Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie Sonda „Co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat” przeprowadzona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie Sonda „Co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat” przeprowadzona."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie Sonda „Co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat” przeprowadzona przez uczniów szkoły: Justynę Daniec i Szymona Sadowskiego Urząd Miasta Chełm

2 Dnia 18 marca 2010 roku w Chełmie przeprowadziliśmy sondę na temat: „Co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat”. Zadaliśmy 50 ankietowanym w wieku od 34 do 80 lat (w tym 25 kobietom i 25 mężczyznom) po 9 pytań. Wyniki sondy przedstawiamy w dalszej części prezentacji. Wyniki sondy

3 Pytanie 1. Czy przez ostatnie 20 lat Pani/Pana życie towarzyskie uległo zmianie? Rys.1.1 Diagram przedstawiający odpowiedzi wszystkich ankietowanych na pytanie nr 1 Rys.1.2 Wykres przedstawiający odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 1 z wyszczególnieniem grup wiekowych. Rys.1.3 Diagram przedstawiający odpowiedzi mężczyzn na pytanie nr 1 Rys.1.4 Diagram przedstawiający odpowiedzi kobiet na pytanie nr 1 Jak widzimy na diagramach, ankietowani w większości odpowiedzieli, że ich życie towarzyskie zmieniło się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Powodami najczęściej było wstąpienie w związek małżeński lub mniejszy udział rozrywek i rzadsze wychodzenie z domu.

4 Pytanie 2. Czy bardziej się Pani/Panu podobała moda 20 lat wcześniej czy obecna? Rys.2.1 Diagram przedstawiający odpowiedzi wszystkich ankietowanych na pytanie nr 2 Rys.2.2 Wykres przedstawiający odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 2 z wyszczególnieniem grup wiekowych. Rys.2.3 Diagram przedstawiający odpowiedzi mężczyzn na pytanie nr 2 Rys.2.4 Diagram przedstawiający odpowiedzi kobiet na pytanie nr 2 Przeważającej liczbie ankietowanych (62%) bardziej podoba się moda współczesna, aczkolwiek także sporej ich części (30%) nadal podoba się moda sprzed 20 lat. To głównie mężczyźni są za nowoczesnymi trendami. Wielu z nich uważa, że dzisiejsza moda jest lepsza, bo kobiety chodzą bardziej odkryte.

5 Pytanie 3. Co Pani/Pan sądzi o postępie technologicznym, który nastąpił w ostatnich dwóch dekadach? Rys.3.1 Diagram przedstawiający odpowiedzi wszystkich ankietowanych na pytanie nr 3 Rys.3.2 Wykres przedstawiający odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 3 z wyszczególnieniem grup wiekowych. Rys.3.3 Diagram przedstawiający odpowiedzi mężczyzn na pytanie nr 3 Rys.3.4 Diagram przedstawiający odpowiedzi kobiet na pytanie nr 3 Ankietowani zauważają, że postęp technologiczny, który nastąpił przez ostatnie 20 lat jest znaczny. Wielu z nich w swoich odpowiedziach podkreślało najbardziej rozwój komunikacji, telefonię, telewizję i Internet.

6 Pytanie 4. Czy uważa Pani/Pan, że prywatyzacja to dobra rzecz? Rys.4.1 Diagram przedstawiający odpowiedzi wszystkich ankietowanych na pytanie nr 4 Rys.4.2 Wykres przedstawiający odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 4 z wyszczególnieniem grup wiekowych. Rys.4.3 Diagram przedstawiający odpowiedzi mężczyzn na pytanie nr 4 Rys.4.4 Diagram przedstawiający odpowiedzi kobiet na pytanie nr 4 We dług ankietowanych prywatyzacja to dobra rzecz. Dodatkowym pytaniem było „Czy w czasach panuje gospodarka rynkowa czuje się Pani/Pan lepiej, aniżeli kiedy była centralnie planowana?”. Chełmianie przy udzieleniu odpowiedzi na pytanie pierwsze odpowiadali podobnie na pytanie dodatkowe.

7 Pytanie 5. Czy przed rokiem 1989 mogła/mógł Pani/Pan swobodnie opuszczać granice naszego państwa? Rys.5.1 Diagram przedstawiający odpowiedzi wszystkich ankietowanych na pytanie nr 5 Rys.5.2 Wykres przedstawiający odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 5 z wyszczególnieniem grup wiekowych. Rys.5.3 Diagram przedstawiający odpowiedzi mężczyzn na pytane nr 5 Rys.5.4 Diagram przedstawiający odpowiedzi kobiet na pytanie nr 5 Ankietowani odpowiadając na to pytanie, wyrazili swoją aprobatę, że teraz swobodnie mogą opuszczać granice naszego państwa. Jedyną wadą jest niedostateczna ilość środków pieniężnych.

8 Pytanie 6. Czy czuje Pani/Pan różnicę w ilości towarów i dostępie do nich dzisiaj i 20 lat temu? Wszyscy uczestnicy ankiety zgodzili się, że teraz mają lepszy dostęp do produktów, także tych importowanych. Wielu wyraziło jednak swój żal z powodu ich wysokiej ceny. „Kiedyś były pieniądze, a nie było co kupować. Teraz jest co kupować, ale nie ma na to pieniędzy” – odpowiadają.

9 Pytanie 7. Czy uważa Pani/Pan, że teraz życie jest łatwiejsze czy trudniejsze niż 20 lat temu? Rys.7.1 Diagram przedstawiający odpowiedzi wszystkich ankietowanych na pytanie nr 7 Rys.7.2 Wykres przedstawiający odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 7 z wyszczególnieniem grup wiekowych. Rys.7.3 Diagram przedstawiający odpowiedzi mężczyzn na pytane nr 7 Rys.7.4 Diagram przedstawiający odpowiedzi kobiet na pytanie nr 7 62% ankietowanych uważa, że życie teraz jest dla nich łatwiejsze niż 20 lat temu. Z kolei 26% nie zgadza się z tym. Co dziesiąta osoba nie ma zdania na ten temat.

10 Pytanie 8. Co może Pani/Pan powiedzieć o opiece medycznej teraz i 20 lat temu? Zdania były podzielone. Chełmianie z jednej strony cieszą się z postępu medycyny, z drugiej zaś narzekają na długie kolejki do specjalistów. Ubolewają także nad łapówkarstwem, które było i jest nadal.

11 Pytanie 9. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan wrócić 20 lat wstecz? Rys.9.1 Diagram przedstawiający odpowiedzi wszystkich ankietowanych na pytanie nr 9 Rys.9.2 Wykres przedstawiający odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 9 z wyszczególnieniem grup wiekowych. Rys.9.3 Diagram przedstawiający odpowiedzi mężczyzn na pytane nr 9 Rys.9.4 Diagram przedstawiający odpowiedzi kobiet na pytanie nr 9 Co drugi ankietowany chciałby wrócić 20 lat wstecz. Największy odsetek to mężczyźni w wieku 41 – 50 lat.

12 Justyna Daniec 1992, hertyna@o2.pl, II fl Szymon Sadowski 1992, szymon.sadowski@o2.pl, II fl Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie op. Alicja Karpiuk ala75-75@o2.pl W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie Sonda „Co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat” przeprowadzona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google