Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, 10 grudnia 2014 r. XVII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, 10 grudnia 2014 r. XVII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, 10 grudnia 2014 r. XVII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, grudzień 2014 r. PO KL w województwie śląskim – podsumowanie wdrażania

3 Stan realizacji PO KL – analiza porównawcza Lp.Województwo Wartość alokacji w PLN wg SzOP r. Poziom kontraktacji w stosunku do alokacji (%) Poziom wydatkowania w stosunku do alokacji (%) 1 mazowieckie ,00%91,13% 2 śląskie ,10%92,48% 3 małopolskie ,22%91,46% 4 wielkopolskie ,25%90,93% 5 lubelskie ,57%89,16% 6 łódzkie ,23%93,05% 7 podkarpackie ,35%90,79% 8 dolnośląskie ,71%97,92% 9 kujawsko-pomorskie ,87%90,68% 10 pomorskie ,25%94,15% 11 zachodniopomorskie ,65%97,02% 12 warmińsko-mazurskie ,06%94,30% 13 świętokrzyskie ,77%97,37% 14 podlaskie ,17%90,91% 15 opolskie ,34%86,10% 16 lubuskie ,61%93,53%

4 Stopień zakontraktowania alokacji Stan realizacji PO KL – analiza porównawcza

5 Stopień zakontraktowania alokacji Stan realizacji PO KL w województwie śląskim Priorytet Alokacja w PLN wg SzOP z r. Wartość wniosków po ocenie formalnej Kontraktacja - wartość podpisanych umów/wydanych decyzji Stopień wykorzystania alokacji Wartość rozliczonych wniosków o płatność Stopień rozliczonej alokacji Priorytet VI , , ,02120,73% ,85108,71% Priorytet VII , , ,69100,60% ,0085,31% Priorytet VIII , , ,86103,50% ,9786,91% Priorytet IX , , ,70105,65% ,0081,70% Razem: , , ,27109,10% ,8292,48%

6 Stan realizacji PO KL w województwie śląskim Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja w PLN wg SzOP z r. Kontraktacja - wartość podpisanych umów/wydanych decyzji Stopień wykorzystania alokacji Wartość rozliczonych wniosków o płatność (podstawa certyfikacji) Stopień rozliczonej alokacji Priorytet VI ,02120,73% ,85108,71% ,47125,89% ,94112,45% ,88103,12% ,9778,13% ,88105,32% ,5995,61% ,71134,36% ,38124,05% ,51102,00% ,8294,98% ,04100,78% ,0997,70% Priorytet VII ,69100,60% ,0085,31% ,2697,40% ,9187,14% ,9098,49% ,7589,27% ,7994,24% ,6184,50% ,5791,96% ,5571,51% ,09105,40% ,7884,59% ,63106,23% ,8685,94% ,46102,64% ,9280,13% ,53103,61% ,73100,31% ,81101,10% ,5854,18%

7 Stopień zakontraktowania alokacji Stan realizacji PO KL w województwie śląskim Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja w PLN wg SzOP r. Kontraktacja - wartość podpisanych umów /wydanych decyzji Stopień wykorzystania alokacji Wartość rozliczonych wniosków o płatność Stopień rozliczonej alokacji Priorytet VIII ,86103,50% ,9786,91% ,19102,46% ,8687,49% ,70102,71% ,6289,77% ,02100,80% ,9678,94% ,93100,66% ,3299,52% ,54135,26% ,9699,44% ,67108,61% ,1184,02% ,02105,52% ,9386,49% ,65113,74% ,1879,94% Priorytet IX ,70105,65% ,0081,70% ,12107,43% ,6383,45% ,93108,69% ,3289,22% ,23106,46% ,3081,07% ,96120,49% ,0191,68% ,16101,80% ,6169,67% ,21106,21% ,9397,76% ,38104,78% ,9687,10% ,58103,22% ,2299,46% ,2599,60% ,6564,52% ,5196,00% ,5073,48% ,7499,96% ,1364,16% ,00100,53% ,0249,59% Razem: ,10% ,48%

