Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Elementy Psychologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Elementy Psychologii."— Zapis prezentacji:

1

2 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Elementy Psychologii Kurs Kwalifikacyjny Jakub Bętkowski

3 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Elementy Psychologii o Komunikacja interpersonalna o Komunikacja niewerbalna o Asertywność o Sytuacja trudna i stres

4 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl KOMUNIKACJA Elementy Psychologii – Kurs Kwalifikacyjny

5 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl PLAN o Definicje o Poziomy Komunikacji o Model o Skuteczne Słuchanie

6 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl DEFINICJA o Komunikacja interpersonalna o proces dzięki, któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Dokonuje się za pomocą przekazu werbalnego i niewerbalnego.

7 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl POZIOMY KOMUNIKACJI Faktyczny Swobodna rozmowa na nieistotne tematy. Jest to bezpieczne, wolne od emocji komunikowanie się, podczas którego nie rozmawia się o poglądach ani wartościach. Występuje z reguły wtedy, gdy ludzie spotykają się ze sobą po raz pierwszy lub nie znają się zbyt dobrze. Poruszane wówczas tematy dotyczyć mogą np. pogody, wiadomości czy sportu. Instrumentalny Polega na przekazywaniu informacji i/lub instrukcji w sposób bezpośredni, wolny od emocji. Taka komunikacja ma na celu wywołanie konkretnego zachowania u odbiorcy komunikatu, np. rozmowa u fryzjera: "proszę ogolić mnie na zero". Afektywny Ujawnianie wartości i poglądów, emocji, zaangażowanie w rozmowę. Na tym poziomie ujawniają się bardziej osobiste cechy rozmówcy, np. "uważam, że należy ostrzej karać kierowców prowadzących po pijanemu", "nigdy mnie nie słuchasz".

8 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl OBRAZKOWY PRZEKAZ Ćwiczenie

9 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Obrazkowy przekaz – osoba A o Państwa zadaniem jest stworzenie rysunku złożonego z figur geometrycznych. Może on coś przedstawiać lub być abstrakcyjny. Proszę rysować tak aby druga osoba z pary nie widziała Państwa rysunku. o Gdy skończysz rysować, zaczniesz opowiadać o swoim rysunku drugiej osobie. Nie możesz pokazać jej tego co masz na kartce. Jej zadaniem narysowanie na podstawie twoich instrukcji takie samego rysunku. Nie możecie zaglądać sobie w kartki.

10 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Obrazkowy przekaz – osoba B o Za chwilę Państwa partner zacznie Państwu opowiadać o swoim rysunku. o Państwa zadaniem jest narysowanie na podstawie jego instrukcji takiego samego rysunku jak on. Nie mogą Państwo zaglądać nawzajem w swoje kartki. Mogą Państwo posługiwać się jedynie głosem.

11 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl MODEL Nadawca Intencja Kodowanie Kanał Komunikacyjny Komunikat Szum Odbiorca Interpretacja Dekodowanie Wartości Nastrój Emocje Sposób Bycia Nawyki Punkt Widzenia Przekonania Język Ciała Zmęczenie Nieuwaga Wartości Nastrój Emocje Sposób Bycia Nawyki Punkt Widzenia Przekonania Język Ciała Zmęczenie Nieuwaga Wartości Nastrój Emocje Sposób Bycia Nawyki Punkt Widzenia Przekonania Język Ciała Zmęczenie Nieuwaga Wartości Nastrój Emocje Sposób Bycia Nawyki Punkt Widzenia Przekonania Język Ciała Zmęczenie Nieuwaga

12 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Parafraza o Parafraza to powtórzenie własnymi słowami tego co przed chwilą usłyszeliśmy. o Parafrazując używamy sformułowań: o jeśli dobrze Cię rozumiem... o a więc jesteś zdania, że... o chcesz powiedzieć, że... o sądzisz zatem, że...

13 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Polecenia o Prawidłowo wydane polecenie musi informować drugą osobę: o Co ma być zrobione o Kto ma to zrobić o Jaki czas oraz zasoby ma na potrzeby wykonania polecenia (Na kiedy ma coś być zrobione) o Parafraza o Ewaluacja o Kara i nagroda o Polecenie powinno być wydane w formie pytania lub prośby. o Użycie tonu rozkazującego obniża skuteczność polecenia i niszczy motywację drugiej osoby do wykonania zadania.

