Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji jako platforma rozwoju województwa pomorskiego Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji jako platforma rozwoju województwa pomorskiego Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji jako platforma rozwoju województwa pomorskiego Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Jacek JETTMAR Główny Konsultant Chojnice, 6 marca 2007 r.

2 Co rozumiemy pod pojęciem innowacji ? Innowacja to nie tylko wynalazek Innowacja jest sposobem działania i myślenia, który pozwala na tym zarabiać – Nowe produkty – Nowe procesy – Nowe usługi Większość innowacji wprowadzana jest ‘małymi krokami’

3 Efekty innowacji Nowe produkty/procesy/sposoby prowadzenia biznesu Nowe firmy Nowe miejsca pracy Wzrost gospodarczy

4 Globalizacja  „komputerowy” kapitał (sieci teleinformatyczne)  deregulacja światowego rynku  korporacje transnarodowe  możliwa dzięki innowacjom Konkurencja  zaostrza się  staje się globalna (nowi aktorzy)  objęła państwa/regiony/miasta  wygrywają producenci innowacji  utrwala podziały gospodarcze świata Innowacja  tworzy dla siebie popyt  generuje powstawanie nowych innowacji  jest produktem wiedzy  jest płaszczyzną konkurencji i zmienia podziały gospodarcze ( zdolni do tworzenia innowacji uzyskują stabilną przewagę konkurencyjną, pozostali konkurują ceną, a więc dążą do uzyskania niskiego kosztu pracy) Współczesne mechanizmy rozwoju

5 Sektor publiczny Sektor firm Uniwersytety i politechniki Instytuty B+R Parki przemysłowe Parki naukowe Instytuty B+R Triple Helix Model Model Potrójnej Spirali Gospodarka oparta na wiedzy

6 Ogólny schemat struktury celów RIS-P HORYZONT STRATEGII DO 2013 R.

7 CELE HORYZONTALNE RIS-P H2 Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna H4 Wsparcie rozwoju MSP w Regionie poprzez szerokie wykorzystanie potencjału innowacyjnego aglomeracji trójmiejskiej H3 Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje H1 Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności w Regionie

8 H3.2 Zapewnienie wsparcia publicznego dla kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych w celu stworzenia korzystnych warunków do osiedlania się innowacyjnych MSP H3.3 Zapewnienie dostępności usług publicznych na poziomie zapobiegającym marginalizacji obszarów peryferyjnych H3.4 Poparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych i zapewnienie im wsparcia publicznego H3.5 Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i małych miast H3.6 Zapewnienie wsparcia publicznego dla podnoszenie kwalifikacji kadr MSP spoza dużych miast H3.7 Upowszechnienie dostępu do Internetu wśród społeczności wiejskiej i małych ośrodków miejskich (także MSP) H3.1 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich poprzez innowacje H3. Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje

9 Plan realizacji strategii RIS-P Etapy realizacji RIS-P Etap początkowy - budowanie instytucji Systemu Wdrażania RIS-P, zapoczątkowanie wykonywania celów głównych oraz działań oraz utworzenie Pomorskiej Sieci Innowacji (lata 2004 – 2006), Etap funkcjonalnej dojrzałości Regionalnej Strategii Innowacji - szeroka realizacja wytyczonych celów głównych oraz działań w ramach funkcjonującej już Pomorskiej Sieci Innowacji (lata 2007 – 2013). Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego jest długoletnim procesem, który realizowany będzie w dwóch etapach ogólnych:

10 Sukces RIS-P Wola polityczna i konsekwencja działania Sprawny system wykonawczy wdrażania strategii Zapewnienie finansowania Regionalny konsensus i partnerstwo Kultura innowacyjna Od czego zależeć będzie sukces RIS-P ? Programowanie i sterowanie wdrażaniem

11 POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk – Wrzeszcz Gmach Główny, pokój 265 tel. (058) 348 69 11, tel./fax (058) 347 21 90 e-mail: ris-pomorskie@pg.gda.pl Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego www.ris-pomorskie.pg.gda.pl


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji jako platforma rozwoju województwa pomorskiego Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google