Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klimat w szkole: współpraca nauczycieli w szkole i szkoły ze środowiskiem lokalnym jako warunek efektywnej nauki Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klimat w szkole: współpraca nauczycieli w szkole i szkoły ze środowiskiem lokalnym jako warunek efektywnej nauki Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Klimat w szkole: współpraca nauczycieli w szkole i szkoły ze środowiskiem lokalnym jako warunek efektywnej nauki Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut Psychologii UAM www.psychologia.amu.edu.pl Wielkopolska Konferencja dla Nauczycieli Akcja KŁADKA Poznań, 11 grudnia 2014 roku

2 Etapy edukacji perspektywa długofalowa Kapitał początkowy : wyposażenie noworodka  gotowość do kontaktu i uczenia się Wczesna edukacja : dom / żłobek / klubik dziecięcy / miejsca publiczne Edukacja przedszkolna : dom / przedszkole / klubik dziecięcy II etap edukacji szkolnej : szkoła podstaw. kl. IV-VI III etap edukacji szkolnej : gimnazjum IV etap edukacji szkolnej : szkoła ponadgimn. Cele uczenia się w kolejnych etapach dorosłego życia Opanowane kompetencje kluczowe I etap edukacji szkolnej : szkoła podstawowa klasy I-III perspektywa średniofalowa perspektywa krótkofalowa

3 Podstawowe źródła wsparcia dla rozwoju uczniów na przełomie dzieciństwa i dorastania: w klasach IV – VI czyli w II etapie edukacji prawidłowa realizacja zadań rozwojowych ▼ ▼ prawidłowa realizacja zadań II etapu edukacji Nauczyciel kompetentny w swoim przedmiocie i rozumiejący, czego nie rozumie uczeń Zróżnicowane kontakty z rówieśnikami, uczniami młodszymi i starszymi Wsparcie w kontaktach „sieciowych” - z mass mediami, Internetem (facebook)

4 Klimat szkoły a zachowania uczniów  Brak dbałości o klimat szkoły skutkuje zwiększoną liczbą negatywnych zachowań uczniów. Analiza danych HBSC[*] (2002) dla 13- i 15-latków w Polsce potwierdza istnienie związku między percepcją środowiska psychospołecznego szkoły a ryzykownymi zachowaniami uczniów.  Uczniowie, którzy lepiej spostrzegają środowisko szkoły rzadziej: palą tytoń, sięgają po narkotyki, uczestniczą w bójkach i w dręczeniu innych uczniów.  Duże wsparcie ze strony nauczycieli jest czynnikiem chroniącym przed nadużywaniem alkoholu i innych używek.  Duże wsparcie ze strony innych uczniów zmniejsza ryzyko bycia ofiarą dręczenia. Gralewska, U., Karaszewski, N., Piotrowska, L. i Salamon-Bobińska, K. (2012). Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności, W: G. Mazurkiewicz (red.). Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (s. 159–170). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (cytat ze s. 163). HBSC[*] Health Behaviour in School-aged Children Survey

5 Od czego zależy klimat szkoły ? (1) Wizja szkoły :  społeczna, nastawiona na autonomię i rozwój U i N  technologiczna, nastawiona na kontrolę realizacji programu (2) Miejsce szkoły w środowisku:  szkoła otwarta : współpraca, szukanie miejsc edukacji poza szkołą, zapraszanie gości do szkoły w roli edukatorów  szkoła zamknięta : środowisko i jego przedstawiciele / instytucje jako źródło wsparcia rzeczowego, finansowego (SPONSORZY) (3) Perspektywa czasowa:  krótkofalowa : perspektywa roku szkolnego i programu przedmiotu  średniofalowa : perspektywa cyklu kształcenia i progów szklonych  długofalowa : perspektywa całego życia i roli edukacji

6 (1) Wizja szkoły a klimat szkoły: autonomia czy kontrola uczniów i nauczycieli wspieranie autonomii narzucanie kontroli W jakim miejscu jestem jako dyrektor szkoły?  rozumienie punktu widzenia nauczycieli i uczniów  liczenie się z ich zdaniem  wyjaśnianie N i U sensu stawianych oczekiwań  sztywne trzymanie się ustalonych reguł  brak możliwości wyrażania opinii  brak wpływu N i U na to, co się dzieje w szkole wysokie wymagania + poczucie odpowiedzialności za siebie  zaspokojenie potrzeb psychicznych rozbudowany system kar i nagród + motywacja lękowa  brak poczucia sprawstwa i wyuczona bezradność

7 Środowisko lokalne otoczenie instytucjonalne (2) Miejsce szkoły w środowisku a klimat szkoły Uczniowie Opinia publiczna Rodzice / rodziny Dyrektorzy szkól Nauczyciele Władze oświatowe Media zapraszanie wychodzenie

8 (3) Perspektywa czasowa a klimat szkoły Perspektywa krótkofalowa realizuję zadania na tu i teraz Perspektywa na „dłuższe jutro” przygotowuję do kolejnego etapu Perspektywa długofalowa wychowuję przyszłego dorosłego Myślimy „technicznie ”  realizacja podstawy programowej dla kl IV, V, VI Myślimy „po szkolnemu”  przygotowanie uczniów do przejścia przez kolejne progi szkolne Myślimy „życiowo”  przygotowanie uczniów do realizacji zadań życiowych

9 Relacje z otoczeniemW szkole Zmiany organizacyjne a klimat szkoły Wymiana zasobów: wiedzy, umiejętności Wsparcie / pomoc w trudnych sytuacjach Nowe miejsca edukacji dla uczniów Nowe oferty wzbogacające życie szkoły    

10 Dyrekcja - nauczyciele Nauczyciele - nauczyciele Zmiana systemu komunikacji a klimat szkoły Nauczyciele - rodzice Nauczyciele - uczniowie Co mogę zrobić razem ze swoimi nauczycielami i innymi pracownikami szkoły?

11 Zmiana stylu kształcenia a klimat w szkole  W procesie uczenia się spotykają się dwie kompetentne strony, ale „kompetentne inaczej”  powstanie PRZESTRZENI WYMIANY  Rolą nauczyciela jest zarządzanie sytuacją edukacyjną: (1) czasem, (2) przestrzenią fizyczną i (3) przestrzenią społeczną – w taki sposób, by uczeń przejmował odpowiedzialność za przebieg i efekty swojego uczenia się  kształtowanie u ucznia kompetencji SAMOREGULACJI procesu uczenia się  Zmiana podejścia z „transmisyjnego” z dominującą rolą nauczyciela na podejście projektowe z symetryczną relacją U  N  Zachęta do „odwracania” edukacji i zmiany roli nauczyciela: ze źródła wiedzy, głównego organizatora i egzaminatora  na konsultanta, współpracownika uczniów w zespole rozwiązującym problemy  poczucie sprawstwa ucznia i nauczyciela 


Pobierz ppt "Klimat w szkole: współpraca nauczycieli w szkole i szkoły ze środowiskiem lokalnym jako warunek efektywnej nauki Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google