Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 Budowa, właściwości i znaczenie węglowodanów Ewelina Malińska Joanna Paćkowska

3 RÓŻNE OBLICZA CUKRÓW….. Cukier jest słodki i sprawia nam wiele przyjemności, tymczasem... Jest postrzegany jako jedna z najważniejszych przyczyn plagi, jaka zalała świat, czyli nadwagi i otyłości. O tym problemie dyskutuje się pod każdą szerokością geograficzną. Warto zadać pytanie, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają węglowodany.

4 CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM „CUKIER”?
Cukier stołowy – inaczej sacharoza; otrzymywany z buraków lub trzciny cukrowej, wykorzystywany do słodzenia produktów (np. herbaty, ciast)

5 TYMCZASEM CUKRY TO… Węglowodany, czyli składniki pokarmowe, które powinny stanowić główne źródło energii w diecie człowieka; 1 g węglowodanów dostarcza 4 kcal energii (to mniej niż tłuszcze 1 g = 9 kcal ); Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, co najmniej połowa dostarczanej energii powinna pochodzić z węglowodanów, w większości z węglowodanów złożonych.

6 JAK POWSTAJĄ CUKRY? W przyrodzie powstają głównie w wyniku fotosyntezy przeprowadzanej przez rośliny. Stanowią ok. 80% suchej masy roślin i jedynie ok. 1% suchej masy zwierząt.

7 WĘGLOWODANY Węglowodany (inaczej cukry lub sacharydy) to organiczne połączenie węgla, wodoru i tlenu, przy czym stosunek wodoru do tlenu jest taki, jak w wodzie ─ stąd nazwa Cn (H2O)n. (glukoza ─ C6H12O6).

8 PODZIAŁ WĘGLOWODANÓW

9 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA
Monosacharydy zawierają od 3 do 7 atomów węgla w cząsteczce. 3 C TRIOZY 5 C PENTOZY MONOSACHARYDY 6 C HEKSOZY

10 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA
TRIOZY aldehyd glicerynowy dihydroksyaceton

11 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA
PENTOZY deoksyryboza ryboza

12 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA
HEKSOZY glukoza fruktoza galaktoza

13 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA
Każdy z cukrów prostych ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i dodatkowo grupę: - Aldehydową (-CHO) - nazywamy aldozami - Ketonową (-CO) - nazywamy ketozami

14 substancje bezbarwne, bezwonne
MONOSACHARYDY substancje bezbarwne, bezwonne przeważnie odznaczają się słodkim smakiem bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie wykazują aktywność osmotyczną odczyn obojętny

15 W roztworach wodnych cząsteczki niektórych monosacharydów tworzą pierścienie.
Między grupą aldehydową lub ketonową a jedną z grup hydroksylowych tworzy się mostek tlenowy, powodujący zamknięcie cząsteczki.

16 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE
RYBOZA DEOKSYRYBOZA GLUKOZA FRUKTOZA https://www.edukator.pl/Sklad-chemiczny-komorki,459,offset,2,object,7296.html

17 OLIGOSACHARYDY Powstają przez połączenie od 2 do 10 cząsteczek cukrów prostych wiązaniem O- glikozydowym. Łącząc się z białkami lub lipidami tworzą związki wchodzące w skład błon komórkowych. Determinują grupy krwi, odgrywają rolę przy rozpoznawaniu się komórek.

18 To produkty kondensacji dwóch cząsteczek cukrów prostych. Przykłady:
disacharydy To produkty kondensacji dwóch cząsteczek cukrów prostych. Przykłady: Sacharoza= glukoza + fruktoza Laktoza = glukoza + galaktoza Maltoza = glukoza + glukoza

19 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE
SACHAROZA LAKTOZA MALTOZA

20 Mogą tworzyć łańcuchy proste lub rozgałęzione.
POLISACHARYDY To związki zbudowane z dużej liczby monosacharydów połączonych wiązaniami O- glikozydowymi. Mogą tworzyć łańcuchy proste lub rozgałęzione. Wielocukry są nierozpuszczalne w wodzie – dzięki temu mogą pełnić w organizmie funkcję zapasową lub budulcową. POLISACHARYDY ZAPASOWE BUDULCOWE SKROBIA GLIKOGEN CELULOZA CHITYNA

21 SKROBIA AMYLOZA + AMYLOPEKTYNA 250-1000 reszt glukozowych
Mostki tlenowe zwrócone w tę samą stronę Tworzy spiralnie zwinięty łańcuch Ponad 600 cząsteczek glukozy Łańcuch posiada liczne odgałęzienia boczne

22 SKROBIA http://mymen3.w.interia.pl/cukry/11.html

23 Budowa chemiczna podobna do budowy amylopektyny.
GLIKOGEN Budowa chemiczna podobna do budowy amylopektyny. Tworzy go od 500 do reszt glukozy.

24 CELULOZA Cząsteczka utworzona z kilkuset do kilkutysięcy reszt glukozowych połączonych w długie, nierozgałęzione, równoległe do siebie łańcuchy. Sąsiadujące ze sobą cząsteczki glukozy są zwrócone mostkami tlenowymi raz w jedną, raz w drugą stronę – odporność na rozciąganie.

25 CELULOZA

26 CHITYNA Monomerem chityny jest glukozamina, której cząsteczka różni się od glukozy tym, że przy drugim atomie węgla zamiast grupy –OH znajduje się grupa aminowa – NH2 NH2

27 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE
SKROBIA GLIKOGEN

28 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE
CELULOZA CHITYNA

29


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google