Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Piotr Dereszewski. „…uniwersalna funkcja kreowania i oferowania wartości (użyteczności) dla innych w celu osiągnięcia pożądanych przez organizację.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Piotr Dereszewski. „…uniwersalna funkcja kreowania i oferowania wartości (użyteczności) dla innych w celu osiągnięcia pożądanych przez organizację."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Piotr Dereszewski

2 „…uniwersalna funkcja kreowania i oferowania wartości (użyteczności) dla innych w celu osiągnięcia pożądanych przez organizację reakcji otoczenia.” (Philips Kotler) „Marketing to działalność gospodarcza polegająca na określeniu potrzeb, kształtowaniu produktu, tworzeniu i utrzymywaniu popytu, ustalaniu polityki rynkowej, finansowaniu i kredytowaniu obrotu, działaniach związanych z przemieszczaniem towarów.” Nazwa „marketing” pochodzi od angielskiego słowa „market” czyli rynek.

3 …jeden z elementów marketingu – komunikowanie się z odbiorcą, którego elementami są:  reklama  promocja sprzedaży  sprzedaż osobista  marketing bezpośredni  public relations

4 kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej, eksponowanie odrębności szkoły, kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą.

5 CECHY DOBREJ PROMOCJI EWALUACJA EFEKTÓW PROMOCJI FORMY I METODY ARGUMENTY PROMOCJI ZDEFINIOWANY ADRESAT PROMOCJI JASNO OKREŚLONY RYNEK DZIAŁANIA: wewnętrzny zewnętrzny PLANOWA CELOWA

6 PROMOCJA WEWNĘTRZNA PREZENTACJA WYNIKÓW KONCERTY, SZTUKI TEATRALNE, PRZEDSTAWIENIA GAZETKA SZKOLNA EKSPOZYCJE PRAC, ZDJĘĆ

7 PROMOCJA ZEWNĘTRZNA PAPIER FIRMOWY KOMUNIKAT PRASOWY LOGO STRONA WWW PROFIL NA FACEBOOK’U PREZENTACJA MULTIMEDIALNA FOLDERY I INFORMATORY IMPREZY SZKOLNE WIZYTÓWKI

8 1.WYZNACZANIE CELÓW 2.POZNAWANIE ODBIORCÓW 3.PLANOWANIE 4.DOPASOWANIE NARZĘDZI 5.KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA 6.SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI 7.WYCIĄGANIE WNIOSKÓW

9 DLACZEGO PODEJMUJEMY SIĘ DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH SZKOŁĘ? zwiększenie liczby uczniów, zwiększenie rozpoznawalności marki szkoły, tzn. więcej osób wie o istnieniu szkoły, budowa wizerunku szkoły, budowa – polepszenie relacji, np. ze społecznością lokalną, organem prowadzącym

10 DO KOGO KIERUJEMY DZIAŁANIA PROMOCYJNE? do przyszłych uczniów, do przyszłych uczniów i ich rodziców, do nauczycieli innych szkół, do wszystkich pracowników szkoły, do obecnych uczniów,

11 Kształtowanie wizerunku i jego utrwalanie musi być harmonijne i stałe. Tylko taki rzetelnie zbudowany wizerunek będzie w stanie przekonać do szkoły, ale także będzie ostoją, kiedy w szkole przydarzy się sytuacja kryzysowa.

12 Muszą być wykonane w odpowiednim czasie i przez zespół osób – wszystko przez pryzmat celów, odbiorców i skutku, jaki szkoła chce osiągnąć.

13 zss-wolomin.edl.pl www.powiat-wolominski.pl

14 Pracownicy i uczniowie musza mieć świadomość, że wszelkie ich działania, które wydają się mało istotne, przyczyniają się do budowania wizerunku szkoły i jej promocji. SZKOŁA KOMUNIKUJE SIĘ Z OTOCZENIEM PRZEZ WSZYSTKO TO, CO ROBI, ALE TAKŻE POPRZEZ WSZYSTKO TO, CZEGO NIE ROBI.

15 ewaluacja podejmowanych działań, przyrost liczby uczniów, zwiększenie zainteresowania szkołą, skuteczna współpraca z rodzicami, współpraca z organem prowadzącym i partnerami,

16 Czasem niektóre działania wydają się szkole oczywiste lub rutynowe, inne – zupełnie zbędne, ale jeśli są skuteczne, ważne dla uczniów lub ich rodziców oraz innych kluczowych grup odbiorców, to powinny stać się priorytetem dla szkoły.

17 system identyfikacji wizualnej, funkcjonalna i aktualizowana strona www, relacje z mediami, pakiet spójnych materiałów promocyjnych, stały system dystrybucji informacji do pracowników, uczniów, rodziców, absolwentów, innych osób zainteresowanych szkołą,

18 system wystawienniczy, wykorzystanie części zewnętrznej i wewnętrznej szkoły do celów informacyjnych i promocyjnych, Wykorzystanie w promocji szkoły internetu – w tym mediów społecznościowych, wypracowanie harmonogramu wydarzeń specjalnych – imprez szkolnych, które będą ze szkołą kojarzone, otwarcie się szkoły na gości z zewnątrz.

19 Henry Ford

20 BIBLIOGRAFIA: Buszman – Witańska M.: „Czy warto promować szkołę?”, Dyrektor Szkoły nr 2/2013; Buszman – Witańska M.: „Skuteczny mix promocyjny.”, Dyrektor Szkoły nr 3/2013; Buszman – Witańska M.: „Recepta na skuteczny przekaz promocyjny szkoły.”, Dyrektor Szkoły nr 4/2013; Świda J.: „Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu”, Dyrektor Szkoły nr 2/2013;


Pobierz ppt "Opracowanie: Piotr Dereszewski. „…uniwersalna funkcja kreowania i oferowania wartości (użyteczności) dla innych w celu osiągnięcia pożądanych przez organizację."

Podobne prezentacje


Reklamy Google