Podobnie jest w przypadku kwalifikacji miękkich: autoprezentacja analityczne myślenie rozwiązywanie problemów samoorganizacja pracy umiejętność pracy w grupie dla których studenci deklarują, że są dobrze i bardzo dobrze rozwinięte (nie są i to widać na zajęciach)

28 Ocena możliwości znalezienia pracy i poziomu wynagrodzeń
Możliwość znalezienie dobrej pracy w Łodzi dla osób z moimi kwalifikacjami studenci oceniają jako średnie (36%) Analogicznie jest z oceną płac, które oceniane są na poziomie średnim (40%), przy czym studenci którzy już pracowali oceniają poziom płac gorzej Firmy HR i pracodawcy, generalnie podkreślają, że studenci znacznie przeceniają swoją wiedzę i umiejętności i mają zbyt wygórowane żądania płacowe jest bardzo wiele różnych opowieści z rozmów kwalifikacyjnych

29 Specjalizacja firm w Łodzi
Główni klienci firm pochodzą z zagranicy Co więcej, następuje znacząca ekspansja w dostarczaniu usług za granicę. Wymieniono w raporcie Ericpol Transition Technologies Połowa ankietowanych firm wprowadziła w ciągu ostatniego roku nową usługę/produkt 85% planuje w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć swoją ofertę o nowe usługi i produkty 50% uważa, że specjalnością Łodzi powinny stać się technologie mobilne (nie prowadzimy zajęć w tym kierunku a WEEIA tak)

30 Specjalizacja firm w Łodzi
Systemami mobilnymi/wbudowanymi zajmują się takie firmy jak: Ericpol Comarch Mobica Teleca Cybercom TomTom Warto by nawiązać z nimi współpracę w zakresie prowadzenia przedmiotów związanych z rozwiązaniami mobilnymi i programowania aplikacji na takie urządzenia

31 Specjalizacja firm w Łodzi
Fujitsu Services – 1 i 2 linia wsparcia dla klientów korporacyjnych (banki, finanse, telekomunikacja) Accenture, CERI, Ione – centra usług Citi Handlowy, Transition Technologies – centra badawczo rozwojowe ZETO – centra danych VIVO, LSI Software (Softech) – elektroniczne systemy obsługi klienta Abrys – wspomaganie projektowania w branży architektonicznej i meblarskiej

32 Konkurencyjność Łodzi
Zmniejszenie się różnicy w płacach pomiędzy województwem łódzkim i mazowieckim aktualnie 2,5-3,5 tys. zł brutto Różnica względem województwa małopolskiego i dolnośląskiego zł brutto 2/3 studentów deklaruje pozostanie po studiach w Łodzi dawniej prawie całe roczniki emigrowały 17% chciałoby wyjechać do pracy za granicę 50% zadeklarowało przeniesienie do Warszawy w przypadku płacy powyżej 6000 zł brutto

33 Słabe strony rynku łódzkiego wg. studentów
Mało/brak ofert pracy (?) Niskie wynagrodzenia (Tak i nie) Wysokie wymagania odnośnie doświadczenia i jakości wykonywanej pracy (;-)) Mała różnorodność pracy / Mało ofert w pewnych branżach (Tak) Podwykonawstwo, mało firm innowacyjnych (Tak) Mała współpraca z uczelniami, brak powiązania oferty edukacyjnej z wymaganiami rynku pracy (?) Złe traktowanie studentów w firmach

34 Słabe strony rynku łódzkiego wg. firm
Niedobór wykwalifikowanej kadry Słaba współpraca firm IT z uczelniami Odpływ absolwentów i pracowników do innych miast Zbyt duża konkurencja ze strony innych firm (mała różnorodność) Słaba współpraca firm IT z instytucjami publicznymi Zły wizerunek sektora IT w Łodzi (firmy miały niestety w tym duży wkład) Zły wizerunek miasta Problemy ze znajomością języków obcych wśród potencjalnych pracowników

35 Niedobór wykwalifikowanej kadry
Duża konkurencja o tego samego absolwenta Połowa ofert pracy dotyczy pracy poza Łodzią Zaznacza się migracja powrotna. Coraz więcej Łodzian planuje powrót do pracy w Łodzi (fakt – firmy otwierają oddziały w Łodzi) Widoczne otwarcie uczelni na potrzeby firm głownie jednak w zakresie praktyk/staży, oferty dydaktycznej BRAK WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BADAŃ (niestety firmy w ogóle nie widzą potrzeby współpracy z uczelniami – nie postrzegają ich jako możliwego partnera)

36 Rekomendacja dla uczelni
Zwiększanie wymiaru godzin zajęć z zakresu programów, systemów i technologii poszukiwanych na rynku Wprowadzenie do programów studiów atrakcyjnych metod aktywizujących, bazujących na pracy grupowej (gry symulacyjne, różne formy realizacji metod nauczania przez projekty i metodą rozwiązywania problemów) Poprawa efektywności nauczania języka angielskiego poprzez zmniejszani grup studenckich, czy też częste organizowanie zajęć w języku obcym przez przedstawicieli firm Włączenie w program kształcenia jak największej ilości zadań do realizacji samodzielnej przez studenta Zachęcenie nauczycieli akademickich do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne


Pobierz ppt "Prezentacja raportu ABSL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google