Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, 10 grudnia 2014 r. XVII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, 10 grudnia 2014 r. XVII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, 10 grudnia 2014 r. XVII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

2 TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, grudzień 2014 r. PO KL w województwie śląskim – podsumowanie wdrażania

3 Stan realizacji PO KL – analiza porównawcza Lp.Województwo Wartość alokacji w PLN wg SzOP 01.07.2014r. Poziom kontraktacji w stosunku do alokacji (%) Poziom wydatkowania w stosunku do alokacji (%) 1 mazowieckie3 943 938 630108,00%91,13% 2 śląskie3 180 567 862109,10%92,48% 3 małopolskie2 685 183 011105,22%91,46% 4 wielkopolskie2 636 214 042106,25%90,93% 5 lubelskie2 412 250 602105,57%89,16% 6 łódzkie2 330 121 612107,23%93,05% 7 podkarpackie2 291 731 018109,35%90,79% 8 dolnośląskie2 134 943 991109,71%97,92% 9 kujawsko-pomorskie1 964 732 779109,87%90,68% 10 pomorskie1 760 780 801108,25%94,15% 11 zachodniopomorskie1 711 164 176110,65%97,02% 12 warmińsko-mazurskie1 664 539 426109,06%94,30% 13 świętokrzyskie1 571 048 803110,77%97,37% 14 podlaskie1 211 466 135108,17%90,91% 15 opolskie990 782 597103,34%86,10% 16 lubuskie796 091 977109,61%93,53%

4 Stopień zakontraktowania alokacji Stan realizacji PO KL – analiza porównawcza

5 Stopień zakontraktowania alokacji Stan realizacji PO KL w województwie śląskim Priorytet Alokacja w PLN wg SzOP z 01.07.2014r. Wartość wniosków po ocenie formalnej Kontraktacja - wartość podpisanych umów/wydanych decyzji Stopień wykorzystania alokacji Wartość rozliczonych wniosków o płatność Stopień rozliczonej alokacji Priorytet VI 1 049 146 640,413 324 070 172,771 266 634 984,02120,73%1 140 554 452,85108,71% Priorytet VII 676 485 173,101 729 790 909,33680 575 597,69100,60%577 134 849,0085,31% Priorytet VIII 669 588 298,294 295 673 148,28693 012 269,86103,50%581 924 637,9786,91% Priorytet IX 785 347 750,613 043 358 380,39829 755 726,70105,65%641 644 836,0081,70% Razem: 3 180 567 862,4212 392 892 610,773 469 978 578,27109,10%2 941 258 775,8292,48%

6 Stan realizacji PO KL w województwie śląskim Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja w PLN wg SzOP z 01.07.2014r. Kontraktacja - wartość podpisanych umów/wydanych decyzji Stopień wykorzystania alokacji Wartość rozliczonych wniosków o płatność (podstawa certyfikacji) Stopień rozliczonej alokacji Priorytet VI 1 049 146 6401 266 634 984,02120,73%1 140 554 452,85108,71% 6.1 823 026 8171 036 103 029,47125,89%925 518 156,94112,45% 6.1.1 177 542 915183 090 569,88103,12%138 716 529,9778,13% 6.1.2 49 036 61951 645 346,88105,32%46 883 288,5995,61% 6.1.3 596 447 282801 367 112,71134,36%739 918 338,38124,05% 6.2 216 390 190220 726 779,51102,00%205 530 072,8294,98% 6.3 9 729 6349 805 175,04100,78%9 506 223,0997,70% Priorytet VII 676 485 173680 575 597,69100,60%577 134 849,0085,31% 7.1 389 555 471379 414 927,2697,40%339 462 023,9187,14% 7.1.1 307 409 071302 766 257,9098,49%274 413 629,7589,27% 7.1.2 48 527 47845 732 543,7994,24%41 007 674,6184,50% 7.1.3 33 618 92130 916 125,5791,96%24 040 719,5571,51% 7.2 249 790 842263 274 408,09105,40%211 308 369,7884,59% 7.2.1 191 723 710203 676 493,63106,23%164 776 291,8685,94% 7.2.2 58 067 13259 597 914,46102,64%46 532 077,9280,13% 7.3 13 530 76514 019 421,53103,61%13 573 103,73100,31% 7.4 23 608 09623 866 840,81101,10%12 791 351,5854,18%

