Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 1 Sektor IT w Łodzi Prezentacja raportu ABSL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 1 Sektor IT w Łodzi Prezentacja raportu ABSL."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 1 Sektor IT w Łodzi Prezentacja raportu ABSL

2 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 2 CEL Raport zamówiony przez UMŁ Cel: analiza rozwoju rynku IT –Identyfikacja brakujących kompetencji –Rozpoznanie barier funkcjonowania firm IT na rynku Łódzkim –Identyfikacja pól współpracy firm IT, szkół wyższych i władz lokalnych –Rozpoznanie kluczowych technologii na łódzkim rynki IT –Ocena pozycji łódzkich firm na rynku krajowym i międzynarodowym oraz ich potencjału w zakresie innowacyjnych rozwiązań –Ocena finansowych efektów funkcjonowania sektora IT dla rozwoju miasta

3 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 3 Metody Badanie przeprowadzono w październiku i listopadzie 2011. Wykonano je na podstawie: –Ankiet wśród studentów –Ankiet wśród firm –Wywiady pogłębione –Analizę oferty programowej wyższych uczelni oraz pozostałej oferty szkoleniowej –Analizę sprawozdań finansowych firm IT –Kwerendę raportów bieżących i okresowych firm z GPW –Kwerendę ofert pracy –Kwerendę obejmującą strony internetowe poszczególnych firm –Przegląd internetowych baz adresowych (zestawienie firm)

4 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 4 Reprezentatywność W ankiecie wzięło –311 studentów kierunków informatycznych –Zwrócono się do 73 firm IT, jednak udział wzięło tylko 21 Badanie przedsiębiorstw: –profil poszukiwanego pracownika –technologie kluczowe Wywiady pogłębione objęły informatorów z: –firm rekrutujących –władz lokalnych –wyższych uczelni

5 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 5 Reprezentatywność Za przedsiębiorstwo informatyczne uznano firmę zatrudniającą powyżej 9 osób, której profilem działalności jest: –produkcja oprogramowania –integracja systemów lub oprogramowania –firmy internetowe –pozostałe usługi dla biznesu (BPO/ITO oraz SSC) –obsługa procesów IT (m.in. w ramach call centres, contact centres) Wykluczono firmy zajmujące się tylko produkcją sprzętu, handlem i dystrybucją, usługami informatycznymi i telekomunikacyjnymi dla odbiorców indywidualnych

6 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 6 Podstawowe informacje na temat łódzkiego sektora IT Zidentyfikowano 82 firmy (zgodnie z założeniami) Firmy te zatrudniały 6,5 tys. osób, przy czym 4,5 tys. było zatrudnionych w działalnościach związanych z IT Wg. danych GUS zatrudnienie w sekcji PKD „Informacja i komunikacja” w czerwcu 2011 – 4,2 Dla porównania MiastoLiczba pracujących (w tys.) Łódź4,2 Warszawa95,2 Kraków11,0 Wrocław6,9 Poznań6,4

7 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 7 Profil liczby zatrudnionych Największa firma zatrudnia 13 % ogółu pracujących w IT Trzy największe ok. ¼ 14 firm zatrudnia powyżej 100 osób, co daje 2/3 ogółu wszystkich zatrudnionych w IT Wielkość firmyLiczba firmZatrudnienie w działalności IT (tys.) 100 i więcej142,6 50-100100,5 (?) 10-50581,0 Razem824,1

8 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 8 Struktura firm wg. własności Udział firm zagranicznych w zatrudnieniu w Łodzi jest wyższy od średniej krajowej Zatrudnionych jest w nich ponad 50% ogółu zatrudnionych (dla Krakowa 1/3) Pochodzenie kapitału 100 i więcej50-10010-50Razem Zagraniczne96824 Krajowe545058 Razem14105882 Pochodzenie kapitału 100 i więcej50-10010-50Suma końcowa Zagraniczne57%63%17%50% Krajowe43%37%83%50%

9 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 9 Potencjał aglomeracji OśrodekLiczba firm ITLiczba firm IT / 10tys ludności Liczba firm IT / 1000 firm Łódź16392219 Kraków30504026 Warszawa125027336 Poznań28215129 Wrocław30014730 Trójmiasto25193423 Konurbacja katowicka318217

