Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma informacyjna jako wsparcie opracowywania studiów transportowych Leszek Żychoń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma informacyjna jako wsparcie opracowywania studiów transportowych Leszek Żychoń."— Zapis prezentacji:

1 Platforma informacyjna jako wsparcie opracowywania studiów transportowych Leszek Żychoń

2 Cel platformy informacyjnej Wsparcie opracowywania modeli funkcjonowania aglomeracji/konurbacji i rozwoju jej systemu transportowego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju jako praktycznej realizacji koncepcji SMART CITY/REGION

3 Inicjatywa SMART CITY/REGION  4. 02.2011 – European Council uruchamia inicjatywę Smart Cities jako Europejski Projekt dla wzrostu efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 poprzez rozwój rozwiązań ograniczających zużycie energii w miastach,  10.07.2012 – Komisja UE uruchamia „Smart Cities & Communities Innovation Partnership” – sektory energetyki, transportu i technologii ICT zostały zaproszone dla współdziałania i integracji swoich nowych technologii na potrzeby miast, dla stworzenia centrów innowacyjności

4 Wizja SMART CITY/REGION Idea SMART CITY/REGION:  Połączenie inteligentnych narzędzi (infrastruktury sieci energetycznych, komunikacji), nowych technologii (ICT, OZE) z potencjałem instytucji, firm, mieszkańców,  Zachodzi zmiana myślenia interesariuszy (władza, pracodawcy, mieszkańcy), rośnie kreatywność - wdrażanie nowych usług, innowacyjnych rozwiązań,  Miasta opracowują długofalowe plany/strategie - Silne uwzględnienie potrzeb interesariuszy,  Podejście procesowe do Zarządzania Obszarami Funkcjonalnymi.

5 Model bazowy SMART CITY/REGION

6 Model kompleksowy SMART CITY/REGION

7 Województwo Śląskie – uwarunkowania  Wysoki poziom zurbanizowania – koncentracja problemów transportowych  Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej ORSIP i lokalne systemy informacji przestrzennej  Duży potencjał ICT (Śląski Klaster ICT, Centrum Naukowo – Przemysłowe SEMTECH…)

8 Architektura systemu ORSIP

9 Platforma informacyjna Platforma informacyjna wspierająca modelowanie funkcjonowania aglomeracji/konurbacji, będąca systemem dziedzinowym rozwijającym funkcjonalności i zakres zastosowania ORSIP, która umożliwi:  Wykorzystanie, przy opracowywaniu i aktualizacji modeli, zasobów informacyjnych jednostek samorządowych udostępnionych przez ORSIP;  Współpracę ekspertów, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych i wyspecjalizowanych firm

10 Wyniki Opracowanie wariantowych modeli funkcjonowania systemu transportowego aglomeracji/konurbacji, obejmujących:  Rozwój systemu transportowego;  Rozwój sytuacji demograficznej regionu;  Politykę gospodarczą dla regionu;  Rozwój rynku pracy w regionie;  Warianty priorytetów komunikacyjnych

11 Dziękuję za uwagę Leszek Żychoń Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice Leszek.zychon@ict-silesia.pl


Pobierz ppt "Platforma informacyjna jako wsparcie opracowywania studiów transportowych Leszek Żychoń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google