14 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl AKTYWNE SŁUCHANIE Ćwiczenie

15 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Aktywne Słuchanie o Policz lampy w Sali o Zawiąż buta o Ile to jest 15*16? Zanotuj wynik. o Sprawdź która godzina.

16 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Aktywne Słuchanie o Patrz na drugą osobę. o Zadawaj pytania. o Usiądź tak jak druga osoba. o Patrz na drugą osobę.

17 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl SKUTECZNE SŁUCHANIE parafrazowanie (definiowanie) swoimi słowami tego, co druga osoba do nas mówi precyzowanie przez zadawanie pytań informacja zwrotna dzielenie się odczuciami i doświadczeniami bez osądzania (natychmiast, szczerze i wspierająco) aktywne słuchanie słuchanie z nastawieniem na zrozumienie emocji rozmówcy słuchanie empatyczne nie ocenia się rozmówcy, by osądy nie zasłaniały nam naszego rozmówcy słuchanie otwarte zwracanie uwagi na integrację słów i emocji słuchanie świadome

18 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Komunikacja Niewerbalna

19 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl PLAN o Rola Komunikacji Niewerbalnej o „Mowa Ciała” o Mimika o Proksemika o Wykrywanie Kłamstwa

20 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Komunikaty Niewerbalne o Gesty o Postawa ciała o Mimika o Dystans (dotyk) o Kontakt wzrokowy o Ubiór (rekwizyty) o Ton głosu, barwa, akcent

21 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl ROLA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ

22 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Wnioski z eksperymentu Mehrebiana o Zrozumienie emocji jest możliwe tylko dzięki dekodowaniu komunikatów niewerbalnych o Nawet nie rozumiejąc wypowiadanych słów jesteśmy w stanie stwierdzić jak się ktoś czuje i jakie ma do nas nastawienie o Jeśli chcemy kogoś uspokoić, zdenerwować, uwieść to ważniejsze jest to jak mówimy niż to co mówimy (prymat formy nad treścią)

23 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl MOWA CIAŁA o Nasze ciało, gesty, postawa nie mówią nam co czujemy ale jak sobie radzimy z tymi uczuciami. o Sygnały dyskomfortu o Gesty Samo-kojące o Tworzenie osłon o Nie ma Słownika!

24 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Tworzenie osłon o Łatwiej odpowiadać „z ławki” czy „przy tablicy”? o Osłony tworzone są z własnych kończyn, rekwizytów lub wykorzystujemy meble do schowania się za nimi

25 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Gesty samokojące Pozostałość po infantylnym kontakcie z matką, która uspokajała nas dotykiem i kontaktem fizycznym Wszelkiego rodzaju gesty, których obiektem oddziaływania jest nasze ciało (poprawianie włosów, ubrania, dotykanie twarzy, zacieranie rąk itp.)

26 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Wnioski o Na podstawie obserwacji gestów i postaw ciała nie jesteśmy w stanie stwierdzić jak ktoś się czuje a jedynie czy odczuwa dyskomfort czy też jest rozluźniony

27 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Dystans Intymny (do 45 cm) czujemy ciepło bijące z ciała drugiej osoby Osobniczy (45-120 cm) typowa interakcja między bliskimi osobami Społeczny (120-360 cm) zwyczajowy dystans między kilkoma rozmawiającymi osobami (znajomi, współpracownicy) Publiczny (od 360 cm) typowy dystans podczas wystąpień publicznych między audytorium a mówcą (brak interakcji)

28 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Dystans w praktyce Bliżej o Znają się o Kobieta z Kobietą o Lubią się, ufają sobie o Rodzic z dzieckiem o Znajomość nieformalna o Kobiety dotykają się nawzajem Dalej o Obcy o Mężczyzna z Mężczyzną o Nie lubią się, boją się o Różnica w statusie o Znajomość formalna

29 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Komponenty Emocji o Psychiczna – powstająca w toku rozwoju jednostki, indywidualna, unikalna dla danej osoby. o Stan emocjonalny aktywuje specyficzny wzorzec reagowania, skojarzenia i zachowania. o Fizjologiczna – wrodzona, uniwersalna dla całego gatunku. o Stan emocjonalny aktywuje specyficzne zmiany w organizmie, hormony, temperatura, potliwość, pobudzenie określonych partii mózgu.

