Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Budowa, właściwości i znaczenie węglowodanów Ewelina Malińska Joanna Paćkowska 2

3 RÓŻNE OBLICZA CUKRÓW….. Cukier jest słodki i sprawia nam wiele przyjemności, tymczasem... Jest postrzegany jako jedna z najważniejszych przyczyn plagi, jaka zalała świat, czyli nadwagi i otyłości. O tym problemie dyskutuje się pod każdą szerokością geograficzną. Warto zadać pytanie, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają węglowodany. 3

4 CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM „CUKIER”? Cukier stołowy – inaczej sacharoza; otrzymywany z buraków lub trzciny cukrowej, wykorzystywany do słodzenia produktów (np. herbaty, ciast)

5 TYMCZASEM CUKRY TO… Węglowodany, czyli składniki pokarmowe, które powinny stanowić główne źródło energii w diecie człowieka; 1 g węglowodanów dostarcza 4 kcal energii (to mniej niż tłuszcze 1 g = 9 kcal ); Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, co najmniej połowa dostarczanej energii powinna pochodzić z węglowodanów, w większości z węglowodanów złożonych.

6 JAK POWSTAJĄ CUKRY? W przyrodzie powstają głównie w wyniku fotosyntezy przeprowadzanej przez rośliny. Stanowią ok. 80% suchej masy roślin i jedynie ok. 1% suchej masy zwierząt.

7 WĘGLOWODANY Węglowodany (inaczej cukry lub sacharydy) to organiczne połączenie węgla, wodoru i tlenu, przy czym stosunek wodoru do tlenu jest taki, jak w wodzie ─ stąd nazwa C n (H 2 O) n. (glukoza ─ C 6 H 12 O 6 ).

8 PODZIAŁ WĘGLOWODANÓW

9 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA  Monosacharydy zawierają od 3 do 7 atomów węgla w cząsteczce. MONOSACHARYDY 3 C TRIOZY 5 C PENTOZY 6 C HEKSOZY

10 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA TRIOZY aldehyd glicerynowydihydroksyaceton

11 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA PENTOZY ryboza deoksyryboza

12 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA HEKSOZY glukoza fruktoza galaktoza

13 MONOSACHARYDY - NOMENKLATURA Każdy z cukrów prostych ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i dodatkowo grupę: - Aldehydową (-CHO) - nazywamy aldozami - Ketonową (-CO) - nazywamy ketozami

14 MONOSACHARYDY substancje bezbarwne, bezwonne przeważnie odznaczają się słodkim smakiem bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie wykazują aktywność osmotyczną odczyn obojętny

15 W roztworach wodnych cząsteczki niektórych monosacharydów tworzą pierścienie. Między grupą aldehydową lub ketonową a jedną z grup hydroksylowych tworzy się mostek tlenowy, powodujący zamknięcie cząsteczki.

16 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE RYBOZA DEOKSYRYBOZA GLUKOZA FRUKTOZA https://www.edukator.pl/Sklad-chemiczny-komorki,459,offset,2,object,7296.html

17 OLIGOSACHARYDY Powstają przez połączenie od 2 do 10 cząsteczek cukrów prostych wiązaniem O- glikozydowym. Łącząc się z białkami lub lipidami tworzą związki wchodzące w skład błon komórkowych. Determinują grupy krwi, odgrywają rolę przy rozpoznawaniu się komórek.

18 disacharydy To produkty kondensacji dwóch cząsteczek cukrów prostych. Przykłady: Sacharoza= glukoza + fruktoza Laktoza = glukoza + galaktoza Maltoza = glukoza + glukoza

19 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE SACHAROZA LAKTOZA MALTOZA

20 POLISACHARYDY To związki zbudowane z dużej liczby monosacharydów połączonych wiązaniami O- glikozydowymi. Mogą tworzyć łańcuchy proste lub rozgałęzione. Wielocukry są nierozpuszczalne w wodzie – dzięki temu mogą pełnić w organizmie funkcję zapasową lub budulcową. POLISACHARYDY ZAPASOWEBUDULCOWE SKROBIA GLIKOGEN CELULOZA CHITYNA

21 SKROBIA AMYLOZA + AMYLOPEKTYNA reszt glukozowych Mostki tlenowe zwrócone w tę samą stronę Tworzy spiralnie zwinięty łańcuch Ponad 600 cząsteczek glukozy Łańcuch posiada liczne odgałęzienia boczne

22 SKROBIA

23 GLIKOGEN Budowa chemiczna podobna do budowy amylopektyny. Tworzy go od 500 do reszt glukozy.

24 CELULOZA Cząsteczka utworzona z kilkuset do kilkutysięcy reszt glukozowych połączonych w długie, nierozgałęzione, równoległe do siebie łańcuchy. Sąsiadujące ze sobą cząsteczki glukozy są zwrócone mostkami tlenowymi raz w jedną, raz w drugą stronę – odporność na rozciąganie.

25 CELULOZA

26 CHITYNA Monomerem chityny jest glukozamina, której cząsteczka różni się od glukozy tym, że przy drugim atomie węgla zamiast grupy –OH znajduje się grupa aminowa – NH 2 NH 2

27 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE SKROBIA GLIKOGEN m/wiadomosci/teksty/A -gdyby-...-na- grzyby/4697 /

28 WYSTĘPOWANIE I ZNACZENIE CELULOZA CHITYNA ci/news,395576,bawelna-najlepszym- remedium-na-wycieki-ropy-naftowej.html

29


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google