Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Budowa, właściwości i znaczenie węglowodanów Ewelina Malińska Joanna Paćkowska 2

3 RÓŻNE OBLICZA CUKRÓW….. Cukier jest słodki i sprawia nam wiele przyjemności, tymczasem... Jest postrzegany jako jedna z najważniejszych przyczyn plagi, jaka zalała świat, czyli nadwagi i otyłości. O tym problemie dyskutuje się pod każdą szerokością geograficzną. Warto zadać pytanie, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają węglowodany. 3 http://www.alejakobiet.pl/zdrowie/1560.html

4 CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM „CUKIER”? Cukier stołowy – inaczej sacharoza; otrzymywany z buraków lub trzciny cukrowej, wykorzystywany do słodzenia produktów (np. herbaty, ciast) http://urodaizdrowie.pl/czym-zastapic-bialy-cukier-2

5 TYMCZASEM CUKRY TO… Węglowodany, czyli składniki pokarmowe, które powinny stanowić główne źródło energii w diecie człowieka; 1 g węglowodanów dostarcza 4 kcal energii (to mniej niż tłuszcze 1 g = 9 kcal ); Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, co najmniej połowa dostarczanej energii powinna pochodzić z węglowodanów, w większości z węglowodanów złożonych.

6 JAK POWSTAJĄ CUKRY? W przyrodzie powstają głównie w wyniku fotosyntezy przeprowadzanej przez rośliny. Stanowią ok. 80% suchej masy roślin i jedynie ok. 1% suchej masy zwierząt. http://www.przyroda.zs2poznan.pl/?p=234

7 WĘGLOWODANY Węglowodany (inaczej cukry lub sacharydy) to organiczne połączenie węgla, wodoru i tlenu, przy czym stosunek wodoru do tlenu jest taki, jak w wodzie ─ stąd nazwa C n (H 2 O) n. (glukoza ─ C 6 H 12 O 6 ).

8 PODZIAŁ WĘGLOWODANÓW http://www.szkolnictwo.pl/test,10,2507,4,W%C4%99glowodany

9 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA  Monosacharydy zawierają od 3 do 7 atomów węgla w cząsteczce. MONOSACHARYDY 3 C TRIOZY 5 C PENTOZY 6 C HEKSOZY

10 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA TRIOZY aldehyd glicerynowydihydroksyaceton http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/1076/monosachardy/

11 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA PENTOZY ryboza deoksyryboza http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/1076/monosachardy/

12 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA HEKSOZY glukoza fruktoza galaktoza http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Cukry-proste/

13 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA Każdy z cukrów prostych ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i dodatkowo grupę: - Aldehydową (-CHO) - nazywamy aldozami - Ketonową (-CO) - nazywamy ketozami

14 MONOSACHARYDY substancje bezbarwne, bezwonne przeważnie odznaczają się słodkim smakiem bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie wykazują aktywność osmotyczną odczyn obojętny

15 W roztworach wodnych cząsteczki niektórych monosacharydów tworzą pierścienie. Między grupą aldehydową lub ketonową a jedną z grup hydroksylowych tworzy się mostek tlenowy, powodujący zamknięcie cząsteczki. http://www.zsnr2chemia.cba.pl/Nauka/Organiczna/organiczna11.html

16 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE RYBOZA DEOKSYRYBOZA GLUKOZA FRUKTOZA http://matura-biol.blogspot.com/2013_03_01_archive.html http://stressfree.pl/miod-na-zdrowie-akacjowy-skarb/ http://www.nature.com/scitable/content/an-atp-molecule-14747828 https://www.edukator.pl/Sklad-chemiczny-komorki,459,offset,2,object,7296.html

17 OLIGOSACHARYDY Powstają przez połączenie od 2 do 10 cząsteczek cukrów prostych wiązaniem O- glikozydowym. Łącząc się z białkami lub lipidami tworzą związki wchodzące w skład błon komórkowych. Determinują grupy krwi, odgrywają rolę przy rozpoznawaniu się komórek.

18 disacharydy To produkty kondensacji dwóch cząsteczek cukrów prostych. Przykłady: Sacharoza= glukoza + fruktoza Laktoza = glukoza + galaktoza Maltoza = glukoza + glukoza http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3052/disacharydy/

19 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE SACHAROZA LAKTOZA MALTOZA http://www.cukier-krolewski.pl/o-cukrze http://kolumber.pl/photos/show/golist:1530/page:15 http://weglowodany-info.pl/co-robic-gdy-cierpimy-na-nietolerancje-laktozy/ http://dermajetics.ultra.pl/herbanet/weglowodany.html

20 POLISACHARYDY To związki zbudowane z dużej liczby monosacharydów połączonych wiązaniami O- glikozydowymi. Mogą tworzyć łańcuchy proste lub rozgałęzione. Wielocukry są nierozpuszczalne w wodzie – dzięki temu mogą pełnić w organizmie funkcję zapasową lub budulcową. POLISACHARYDY ZAPASOWEBUDULCOWE SKROBIA GLIKOGEN CELULOZA CHITYNA

21 SKROBIA AMYLOZA + AMYLOPEKTYNA 250-1000 reszt glukozowych Mostki tlenowe zwrócone w tę samą stronę Tworzy spiralnie zwinięty łańcuch Ponad 600 cząsteczek glukozy Łańcuch posiada liczne odgałęzienia boczne http://mymen3.w.interia.pl/cukry/11.html

22 SKROBIA http://mymen3.w.interia.pl/cukry/11.html http://www.bio-forum.pl/messages/3280/87084.html

23 GLIKOGEN Budowa chemiczna podobna do budowy amylopektyny. Tworzy go od 500 do 50 000 reszt glukozy. http://www.scholaris.pl/zasob/71154

24 CELULOZA Cząsteczka utworzona z kilkuset do kilkutysięcy reszt glukozowych połączonych w długie, nierozgałęzione, równoległe do siebie łańcuchy. Sąsiadujące ze sobą cząsteczki glukozy są zwrócone mostkami tlenowymi raz w jedną, raz w drugą stronę – odporność na rozciąganie. http://www.edulandia.pl/edulandia/1,118533,7864333,Matura_2010___biologia__odpowiedzi__poziom_rozszerzony.html

25 CELULOZA http://e-skola.biol.pmf.unizg.hr/odgovori/odgovor311.htm

26 CHITYNA Monomerem chityny jest glukozamina, której cząsteczka różni się od glukozy tym, że przy drugim atomie węgla zamiast grupy –OH znajduje się grupa aminowa – NH 2 NH 2

27 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE SKROBIA GLIKOGEN http://www.kulinaria-subiektywnie.pl/tag/ziemniaki.html http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/zboza-na-stabilnym-poziomie-cenowym,41183.html http://www.chojnice.co m/wiadomosci/teksty/A -gdyby-...-na- grzyby/4697 http://abcwatroba.pl / http://www.ebicep.com/how-to-measure-your-biceps.html

28 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE CELULOZA CHITYNA http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnos ci/news,395576,bawelna-najlepszym- remedium-na-wycieki-ropy-naftowej.html http://www.drewno.pl http://www.przyrodniczek.pl/2013/06/biedronka-siedmiokropka.html http://www.tapeciarnia.pl/181641_zrosniete_grzyby_borowik_szlachetny.html

29


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google