8 Stopień zakontraktowania alokacji Liczba podpisanych umów w województwie śląskim

9 Stopień zakontraktowania alokacji Wartość podpisanych umów w województwie śląskim

10 Stopień zakontraktowania alokacji Średnia wartość projektu w ramach Priorytetów

11 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI ,900,38%0,46% VII ,362,24%2,42% VIII ,920,89%0,98% IX00-- Projekty innowacyjne w województwie śląskim PriorytetLiczba projektów Wartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet Priorytet VI ,90 zł0,38%0,31% Priorytet VII ,16 zł2,21%2,20% Priorytet VIII ,92 zł0,89%0,86% Priorytet IX0---

12 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI ,900,38%0,46% VII ,362,24%2,42% VIII ,920,89%0,98% IX00-- Projekty innowacyjne – walidacje zrealizowane w 2014r. Uniwersytet Śląski PI Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki:iCSE Stowarzyszenie Współpracy RegionalnejPI-PWP CouveusePL Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii Wojewódzki Urząd Pracy w KatowicachŚląskie Wyzwania Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o. PI-BSFT-innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS PI-PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe

13 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI ,900,38%0,46% VII ,362,24%2,42% VIII ,920,89%0,98% IX00-- Projekty innowacyjne – walidacje planowane Walidacje planowane do końca 2014 r. Stowarzyszenie Współpracy RegionalnejPI-PWP Replikator Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna Walidacje planowane w 2015 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Centrum Asystentury Społecznej CAS - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON Trawipol-AZ sp. z o.o. PI-PIW - Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych

14 Projekty własne realizowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

15 „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” Cel: Wypracowanie kompleksowego modelu wsparcia osób niepełnosprawnych wraz z działaniami dotyczącymi międzysektorowej współpracy różnych podmiotów na rzecz stworzenia skutecznych i efektywnych narzędzi oraz instrumentów w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej wymienionej grupy zawodowej. Okres realizacji: r. – r. Wartość: ,10 PLN Beneficjent: Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim oraz Gminą Miejską Żory Priorytet VII

16 DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” Cel: Podniesienie poziomu rozwoju technologicznego i innowacyjności Województwa Śląskiego poprzez udzielaną w latach pomoc stypendialną dla 202 doktorantów/doktorantek kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia innowacyjności regionu, wpisujących się w kluczowe obszary technologiczne określone w Programie Rozwoju Technologii na lata Okres realizacji: r. – r. Wartość: ,38 PLN Beneficjent: Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach Priorytet VIII

17 „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”- VI edycja Cel: Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju. Okres realizacji: r r. Wartość: ,80 PLN Beneficjent: Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) Priorytet IX

18 „Mam zawód – mam pracę w regionie” Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach Okres realizacji: r. – r. Wartość: ,22 PLN Beneficjent: Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) w partnerstwie z Śląskiem Kuratorem Oświaty, z powiatem będzińskim, bielskim, bieruńsko- lędzińskim, cieszyńskim, częstochowskim, gliwickim, kłobuckim, myszkowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, tarnogórskim, wodzisławskim, zawierciańskim, żywieckim oraz z miastem Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory Priorytet IX

19 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI ,900,38%0,46% VII ,362,24%2,42% VIII ,920,89%0,98% IX00-- Stopień osiągnięcia wskaźników Wskaźniki o wysokim stopniu wykonania

20 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI ,900,38%0,46% VII ,362,24%2,42% VIII ,920,89%0,98% IX00-- Priorytet VI: Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 151,39% (18 603/12 288) - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 265,19% (8 600/3 243) Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych w punktu widzenia regionalnego rynku pracy – 255,43% (1 553/608) Priorytet VII: Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną – 256,79% (1 646/641) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej – 549,97% (16 862/3 066) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie – 174,49% (23 919/13 708)

21 Projekty innowacyjne PriorytetLiczba projektówWartość projektów Udział % w alokacji na Priorytet Udział % w kontraktacji na Priorytet VI ,900,38%0,46% VII ,362,24%2,42% VIII ,920,89%0,98% IX00-- Priorytet VIII: Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych – 341,75% (81 891/23 962) - w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia – 242,34% (11 213/4 627) Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych - 294,03% (197/67) - w tym pracowników naukowych w przedsiębiorstwach – 500,00% (155/31) Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out – 6 402,04% (6 274/98) Priorytet IX Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe – 106,95% (354/331) Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu – 110,89% (499/450) Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach – 171,85% (15 176/8 831)

22 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI Katowice, 10 grudnia 2014 r. XVII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google