Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Granty dla doświadczonych naukowców – rady dla piszących wnioski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Granty dla doświadczonych naukowców – rady dla piszących wnioski"— Zapis prezentacji:

1 Granty dla doświadczonych naukowców – rady dla piszących wnioski

2 Świadomość, że to jest konkurs
Na początku… Świadomość, że to jest konkurs - Zrozumienie całego procesu - Projekt trzeba sprzedać we wniosku - Powtórzenia to nie „grzech”

3 …należy grać zgodnie z zasadami konkursu
To jest konkurs, a więc… …należy grać zgodnie z zasadami konkursu Program pracy (Work Programme)  określa rodzaj gry Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for applicants)  mówi jak grać Eksperci Europejskiej Rady Badań  sędziowie

4 Frontier research? Czy pomysł jest nowatorski, przełomowy, ryzykowny (w sensie niepewności wyników)? Czy rezultaty poszerzą wiedzę, zmienią sposób myślenia o świecie, rozwiążą ważne praktyczne problemy? Czy jest to projekt, który niechętnie byłby finansowany przez źródła krajowe z racji nieprzewidywalności wyników i niepewności sukcesu? Czy jest to projekt, który może wywołać gwałtowną reakcję kręgów konserwatywnych, wzbudzić gorącą dyskusję? JEŚLI TAK, TO DOBRZE !!!

5 Jaki zespół? Skład zespołu zależy wyłącznie od lidera
Mogą to być koledzy z macierzystego instytutu, Mogą być naukowcy z każdego instytutu na świecie Jedyny warunek: badania należy prowadzić w Europie.

6 Jaka instytucja goszcząca?
Renomowana jednostka - to jedno z kryteriów oceny. Należy opisać wszelkie jej mocne strony: wyposażenie laboratoryjne, najlepsze metody badawczych, zespól naukowców, ich osiągnięć, atmosfera naukowa.

7 Tytuł i streszczenie Tytuł. To pierwsze zetknięcie eksperta z projektem. Tytuł musi zawierać istotę pomysłu, a nawet spodziewany rezultat. Przy tym nie może być długi. Streszczenie. Wizytówka projektu – musi być esencją projektu, zwięzłe i treściwe, powinno budzić ciekawość ekspertów i zachęcać do lektury całego wniosku.

8 Życiorys i samoocena - Dorobek i osobowość. Należy się chwalić.
Opis: wszystko, co dotyczy współpracy międzynarodowej: stypendia, staże, praktyki, konferencje, wyjazdy terenowe, publikacje, członkostwo w stowarzyszeniach naukowych, itp.

9 Opis pomysłu Dogłębny przegląd obecnego stanu wiedzy (state of the art), Prezentacja rewolucyjnego pomysłu. Niezbędny – dobry efekt końcowy - wpływ projektu na naukę (impact), efekt finalnego rezultatu pomysłu, do którego doprowadzą badania. Publikacja nie wystarczy.

10 Opis instytucji goszczącej
- Instytucję ocenia się w 2 etapie oceny na zasadzie TAK/NIE. Nie oznacza to jednak, że nie jest ona ważna. List wspierający (Aneks): - treść standardowa wg Guide for Applicants. ALE - warto zamieścić deklaracje zobowiązań, jakie instytucja goszcząca gotowa jest podjąć w związku z projektem i ułatwień, jakie może zapewnić liderowi.

11 Sprawy finansowe i prawne
Szczegóły prawne, organizacyjne i finansowe NIE SĄ ELEMENTAMI OCENY WNIOSKU Szacunkowe określenie budżetu jest wymagane w opisie projektu w rozbiciu na: poszczególne rodzaje kosztów na kolejne lata. Budżet powinien być realny, nie za wysoki i nie za niski.

12 Koncepcja projektu Cele projektu
Określamy cel główny projektu (main objective) Cel główny rozbijamy na kilka celów pośrednich (specific goals) Wybór metodologii – nowe podejście Struktura opisu celów: cel, problem, wyzwanie, odpowiedź projektu, cele pośrednie, oczekiwane rezultaty, poziom ryzyka

13 Innowacyjność Opisać międzynarodowy stan wiedzy i ograniczenia techniczne istniejących produktów, procesów, technologii, metodologii, polityk, norm itd. w odniesieniu do celów projektu. Uzasadnić wybrane podejście naukowe, biorąc pod uwagę inne, konkurencyjne podejścia. Opisać oryginalność zaproponowanej pracy i uzasadnić główne innowacje. Projekt nie powinien być po prostu kontynuacją poprzednich badań – to nie jest inna forma stypendium Marie Curie.

14 Plan pracy Podział projektu na logiczne fazy, prosta logiczna konstrukcja Podział na „pakiety zadaniowe” Zaplanowanie w czasie, zaplanowanie zasobów (Wykres Gantt’a) Wewnętrzna logika pakietu zadań cele - działania (tasks) - rezultaty i deliverables (kwantyfikować, gdzie tylko można)

15 Wykres Gantta

16 Struktura pakietów

17 e-mail: ek@ppnt.poznan.pl
Dziękuję za uwagę Ewa Kocińska Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE tel.: (61) , fax: (61)


Pobierz ppt "Granty dla doświadczonych naukowców – rady dla piszących wnioski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google