30 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Drogi wzbudzania emocji o Emocja wzbudzana poprzez poznawczą ocenę sytuacji (coś jest ważne lub nie, jest dobre lub złe, mam na to wpływ itp.) o Emocja wzbudzana poprzez interpretację sygnałów płynących z ciała (napięcie mięśni, tętno itp.) o Emocja wzbudzana na poziomie neurologicznym (zmiany w chemii mózgu)

31 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Procesy sensomotoryczne o Ekspresja zewnętrznych sygnałów emocji intensyfikuje ją o Postawa ciała może nas skłaniać do odczuwania specyficznego nastroju o Temperatura wpływa na fakt odczuwania emocji pozytywnych (niższa) i negatywnych (wyższa) o Ból wywołuje gniew a następnie może wywołać smutek o Ułożenie ust, mięśni twarzy skłania do odczuwania określonych emocji (smutek, radość) o Trening antystresowy może rozluźnić mięśnie, obniżyć tętno i temperaturę ciała co doprowadzi do zmniejszenia intensywności przeżywanych emocji

32 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Emocje proste i złożone o Przewaga komponenty fizjologicznej jest charakterystyczna dla 6 emocji podstawowych o Przewaga komponenty psychicznej jest charakterystyczna dla emocji złożonych – wyższych, związanych z funkcjonowaniem społecznych

33 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl MIMIKA o Uniwersalność międzykulturowa i międzygatunkowa ekspresji mimicznej (emocje podstawowe) – badania Ekman i Friesen o Wrodzone (badania Eibl-Eibelsfelt nad dziećmi niewidomymi od urodzenia) o Mięśnie mimiczne o Oczy o Skóra

34 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Emocje Podstawowe Szczęście Smutek Strach Zdziwienie Złość Obrzydzenie Pogarda

35 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl

36

37

38

39

40

41

42

43 ASERTYWNOŚĆ Elementy Psychologii – Kurs Kwalifikacyjny

44 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl PLAN o Rodzaje Zachowań o Definicja Asertywności o Kulturowe korzenie pojęcia asertywności o Terytorium Psychologiczne o Prawa Fensterheima o Obszary Asertywności o Komunikat JA

45 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl RODZAJE ZACHOWAŃ ULEGŁE Empatia, szacunek do innych i łagodność, ale i rezygnacja z siebie. Ryzykujemy, że ludzie będą nawiązywali z nami relacje tylko ze względu na to, że zgadzamy sie na ich prośby. Sami czujemy się wykorzystywani. Mamy poczucie skrzywdzenia i braku szacunku ze strony osób trzecich. Ciągle robimy cos dla innych, a nie dla siebie. Osiągamy własne cele znacznie później niż gdybyśmy nie byli ulegli lub wcale ich nie osiągamy. „A może…?” „Czy dałoby sie…”, „Czy mógłbyś…”, „Nie chce przeszkadzać, ale…”, „Przepraszam, ale…”. AGRESYWNE Skuteczność i pewność siebie, ale także brak szacunku dla potrzeb innych. Wzbudzamy strach w innych. Ludzie nie chcą z nami współpracować, gdy jesteśmy nieobliczalni. Niektórzy postrzegają nas jako egoistów, dbających jedynie to zaspokojenie własnych celów. Osiągamy to, co chcemy, nie licząc się z potrzebami ludzi wokół nas. „Jak nie…, to…”, „Uważaj, bo…”, „Musisz…”, „Ty zawsze…”, „Ty nigdy…”. MANIPULACJA Czasami jest skuteczne (do czasu, a inni nie zorientują sie, jakie są nasze ukryte motywy). Charakteryzuje sie ono także nieszczerością, brakiem szacunku dla potrzeb innych oraz przedmiotowym traktowaniem ludzi, aby osiągnąć własne cele. Traktujemy innych przedmiotowo. Stosujemy taktykę mówienia nie wprost o swoich zamiarach, wykorzystujemy czyjąś ufność. Jesteśmy nieszczerzy, udajemy sympatie, nawet kiedy jej nie czujemy. Wpływamy pośrednio na zachowanie innych. Osiągamy własne cele, używając do tego innych ludzi poprzez nadużywanie ich zaufania. Właściwie nie ma charakterystycznych zwrotów, używanych przez osoby, które manipulują, gdy posługują sie one wszystkimi możliwymi technikami w nieuczciwy sposób.

46 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Rodzaje zachowań Typ zachowaniaSzacunek do siebieSzacunek do innych Uległość -+ Agresja i Manipulacja +- Asertywność ++

47 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl DEFINICJA ASERTYWNOŚCI o Rodzaj zachowania wyrażający szacunek do siebie i do drugiej osoby.