7 Stopień zakontraktowania alokacji Stan realizacji PO KL w województwie śląskim Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja w PLN wg SzOP 01.01.2014r. Kontraktacja - wartość podpisanych umów /wydanych decyzji Stopień wykorzystania alokacji Wartość rozliczonych wniosków o płatność Stopień rozliczonej alokacji Priorytet VIII 669 588 298693 012 269,86103,50%581 924 637,9786,91% 8.1 556 689 514570 389 959,19102,46%487 064 622,8687,49% 8.1.1 416 106 246427 394 618,70102,71%373 542 206,6289,77% 8.1.2 128 177 655129 202 692,02100,80%101 178 923,9678,94% 8.1.3 8 633 1938 690 037,93100,66%8 592 166,3299,52% 8.1.4 3 772 4205 102 610,54135,26%3 751 325,9699,44% 8.2 112 898 785122 622 310,67108,61%94 860 015,1184,02% 8.2.1 70 394 16974 277 939,02105,52%60 883 705,9386,49% 8.2.2 42 504 61648 344 371,65113,74%33 976 309,1879,94% Priorytet IX 785 347 751829 755 726,70105,65%641 644 836,0081,70% 9.1 479 802 548515 456 547,12107,43%400 408 782,6383,45% 9.1.1 122 132 678132 740 117,93108,69%108 963 685,3289,22% 9.1.2 343 842 294366 055 034,23106,46%278 768 196,3081,07% 9.1.3 13 827 57716 661 394,96120,49%12 676 901,0191,68% 9.2 160 321 103163 206 369,16101,80%111 701 083,6169,67% 9.3 37 434 86639 759 986,21106,21%36 597 802,9397,76% 9.4 54 622 45457 232 853,38104,78%47 578 129,9687,10% 9.5 31 647 61932 665 950,58103,22%31 475 308,2299,46% 9.6 21 519 16121 434 020,2599,60%13 883 728,6564,52% 9.6.1 2 060 9511 978 576,5196,00%1 514 423,5073,48% 9.6.2 18 665 24818 658 307,7499,96%11 976 106,1364,16% 9.6.3 792 962797 136,00100,53%393 199,0249,59% Razem: 3 180 567 8623 469 978 578109,10%2 941 258 77692,48%

8 Stopień zakontraktowania alokacji Liczba podpisanych umów w województwie śląskim

9 Stopień zakontraktowania alokacji Wartość podpisanych umów w województwie śląskim

10 Stopień zakontraktowania alokacji Średnia wartość projektu w ramach Priorytetów

11 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI23 978 680,900,38%0,46% VII715 090 473,362,24%2,42% VIII35 990 398,920,89%0,98% IX00-- Projekty innowacyjne w województwie śląskim PriorytetLiczba projektów Wartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet Priorytet VI23 978 680,90 zł0,38%0,31% Priorytet VII714 956 965,16 zł2,21%2,20% Priorytet VIII35 990 398,92 zł0,89%0,86% Priorytet IX0---

12 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI23 978 680,900,38%0,46% VII715 090 473,362,24%2,42% VIII35 990 398,920,89%0,98% IX00-- Projekty innowacyjne – walidacje zrealizowane w 2014r. Uniwersytet Śląski PI Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki:iCSE http://icse.us.edu.pl Stowarzyszenie Współpracy RegionalnejPI-PWP CouveusePL www.couveuse.pl Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii www.innowacje.bielsko.pl Wojewódzki Urząd Pracy w KatowicachŚląskie Wyzwania http://slaskie-wyzwania.pl Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o. PI-BSFT-innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych www.tku-otu.pl/badania-i-analizy/raporty.html Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS PI-PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe http://www.cris.org.pl/projekty/zobacz/Study-circle