10 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 10 Profil działalności łódzkich firm Rodzaj działalnościUdział działalności według liczby firm Usługi informatyczne (poza ITO) w tym72% - integracja systemów6% - rozwój oprogramowania16% - dostarczanie usług internetowych7% - projektowanie rozwiązań internetowych7% - pozostałe usługi informatyczne36% ITO10% Usługi pokrewne, w tym:18% - teleinformatyczne7% - szkoleniowe4% - pozostałe7% Razem100%

11 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 11 Popyt na informatyków W najbliższym czasie (krótko i długoterminowe prognozy) w zakresie kierunków technicznych, największe zapotrzebowanie będzie w Polsce na specjalistów z dziedziny informatyki. Popyt w Łodzi na informatyków jest bardzo duży, niestety rynek jest relatywnie płytki Ofert pracy jest 5-krotnie mniej niż w Warszawie i dwukrotnie mniej niż w Krakowie –przy czym w warszawie jest zatrudnionych 20 razy więcej osób –a w Krakowie 2,5 razy więcej

12 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 12 Profil potencjalnego pracownika na rynku pracy Na podstawie ofert pracy i ankiety skierowanej do firm: –Znajomość języka programowania C++ i Java –.NET –J2SE, J2ME i J2EE –JavaScript –MySQL, MS SQL, Oracle SQL, PostgreSQL (więc prawie każda sensowna baza danych, nie ma IBM DB2) –W porównaniu z innymi miastami mała liczba ofert dotycząca technologii sieciowych LAN, WAN, Cisco –Systemy operacyjne Linux, Windows –Metodyki zwinne: Scrum –SAP (!!!!!)

13 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 13 Profil potencjalnego pracownika na rynku pracy Języki, systemy, technologieLiczba ofert pracy MySQL 15 i więcej ofert Linux Metodyki zwinne Java 10-14.NET MS SQL C# JavaScript VisualBasic Windows HTML, CSS, ASP 5-9 Oracle, T-SQL SAP J2SE Flex MS Office

14 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 14 Profil potencjalnego pracownika na rynku pracy Języki, systemy, technologieLiczba ofert pracy PHP 3-4 XML Unix UML MS Visual Studio J2EE jQuery PostgreSQL VxWorks OpenGL MS Widnows Server

15 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 15 Języki 90% znajomość języka angielskiego 5% znajomość języka niemieckiego Pojedyncze oferty: włoski, francuski, hiszpański, rosyjski (języki te jednak są określane jako opcjonalne, ale nie obowiązkowe) Język niemiecki i włoski są mile widziane przynajmniej na poziomie przeciętnym

16 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 16 Umiejętności miękkie (HR) Rodzaj umiejętności miękkichOdsetek ofert pracy, w których podkreślono wymagania odnośnie danej umiejętności Praca w grupie30% Zdolności komunikacyjne30% Rozwiązywanie problemów22% Dobra organizacja pracy13% Analityczne myślenie13% Praca z klientem11% Autoprezentacja1%

17 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 17 Umiejętności miękkie (firmy) Które z poniższych umiejętności miękkich są wymagane wobec pracownika Państwa firmy/działu Średnia (5 – zdecydowanie wymagane, 1 – zdecydowanie nie są wymagane) Umiejętność rozwiązywania problemów5,0 Umiejętność pracy w grupie4,8 Umiejętności analitycznego myślenia4,8 Umiejętność dobrej organizacji pracy4,5 Umiejętność autoprezentacji3,4

18 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 18 Płace Dynamika wzrostu płac w sektorze IT zwiększa się z roku na rok –2008/2009: 4,4% –2009/2010: 5,8% –2010/2011: 18,1% Średnia płac 6025 zł brutto –Bardzo wiele osób, w tym przedstawicieli firm, nie zgodziło się z tym wyliczeniem. Uważają, że rzeczywista średnia płac jest niższa

19 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 19 Podaż informatyków na łódzkim rynku pracy W ujęciu ilościowym podaż studentów i absolwentów w Łodzi jest bardzo duża Ponad 4,5 tys. studentów kształci się w zakresie informatyki na studiach w uczelniach publicznych –stanowi to 9,6% ogółu w Polsce –w ostatnim roku akademickim 10% absolwentów wywodzi się z łódzkich uczelni publicznych 1,9 tys. studentów kształci się na uczelniach niepublicznych –spadek od roku 2004 z poziomu 8,6 tys. –17% absolwentów z uczelni niepublicznych (najwięcej) Pod względem liczby absolwentów kierunków informatycznych Łódź zajmuje drugie miejsce w kraju (za Krakowem)