48 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl 1. Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, dopóki nie ranisz innych. 2. Masz prawo do wyrażania siebie – nawet jeśli rani to kogoś innego – dopóki Twoje intencje nie są agresywne. PRAWA FENSTERHEIMA 3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić. 4. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osoba. 5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.

49 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl KOMUNIKAT JA 1. Wyrażenie odczucia, emocji. 2. Opisanie konkretnego zachowania/wydarzenia, które wywołało powyższe uczucia 3. Wyjaśnienie, dlaczego to zachowanie/wydarzenie wywołało te uczucia 4. Przekazanie oczekiwań co do całej sytuacji. “Kiedy ty (zachowanie), ja (uczucie), ponieważ (potrzeba). Chciałabym (konkretna prośba). ”

50 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl STRES Elementy Psychologii – Kurs kwalifikacyjny Jakub Bętkowski

51 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl PLAN o Definicja o Rodzaje Stresu o Oznaki Stresu o Style Radzenia Sobie ze Stresem o Wypalenie Zawodowe

52 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl DEFINICJA o T. Tomaszewski: sytuacja trudna (stres) - brak wzajemnego dostosowania (czyli równowagi) potrzeb, warunków i czynności o J. Reykowski: stres jako obiektywny stosunek czynników zewnętrznych do cech człowieka (czynniki stanowiące zagrożenie i zakłócenie dla aktualnie wykonywanej aktywności zadaniowej) o R. S. Lazarus, S. Folkman: stres jako określona relacja między osobą, a otoczeniem, która jest oceniana przez nią jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi

53 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl STRES o Reakcja organizmu i psychiki na zmianę w otoczeniu. Siła tej reakcji zależy od: cech osobowości oraz posiadanych zasobów.

54 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl RODZAJE STRESU

55 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Choroba Psychosomatyczna o Długotrwały stres jako przyczyna obniżenia odporności i infekcji o Choroba psychosomatyczna jest skutkiem długotrwale działającego stresu w postaci zmiany w strukturze narządu.

56 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM SKONCENTROWANY NA ZADANIU Charakteryzuje osoby, które w sytuacjach stresowych podejmują wysiłki zmierzające do rozwiązania problemu, poprzez poznawcze przekształcenie lub próby zmiany sytuacji. Nacisk położony jest na zadanie lub planowanie rozwiązania problemu. SKONCENTROWANY NA EMOCJACH Styl ten charakterystyczny jest dla osób, które w sytuacjach stresowych mają tendencję do koncentracji na sobie, na własnych przeżyciach emocjonalnych, takich jak: złość, poczucie winy, napięcie. Osoby te mają także tendencję do myślenia życzeniowego i fantazjowania. SKONCENTROWANY NA UNIKANIU Osoby charakteryzujące się tym stylem w sytuacjach stresowych wykazują tendencję do wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania tych sytuacji. Styl ten może przyjmować dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze, np. oglądanie telewizji, objadanie się, myślenie o sprawach przyjemnych, poszukiwanie kontaktów towarzyskich

57 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Problemy Etyczne i Społeczno Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym Kurs Kwalifikacyjny Jakub Bętkowski

58 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Problemy społeczno- psychologiczne Kurs Kwalifikacyjny

59 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Plan o Definicja. o Człowiek a grupa. o Człowiek a autorytet.

60 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Psychologia Społeczna o Dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie.

61 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Człowiek a grupa o Konformizm - w psychologii społecznej to zmiana zachowania na skutek rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Podporządkowanie się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej. W tym rozumieniu jest to zmiana związana z faktem, że członek grupy miał początkowo inne zdanie czy inaczej się zachowywał niż grupa, a następnie je zmienił w kierunku zgodnym z oczekiwaniami grupy.

62 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Konformizm - motywy o Lęk przed odrzuceniem. Ludzie boją się ośmieszenia, odrzucenia i "wyjścia przed szereg", dlatego dostosowują się do zachowań innych w grupie. Inaczej przeżywają lęk przed tym, że nie będą akceptowani w grupie. (konformizm normatywny). o Pragnienie posiadania racji. W niektórych sytuacjach ludzie nie wiedzą jakie zachowania są słuszne. Naśladują więc innych, przyjmując, że skoro ktoś postępuje w dany sposób, to znaczy, że tak należy zrobić. Na przykład: skoro wszyscy stoją przed przejazdem kolejowym, mimo że nic nie jedzie, to znaczy, że należy stać z jakiegoś powodu. (Konformizm informacyjny). o Do zachowań konformistycznych jesteśmy mobilizowani poprzez istnienie sankcji za przestrzeganie (sankcje pozytywne) lub nieprzestrzeganie norm grupowych (sankcje negatywne). W niektórych małych grupach społecznych sankcje zmuszające ludzi do uległości mogą przybrać skrajną formę, jak na przykład miało to miejsce w sekcie Świątynia Ludu.

