Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 1. Czym jest demokracja?  2. Młodzież o władzy ludu.  3. Jak młodzież może wpływać na ludowładztwo?  4. Dorośli o młodych aktywnie uczestniczącej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 1. Czym jest demokracja?  2. Młodzież o władzy ludu.  3. Jak młodzież może wpływać na ludowładztwo?  4. Dorośli o młodych aktywnie uczestniczącej."— Zapis prezentacji:

1

2  1. Czym jest demokracja?  2. Młodzież o władzy ludu.  3. Jak młodzież może wpływać na ludowładztwo?  4. Dorośli o młodych aktywnie uczestniczącej w demokracji.  5. Wywiad.  6. Konsekwencje prawne nieprawidłowo podejmowanych działań.

3  Ustrój, który jest obecnie w Polsce zagwarantowany przez konstytucję to demokracja, czyli z greckiego „rządy ludu”, większość obywateli stanowi władzę, ale respektuje się prawa mniejszości. Dzięki demokracji w Polsce obywatele mają od 1989 roku wpływ na to, co się dzieje w polityce, ponieważ mogą brać udział w wyborach. Kiedyś, przed demokracją też odbywały się wybory, nie były one jednak wolne. Teraz do parlamentu startują różne ugrupowania, a o ich losie przesądzamy my, czyli wyborcy.

4

5

6  Wypowiedzi niektórych ankietowanych :  Tak, bo w ten sposób mogę wyrazić swoje zdanie.  Tak, ponieważ przyszłość leży w rękach młodych.  Nie, bo mój głos i tak nie ma znaczenia.  Tak, ponieważ to rozwija świadomość obywatelską.  Nie, ponieważ nie znam się na tym.  Nie, ponieważ nie mam czasu.  Nie, nie interesuje mnie to.  Tak, ponieważ chciałabym mieć prawo głosu.

7  Petycje,  Happeningi,  Protesty,  Sztuka (obrazy, przedstawienia, filmy),  Debaty,  Portale społecznościowe,  Muzyka,  Pikiety,  Wolontariat,  Plakaty propagandowe,  Graffiti.

8  Petycja – to pismo zawierające jakąś prośbę, które jest kierowane do władz lub osób na wyższym stanowisku. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego rozpatrzenia wówczas, gdy zawarte są w niej argumenty sformułowane jasno i przekonująco.  Petycją nazywa się również dokument podpisany przez wiele osób i skierowany do jakiegoś urzędu. Poza pisemnymi występują również petycje ustne. Petycje można podpisywać i składać przez Internet. Termin ten może również oznaczać prośbę kierowaną do sądu bądź trybunału administracyjnego.  Petycją może być również pismo procesowe, uprawniające do bycia wysłuchanym przed sądem.  Liczba podpisów pod petycją ma większe znaczenie jeśli chcemy posiadać prawo do inicjatywy ustawodawczej. W takim wypadku jest to minimum 10.000 podpisów.

9  Happening to rodzaj spektaklu, w którym artysta lub grupa osób wykonuje pewne działanie, często posiadające społeczny wymiar. Akcje zazwyczaj odbywają się w miejscach publicznych, gdzie gromadzą się duże grupy ludzi; przestrzeniach reakcji, protestu, manifestacji.  Charakteryzuje się bezpośredniością, często z elementami improwizacji. Ma na celu aktywizację widza, często jest wyrazem nieskrępowanej ekspresji.  W swoim przebiegu może być połączeniem akcji – czynności z przedmiotami, obiektami, wytwarzaniem dźwięków. Happening może wynikać również ze specyfiki miejsca, itp.

10  Protest- wystąpienie zbiorowe mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę.  Członkowie społeczeństwa demonstrując pokazują swoje poglądy i opinie na ważne sprawy polityczne i społeczne.

11  https://www.youtube.com/watch?v=fYf a5tGPFR0

12  Debata- dyskusja o oficjalnej formie, wymiana poglądów na dany temat, najczęściej w większym gronie osób, np. na zebraniu, posiedzeniu, zgromadzeniu, zjeździe. Dyskusja ta dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego problemu lub sprawy.

13  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe.  Młodzież ma możliwość wypowiadania się na sporne tematy na odpowiednich forach lub kierować bezpośrednio swoje wnioski, prośby i zażalenia do organów władzy drogą elektroniczną.

14 Przykłady utworów muzycznych przygotowanych w manifescie sprzeciwu lub zachowania pamięci o ważnych wydarzeniach: - Sabaton Uprising PL(pamieć o powstaniu warszawskim) - Akurat Do Prostego Człowieka( sprzeciw rasizmowi) - Kozak System feat. Enej i Malleo Reggae Rockers Brat za Brata ( manifest jedności z Ukrainą ) - B.E.T.H. Nie przemocy

15  Pikieta- forma demonstracji, gdzie grupa osób obnosi plakaty w sprawie społecznej lub politycznej z reguły przed ważnym budynkiem, siedzibą władz.

16  Dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.  Wolontariusz nie może świadczyć usług na rzecz firm, ani osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą.  Przez większe rozpowszechnienie wolontariatu młodzież może naświetlić władzom w jakich dziedzinach życia potrzebna jest ich pomoc.

17  Plakaty propagandowe to środek masowego przekazu mający na celu przekazanie jasnej informacji na podstawie bodźców wzrokowych.  Ten sposób przekazywania informacji od władzy do ludu był rozpowszechniony np. podczas II wojny światowej.  Po drobnej modyfikacji można zmienić adresata i odbiorcę, co w konsekwencji takiej zmiany da młodzieży jeszcze jeden sposób manifestacji swoich poglądów.

18  Nazwa zbiorcza dla różniących się tematem i przeznaczeniem elementów wizualnych, np. obrazów, podpisów lub rysunków, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik.  Mimo tego iż jest często uznawane za obiekt wandalizmu dzięki specjalnie wyznaczonych terenach oraz wydanych zezwoleniach może się stać jednym z bardziej nowoczesnych metod ogłoszenia swoich poglądów.

19

20

21 Wypowiedzi niektórych ankietowanych:  Uczą samodzielnego myślenia, wyrażania i obrony własnej opinii.  Są potrzebne, bo uczą samorządności i odpowiedzialności za siebie i innych.  Są bardzo potrzebne, ale nie zawsze skuteczne.  Każdy człowiek, a więc i młodzież powinien mieć wpływ na świat, w którym żyje. Większe zaangażowanie oznacza większy wpływ.  Są wyrazem tego, że żyjemy w demokratycznym państwie.  Każdy głos, myśl może coś zmienić.  Nie przyniosą zapewne żadnego efektu, ale próbować zawsze trzeba.

22  https://www.youtube.com/watch?v=5q 4tPPnNEW0

23  Podrabianie podpisów w petycjach jest karalne do 5 lat pozbawienia wolności.  Za nielegalnie przeprowadzone protesty grozi kara np. 1000zł grzywny.  Trzeba mieć specjalne zezwolenie na przeprowadzenie pikiety w innym razie za nieprzestrzeganie tego prawa grozi odpowiedzialność karna.  Obrażanie osób publicznych na portalach społecznościowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia jej do 1 roku.  Każde graffiti stworzone bez zezwolenia jest uznawane i karane jako wandalizm.

24


Pobierz ppt " 1. Czym jest demokracja?  2. Młodzież o władzy ludu.  3. Jak młodzież może wpływać na ludowładztwo?  4. Dorośli o młodych aktywnie uczestniczącej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google