20 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 20 Liczba studentów i absolwentów kierunków informatycznych Ośrodek Liczba studentówLiczba absolwentów Szkoły publiczneSzkoły niepubliczneSzkoły publiczneSzkoły niepubliczne 20042010200420102004201020042010 Łódź 5044455386561914 (?)7159661612967 Warszawa 4548471482547389461782584911 Kraków 4763575516721437244110050255 Wrocław 5355547915461591665864108254 Poznań 35403531177199166690945243 Trójmiasto 26293078125711973164620154 Konurbacja Katowicka 30402466232514092664650383

21 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 21 Profil studentów informatyki Doświadczenie zawodowe. Poniższe dane nie stanowią zaskoczenia Doświadczenie zawodowe wg liczby i rodzaju miejsc pracy Liczba osóbUdział % Pracowałem w 4 i więcej miejsc pracy72,5% Pracowałem w 2-3 miejscach pracy4817,1% Pracowałem w 1 miejscu pracy6723,9% Nie pracowałem10035,7% Pracowałem w zawodach niezwiązanych z informatyką 5820,7%

22 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 22 Profil studentów informatyki Doświadczenie według miejsca pracy Niska znajomość względem potrzeb rynku –J2SE, J2ME, J2EE,.NET –Oracle SQL i PostgreSQL –Symbian, Android –Systemy sieciowe i CISCO –CRM, ERP (SAP – w ogóle) Rodzaj doświadczenia zawodowego studentówUdział Jako informatyk pracowałem w Łodzi77% Jako informatyk pracowałem w Warszawie7% Jako informatyk pracowałem w kraju (poza Łodzią i Warszawą)21% Jako informatyk pracowałem za granicą5%

23 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 23 Profil studentów informatyki Studenci głównie szkolą się w zakresie: –C++ –Java (studia podyplomowe) –Akademia Cisco (lokalna) –grafika komputerowa –bazy danych –systemy operacyjne Unix/Linux (studia podyplomowe)

24 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 24 Profil studentów informatyki TechnologiaDeklarowana znajomość na poziomie przynajmniej dobrym (udział w %) Języki programowania C++79,6% Java43,5% C#21,7% Python6,4% Ada6,1% VisualBasic5,4% Platformy programistyczne J2SE9,0%.NET8,7% J2ME6,7%

25 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 25 Profil studentów informatyki TechnologiaDeklarowana znajomość na poziomie przynajmniej dobrym (udział w %) Technologie WEB HTML79,3% PHP44,7% XML42,4% Java Script28,1% CMS24,7% ASP5,1% Bazy danych MySQL57,3% Access33,6% MS SQL31,8% Oracle SQL21,7% PostgreSQL12,9%

26 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 26 Profil studentów informatyki TechnologiaDeklarowana znajomość na poziomie przynajmniej dobrym (udział w %) Systemy operacyjne Windows97,8% Linux64,2% Unix15,4% Symbian12,9% Systemy sieciowe LAN65,1% WAN41,4% Apache27,3% Cisco12,9% MAN10,4% VPN8,3% IIS7,2%

27 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 27 Inne kwalifikacje Rzeczywiste kwalifikacje językowe zupełnie odstają od deklarowanych. Firmy HR i pracodawcy uważają, że znajomość języków nie jest na poziomie komunikatywnym (bierna) Podobnie jest w przypadku kwalifikacji miękkich: –autoprezentacja –analityczne myślenie –rozwiązywanie problemów –samoorganizacja pracy –umiejętność pracy w grupie dla których studenci deklarują, że są dobrze i bardzo dobrze rozwinięte (nie są i to widać na zajęciach)

28 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 28 Ocena możliwości znalezienia pracy i poziomu wynagrodzeń Możliwość znalezienie dobrej pracy w Łodzi dla osób z moimi kwalifikacjami studenci oceniają jako średnie (36%) Analogicznie jest z oceną płac, które oceniane są na poziomie średnim (40%), przy czym studenci którzy już pracowali oceniają poziom płac gorzej Firmy HR i pracodawcy, generalnie podkreślają, że studenci znacznie przeceniają swoją wiedzę i umiejętności i mają zbyt wygórowane żądania płacowe –jest bardzo wiele różnych opowieści z rozmów kwalifikacyjnych