63 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Która linia jest takiej samej długości jak linia X? Eksperyment Ascha

64 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Społeczny dowód słuszności o Społeczny dowód słuszności - zasada, według której człowiek, nie wiedząc, jaka decyzja lub/i jaki pogląd jest słuszny (co może zależeć od różnych czynników), podejmuje decyzje lub/i przyjmuje poglądy takie same, jak większość grupy. Uważamy, że jakieś zachowanie jest poprawne wtedy, gdy widzimy innych ludzi którzy tak właśnie się zachowują. o Przykład o Jeśli mężczyzna nie wie, która ubikacja jest damska, a która męska, ponieważ nie ma oznaczeń na drzwiach, to użyje tej, do której wchodzi inny mężczyzna.

65 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Reaktancja o Reaktancja – (...) dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej przez kogoś, kto próbuje nam coś narzucić lub czegoś zakazać. o Reaktancją nazwać można „opór psychiczny”. Pojęcie oporu ma jednak osobne znaczenie w psychoanalizie. o Działanie to jest tym silniejsze im: o ważniejsza możliwość działania jest nam odebrana; o więcej jest zablokowanych, odebranych możliwości; o bardziej nieoczekiwana jest blokada; o większe jest zagrożenie swobody działania. o To czego się nam zakazuje staje się bardziej atrakcyjne (tzw. „zakazany owoc”, łac. nitimur in vetitum – tak tłumaczy się zainteresowanie ludzi ocenzurowanymi treściami, co można zauważyć np. w zwiększaniu zainteresowania ludzi produktami, podobnie zakazy rodziców rozgrzewają miłość nastolatków). Jednocześnie pojawia się niechęć wobec źródła przeszkód oraz motywacja do przywrócenia stanu swobody, wolności.

66 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Myślenie Grupowe o Syndrom grupowego myślenia albo gromadomyślenie (ang. groupthink) – termin w psychologii społecznej oznaczający uleganie ograniczającej sugestii i naciskowi grupy, której jest się członkiem. o W wyniku narzuconej autocenzury członkowie grupy podlegającej temu zjawisku, zubażają dobrowolnie swoje zdolności intelektualne. Myślenie grupowe prowadzi w skrajnym stadium do zupełnej utraty przez grupę poczucia rzeczywistości, przecenianie własnej siły i możliwości działania. Syndrom ten oznacza również izolację grupy od otoczenia i zamknięcie się grupy we własnym świecie.

67 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Syndrom Myślenia Grupowego - objawy o Według Irvinga Janisa syndrom ten charakteryzuje się następującymi objawami: o iluzja nieomylności i pewności siebie, o lekceważenie niepomyślnych informacji, o wiara we własną etykę zawodową, nieuwzględnianie etycznych i moralnych aspektów decyzji, o lekceważące traktowanie wyników i osób spoza zespołu, o wywieranie nacisku dla wymuszenia konformizmu, o samocenzurowanie się (aby uniknąć powtarzających się negatywnych reakcji grupy, krytyczni jej członkowie decydują się w końcu milczeć), o iluzja jednomyślności (milczenie jest traktowane jako wyraz zgody), o filtrowanie informacji, tzn. członkowie grupy starają się nie dopuścić informacji sprzecznych ze zdaniem grupy.

68 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Autorytet o Autorytet (łac. auctoritas - powaga, znaczenie) - osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia o Jakkolwiek pojęcie autorytetu kojarzymy z osobą szanowaną i poważaną, to do oszacowania tego, czy ktoś jest godny zaufania i poważania wystarczą pewne insygnia, które przynależą autorytetom. Ludzi, którzy zachowują się i wyglądają w określony sposób, jesteśmy skłonni spostrzegać jako autorytety, innych nie.

