Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata „ Samorządność” 03 kwietnia 2012 r.. Od lewej: Kinga Graczyk i Anita Psonak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata „ Samorządność” 03 kwietnia 2012 r.. Od lewej: Kinga Graczyk i Anita Psonak."— Zapis prezentacji:

1 Debata „ Samorządność” 03 kwietnia 2012 r.

2 Od lewej: Kinga Graczyk i Anita Psonak

3 Delegaci klas (po trzech z każdej), Sekretarze, spisujący wnioski, Moderatorki prowadzące debatę, Fotoreporter z koła fotograficznego, Zaproszeni goście: Wójt Gminy Stare Kurowo, Przewodniczący Rady Gminy, Pani Dyrektor Gimnazjum, opiekun SU przy Gimnazjum, przedstawiciele samorządu ze Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami, posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży z poprzednich lat

4 Zostały przeprowadzone we wszystkich klasach kilka dni przed debatą przy wsparciu wychowawców klas. Rozważania dotyczyły trzech obszarów: 1. Czym jest samorządność? 2. Jakie są cele samorządności szkolnej? 3. Jakie są zasady samorządności w szkole? Wnioski zostały przedstawione na początku debaty plenarnej przez delegatów klas.

5 Szanse samorządności w szkole. Zagrożenia dla samorządności. Sojusznicy szkolnej samorządności. Ta część debaty odbyła się metodą warsztatową, wzięli w niej udział delegaci z klas, którzy pracowali metoda pokera kryterialnego. Dyskutowali i stworzyli rankingi w trzech wyżej wymienionych obszarach.

6 Przedstawienie wniosków z pracy zespołów klasowych. Przedstawienie efektów pracy paneli dyskusyjnych. Przerwa. Wystąpienia gości i ogólna dyskusja. Podsumowanie i zakończenie debaty.

7

8

9 delegaci pracują nad rankingiem zagrożeń dla szkolnej samorządności

10

11

12

13 Wójt Gminy, Pani Dyrektor Gimnazjum, Przewodniczący Rady Gminy, opiekunka SU W Szkole Podstawowej

14 delegaci klas, goście organizatorzy

15

16

17

18 Panel: Szanse szkolnej samorządności : Samorząd uczniowski powinien korzystać z pomysłów całej szkolnej społeczności. Młodzież z SU powinna wykazywać się chęcią do działania. Panel: Zagrożenia szkolnej samorządności : Brak chęci działania ze strony uczniów. Brak współpracy w zespole. Panel: Sojusznicy szkolnej samorządności : Opiekun SU. Wychowawcy klas.

19 Młodzi ludzie powinni uczyć się samorządności od dorosłych i rówieśników (szkolenia, warsztaty, miejsca wymiany poglądów). Najważniejsze w samorządności są oddolne inicjatywy uczniowskie ( zorganizowane grupy inicjatywne). Zmotywować rodziców do podejmowania działań wspólnie z uczniami. Należy dla nowo wybranego samorządu organizować zajęcia integracyjne, dobra atmosfera wpływa na lepsze współdziałanie. Zorganizować cykl debat z udziałem dyrekcji, nauczycieli, władz samorządowych : co nam się w szkole podoba, co nie, co zmienić, co powtarzać? Zorganizować przedsięwzięcia służące integracji uczniów w wszystkich klas, np. zawody integracyjne, imprezę kulturalną o takim charakterze. Organizować lekcje wychowawcze poświęcone samorządności, nie tylko przy okazji wyborów. Zwrócić szczególną uwagę na uczniów odrzuconych, samorząd powinien objąć ich szczególną opieką i znaleźć sposób na włączenie ich w życie szkoły. Samorząd potrzebuje pomocy z zewnątrz ( organizacyjnej, finansowej).

20 ogólnoszkolna impreza integracyjna, opracowanie zasad postępowania z uczniami sprawiającymi problemy („psującymi” działania innych), włączenie do działań uczniów odrzuconych. forum samorządów szkolnych z terenu powiatu, służące wymianie doświadczeń, (powrót do dobrych praktyk sprzed kilku lat), udział uczniów w szkoleniach i programach organizowanych przez CEO lub inne instytucje, reaktywowanie Młodzieżowej Rady Gminy.

21


Pobierz ppt "Debata „ Samorządność” 03 kwietnia 2012 r.. Od lewej: Kinga Graczyk i Anita Psonak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google