Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Produkt i usługa Działania marketingowe Projekt jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Produkt i usługa Działania marketingowe Projekt jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Produkt i usługa Działania marketingowe Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę w działalności mającej na celu popieranie sprzedaży[1]. Marketing to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów[2]. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Marketing-mix – łączy w całość pewne elementy, aby osiągnąć pożądane cele na rynku [3]:  product – produkt  price – cenę  place – dystrybucję  promotion – promocję. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej [4] Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej W przedsiębiorstwie produktem marketingowym jest wszystko to, co można zaoferować na rynku, czyli dobro materialne (rower, telefon), usługa (komputerowa, fryzjerska), idea (zdrowa żywność), natomiast w NGO - określona postawa społeczna, którą chcemy osiągnąć lub utrzymać, mając przekonanie o jej pożyteczności. Cena w przedsiębiorstwie odzwierciedla wartość wymiany rynkowej (cena kursu j. angielskiego – 300 zł, cena roweru – 700 zł), w przypadku NGO nie pełni tak istotnej funkcji, część działań ma bowiem charakter bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Dystrybucja w marketingu przedsiębiorstwa oznacza dostarczenie produktu na rynek (droga produktu od producenta do konsumenta), z kolei w NGO w takim ujęciu raczej nie występuje. W NGO najistotniejszy jest wybór kanału komunikacji, gdyż to skuteczna komunikacja decyduje o powodzeniu działania. Promocja to oddziaływanie na odbiorców polegające na przekazywaniu im informacji o produkcie i działalności firmy (reklama w radio, telewizji, prasowa, sponsoring, indywidualne działania sprzedawców). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Misja to fundament, dzięki któremu działa organizacja, jej sformułowanie wyraża problem oraz sposób jego rozwiązania. Misja jest wizytówką firmy, z którą firma wychodzi na zewnątrz. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Dobra misja powinna: określać wyraźnie cel działalności firmy, wskazywać konkretne produkty oraz rynki, pomagać weryfikować bieżące i przyszłe warianty działania, być optymalnie wyważona, wyróżniać firmę spośród innych firm, być dostatecznie szczegółowa, aby móc oddziaływać na personel firmy, być realistyczna i elastyczna, skupiać się na potrzebach klienta i ich zaspokojeniu, informować o podstawowej działalności firmy, utożsamiać się z celami zbiorowymi firmy, być zrozumiała i znana dla wszystkich pracowników i otoczenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Najważniejsze składniki misji firmy to:  klienci  produkty  obszar działania, lokalizacja firmy  stosowana technologia  sposób na przetrwanie i koncepcja rozwoju  filozofia działania (przekonania, aspiracje, wartości i priorytety)  publiczny wizerunek (społeczna odpowiedzialność i pożądany wizerunek). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Przypisy: [1] - P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Czytelnik, Nowoczesność, AE w Krakowie, Warszawa 1988, s. 80. [2] - Ph. Kotler, S. J.Levy, Broadening the Concept of Marketing, Journal of Marketing 1969, vol. 33, s. 10-15. [3] - Ph. Kotler: Marketing management, analysis, planning and control. Prentice Hall, Hemel Hempstead 1991, s. 151. [4] http://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_mix [dostęp 8.08.2013]http://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_mix Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Produkt i usługa Działania marketingowe Projekt jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google