69 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Symbole Autorytetu Symbole kojarzone z autorytetem wywołują uległość nawet wobec osoby, która nie jest rzeczywistym autorytetem. Należą do nich: o Ubiór. Autorytety w odpowiedni sposób wyglądają. Skłonność do spostrzegania danej osoby jako autorytetu podnosi ubranie danej osoby w: o mundur o kitel laboratoryjny lub kitel szpitalny o sutannę o trzyczęściowy garnitur o Wielkość ciała o Tytuły

70 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Symbole Autorytetu Mundur o Eksperyment: Badacz podchodził do przypadkowych osób na ulicy i kazał im wykonywać różne czynności (np. "proszę podejść do tej pani przy aucie i rozmienić jej pieniądze, ponieważ nie ma na parkomat"). Gdy był ubrany w mundur, ulegało mu znacznie więcej osób, niż gdy był ubrany jak zwyczajny przechodzień. Garnitur o Eksperyment: Badacz stawał w tłumie przechodniów na skrzyżowaniu, czekających na zielone światło. W pewnym momencie wchodził na jezdnię, mimo że świeciło się światło czerwone. Gdy był ubrany elegancko (trzyczęściowy garnitur, teczka, krawat) więcej osób szło w jego ślady niż gdy był ubrany "zwyczajnie".

71 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Eksperyment Milgrama o Geneza o Stanley Milgram zadał sobie pytanie o przyczyny ślepego posłuszeństwa wobec zbrodniczych rozkazów, które doprowadziły do ludobójstwa np. w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. o Czy pewne grupy ludzi są bardziej uległe niż inni?

72 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Zadanie o Proszę ocenić na skali 1-10 swoją uległość wobec autorytetu.

73 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Opis eksperymentu E – Eksperymentator T – Nauczyciel L – Uczeń Eksperymentator notuje przebieg badania i wyniki ucznia. Nauczyciel zadaje pytania i wypadku błędnej odpowiedzi aplikuje uczniowi wstrząs. Uczeń zapamiętuje pary słów. Udziela odpowiedzi poprzez naciśnięcie jednego z czterech guzików. Znajduje się w pomieszczeniu obok.

74 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Skrzynka

75 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Nagranie

76 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Pytanie o Ile osób zadało najsilniejszy wstrząs? o Kiedy Państwo wycofaliby się z eksperymentu?

77 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Wyniki o Najsilniejszy szok zaaplikowało uczniowi 65% badanych. o Nikt nie wycofał się, gdy ofiara wyraźnie o to prosiła, ani wtedy gdy zaczęła wołać o pomoc, nawet wtedy gdy wydawała okrzyki pełne bólu. o 80% uczestników kontynuowało wstrząsy mimo tego, że uczeń wspominał, że ma kłopoty z sercem i krzyczał „Pozwólcie mi stąd wyjść!” (300 V).

78 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Podsumowanie o Istnieje w nas silna tendencja do ulegania autorytetom. o Odpowiedzialność moralna i odpowiedzialność karna to dwie różne kwestie. o Zasady etyki zobowiązują nas do nieposłuszeństwa wobec autorytetów, gdy wykonanie ich polecenia godzi w wyznawane przez nas normy.

79 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl REAKCJA NA STRES I URAZ Kurs Kwalifikacyjny

80 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Reakcja na stres lub uraz o Zaburzenia adaptacyjne o Ostra reakcja na stres o Zaburzenia stresowe pourazowe o Prawidłowa reakcja żałoby o Zaburzenia dysocjacyjne o Zaostrzenie lub wyzwolenie innych zaburzeń psychicznych o Zaburzenia nastroju o Zaburzenia lękowe o Zaburzenia psychotyczne (zwłaszcza ostre i przemijające) o Symulacja

81 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Zaburzenia adaptacyjne o W odpowiedzi na stresor psychospołeczny o Łagodne objawy depresji i lęku oraz niemożność radzenia sobie o Czas trwania objawów do sześciu miesięcy

82 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Ostra reakcja na stres o Rozwój objawów natychmiast po wystąpieniu stresora o Objawy ustępują w ciągu kilku godzin lub dni o Na początku stan oszołomienia z upośledzeniem uwagi, niemożnością rozumienia zewnętrznych bodźców oraz dezorientacją o Następnie okres zmniejszonej wrażliwości na bodźce, osłupienie dysocjacyjne lub pobudzenie ruchowe i nadmierna aktywność