29 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 29 Specjalizacja firm w Łodzi Główni klienci firm pochodzą z zagranicy Co więcej, następuje znacząca ekspansja w dostarczaniu usług za granicę. Wymieniono w raporcie –Ericpol –Transition Technologies Połowa ankietowanych firm wprowadziła w ciągu ostatniego roku nową usługę/produkt 85% planuje w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć swoją ofertę o nowe usługi i produkty 50% uważa, że specjalnością Łodzi powinny stać się technologie mobilne (nie prowadzimy zajęć w tym kierunku a WEEIA tak)

30 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 30 Specjalizacja firm w Łodzi Systemami mobilnymi/wbudowanymi zajmują się takie firmy jak: –Ericpol –Comarch –Mobica –Teleca –Cybercom –TomTom Warto by nawiązać z nimi współpracę w zakresie prowadzenia przedmiotów związanych z rozwiązaniami mobilnymi i programowania aplikacji na takie urządzenia

31 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 31 Specjalizacja firm w Łodzi Fujitsu Services – 1 i 2 linia wsparcia dla klientów korporacyjnych (banki, finanse, telekomunikacja) Accenture, CERI, Ione – centra usług Citi Handlowy, Transition Technologies – centra badawczo rozwojowe ZETO – centra danych VIVO, LSI Software (Softech) – elektroniczne systemy obsługi klienta Abrys – wspomaganie projektowania w branży architektonicznej i meblarskiej

32 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 32 Konkurencyjność Łodzi Zmniejszenie się różnicy w płacach pomiędzy województwem łódzkim i mazowieckim –aktualnie 2,5-3,5 tys. zł brutto Różnica względem województwa małopolskiego i dolnośląskiego –500-1000 zł brutto 2/3 studentów deklaruje pozostanie po studiach w Łodzi –dawniej prawie całe roczniki emigrowały 17% chciałoby wyjechać do pracy za granicę 50% zadeklarowało przeniesienie do Warszawy w przypadku płacy powyżej 6000 zł brutto

33 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 33 Słabe strony rynku łódzkiego wg. studentów Mało/brak ofert pracy (?) Niskie wynagrodzenia (Tak i nie) Wysokie wymagania odnośnie doświadczenia i jakości wykonywanej pracy (;-)) Mała różnorodność pracy / Mało ofert w pewnych branżach (Tak) Podwykonawstwo, mało firm innowacyjnych (Tak) Mała współpraca z uczelniami, brak powiązania oferty edukacyjnej z wymaganiami rynku pracy (?) Złe traktowanie studentów w firmach

34 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 34 Słabe strony rynku łódzkiego wg. firm Niedobór wykwalifikowanej kadry Słaba współpraca firm IT z uczelniami Odpływ absolwentów i pracowników do innych miast Zbyt duża konkurencja ze strony innych firm (mała różnorodność) Słaba współpraca firm IT z instytucjami publicznymi Zły wizerunek sektora IT w Łodzi (firmy miały niestety w tym duży wkład) Zły wizerunek miasta Problemy ze znajomością języków obcych wśród potencjalnych pracowników

35 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 35 Niedobór wykwalifikowanej kadry Duża konkurencja o tego samego absolwenta Połowa ofert pracy dotyczy pracy poza Łodzią Zaznacza się migracja powrotna. Coraz więcej Łodzian planuje powrót do pracy w Łodzi (fakt – firmy otwierają oddziały w Łodzi) Widoczne otwarcie uczelni na potrzeby firm –głownie jednak w zakresie praktyk/staży, oferty dydaktycznej –BRAK WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BADAŃ (niestety firmy w ogóle nie widzą potrzeby współpracy z uczelniami – nie postrzegają ich jako możliwego partnera)

36 Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 36 Rekomendacja dla uczelni Zwiększanie wymiaru godzin zajęć z zakresu programów, systemów i technologii poszukiwanych na rynku Wprowadzenie do programów studiów atrakcyjnych metod aktywizujących, bazujących na pracy grupowej (gry symulacyjne, różne formy realizacji metod nauczania przez projekty i metodą rozwiązywania problemów) Poprawa efektywności nauczania języka angielskiego poprzez zmniejszani grup studenckich, czy też częste organizowanie zajęć w języku obcym przez przedstawicieli firm Włączenie w program kształcenia jak największej ilości zadań do realizacji samodzielnej przez studenta Zachęcenie nauczycieli akademickich do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne


Pobierz ppt "Politechnika Łódzka Zakład Sieci Komputerowych, Instytut Informatyki PŁ 1 Sektor IT w Łodzi Prezentacja raportu ABSL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google