Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologiczna choinka Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologiczna choinka Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie"— Zapis prezentacji:

1 Ekologiczna choinka Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie
Plastyczno –Technicznym z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Tuszynie

2 Regulamin Powiatowego Konkursu Plastyczno- Technicznego „Ekologiczna choinka” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Tuszynie Postanowienia ogólne: 1. Regulamin określa warunki, w jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa. 2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie. Cel konkursu: 1. Pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 2. Kształtowanie wyobraźni i kreatywności w zakresie projektowania i wykonania przestrzennej formy użytkowej różnymi technikami, przy wykorzystaniu materiałów pozyskanych z surowców wtórnych. Założenia organizacyjne: 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu łódzkiego wschodniego w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III, klasy IV-VI 2. Prace muszą być wykonane indywidualnie, w formie przestrzennej, przy wykorzystaniu materiałów pozyskanych z surowców wtórnych. 3. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac z każdej grupy wiekowej. 4. Do każdej pracy musi być dołączona na stałe wizytówka zgłoszeniowa: Adres szkoły, Imię, nazwisko ucznia i klasa, do której uczęszcza Imię i nazwisko nauczyciela wspomagającego ucznia 5. Konkurs trwa od r. do r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi r. 6. O wynikach Konkursu oraz terminie wręczenia nagród i wyróżnień Organizator poinformuje uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3 Kryteria oceny prac: Pomysłowość i oryginalność wykorzystania surowców wtórnych przy tworzeniu kompozycji przestrzennej. Estetyka wykonanej pracy. Samodzielność przy wykonaniu pracy. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III I klasy IV-VI Informacje dodatkowe: Nagrody: I miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom II miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom III miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom WYRÓŻNIENIA Prace laureatów zostaną sfotografowane i opublikowane na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele wspomagający uczniów otrzymają podziękowania Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Ważne!!!! Prosimy również o dostarczenie w formie wydruku oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna ucznia biorącego udział w konkursie. Adres organizatora: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie, ul. Piotrkowska 15 Tuszyn , tel Koordynatorzy : Elżbieta Nowicz, Justyna Andryszek

4 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Oświadczam, że jako rodzic/ prawny opiekun ……………………………………………………… /imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna / mojego dziecka ………………………………………………………………………………… / imię i nazwisko dziecka / Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i w całości go akceptuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb realizacji Konkursu ( w tym nazwy szkoły, do której uczęszcza) dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) a ponadto upublicznienia w związku z jego udziałem w Konkursie – jego imienia i nazwiska. ………………………………………………………………… / data, podpis rodzica, prawnego opiekuna/


Pobierz ppt "Ekologiczna choinka Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google