83 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Zaburzenia stresowe pourazowe o Ang. PTSD o Zaburzenie lękowe spowodowane przez stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny, przekraczający ludzkie przeżywanie (wojna, zgwałcenie, przebywanie w obozie koncentracyjnym). Jest to opóźniona lub przedłużona reakcja. Początek zaburzenia występuje po okresie latencji, który może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. o Objawy o Unikanie bodźców związanych urazem. o Trudności ze snem o Zaburzenia emocjonalne o Halucynacje wtórne przeżywane sytuacji traumatycznej o Narzędzie profilaktyki i leczenia to interwencja kryzysowa

84 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Żałoba o Do 6 miesięcy o Wyobrażona lub realna strata o Fazy o Alarmowa o Odrętwienia o Tęsknoty o Depresji i rozpaczy o Powrotu do życia i reorientacji

85 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Zaburzenia dysocjacyjne o Wertykalny podział psychiki o Rozerwanie związków pomiędzy różnymi elementami psychiki o Rodzaje o Amnezja o Fuga o Osłupienie o Znieczulenie i utrata czucia zmysłowego o Zaburzenia ruchu o Osobowość mnoga

86 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl WYPALENIE ZAWODOWE

87 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl WYPALENIE ZAWODOWE o Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego, syndrom Burnout o Występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność. o Nie mylić ze zmęczeniem, znudzeniem pracą.

88 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Przyczyna o Powodem wypalenia zawodowego jest sytuacja opiekuńcza i emocjonalnie skomplikowana relacja między osobą udzielającą pomocy i potrzebującą oraz między osobą udzielającą pomocy a rodzinę potrzebującego lub innymi członkami personelu. o Występuje najczęściej w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli, pielęgniarek itp. o Predysponują zaburzenia osobowości i niedojrzałość emocjonalna.

89 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl SKŁADNIKI EMOCJONALNE WYCZERPANIE uczucie pustki i odpływu sił wywołane nadmiernymi wymaganiami psychologicznymi i emocjonalnymi jakie stawiała przed pracownikiem praca (bądź sam stawiał sobie takie nierealistyczne wymagania wobec własnych możliwości) DEPERSONALIZACJA poczucie bezduszności, bezosobowości, cyniczne patrzenie na innych ludzi, obniżenie wrażliwości wobec innych OBNIŻENIE OCENY WŁASNYCH DOKONAŃ obniżenie oceny własnych dokonań - poczucie marnowania czasu i wysiłku na swoim stanowisku pracy.

90 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Stadium 1. Entuzjazm. o Pracownik podejmuje działania z wielkimi nadziejami i nierealistycznymi oczekiwaniami. Jeżeli te postawy nie zostaną zweryfikowane programami, które definiują, jakich osiągnięć pracownik może się spodziewać, to takie wyidealizowane spojrzenie może doprowadzić do stagnacji.

91 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Stadium 2. Stagnacja. o Stagnacja następuje wtedy, kiedy pracownik zaczyna odczuwać, że jego potrzeby osobiste, finansowe i zawodowe nie są zaspokajane. Odpowiednio prowadzona polityka kierownictwa placówki zapobiegnie stagnacji przez dostarczenie różnych bodźców motywacyjnych, które wyraźnie dają odczuć pracownikowi, że jest potrzebny i doceniany w swojej pracy. Jeżeli brak jest wzmocnień wewnętrznych i zewnętrznych, u pracownika może wystąpić kolejne stadium – frustracja.

92 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Stadium 3. Frustracja. o Pracownik zaczyna kwestionować skuteczność, wartość i wpływ podejmowanych wysiłków w obliczu nieustannie piętrzących się trudności. Skutki wypalenia mogą łatwo wpłynąć na inne osoby. Sposobem zapobiegania frustracji i zwalczania jej może być m.in. organizowanie warsztatów lub grup wsparcia mających na celu zwiększenie wiedzy o zespole wypalenia i dyskusji na temat rozwiązania problemu. Wychwycenie problemu na tym etapie może nawet doprowadzić do bardziej już stonowanego stadium entuzjazmu. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, następuje stadium końcowe – apatia.

93 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Stadium 4. Apatia. o Apatia jest wypaleniem. To długotrwałe zobojętnienie na sytuację, wymagające podjęcia szczególnej interwencji. Apatia jest stadium kryzysowym: człowiek znajduje się w stadium nierównowagi i niezdolności do działania. Na tym etapie zalecana jest psychoterapia.

