Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek JETTMAR Główny Konsultant

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek JETTMAR Główny Konsultant"— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji jako platforma rozwoju województwa pomorskiego
Jacek JETTMAR Główny Konsultant Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Chojnice, 6 marca 2007 r.

2 Co rozumiemy pod pojęciem innowacji ?
Innowacja to nie tylko wynalazek Innowacja jest sposobem działania i myślenia, który pozwala na tym zarabiać Nowe produkty Nowe procesy Nowe usługi Większość innowacji wprowadzana jest ‘małymi krokami’

3 Efekty innowacji Nowe produkty/procesy/sposoby prowadzenia biznesu
Nowe firmy Nowe miejsca pracy Wzrost gospodarczy

4 Współczesne mechanizmy rozwoju
Globalizacja „komputerowy” kapitał (sieci teleinformatyczne) deregulacja światowego rynku korporacje transnarodowe możliwa dzięki innowacjom Konkurencja zaostrza się staje się globalna (nowi aktorzy) objęła państwa/regiony/miasta wygrywają producenci innowacji utrwala podziały gospodarcze świata Innowacja tworzy dla siebie popyt generuje powstawanie nowych innowacji jest produktem wiedzy jest płaszczyzną konkurencji i zmienia podziały gospodarcze (zdolni do tworzenia innowacji uzyskują stabilną przewagę konkurencyjną, pozostali konkurują ceną, a więc dążą do uzyskania niskiego kosztu pracy)

5 Triple Helix Model Model Potrójnej Spirali Gospodarka oparta na wiedzy
Uniwersytety i politechniki Instytuty B+R Instytuty B+R Parki naukowe Sektor publiczny Sektor firm Parki przemysłowe

6 Ogólny schemat struktury celów RIS-P
HORYZONT STRATEGII DO 2013 R.

7 CELE HORYZONTALNE RIS-P
Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności w Regionie H2 Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna H3 Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje H4 Wsparcie rozwoju MSP w Regionie poprzez szerokie wykorzystanie potencjału innowacyjnego aglomeracji trójmiejskiej

8 H3. Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje  
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich poprzez innowacje H3.2 Zapewnienie wsparcia publicznego dla kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych w celu stworzenia korzystnych warunków do osiedlania się innowacyjnych MSP H3.3 Zapewnienie dostępności usług publicznych na poziomie zapobiegającym marginalizacji obszarów peryferyjnych H3.4 Poparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych i zapewnienie im wsparcia publicznego H3.5 Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i małych miast H3.6 Zapewnienie wsparcia publicznego dla podnoszenie kwalifikacji kadr MSP spoza dużych miast H3.7 Upowszechnienie dostępu do Internetu wśród społeczności wiejskiej i małych ośrodków miejskich (także MSP)

9 Plan realizacji strategii RIS-P Etapy realizacji RIS-P
Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego jest długoletnim procesem, który realizowany będzie w dwóch etapach ogólnych: Etap początkowy - budowanie instytucji Systemu Wdrażania RIS-P, zapoczątkowanie wykonywania celów głównych oraz działań oraz utworzenie Pomorskiej Sieci Innowacji (lata 2004 – 2006), Etap funkcjonalnej dojrzałości Regionalnej Strategii Innowacji - szeroka realizacja wytyczonych celów głównych oraz działań w ramach funkcjonującej już Pomorskiej Sieci Innowacji (lata 2007 – 2013).

10 Od czego zależeć będzie sukces RIS-P ?
Wola polityczna i konsekwencja działania Regionalny konsensus i partnerstwo Sukces RIS-P Sprawny system wykonawczy wdrażania strategii Kultura innowacyjna Programowanie i sterowanie wdrażaniem Zapewnienie finansowania

11 Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)
POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk – Wrzeszcz Gmach Główny, pokój 265 tel. (058) , tel./fax (058) Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Jacek JETTMAR Główny Konsultant"

Podobne prezentacje


Reklamy Google