Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Kiciński J. Kisielewski D. Chrzanowski B. Sedler D. Różańska Gdańsk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Kiciński J. Kisielewski D. Chrzanowski B. Sedler D. Różańska Gdańsk"— Zapis prezentacji:

1 J. Kiciński J. Kisielewski D. Chrzanowski B. Sedler D. Różańska Gdańsk Budownictwo + eko-energetyka + inteligentne zarządzanie = efektywność energetyczna zasobów mieszkaniowych, komunalnych i przemysłowych

2 Innowacyjne Budownictwo Smart E+
POTENCJAŁ ROZWOJOWY IBSE+ POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA - Przyjazne architektura Czyste powietrze Inteligentne zarządzanie budynkiem i energią Potencjał rozwojowy dla nowych branż Stworzenie niezależność energetycznej Regionu Wyznaczenie nowych standardów w budownictwie SMART E+ - koszty eksploatacji -1zł/m2/miesiąc za c.o. / c.w.u. (obecnie 5-8PLN) Modernizacja i rewitalizacja budynków zabytkowych, komunalnych i mieszkaniowych Potencjał IS : 57 S.M. / 2 mln m2/pow. /600 tys. osób/ 1,5 mld pln/rok F. R. Wpływ rozwoju technologii na zmiany efektywnych ekonomicznie standardów energetycznych w budynkach – trend, szacunek własny [kWh/m2/a] Ten obszar praktycznie nie istnieje bez systemów opartych o OZE oraz magazynowanie energii Kierunek: gospodarka bezemisyjna 2014 2017 2021 2030 2050 Źródło: NFOŚiGW Poprawa efektywności energetycznej zgodna z dyrektywami (UE 2012/27/UE) i przepisami krajowymi Wzrost potencjału technicznego i ekonomicznego partnerów IBSE+ Cel : zwiększenie jakości i komfortu życia poprzez rozwój budownictwa niezależnego i zeroenergetycznego, podniesienie standardów powietrza wewnętrznego oraz minimalizacji ograniczeń w architekturze obiektów. Innowacyjne Budownictwo Smart E+

3 Innowacyjne Budownictwo Smart E+
3 argumenty za IBSE+ na Pomorzu Potencjał Partnerstwa Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny – 120 podmiotów Gdański Klaster Budowlany – podmiotów Klaster Klimapomerania – podmiotów Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych – 59 Spółdzielni Mieszk. Uczelnie Instytuty inne organizacje: razem 12 podmiotów Ale przede wszystkim ponad 140 firm z woj. Pomorskiego: sprzedaż – ok. 2 mld PLN, export – ok. 0,4 mld PLN, zatrudnienie ok osób Potencjał Badawczo Rozwojowy Uczelni i Instytutów Badawczych Centrum energetyki odnawialnej w Jabłonnej k/Warszawy (IMP PAN Gdańsk) Największe w kraju Laboratorium Mikrosiłowni Parowych i Biopaliw Międzywydziałowe Centrum Projektowania Uniwersalnego Laboratoria IMP, PG, Instytutu Elektrotechniki, AM Przykłady udanej współpracy NAUKA - PRZEMYSŁ Ok. 80 projektów badawczo rozwojowych zrealizowanych w konsorcjach naukowo przemysłowych w tym: Koordynacja największych w kraju eko-energetycznych projektów bad-rozw: Strategicznego i kluczowego (współpraca z ENERGA SA, kilkadziesiąt ośrodków z całego kraju) Budowa Autonomicznych Regionów Energetycznych ARE Heat4u (Gazuno, Bosch, British Gas, E-on, Politechnika w Mediolanie, Instytut Fraunhofera) Laboratorium energetyki rozproszonej (Infracorr, PG) Molanote (Energa, PSSE, PG, IMP PAN, firmy klastrowe) Rozwój zaplecza produkcyjno-badawczego (Klimawent, PG) Rozwój systemów wentylacji na statkach (Ciecholewski, PG) Innowacyjne Budownictwo Smart E+

4 Kierunki działań - co proponujemy
Rozwój technologii budowlanych Bardziej wydajne materiały izolacyjne Rozwój technologii aktywnej stolarki budowlanej Stworzenie regionalnego modelu budynku zeroenergetycznego z magazynem energii Opracowanie technologii modernizacji starych budynków Rozwój mikrokogeneracji i technologii plus-energetycznych Upowszechnienie OZE Innowacyjne rozwiązania dla magazynowania energii Budowa wysp energetycznych, budowa ARE Wykorzystanie infrastruktury miast do produkcji i magazynowania energii Transport powietrza czystego przez strefy wysokiego zanieczyszczenia Odzysk ciepła z powietrza – rekuperacja Optymalizacja przepływów powietrza i ograniczanie jego strat Wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł ciepła technologicznego do produkcji energii Partnerzy porozumienia w sprawie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza zamierzają przeznaczyć na realizację założeń tego przedswięwzięcia od 2% swoich przychodów. Jest o kwota na poziomie ok. 40 mln zł rocznie. Spółdzielnie Mieszkaniowe przeznaczą część funduszu remontowego, który rocznie wynosi ok. 1,5 mld PLN. Finansowanie Innowacyjne Budownictwo Smart E+

5 Atuty IBSE+ Rozwinięte kontakty krajowe i międzynarodowe
Nie ma innowacji regionalnych – konieczna współpraca ogólnopolska i międzynarodowa Atuty IBSE Rozwinięte kontakty krajowe i międzynarodowe Instalacja w Gussing Nasza wizytówka Smart E+ Budowa demonstratorów: CB Jabłonna, Model budynku zeroenergetycznego Budownictwo plus-energetyczne a w tym: Współpraca naukowa (podpisane porozumienia) Współpraca przemysłowa (podpisane porozumienia)

6 Innowacyjne Budownictwo Smart E+
Dziękujemy za uwagę S M A R T E+ I N T E L I G E N T N A S P E C J A L I Z A C J A P O M O R Z A Innowacyjne Budownictwo Smart E+


Pobierz ppt "J. Kiciński J. Kisielewski D. Chrzanowski B. Sedler D. Różańska Gdańsk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google