94 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Wypalenie wg Oddziału

95 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Przeciwdziałanie o Z punktu widzenia przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu kluczowe okazują się dwa elementy: o Kształcenie – uzupełnione pracą nad umiejętnościami osobistymi (umiejętności techniczne mniej istotne z punktu widzenia wypalenia zawodowego) o Wsparcie społeczne – bardzo ważne regularne superwizje lub wsparcie kolegów lub koleżanek

96 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Zdystansowana troska o Współczucie – proces w którym odczuwamy emocje tożsame z emocjami drugiej osoby. o Empatia – proces w którym rozumiemy emocje odczuwane przez drugą osobę. o Istotą zdystansowanej troski jest Empatia a nie Współczucie.

97 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl MODEL KUBLER-ROSS

98 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl FAZY UMIERANIA I etap nieprzyjęcie prawdy przez pacjenta i osobę towarzyszącą. II etap wzburzenie emocjonalne, bunt. III etap przetarg o życie. IV etap przygnębienie, nadzieja. V etap pogodzenie się z rzeczywistością i pożegnanie.

99 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl I etap - nieprzyjęcie prawdy przez pacjenta i osobę towarzyszącą. Poznanie przez chorego rozpoznania to wyrok wywołujący wstrząs psychiczny. Chory reaguje zaprzeczeniem i iluzją dobrego samopoczucia. Pojawiają się myśli i wypowiedzi „Mnie nie może spotkać coś podobnego, to nie dotyczy mnie, to niemożliwe... "Reakcja ta pomaga uśmierzyć doznany wstrząs i jest typowa dla osób, które o chorobie dowiedziały się nagle, nie były przygotowane na takie rozpoznanie. W kolejnym stadium miejsce niedopuszczenia do siebie prawdy zajmuje izolacja uczuciowa. Chory o swoim zdrowiu, chorobie, śmierci, nieśmiertelności rozmawia tak jakby jego to nie dotyczyło. Staje z boku swojego przeznaczenia. Podobny wstrząs psychiczny udziela się jego bliskim.

100 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl II etap - wzburzenie emocjonalne, bunt. To okres, w którym chory nie dopuszcza do siebie prawdy. Targany jest falą zmiennych uczuć, wpada w złość, gniew, a stawiane pytanie „dlaczego właśnie mnie musiało się to przytrafić" należy traktować jako uczucie cierpienia, udręki, strachu. Nie sposób znaleźć na to pytanie odpowiedzi.

101 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl III etap - przetarg o życie To dla chorego czas nadziei, że za ofiarowanie siebie całego Bogu odroczy ostateczny kres. Chce odroczyć wyrok o ważne wydarzenie w rodzinie, chociaż o jeden dzień. To najbardziej przejmujący z okresów umierania, odbywa się bowiem w ciszy myśli, a transakcji dokonuje się z „SIŁAMI WYŻSZYMI". Jest to walka o nadzieję, krzyk o nadzieję, której nie ma.

102 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl IV etap - przygnębienie, nadzieja. Zawodzą metafizyczne targi. Chory zaczyna rozumieć swój stan. Rodzi się nadzieja i zwątpienie. Nadzieja nie jest wynikiem poprawy stanu zdrowia, ale przechodzeniem życia w śmierć. Pozostaje rozpacz przybierająca postać depresji. Depresja może objawiać się dwojako: odczuciem poniesionej straty, bezradności, niemożności powrotu do zdrowia, bezsilnością, poczuciem zagrożenia życia, żalem za utratą bliskich, żalem za utraconym światem. Żegnając się ze światem chory przygotowuje się do przyjścia śmierci.

103 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl V etap - pogodzenie się z rzeczywistością i pożegnanie Chory pogodzony ze swoim losem czuje się zmęczony i słaby. Gotowy jest do przyjęcia śmierci, wolny od rozpaczy, rezygnacji, bezradności, gniewu. Krąg jego zainteresowań światem zewnętrznym zawęża się. Bardziej skoncentrowany jest na „tu i teraz". Zbliżająca się śmierć nie jest już silnym stresorem. Na ograniczenia wynikające z choroby reaguje słabo. Niektórzy chorzy odczuwają silną potrzebę mówienia, planowania, wyrażania ostatniej woli co do uroczystości pogrzebowej, miejsca pochówku, pomnika. Na tym etapie bardzo dużego wsparcia potrzebują bliscy chorego.

104 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Tranplantacja o Rozmowa z rodziną o Nie pytanie o zgodę ale poszukiwanie oświadczenia woli złożonego ustnie przed śmiercią

105 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Zapraszam Państwa na moją stronę: www.betkowski-psychoterapia.pl


Pobierz ppt "betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Elementy Psychologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google