13 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI23 978 680,900,38%0,46% VII715 090 473,362,24%2,42% VIII35 990 398,920,89%0,98% IX00-- Projekty innowacyjne – walidacje planowane Walidacje planowane do końca 2014 r. Stowarzyszenie Współpracy RegionalnejPI-PWP Replikator http://projekt-replikator.pl Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna http://pi.rops-katowice.pl/ Walidacje planowane w 2015 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Centrum Asystentury Społecznej CAS - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON http://asystent-on.pl/ Trawipol-AZ sp. z o.o. PI-PIW - Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych http://efs.trawipol-az.pl/projekt-pi-piw

14 Projekty własne realizowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

15 „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” Cel: Wypracowanie kompleksowego modelu wsparcia osób niepełnosprawnych wraz z działaniami dotyczącymi międzysektorowej współpracy różnych podmiotów na rzecz stworzenia skutecznych i efektywnych narzędzi oraz instrumentów w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej wymienionej grupy zawodowej. Okres realizacji: 09.2013 r. – 06.2015 r. Wartość: 1 498 238,10 PLN Beneficjent: Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim oraz Gminą Miejską Żory Priorytet VII

16 DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” Cel: Podniesienie poziomu rozwoju technologicznego i innowacyjności Województwa Śląskiego poprzez udzielaną w latach 2013-2015 pomoc stypendialną dla 202 doktorantów/doktorantek kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia innowacyjności regionu, wpisujących się w kluczowe obszary technologiczne określone w Programie Rozwoju Technologii na lata 2010-2020. Okres realizacji: 10.2013 r. – 09.2015 r. Wartość: 15 926 673,38 PLN Beneficjent: Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach Priorytet VIII

17 „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”- VI edycja Cel: Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2013-2014 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju. Okres realizacji: 08.2014 r. - 07.2015 r. Wartość: 1 988 209,80 PLN Beneficjent: Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) Priorytet IX

18 „Mam zawód – mam pracę w regionie” Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2011-2015 Okres realizacji: 04.2011 r. – 02.2015 r. Wartość: 64 636 248,22 PLN Beneficjent: Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) w partnerstwie z Śląskiem Kuratorem Oświaty, z powiatem będzińskim, bielskim, bieruńsko- lędzińskim, cieszyńskim, częstochowskim, gliwickim, kłobuckim, myszkowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, tarnogórskim, wodzisławskim, zawierciańskim, żywieckim oraz z miastem Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory Priorytet IX

19 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI23 978 680,900,38%0,46% VII715 090 473,362,24%2,42% VIII35 990 398,920,89%0,98% IX00-- Stopień osiągnięcia wskaźników Wskaźniki o wysokim stopniu wykonania

20 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI23 978 680,900,38%0,46% VII715 090 473,362,24%2,42% VIII35 990 398,920,89%0,98% IX00-- Priorytet VI: Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 151,39% (18 603/12 288) - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 265,19% (8 600/3 243) Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych w punktu widzenia regionalnego rynku pracy – 255,43% (1 553/608) Priorytet VII: Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną – 256,79% (1 646/641) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej – 549,97% (16 862/3 066) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie – 174,49% (23 919/13 708)

21 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI23 978 680,900,38%0,46% VII715 090 473,362,24%2,42% VIII35 990 398,920,89%0,98% IX00-- Priorytet VIII: Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych – 341,75% (81 891/23 962) - w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia – 242,34% (11 213/4 627) Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych - 294,03% (197/67) - w tym pracowników naukowych w przedsiębiorstwach – 500,00% (155/31) Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out – 6 402,04% (6 274/98) Priorytet IX Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe – 106,95% (354/331) Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu – 110,89% (499/450) Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach – 171,85% (15 176/8 831)

22 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, 10 grudnia 2014 r. XVII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google