Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budownictwo + eko-energetyka + inteligentne zarządzanie = efektywność energetyczna zasobów mieszkaniowych, komunalnych i przemysłowych Gdańsk 3-09-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budownictwo + eko-energetyka + inteligentne zarządzanie = efektywność energetyczna zasobów mieszkaniowych, komunalnych i przemysłowych Gdańsk 3-09-2014."— Zapis prezentacji:

1 Budownictwo + eko-energetyka + inteligentne zarządzanie = efektywność energetyczna zasobów mieszkaniowych, komunalnych i przemysłowych Gdańsk 3-09-2014 J. Kiciński J. Kisielewski D. Chrzanowski B. Sedler D. Różańska

2 Innowacyjne Budownictwo Smart E+ POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA - Przyjazne architektura - Czyste powietrze - Inteligentne zarządzanie budynkiem i energią 20142017202120302050 - Potencjał rozwojowy dla nowych branż - Stworzenie niezależność energetycznej Regionu - Wyznaczenie nowych standardów w budownictwie SMART E+ - koszty eksploatacji -1zł/m2/miesiąc za c.o. / c.w.u. (obecnie 5-8PLN) - Modernizacja i rewitalizacja budynków zabytkowych, komunalnych i mieszkaniowych - Potencjał IS : 57 S.M. / 2 mln m2/pow. /600 tys. osób/ 1,5 mld pln/rok F. R. POTENCJAŁ ROZWOJOWY IBSE+ Kierunek: gospodarka bezemisyjna Źródło: NFOŚiGW - 2011 Wpływ rozwoju technologii na zmiany efektywnych ekonomicznie standardów energetycznych w budynkach – trend, szacunek własny [kWh/m2/a] Ten obszar praktycznie nie istnieje bez systemów opartych o OZE oraz magazynowanie energii

3 3 argumenty za IBSE+ na Pomorzu I.Potencjał Partnerstwa Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny – 120 podmiotów Gdański Klaster Budowlany – 70 podmiotów Klaster Klimapomerania – 12 podmiotów Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych – 59 Spółdzielni Mieszk. Uczelnie Instytuty inne organizacje: razem 12 podmiotów Ale przede wszystkim ponad 140 firm z woj. Pomorskiego: sprzedaż – ok. 2 mld PLN, export – ok. 0,4 mld PLN, zatrudnienie ok. 6000 osób II.Potencjał Badawczo Rozwojowy Uczelni i Instytutów Badawczych Centrum energetyki odnawialnej w Jabłonnej k/Warszawy (IMP PAN Gdańsk) Największe w kraju Laboratorium Mikrosiłowni Parowych i Biopaliw Międzywydziałowe Centrum Projektowania Uniwersalnego Laboratoria IMP, PG, Instytutu Elektrotechniki, AM III.Przykłady udanej współpracy NAUKA - PRZEMYSŁ Ok. 80 projektów badawczo rozwojowych zrealizowanych w konsorcjach naukowo przemysłowych w tym: Koordynacja największych w kraju eko-energetycznych projektów bad-rozw: Strategicznego i kluczowego (współpraca z ENERGA SA, kilkadziesiąt ośrodków z całego kraju) Budowa Autonomicznych Regionów Energetycznych ARE Heat4u (Gazuno, Bosch, British Gas, E-on, Politechnika w Mediolanie, Instytut Fraunhofera) Laboratorium energetyki rozproszonej (Infracorr, PG) Molanote (Energa, PSSE, PG, IMP PAN, firmy klastrowe) Rozwój zaplecza produkcyjno-badawczego (Klimawent, PG) Rozwój systemów wentylacji na statkach (Ciecholewski, PG) Innowacyjne Budownictwo Smart E+

4 Kierunki działań - co proponujemy Transport powietrza czystego przez strefy wysokiego zanieczyszczenia Odzysk ciepła z powietrza – rekuperacja Optymalizacja przepływów powietrza i ograniczanie jego strat Wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł ciepła technologicznego do produkcji energii Finansowanie Partnerzy porozumienia w sprawie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza zamierzają przeznaczyć na realizację założeń tego przedswięwzięcia od 2% swoich przychodów. Jest o kwota na poziomie ok. 40 mln zł rocznie. Spółdzielnie Mieszkaniowe przeznaczą część funduszu remontowego, który rocznie wynosi ok. 1,5 mld PLN. Innowacyjne Budownictwo Smart E+

5 Nie ma innowacji regionalnych – konieczna współpraca ogólnopolska i międzynarodowa Atuty IBSE+ Rozwinięte kontakty krajowe i międzynarodowe Nasza wizytówka Budowa demonstratorów : CB Jabłonna, Model budynku zeroenergetycznego Budownictwo plus-energetyczne a w tym: Instalacja w Gussing Współpraca naukowa (podpisane porozumienia) Współpraca przemysłowa (podpisane porozumienia) Smart E+

6 Innowacyjne Budownictwo Smart E+ Dziękujemy za uwagę S M A R T E+ I N T E L I G E N T N A S P E C J A L I Z A C J A P O M O R Z A


Pobierz ppt "Budownictwo + eko-energetyka + inteligentne zarządzanie = efektywność energetyczna zasobów mieszkaniowych, komunalnych i przemysłowych Gdańsk 3-09-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google